Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-24 z 24
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rynku kapitałowego : komentarz / red. Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; przedm. Andrzej Jakubiak ; aut. Mirosław Bączyk [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wyd
Rok wydania:
2014
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rynku kapitałowego : komentarz / redaktorzy Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; autorzy Mirosław Bączyk, Rafał Blicharz, Anna Błachnio-Parzych, Karolina Borkowska, Klaudia Brzezińska, Bogusław Budziński, Marta Burgiel-Bosak, Łukasz Chojniak, Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Krzysztof Glibowski, Marcin Glicz, Sławomir Jakszuk, Marta Kłosińska, Edyta Kniaziowska-Bryk, Michał Królikowski, Katarzyna Krzykwa, Maciej Kurzajewski, Miłka Kuźnicka, Michał Lasota, Anna Lichosik, Marcin Marczuk, Marek Michalski, Rafał Mroczkowski, Rafał Niedbała, Tomasz Oczkowski, Ilona Pieczyńska-Czerny, Joanna Róg-Dyrda, Mariusz Rypina, Piotr Stanisławiszyn, Michał Stępniewski, Michał Szutenbach, Magdalena Śliwa-Wajda, Aleksander Śmidowicz, Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska, Dominika Wajda, Paweł Wajda, Robert Wąchała, Marek P. Wędrychowski, Marek Wierzbowski, Agnieszka Wojciechowska, Katarzyna Wojciechowska-Mytych, Bartosz Wojno, Konrad Zacharzewski, Piotr Zapadka, Kamil Zaradkiewicz, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wydanie
Rok wydania:
2019
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rynku kapitałowego : komentarz. T. 1 / redaktorzy Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; autorzy Mirosław Bączyk [i 30 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie, stan prawny: 14 grudnia 2022 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rynku kapitałowego : komentarz. T. 2 / redaktorzy Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda ; autorzy Karolina Borkowska [i 28 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie. Stan prawny: 1 listopada 2022 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo rynku kapitałowego / redakcja naukowa Tomasz Sójka ; w zakresie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Tomasz Sójka i Tomasz Nieborak ; [autorzy] Magdalena Fedorowicz, Maciej Mataczyński, Andrzej Michór, Tomasz Nieborak, Andrzej Skoczylas, Tomasz Sójka, Robert Zawłocki
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarz Lex
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych : komentarz / Maciej Mataczyński [et al.] ; red. Tomasz Sójka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 10 lipca 2010r
Rok wydania:
2010
Seria:
Komentarze
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Papiery wartościowe - prawo - interpretacja - Polska.
Papiery wartościowe - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Krzysztof Haładyj
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Papiery wartościowe - prawo - interpretacja - Polska.
Papiery wartościowe - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót instrumentami finansowymi : komentarz / redakcja naukowa Tomasz Sójka ; Kinga Dziennik, Magdalena Fedorowicz, Michał Godlewski, Tomasz Jaranowski, Wojciech Kapica, Juditha Majcher, Maciej Mataczyński, Andrzej Michór, Adrian Rycerski, Maksymilian Saczywko, Oskar Skibiński, Andrzej Skoczylas, Tomasz Sójka, Mateusz Stańczyk, Jan Stranz, Robert Zawłocki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Komentarze
Temat:
Instrumenty finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Instrumenty finansowe - prawo - Polska - legislacja.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF) / Marek Kopyściański; [Uniwersytet Wrocławski]
Wydawca:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria: E-Monografie ; nr 34
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat:
Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe.
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Instrumenty finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce / Urszula Banaszczak-Soroka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3544
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Instytucje finansowe - prawo - interpretacja - Polska.
Instytucje finansowe - prawo - Polska.
Doradcy inwestycyjni - Polska.
Usługi finansowe - prawo - Polska.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990-.
Papiery wartościowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich / red. Maciej Perkowski ; [aut.] Maciej Perkowski [et al.]
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Fundusze strukturalne - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo europejskie - interpretacja.
Fundusze strukturalne - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych : komentarz / Marek Michalski, Radosław R. Zdzieborski
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2005 r
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Bankowca
Temat:
Zabezpieczenia (prawo) - Polska - legislacja.
Zabezpieczenia (prawo) - interpretacja - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych / Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Otmar M. Stöcker
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Banki hipoteczne - prawo - interpretacja - Polska.
Banki hipoteczne - prawo - Polska - legislacja.
Listy zastawne - prawo - interpretacja - Polska.
Listy zastawne - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi : komentarz / Michał Romanowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 grudnia 1998 r
Rok wydania:
1999
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Papiery wartościowe - prawo - interpretacja - Polska.
Papiery wartościowe - prawo - Polska - legislacja.
Giełda - prawo - Polska.
Maklerzy giełdowi - status prawny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym / redakcja naukowa Tomasz Sójka ; [autorzy]: Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski, Tomasz Sójka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Anioły biznesu.
Maklerzy giełdowi.
Inwestycje - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Inwestycje - prawo - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo.
Prawo cywilne - interpretacja - Polska.
Prawo cywilne - interpretacja - Kraje Unii Europejskiej.
Maklerzy giełdowi - status prawny.
Inwestycje - prawo - Stany Zjednoczone.
Prawo cywilne - interpretacja - Stany Zjednoczone.
Książka
    Wyświetlanie 1-24 z 24

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz