Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek pracy - Polska - 21 w." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-52 z 52
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku : wybrane zagadnienia / [red. Urszula Klonowska] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie IBRKK
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak] ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 33
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social dialogue in face of changes on the labour market in Poland : from crisis to breakthrough / Jacek Męcina ; translation Marlena Drozdowska-Zadura
Wydawca:
Budapest : published by International Labor Organization. Decent Work Technical Support Team. Country Office for Central and Eastern Europe ; Warsaw : published by University of Warsaw. Faculty of Political Science and International Studies. Institute of Social Policy : edited by Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2017
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska ; [aut.: Zofia Czepulis-Rutkowska et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Polska - polityka społeczna - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010 : (na podstawie projekcji zatrudnienia na ten rok opracowanej w Zakładzie Ekspertyz i Obsługi Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku" PAN : "Zmiany w makrostrukturze gospodarki w Polsce do roku 2010") / Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz ; oprac. komp. Bogdan Penconek
Wydawca:
Warszawa : RCSS. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 3
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Rynek pracy - Polska - prognozy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pandemia Covid-19 a zmiany na rynku pracy : Polska na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej : praca zbiorowa / pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Grupa Wyszehradzka - i polityka gospodarcza - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 / [oprac. merytoryczne pod kier. Agnieszki Zgierskiej, Wioletty Zwary, Tomasza Klimanka] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Poznaniu]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; [aut. Marek Bednarski et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : WSE ; Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2003
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Rynek pracy - aspekt ekonomiczny - Polska.
Bezrobocie - aspekt ekonomiczny - Polska.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kształcenia w zakresie zarządzania a śląski rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Francik
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2012
Temat:
Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza).
Absolwenci uniwersytetów i uczelni - praca - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Szefowie przedsiębiorstw - kształcenie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca w cyklu życia [Dokument elektroniczny] / pod red. Macieja Bukowskiego ; [aut. Maciej Bukowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2010
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2008
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w. - prognozy.
Wiek i praca - Polska - 1990-.
Dyskryminacja płci w zatrudnieniu - Polska - 1990-.
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Książki elektroniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca nieopłacona, opłacona, emigracja zagraniczna : dylematy rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Słowacji / pod redakcją Anny Barwińskiej-Małajowicz, Bogusława Ślusarczyka ; zespół autorski: Anna Barwińska-Małajowicz [i 15 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Rynek pracy - Polska - 21 w.
Rynek pracy - Słowacja - 1990-.
Rynek pracy - Ukraina - 1990-.
Kobiety - praca.
Ekonomika pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interwencyjna polityka państwa na rynku pracy po 2004 r. / Ewa Flaszyńska ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Wydanie:
Stan prawny na wrzesień 2022 r
Rok wydania:
2022
Temat:
Rynek pracy - Europa - 21 w.
Praca - aspekt polityczny.
Polska - polityka i rządy - 21 w.
Polska - polityka gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Kryzys - 21 w.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę / red. nauk. Ewa Bojar ; [aut. Małgorzata Baron-Wiaterek et al.] ; Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Rok wydania:
2003
Seria:
Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej ; nr 4
Temat:
Bezrobocie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - badania - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Rynek pracy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Magdalena Knapińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje rynku pracy : Polska na tle państw Unii Europejskiej / Marcin Marciniszyn
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej.
Rynek pracy - Polska.
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej.
Rynek pracy
Zatrudnienie
Zanieczyszczenia transgraniczne
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne uwarunkowania bezrobocia / Anna Organiściak-Krzykowska
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Bezrobocie - Polska - Warmińsko-Mazurskie, Województwo (1999- ) - statystyki.
Regionalizacja gospodarcza
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Migration and labour markets in Poland and Ukraine / ed. by Krystyna Iglicka ; [auth. Krystyna Iglicka et al. ; transl. by Myrosława Keryk] ; Institute of Public Affairs
Wydawca:
Warsaw : Institute of Public Affairs
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Pracownicy zagraniczni - Polska - 1990-.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Emigracja i imigracja - polityka publiczna - Ukraina - 1990-.
Migracje
Rynek pracy
Polska
Ukraina
Socjologia i społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni Roman ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2005
Temat:
Praca - aspekt społeczny - 1990-.
Rynek pracy - 1990-.
Edukacja i zatrudnienie - 1990-.
Zasoby ludzkie - 1990-.
Zasoby ludzkie.
Przedsiębiorczość (postawa)
Rynek pracy
Siła robocza
Białoruś
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Temat:
Dyskryminacja płci w zatrudnieniu - Polska - 1990-.
Kobieta - praca - Polska - od 1989 r.
Rynek pracy
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pokolenia - co się zmienia? : kompendium zarządzania multigeneracyjnego / Justyna Wiktorowicz, Izabela Warwas, Magdalena Kuba, Ewa Staszewska, Patrycja Woszczyk, Aleksandra Stankiewicz, Justyna Kliombka-Jarzyna
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2016 r
Rok wydania:
2016
Temat:
Wiek i praca - Polska - 1990-.
Życie czynne zawodowo - Polska - 1990-.
Personel - kierowanie - innowacje.
Personel - kierowanie - prawo - Polska.
Praca zespołowa
Rynek pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku / red. nauk. Felicjan Bylok
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Socjologia ekonomii - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwo
Wykształcenie
Gospodarka
Rynek pracy
Społeczności lokalne
Polska
Częstochowa (woj. śląskie ; okolice)
Socjologia i społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń / Roman Lewandowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wydawca:
Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Pomoc społeczna - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polityka społeczna
Urzędy pracy
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studenckie prace naukowe : Wydział Zamiejscowy w Płońsku / pod redakcją Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego
Wydawca:
Warszawa : UTH Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Rok wydania:
2023
Temat:
Rozwój regionalny
Rynek pracy
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Polska - Płoński, Powiat - 1990-.
Powiat płoński (woj. mazowieckie)
Płoński, Powiat (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Płoński, Powiat (Polska) - sytuacja społeczna - 1990-.
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany zachowań finansowych Polaków w warunkach kryzysu pandemicznego COVID-19 / Jakub Igor Kubiczek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2023
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
COVID-19 - Polska - wpływ.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rozprawa doktorska
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument - przedsiębiorstwo - rynek : badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa / [red. nauk. Franciszek Misiąg]
Wydawca:
Warszawa : IRWiK
Rok wydania:
2003
Temat:
Konsumenci - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Badania rynku - Polska - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Konsumenci
Przedsiębiorczość (postawa)
Przedsiębiorstwo
Rynek (ekonomia)
Konsumpcja (ekonomia)
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marka korporacyjna a marka pracodawcy w obliczu zmian na rynku pracy / Agata Matuszewska-Kubicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Ekonomia
Temat:
Budowanie wizerunku pracodawcy.
Budowanie wizerunku pracodawcy - badania - Polska.
Marka (ekonomia)
Przedsiębiorstwo
Rynek pracy
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudz. Anny Wziątek-Staśko
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2304
Temat:
Personel - kierowanie - Polska - 1990-.
Personel - kierowanie - Polska - studium przypadku.
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Zarządzanie i marketing
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektroniczne technologie zatrudnienia ery postindustrialnej / Andrzej Marian Świątkowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
Rok wydania:
2019
Temat:
Społeczeństwo poprzemysłowe.
Rynek pracy - skutki innowacji.
Technika i cywilizacja - prognozy.
Platforma internetowa
Prawo pracy
Rynek pracy
Społeczeństwo informacyjne
Zatrudnienie elastyczne
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; nr 364
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzi pracownicy - konferencje.
Praca - filozofia - konferencje.
Rynek pracy - 1990- - konferencje.
Praca - aspekt społeczny.
Orientacja zawodowa.
Przygotowanie do kariery zawodowej.
Nauczyciele - kształcenie.
Praca - aspekt fizjologiczny.
Kariera
Kształcenie
Pokolenie (socjologia)
Praca
Rynek pracy
Pokolenie Z
Edukacja i pedagogika
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca czasu innowacji / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2015
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 21 w.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny.
Usługi - 1990-.
Digitalizacja - aspekt społeczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Podział cyfrowy.
Podrabianie.
Digitalizacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca czasu innowacji [Dokument elektroniczny] / pod redakcją Macieja Bukowskiego ; [autorzy Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak, Jan Gąska, Piotr Koryś, Agata Gierczak, Krzysztof Roman, Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2015
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 21 w.
Industrializacja - aspekt ekonomiczny.
Usługi - 1990-.
Digitalizacja - aspekt społeczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Podział cyfrowy.
Podrabianie.
Digitalizacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy / pod red. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:
2006
Seria:
Library of Economics & Competition Policy
Temat:
Zasoby ludzkie.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Gospodarka oparta na wiedzy
Gospodarka
Siła robocza
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2001
Temat:
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy
Kształcenie ustawiczne
Polska
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 2 / pod red. naukową Jerzego Lecha Czarnoty, Mieczysława Moszkowicza ; Ośrodek Studiów Strategicznych i Zarządzania Techniką, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy współpracy Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie strategiczne
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedura zamówień publicznych. T. 2 / redakcja naukowa Mariusz Filipek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Zamówienia publiczne.
Zamówienia publiczne - prawo.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Prawo zamówień publicznych (PZP)
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedura zamówień publicznych. T. 1 / redakcja naukowa Janusz Niczyporuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2019
Temat:
Zamówienia publiczne.
Zamówienia publiczne - prawo.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Prawo zamówień publicznych (PZP)
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Opracowanie
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej / pod red. Pawła Kaczmarczyka, Wojciecha Łukowskiego
Wydawca:
Warszawa : "Scholar"
Rok wydania:
2004
Temat:
Pracownicy zagraniczni polscy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Pracownicy zagraniczni - Polska - 1990-.
Swobodny przepływ osób
Zatrudnienie za granicą
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój nauczyciela w okresie transformacji : Białostockie Seminarium Pedeutologiczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Prokopiuka ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauczyciele - dokształcanie - Polska - 1990-.
Nauczyciele - deontologia - Polska - konferencje.
Nauczyciele - kształcenie - Polska - konferencje.
Nauczyciele - ocena - Polska - konferencje.
Nauczyciele
Metody nauczania
Pedagogika
Szkolenie zawodowe
Gatunek / Forma:
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Development of SME in Poland and China : multidimensional research studies / ed. by Danuta Walczak-Duraj, Jan Duraj ; [University of Lodz. Department of Business Analysis of Strategy, Department of Sociology of Politics and Morality]
Wydawca:
Lodz ; Pabianice : Omega-Praksis
Rok wydania:
2006
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Chiny - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
Chiny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
    Wyświetlanie 1-52 z 52

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz