Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-54 z 54
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczny rynek pracy w Polsce : jak sprostać temu wyzwaniu? / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Michał Boni et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 73
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Józef Orczyk
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 6
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Kształcenie kadr - Polska - konferencje.
Zatrudnienie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / red. nauk. Bogusław Fiedor, Gustav Dieckheuer
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1138
Temat:
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Wydawca:
Płock : Wydaw. Naukowe Novum
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / pod red. Stefana Krajewskiego, Leszka Kucharskiego
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 11
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Orientacja zawodowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich
Wydawca:
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : proceedings of the 3rd International Conference organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan Targalski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Cracow : AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Klastry - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania porównawcze - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi a rozwój gospodarczo-społeczny : materiały konferencji naukowej / pod red. Barbary Marciszewskiej, Stanisława Miecznikowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Wydawca:
Gdańsk : AWFiS : GTN
Rok wydania:
2004
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Usługi - Polska - konferencje.
Usługi - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska szkoła : edukacja a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Dorota Czakon, Janina Kosmala, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznjej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizm i edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia edukacji - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tomasz Bernata ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia / [przedm. Zbigniew Strzelecki]
Wydawca:
Warszawa : RCSS. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 5
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy, lokalna polityka zatrudnieniowa i integracja społeczna : górnośląskie i górnoaustriackie doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Heinza M. Paschera, Ryszarda Marszowskiego i Konrada Tausza ; [red. wydawnicza w jęz. pol. Ewa Gliwa ; aut. Hanna Becker et al.]
Wydawca:
Linz ; Katowice : Główny Instytut Górnictwa. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych
Rok wydania:
2005
Temat:
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka zatrudnienia - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Rynek pracy - Austria - 1990- - konferencje.
Polityka zatrudnienia - Austria - Austria, Górna (kraj związkowy) - konferencje.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Pracownicy socjalni - kształcenie - Polska - 1990- - konferencje.
Współpraca w Europie Środkowej - 1990- - konferencje.
Europa Środkowa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie nowych miejsc pracy / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.]
Wydawca:
Warszawa : RSS-G
Rok wydania:
2004
Seria:
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , 1233-5711 ; nr 47
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - badania - Polska - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska.
Polityka zatrudnienia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, maj 1993 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; red. Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 3
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Niemcy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Researches on labour markets and level of life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej Kot] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1997
Temat:
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Słowacja - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Ukraina - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2001
Temat:
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy
Kształcenie ustawiczne
Polska
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 : aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy : II Kongres Demograficzny w Polsce / pod red. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Rządowa Rada Ludnościowa
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ; Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa
Rok wydania:
2012
Temat:
Rynek pracy - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Demografia - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Śląsk Opolski (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Śląsk Opolski (Polska ; region) - ludność - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie / pod red. Mariana Malikowskiego i Daniela Markowskiego
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1996
Temat:
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - konferencje.
Struktura społeczna - Polska - konferencje.
Bezrobocie - socjologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych : materiały z konferencji "Dator Laboris - Dawca Pracy", Lublin, grudzień 2007 / red. nauk. Jacek Śliwak
Wydawca:
Lublin : Norbertinum
Rok wydania:
2007
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Readaptacja zawodowa - Polska - 1990- - konferencje.
Wolontariat - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Studentów ; 3
Temat:
Rynek pracy - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Cywilizacja - konferencje.
Technologia - konferencje.
Środowisko - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Ekologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia : materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Rok wydania:
2008
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - praca - konferencje.
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Arbeitsmarkt, lokale Beschaftigungspolitik und soziale Integration : Oberösterreichische und Oberschlesische Erfahrungen / Heinz M. Pascher, Ryszard Marszowski, Konrad Tausz (Hrsg.)
Wydawca:
Katowice : Główny Instytut Górnictwa
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka zatrudnienia - Austria - Austria, Górna (kraj związkowy) - konferencje.
Pracownicy socjalni - kształcenie - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Współpraca w Europie Środkowej - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 / red. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydawca:
Kraków : Wydaw. UJ
Rok wydania:
cop. 1997
Seria:
Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; nr 6
Temat:
Informacja naukowa - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990- - konferencje.
Bibliotekarze - kształcenie - Polska - 1990- - konferencje.
Bibliotekarze - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Absolwenci uniwersytetów i uczelni - praca - Polska - konferencje.
Informacja naukowa - studia i nauczanie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie i doskonalenie zawodowe a lokalny rynek pracy : [materiały I seminarium polsko-angielskiego 1992 / przygot. materiałów Henryk Bednarczyk, tł. Danuta Gocławska (pol.-ang.), Jan Walkowicz (ang.-pol.) ; Yorkshire & Humberside Association for Further & Higher Education, Kuratorium Oświaty w Radomiu]
Wydawca:
Radom : Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego
Rok wydania:
1992
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Kadry kierownicze - dokształcanie - Polska - 1990- - konferencje.
Kadry kierownicze - dokształcanie - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Kształcenie zawodowe - Polska - 1990- - konferencje.
Kształcenie zawodowe - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, [Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności]
Wydawca:
Łódź : FEP
Rok wydania:
2003
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990- - konferencje.
Nauczanie akademickie - ocena - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Colloquium Opole 2004 : kształcenie + wykształcenie = praca? / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski
Rok wydania:
2005
Seria:
Colloquium Opole : Polacy - Niemcy - Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku
Temat:
Unia Europejska - i edukacja - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Czechy - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Niemcy - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Swobodny przepływ osób - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy polskiej wsi na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Małgorzaty Król
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Ludność wiejska - Polska - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - Polska - 1990- - konferencje.
Ludność wiejska - opieka medyczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja na wsi - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Za chlebem... wrócić czy zostać? : Młodzi Polacy w poszukiwaniu swojej szansy rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : ogólnopolska studencka konferencja naukowa : materiały pokonferencyjne / [red. Borys Cymbrowski, Adrianna Sarnat, Ewa Podsiadła] ; Akademia im. Jana Długosza, Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Polska - emigracja i imigracja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych / pod red. Danuty Walczak-Duraj
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM
Rok wydania:
2005
Temat:
Socjologia pracy - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - konferencje.
Socjologia organizacji - konferencje.
Stosunki w przedsiębiorstwie - konferencje.
Przemysł - aspekt społeczny - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humanizacja w stosunkach pracy / [red. tomu Zdzisław Sirojć]
Wydawca:
Płock ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Novum
Rok wydania:
2003
Seria:
Czy zmierzch pracy? : praca zbiorowa / pod red. Danuty Walczak-Duraj ; t. 1
Temat:
Socjologia pracy - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Rosja - 1990- - konferencje.
Rosja - polityka społeczna - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczyciele : wybór zawodu, selekcja, warunki życia : praca zbiorowa / pod red. Witolda Rakowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej : Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1997
Temat:
Nauczyciele - praca - Polska.
Nauczyciele - Polska - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; nr 364
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzi pracownicy - konferencje.
Praca - filozofia - konferencje.
Rynek pracy - 1990- - konferencje.
Praca - aspekt społeczny.
Orientacja zawodowa.
Przygotowanie do kariery zawodowej.
Nauczyciele - kształcenie.
Praca - aspekt fizjologiczny.
Kariera
Kształcenie
Pokolenie (socjologia)
Praca
Rynek pracy
Pokolenie Z
Edukacja i pedagogika
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań / Jacek Sroka, Ryszard Herbut, Piotr Sula ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnictwo wychowawczo-zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Brejnaka ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
cop. 1980
Temat:
Orientacja zawodowa.
Poradnictwo.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Młodzież - poradnictwo.
Orientacja zawodowa - Polska - 1945- 1990 - konferencje.
Orientacja szkolna - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój nauczyciela w okresie transformacji : Białostockie Seminarium Pedeutologiczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Prokopiuka ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauczyciele - dokształcanie - Polska - 1990-.
Nauczyciele - deontologia - Polska - konferencje.
Nauczyciele - kształcenie - Polska - konferencje.
Nauczyciele - ocena - Polska - konferencje.
Nauczyciele
Metody nauczania
Pedagogika
Szkolenie zawodowe
Gatunek / Forma:
Materiały konferencyjne
Książka
    Wyświetlanie 1-54 z 54

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz