Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Rynek pracy - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-96 z 96
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy rynku pracy / [kom. red. Andrzej Stasiak (przewodn.) et al.]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia Regionalne, 1507-8612 ; nr 1 (6)/2003
Temat:
Rynek pracy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / Sławomir Adamczyk, Maciej Frączek, Juliusz Gardawski, Jerzy Hausner (red.), Magdalena Jelonek, Sławomira Kamińska-Berezowska, Wojciech Morawski, Adam Mrozowicki, Wojciech Paprocki, Barbara Surdykowska
Wydawca:
Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Rok wydania:
2019
Seria:
Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4
Temat:
Praca - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Sztuczna inteligencja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / pod red. nauk. Jerzego Sokołowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Wydawca:
Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studies in labor dynamics : proceedings of a workship on labor market dynamics held at Sandbjerg, Denmark, August 24-28, 1982 / ed. by G. R. Neumann and N. C. Westergard-Nielson
Wydawca:
Berlin : Springer-Verlag
Rok wydania:
1984
Seria:
Studies in Contemporary Economics
Temat:
Modele ekonometryczne.
Rynek pracy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Studentów ; 3
Temat:
Rynek pracy - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Cywilizacja - konferencje.
Technologia - konferencje.
Środowisko - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Ekologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'évolution des systèmes de travail dans l'économie moderne : conséquences sur l'emploi et la formation : actes des Journées nationales d'études DGRST [Délégation Générale à la Recherche Scientifique etTtechnique] : CEREQ [Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications] : CNRS [Centre National de la Recherche Scientifique], 1-3 décembre 1980 / Centre d'Etudes et de Recherc hes sur les Qualifications
Wydawca:
Paris : Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique
Rok wydania:
1981
Temat:
Kształcenie zawodowe - Francja - konferencje.
Rynek pracy - Francja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspieranie zatrudnienia absolwentów geodezji i kartografii na Wspólnym Rynku Europejskim : materiały z 2. międzynarodowej konferencji Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii, Koszalin, 19 kwietnia 2007 / pod red. Urszuli Marchlewicz ; Politechnika Koszalińska
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Nauczanie akademickie - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Nauczanie akademickie - Polska - konferencje.
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Rynek pracy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / red. nauk. Bogusław Fiedor, Gustav Dieckheuer
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1138
Temat:
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów / redakcja naukowa Elżbieta Sojka, Jan Acedański
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2020
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Ekonomia - modele matematyczne - konferencje.
Ocena ryzyka - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Handel - Europa - konferencje.
Globalizacja - wpływ - konferencje.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Transport lotniczy - innowacje - konferencje.
Energetyka - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne : materiały z konferencji / [org.] Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawca:
Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - konferencje.
Rynek pracy - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczny rynek pracy w Polsce : jak sprostać temu wyzwaniu? / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Michał Boni et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 73
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Researches on labour markets and level of life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej Kot] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1997
Temat:
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Słowacja - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - zróżnicowanie regionalne - Ukraina - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; nr 364
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzi pracownicy - konferencje.
Praca - filozofia - konferencje.
Rynek pracy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania / [red. nauk. Barbara Kryk, Barbara Czerniachowicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; nr 30
Temat:
Finanse - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Marketing społeczny - konferencje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Transport zrównoważony - konferencje.
Makroekonomia.
Mikroekonomia.
Zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską / red. nauk. Józef Orczyk
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 6
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Kształcenie kadr - Polska - konferencje.
Zatrudnienie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statistical methods of the analysis of socio-economic aspects of labour market in Poland and Slovakia : proceedings of the seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / [ed. by Andrzej Sokołowski] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Temat:
Rynek pracy - Polska - metody statystyczne - konferencje.
Rynek pracy - Słowacja - metody statystyczne - konferencje.
Rynek pracy - Polska - badania porównawcze.
Rynek pracy - Słowacja - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura społeczna, rynek pracy, bezrobocie / pod red. Mariana Malikowskiego i Daniela Markowskiego
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1996
Temat:
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - konferencje.
Struktura społeczna - Polska - konferencje.
Bezrobocie - socjologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Wydawca:
Płock : Wydaw. Naukowe Novum
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy, lokalna polityka zatrudnieniowa i integracja społeczna : górnośląskie i górnoaustriackie doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Heinza M. Paschera, Ryszarda Marszowskiego i Konrada Tausza ; [red. wydawnicza w jęz. pol. Ewa Gliwa ; aut. Hanna Becker et al.]
Wydawca:
Linz ; Katowice : Główny Instytut Górnictwa. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych
Rok wydania:
2005
Temat:
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka zatrudnienia - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Rynek pracy - Austria - 1990- - konferencje.
Polityka zatrudnienia - Austria - Austria, Górna (kraj związkowy) - konferencje.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Pracownicy socjalni - kształcenie - Polska - 1990- - konferencje.
Współpraca w Europie Środkowej - 1990- - konferencje.
Europa Środkowa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / pod red. Stefana Krajewskiego, Leszka Kucharskiego
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 11
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy - wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne / pod redakcją Barbary Wiśniewskiej-Paź
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 61
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Orientacja zawodowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Aktywizacja społeczeństwa w walce z bezrobociem" : referaty i wystąpienia wygłoszone podczas konferencji w Rzeszowie, Gdańsku, Olsztynie i Warszawie / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska] ; Rzecznik Praw Obywatelskich
Wydawca:
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i bezrobocie : (problemy teorii i praktyki) / [red. z. Halina Mortimer-Szymczak, Elżbieta Kryńska]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1993
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis.Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 129
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie popytu na pracę według kwalifikacji a potrzeby w zakresie kierunków kształcenia i szkolenia / [przedm. Zbigniew Strzelecki]
Wydawca:
Warszawa : RCSS. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia i Materiały / Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę ; t. 5
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : proceedings of the 3rd International Conference organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan Targalski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Cracow : AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Klastry - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania porównawcze - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi a rozwój gospodarczo-społeczny : materiały konferencji naukowej / pod red. Barbary Marciszewskiej, Stanisława Miecznikowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Wydawca:
Gdańsk : AWFiS : GTN
Rok wydania:
2004
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Usługi - Polska - konferencje.
Usługi - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / redakcja naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Wacław Jarmołowicz, Elżbieta Kryńska]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2015
Temat:
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Demografia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska szkoła : edukacja a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Dorota Czakon, Janina Kosmala, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznjej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizm i edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia edukacji - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, maj 1993 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; red. Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 3
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Niemcy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tomasz Bernata ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie nowych miejsc pracy / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.]
Wydawca:
Warszawa : RSS-G
Rok wydania:
2004
Seria:
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów , 1233-5711 ; nr 47
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - badania - Polska - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska.
Polityka zatrudnienia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Impact of transition to a market economy in countries of Central- Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector : proceedings of the conference, Łódź, 25-27 September 1991 / red. Tadeusz Marszał, Jerzy Stejskał ; Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni. Zakład Lokalizacji Produkcji i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1991
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Europa Środkowa - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Europa Środkowa - konferencje.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów / [red. nauk. Robert Krzysztofik]
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Urząd Miejski : Powiatowy Urząd Pracy
Rok wydania:
2011
Temat:
Mobilność zawodowa - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Mobilność siły roboczej - Europa - konferencje.
Mobilność siły roboczej - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Arbeitsmarkt, lokale Beschaftigungspolitik und soziale Integration : Oberösterreichische und Oberschlesische Erfahrungen / Heinz M. Pascher, Ryszard Marszowski, Konrad Tausz (Hrsg.)
Wydawca:
Katowice : Główny Instytut Górnictwa
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka zatrudnienia - Austria - Austria, Górna (kraj związkowy) - konferencje.
Pracownicy socjalni - kształcenie - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Współpraca w Europie Środkowej - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945-2011-2035 : aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy : II Kongres Demograficzny w Polsce / pod red. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż ; Rządowa Rada Ludnościowa
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ; Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa
Rok wydania:
2012
Temat:
Rynek pracy - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Demografia - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Śląsk Opolski (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Śląsk Opolski (Polska ; region) - ludność - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej
Wydawca:
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2001
Temat:
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rynek pracy
Kształcenie ustawiczne
Polska
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - możliwości przełamywania barier zatrudnienia : materiały konferencyjne, 19 marca 2008 r
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
Rok wydania:
2008
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - praca - konferencje.
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki : materiały międzynarodowego sympozjum, Warszawa, 2-4 kwietnia 1992. [2]
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 1230-2872 ; nr 2/92
Temat:
Bezrobocie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezrobocie - nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarczego i restrukturyzacji gospodarki : materiały międzynarodowego sympozjum, [Warszawa, 2-4 kwietnia 1992. 1] / red. nauk. i weryfikacja tł. Stanisława Golinowska, Maria Szczur
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1992
Seria:
Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 1230-2872 ; nr 2/92
Temat:
Bezrobocie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych : materiały z konferencji "Dator Laboris - Dawca Pracy", Lublin, grudzień 2007 / red. nauk. Jacek Śliwak
Wydawca:
Lublin : Norbertinum
Rok wydania:
2007
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Readaptacja zawodowa - Polska - 1990- - konferencje.
Wolontariat - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw / [red. t. Kazimierz Doktór]
Wydawca:
Płock ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Novum
Rok wydania:
2003
Seria:
Czy zmierzch pracy? : praca zbiorowa / pod red. Danuty Walczak-Duraj ; t. 2
Temat:
Praca - aspekt społeczny - konferencje.
Etyka biznesu - konferencje.
Etyka pracy - konferencje.
Kultura przedsiębiorstwa - konferencje.
Kobiety - praca - konferencje.
Dyskryminacja płci w zatrudnieniu - Ukraina - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master"
Rok wydania:
2005
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały 0860-8334
Temat:
Przedsiębiorstwa prywatne - Polska - konferencje.
Mobbing - zapobieganie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spółdzielczość w stymulowaniu rozwoju lokalnego i tworzeniu nowych miejsc pracy : międzynarodowa konferencja, Ustroń Śl., 10-12 maja 1999 r. Cz. 1 / [komitet organizacyjny: Marian G. Brodziński [i 4 pozostałych] ; organizatorzy: Spółdzielczy Instytut Badawczy, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Centrum Projektowe Związku Spółdzielni Spożywców]
Wydawca:
Warszawa : Spółdzielczy Instytut Badawczy
Rok wydania:
[około 1999]
Seria:
Vademecum Spółdzielczości, 1231-2045 ; nr 10
Temat:
Spółdzielczość - konferencje.
Rynek pracy.
Gospodarka regionalna.
Spółdzielczość - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja a perspektywy rynku pracy absolwentów w regionie Górnego Śląska / red. nauk. Andrzej Ziomek ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Wydawca:
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
1998
Temat:
Kształcenie zawodowe młodzieży - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Polityka zatrudnienia - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 / red. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydawca:
Kraków : Wydaw. UJ
Rok wydania:
cop. 1997
Seria:
Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; nr 6
Temat:
Informacja naukowa - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990- - konferencje.
Bibliotekarze - kształcenie - Polska - 1990- - konferencje.
Bibliotekarze - praca - Polska - 1990- - konferencje.
Absolwenci uniwersytetów i uczelni - praca - Polska - konferencje.
Informacja naukowa - studia i nauczanie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : materiały konferencyjne / pod red. Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, [Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności]
Wydawca:
Łódź : FEP
Rok wydania:
2003
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990- - konferencje.
Nauczanie akademickie - ocena - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek pracy w dużym zakładzie przemysłowym : na przykładzie Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych "Dolmel" / [red. Jan Trzynadlowski] ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1971
Temat:
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych "Dolmel" (Wrocław) - studium przypadku - konferencje.
Socjologia pracy - Polska - 1945-1970.
Przemysł - aspekt społeczny - Polska - 1945-1970.
Pracownicy - konferencje.
Praca - aspekt antropologiczny - konferencje.
Psychologia pracy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitały: ludzie i instytucje : studia i szkice socjologiczne : praca zbiorowa / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Anny Śliz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Kapitał kulturowy - Polska Zachodnia - konferencje.
Kapitał kulturowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych / pod red. Danuty Walczak-Duraj
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM
Rok wydania:
2005
Temat:
Socjologia pracy - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - konferencje.
Socjologia organizacji - konferencje.
Stosunki w przedsiębiorstwie - konferencje.
Przemysł - aspekt społeczny - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Za chlebem... wrócić czy zostać? : Młodzi Polacy w poszukiwaniu swojej szansy rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : ogólnopolska studencka konferencja naukowa : materiały pokonferencyjne / [red. Borys Cymbrowski, Adrianna Sarnat, Ewa Podsiadła] ; Akademia im. Jana Długosza, Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Polska - emigracja i imigracja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych : materiały z konferencji naukowej, Kołobrzeg, październik 1977 r. / pod red. Tadeusza Obrębskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1980
Seria:
Dokumenty, Informacje, Bibliografie
Temat:
Edukacja i państwo - Polska.
Kształcenie kadr - Polska.
Kształcenie kadr - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Kształcenie kadr - Niemiecka Republika Demokratyczna - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie i doskonalenie zawodowe a lokalny rynek pracy : [materiały I seminarium polsko-angielskiego 1992 / przygot. materiałów Henryk Bednarczyk, tł. Danuta Gocławska (pol.-ang.), Jan Walkowicz (ang.-pol.) ; Yorkshire & Humberside Association for Further & Higher Education, Kuratorium Oświaty w Radomiu]
Wydawca:
Radom : Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego
Rok wydania:
1992
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Kadry kierownicze - dokształcanie - Polska - 1990- - konferencje.
Kadry kierownicze - dokształcanie - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Kształcenie zawodowe - Polska - 1990- - konferencje.
Kształcenie zawodowe - Wielka Brytania - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Colloquium Opole 2004 : kształcenie + wykształcenie = praca? / pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski
Rok wydania:
2005
Seria:
Colloquium Opole : Polacy - Niemcy - Czesi : sąsiedztwo w XXI wieku
Temat:
Unia Europejska - i edukacja - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Czechy - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Niemcy - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - Śląsk Opolski (region) - 1990- - konferencje.
Swobodny przepływ osób - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humanizacja w stosunkach pracy / [red. tomu Zdzisław Sirojć]
Wydawca:
Płock ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Novum
Rok wydania:
2003
Seria:
Czy zmierzch pracy? : praca zbiorowa / pod red. Danuty Walczak-Duraj ; t. 1
Temat:
Socjologia pracy - konferencje.
Praca - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Rosja - 1990- - konferencje.
Rosja - polityka społeczna - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public capital and private capital in the internal market = Capital public et capital privé sur le marché intérieur = Öffentliches und privates Kapital im Binnenmarkt = Capital público y capital privado en el mercado interior / Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Luis Ortiz Blanco (eds.)
Wydawca:
Madrid : Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
Rok wydania:
2010
Seria:
Congress publications ; vol. 3
Temat:
Kapitał o zwiększonym ryzyku - konferencje.
Gospodarstwa domowe - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Kapitał - konferencje.
Kapitał - zarządzanie - konferencje.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy polskiej wsi na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Małgorzaty Król
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Ludność wiejska - Polska - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - Polska - 1990- - konferencje.
Ludność wiejska - opieka medyczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja na wsi - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczyciele : wybór zawodu, selekcja, warunki życia : praca zbiorowa / pod red. Witolda Rakowskiego ; Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej : Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1997
Temat:
Nauczyciele - praca - Polska.
Nauczyciele - Polska - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych : struktura - wartości - aktywność : konferencja jubileuszowa 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. Lesław H. Haber
Wydawca:
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Rok wydania:
1989
Temat:
Organizacja przedsiębiorstwa - konferencje.
Przemysł - socjologia.
Ekonomika przemysłu - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Przemysł - personel - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczelnie i ich otoczenie : możliwości i formy współdziałania / pod red. Barbary Minkiewicz ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : SGH
Rok wydania:
2003
Temat:
Relacje uniwersytety i uczelnie-społeczność lokalna - Polska.
Relacje uniwersytety i uczelnie-społeczność lokalna - studium przypadku.
Relacje uniwersytety i uczelnie-społeczność lokalna - Polska - konferencje.
Relacje uniwersytety i uczelnie-społeczność lokalna - studium przypadku - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym : turystyka, poczta, telekomunikacja / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydawca:
Szczecin : Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Turystyka - informatyka.
Telekomunikacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie / red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL
Rok wydania:
1998
Temat:
Rodzina - Polska - Śląsk, Górny (region).
Rodzina - socjologia - Polska.
Praca - aspekt społeczny.
Święta - socjologia - Polska - konferencje.
Rodzina - aspekt antropologiczny - konferencje.
Śląsk (Polska ; region) - obyczaje i zwyczaje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnictwo wychowawczo-zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Brejnaka ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
cop. 1980
Temat:
Orientacja zawodowa.
Poradnictwo.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Młodzież - poradnictwo.
Orientacja zawodowa - Polska - 1945- 1990 - konferencje.
Orientacja szkolna - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań / Jacek Sroka, Ryszard Herbut, Piotr Sula ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges for companies and consumers on international market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim Fam
Wydawca:
Katowice : Publishing House of the University of Economics
Rok wydania:
2018
Seria:
Scientific Publication
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Rynki eksportowe - 1990- - konferencje.
Postawy konsumentów - 1990- - konferencje.
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Konsumenci
Marketing
Model biznesowy
Przedsiębiorstwo
Kraje Unii Europejskiej
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój nauczyciela w okresie transformacji : Białostockie Seminarium Pedeutologiczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Prokopiuka ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Rok wydania:
1998
Temat:
Nauczyciele - dokształcanie - Polska - 1990-.
Nauczyciele - deontologia - Polska - konferencje.
Nauczyciele - kształcenie - Polska - konferencje.
Nauczyciele - ocena - Polska - konferencje.
Nauczyciele
Metody nauczania
Pedagogika
Szkolenie zawodowe
Gatunek / Forma:
Materiały konferencyjne
Książka
    Wyświetlanie 1-96 z 96

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz