Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Samorząd lokalny - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne / Paweł Swianiewicz, Wojciech Dziemianowicz, Marta Mackiewicz
Wydawca:
Warszawa ; Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
2000
Seria:
Polska Regionów, 1508-2644 ; nr 16
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy / Hubert Izdebski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 31 marca 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Agata Barczewska-Dziobek, Krzysztof Chochowski, Anna Fogel, Paweł Izdebski, Anna Kawecka, Przemysław Kledzik, Jakub Krawczyk, Radosław L. Kwaśnicki, Tomasz Libera, Bogusław Przywora, Mikołaj Pułło, Katarzyna Szlachetko, Daniel Wacinkiewicz, Grażyna Zalas
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Monografie, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Cezary Trutkowski, Joanna Podgórska-Rykała ; Jerzy Bartkowski [i 17 pozostałych] ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granice samodzielności wspólnot samorządowych : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranów Sandomierski, 22-25 maja 2005 / [red. nauk. Elżbieta Ura] ; Zakład Prawa Publicznego. Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Prawa
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia / [red. nauk. Ewa Zeman-Miszewska]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Studia Ekonomiczne ; 58
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych : przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Adama Sosnowskiego i Bronisława Ziemianina ; [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Rok wydania:
1991
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski samorząd terytorialny : europejskie standardy i krajowa specyfika / red. nauk. Alfred Lutrzykowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Samorząd Terytorialny w XXI Wieku
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej / redakcja naukowa Ewa Zeman-Miszewska, Agata Jakubowska, Monika Krakowiak-Drzewiecka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego / Jakub H. Szlachetko
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : we współpracy z Wolters Kluwer
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 lutego 2015 r.]
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : między kooperacją a rywalizacją / redakcja naukowa Michał Szczegielniak
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2017
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce / red. nauk. Janusz Sługocki, Daniel Wacinkiewicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2011
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? / Agata Dąmbska [et al.]
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny : praktyka, prawo, finansowanie, perspektywy / autorzy D. Bobak, S. Chrzanowski, S. Garlej, M. Grzyb, J. Karpińska-Olszewska, J. Kulik, A. Kusztykiewicz, P. Matusiewicz, P. Mroczkowski, K. Pawlik, M. Połeć, M. Rutkowska-Sowa, A. Słoma, D. Smaga, K. Stępniak, K. Stolarek, A. Szydlik, K. Świątczak, G. Tutak, M. Wojcieszek, M. J. Wrona ; redakcja Justyna Stępniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Think & Make
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 listopada 2017 roku
Rok wydania:
2017
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgórska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2022
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Dominik Łukowiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie 1, stan prawny, orzecznictwo i dorobek nauki prawa na dzień 1 lipca 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski : osiągnięcia i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa Robert Kmieciak, Katarzyna Walkowiak
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Rok wydania:
2022
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w Polsce : wybrane aspekty funkcjonowania / pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego ; [aut. Katarzyna Biskup et al.]
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia przeszłości wnioski na przyszłość / pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe zagadnienia samorządu terytorialnego. Cz. 1, Wybór tekstów źródłowych / Grażyna Łuszkiewicz, Piotr Tusiński
Wydawca:
Radom : WSI
Rok wydania:
1995
Seria:
Skrypty / Wyższa Szkoła im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ISSN 0860-9241 ; nr 4
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między nadzieją a rozczarowaniem : samorząd terytorialny rok po wyborach / red. Bohdan Jałowiecki, Paweł Swianiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : UW. EIRRiL
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 3(36)
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd lokalny w Polsce : społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania / pod red. Stanisława Michałowskiego, Agnieszki Pawłowskiej
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd ponadgminny w Polsce : tradycja - odrodzenie - doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Nawrota i Jacka Pokładeckiego
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [aut.] Maria Karlikowska [et al.]
Wydawca:
Bydgoszcz : "Branta" ; Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między partycypacją a zarządzaniem : w poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich / Janina Kowalik
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego / Monika Bogucka-Felczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2017
Seria:
MP Monografie Prawnicze
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt polityczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - ocena - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. / pod red. Jerzego Korczaka
Wydawca:
Wrocław : Biuro Rady Miejskiej Wrocławia : "Aksel"
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd miasta na prawach powiatu : struktury, aktorzy, działanie / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Samorząd Terytorialny w Polsce : stan obecny i szanse modernizacji ; t. 4
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym / red. nauk. Mirosław Stec, Marek Mączyński
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Baron-Wiaterek, Ernesta Knosali, Lidii Zacharko ; opracowali: Jarosław R. Antoniuk [i 11 pozostałych]
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Wydanie:
Stan prawny na 31 stycznia 2009 r
Rok wydania:
2009
Temat:
Samorząd lokalny - Europa - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Samorząd terytorialny w XXI wieku
Temat:
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego / red. Lech Jańczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2014
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny / Adrian Misiejko ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 marca 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 339
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządność terytorialna w Polsce : doświadczenia, oczekiwania, perspektywy : III Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika ; Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, [Akademia Ekonomiczna w Katowicach]
Wydawca:
Katowice ; Chorzów : Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Rok wydania:
2002
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej : doświadczenia i perspektywy / red. Marek Klimek, Jarosław Czerw, Bogdan Więckiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania : raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce / Jarosław Bober [et al.]
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Rok wydania:
2013
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w JST : praktyczne ujęcie, dokumentacja, wnioski / Monika Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd województwa : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; Jakub Bryła, Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Roman Marchaj, Czesław Martysz, Anna Wierzbica
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 25 lipca 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 lipca 2023 r. (druk sejmowy nr 3097; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw), wchodzących w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
Rok wydania:
2023
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - legislacja.
Samorząd lokalny - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2011
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt polityczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce : teoria i praktyka / redakcja naukowa Katarzyna Popik, Bogumił Szmulik, Marcin Mazuryk
Wydawca:
Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Złota księga polskiego samorządu 2002-2006 / [autorzy: Krzysztof Pikoń (red. nacz.), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń ; współpraca merytoryczna Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]
Wydawca:
Gliwice : Helion : Polski Instytut Biograficzny
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - biografie - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustrój samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej : zarys wykładu / Izabela Lewandowska-Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Podręczniki i Skrypty / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia ekonomiczno-finansowe z działalności samorządu terytorialnego / red. nauk. Emilia Denek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 239
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Obligacje komunalne - Polska.
Obligacje komunalne - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność jednostek samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Czempasa
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe
Temat:
Finanse gminne - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1, Prawo samorządowe i administracyjne / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi / pod red. Andrzeja Saksona, Patryka Węgierkiewicza
Wydawca:
Konin : Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów [etc.]
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Mariusz Wiktor Sienkiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - historia.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczny wymiar demokracji lokalnej : podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych / pod red. nauk. Anny Kołomycew, Bogusława Kotarby
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Demokracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt polityczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce / pod redakcją Krzysztofa Skotnickiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - interpretacja - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo patronalne : relacje władzy i podległości w małej wspólnocie lokalnej / Aleksandra Adamowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2015
Temat:
Administracja lokalna - Polska - 1990- - studium przypadku.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - studium przypadku.
Samorząd lokalny - socjologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego : monitoring, kontrola, audyt / Patrycja Szulin
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 4 grudnia 2020 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Sławomir Pastuszka, Agnieszka Kasińska-Metryka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Seria:
Komunikacja w Samorządzie
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz