Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek pracy - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy : wybrane problemy / Marek Gębski
Wydawca:
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604 ; nr 116
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne dylematy zatrudnienia / red. nauk. Józef Orczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 265
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / pod red. nauk. Adama Szałkowskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Secesja
Rok wydania:
1992
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki / Dorota Kotlorz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy / [red. t. Ewa Karpowicz ; aut. Izabela Budzyńska et al.] ; Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia BAS
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce / Edward Dolny, Janusz Meller, Zenon Wiśniewski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania
Rok wydania:
1998
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The labour market in Poland : 1990-1995 : empirical and methodological studies / Marek Góra
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1996
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 421
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu / pod red. Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2013
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2012
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajowy, regionalne i lokalne rynki pracy w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych / pod red. Jerzego J. Paryska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1993
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 161
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy wobec wyzwań restrukturyzacji / [zespół red. Krystyna Kowalska, Halina Chwistecka-Dudek, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna]
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 1506-5375 ; nr 1 (4)
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce : systemy informacyjne i prognozy / Artur Gajdos
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Ekonomia
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przesłanki konstrukcji systemu długookresowego prognozowania popytu na pracę / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Wydawca:
Warszawa : RCSS
Rok wydania:
2002
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 8
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczny rynek pracy w Polsce : jak sprostać temu wyzwaniu? / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Michał Boni et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 73
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności 2002 : [Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Powszechny Spis Rolny 2002 / oprac. pod kierunkiem Małgorzaty Kałaska oraz Grażyny Marciniak ; red. merytoryczna Grażyna Marciniak, Agnieszka Zgierska ; aut. oprac. Agata Cendrowska et al.] ; Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2005
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy pedagogów : bariery i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Anny Watoły i Katarzyny Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Nauczyciele - praca - miscellanea.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie / red. nauk.: Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2008
Seria:
Lokalizm, Regionalizm, Globalizm
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych
Wydawca:
Warszawa : RCSS. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 4
Temat:
Rynek pracy - Polska.
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy / red. nauk. Dorota Kotlorz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 197
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę / red. nauk. Ewa Bojar ; [aut. Małgorzata Baron-Wiaterek et al.] ; Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Rok wydania:
2003
Seria:
Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej ; nr 4
Temat:
Bezrobocie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - badania - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship for work / edited by Maciej Bukowski ; authors Maciej Bukowski, Piotr Lewandowski, Sonia Buchholtz, Łukasz Skrok, Jan Gąska, Horacy Dębowski ; co-operation Maciej Lis, Maciej Małysz, Andrzej Żurawski
Wydawca:
Warsaw : Human Resources Development Centre
Rok wydania:
2010
Seria:
Employment in Poland ; 2009
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Cz. 3, Prognozy popytu na pracę w Polsce / [red. nauk. Bogdan Suchecki]
Wydawca:
Warszawa : RCSS
Rok wydania:
2004
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 13
Temat:
Rynek pracy - Polska - modele ekonometryczne.
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej / Joanna Kozielska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 338
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Młodzież - praca - 1990-.
Zawód - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobotny i co dalej? : rekonwersja jako forma pomocy zwalnianym z pracy w wybranych grupach zawodowych / red. nauk. Zdzisław Bombera, Jerzy Telep
Wydawca:
Warszawa : AlmaMer
Rok wydania:
2006
Temat:
Rynek pracy - badania - Polska - 1990-.
Zmiana zawodu - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Bezrobocie strukturalne - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Bezrobocie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osoby Powyżej 50. Roku Życia na Rynku Pracy w ... R. / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny ; Bydgoszcz : Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2010-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Temat:
Starsi pracownicy - praca - Polska - 1990- - statystyki.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osoby Powyżej 50. Roku Życia na Rynku Pracy w ... R. [Dokument elektroniczny] / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny ; Bydgoszcz : Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2010-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Starsi pracownicy - praca - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Józef Orczyk
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 6
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Kształcenie kadr - Polska - konferencje.
Zatrudnienie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osoby Młode na Rynku Pracy w ... R. = Young People on the Labour Market in ... / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2017-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki - czasopisma.
Młodzi pracownicy - Polska - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The impact of Cohesion Policy on the level and quality of employment in Poland / [aut.: Jerzy Drążkiewicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : Ministry of Regional Development
Rok wydania:
2010
Seria:
Ewaluacja
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / red. nauk. Bogusław Fiedor, Gustav Dieckheuer
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1138
Temat:
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata, Jarosław Pichla
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Urzędy zatrudnienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce / Elżbieta Kryńska (red.) ; aut.: Elżbieta Kryńska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - prawo - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz