Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sieci przedsiębiorstw." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania / red. nauk. Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 275
Temat:
Sieci przedsiębiorstw - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie, procesy, narzędzia / redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Organizacja przedsiębiorstwa - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych / Milena Ratajczak-Mrozek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Wysoka technologia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw / Maciej Mitręga
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990- - studium przypadku.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce : analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnym / Justyna Światowiec-Szczepańska, Michał Zdziarski, Łukasz Małys
Wydawca:
Warszawa : PWN
Rok wydania:
copyright © 2018
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - studium przypadku.
Sieci przedsiębiorstw - zarządzanie.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne.
Giełda - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Financial Times guide to business networking : how to use the power of online and offline networking for business success / Heather Townsend
Wydawca:
Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall
Rok wydania:
2011
Seria:
Financial Times Guides
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej / redakcja naukowa Paweł Kosiń, Barbara Woźniak-Sobczak ; [autorzy rozdziałów: Paweł Kosiń, Anna Kwiecień, Włodzimierz Rudny, Adam Samborski, Barbara Woźniak-Sobczak, Katarzyna Żak]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci międzyorganizacyjne : współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / red. nauk. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński ; aut. Agnieszka Chrisidu-Budnik [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2012
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty / red. naukowa A. Świadek, J. Wiśniewska ; [autorzy: Marek Tomaszewski, Aleksandra Kieres, Anna Misztal, Jadwiga Gorączkowska, Katarzyna Kazojć, Roman Tylżanowski, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Ewelina Kucharz]
Wydawca:
Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Transfer technologii - Polska - 1990-.
Klastry - Polska - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Market - hierarchy - networking : coordination in times of globalization, fragmentation, and uncertainty / Gero Hocker
Wydawca:
Frankfurt am Main [i pozostałe] : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
Rok wydania:
© 2008
Seria:
Strukturwandel und Strukturpolitik, 1438-2644 ; Bd. 18
Temat:
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - rozprawy akademickie.
Kontraktowanie - rozprawy akademickie.
Sieci przedsiębiorstw - rozprawy akademickie.
Zarządzanie ryzykiem - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczność strategii i struktury organizacyjnej w warunkach współpracy sieciowej / Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik, Anna Oleszkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2020
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Innowacje organizacyjne.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990- - studium przypadku.
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Klastry.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw : podejście holistyczne / Maja Szymura-Tyc
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje.
Sieci przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe
Wydawca:
Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej / redakcja naukowa Sławomir Jankiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 76, nr 5 (2017)
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw.
Alianse strategiczne (biznes) - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania : formy - marketing - zachowania strategiczne / Janusz Kot, Vasyl Lypchuk, Joanna Radowicz, Małgorzata Sztorc
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, 1897-2691 ; M130
Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Temat:
Organizacja - zarządzanie.
Stosunki między organizacjami.
Sieci przedsiębiorstw.
Sieci hoteli - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział
Rok wydania:
2009
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu / [redaktorzy tematyczni Justyna Światowiec-Szczepańska, Michał Zdziarski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2016
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 14, nr 4 (64), t. 2
Temat:
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Analiza sieciowa (planowanie).
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Więzi społeczne - aspekt ekonomiczny.
Planowanie strategiczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor usług profesjonalnych : usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy / Justyna Matysiewicz, Danuta Babińska, Sławomir Smyczek
Wydawca:
Warszawa : Placet
Rok wydania:
2014
Temat:
Usługi - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Usługi - ocena.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Management information systems : managing the digital firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
Wydawca:
Boston [etc]. : Pearson
Wydanie:
14th ed., global edition
Rok wydania:
cop. 2016
Seria:
Always Learning
Temat:
Systemy informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Komunikacja w zarządzaniu.
Przedsiębiorstwa - sieci komputerowe - zarządzanie.
Sieci przedsiębiorstw - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo XXI wieku : doświadczenia i perspektywy zarządzania : przedsiębiorstwo w sieci / red. nauk. Paweł Kosiń
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 202
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Sieci przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji : podejście sieciowe / red. nauk. Krzysztof Fonfara ; [aut. Krzysztof Fonfara et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2009
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Globalizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innovation processes in business networks : managing inter-organizational relationships for innovational excellence / Francesca Ricciardi
Wydawca:
Wiesbaden : Springer Gabler
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Advances in Information Systems and Business Engineering
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych / Jerzy Niemczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 171
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Stosunki między organizacjami.
Outsourcing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banks and business networks : management, governance and financial implications / Josanco Floreani, Enrico Geretto, Maurizio Polato, Giulio Velliscig
Wydawca:
London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group ; Torino : G. Giappichelli Editore
Wydanie:
First published
Rok wydania:
2022
Seria:
Routledge-Giappichelli Studies in Business and Management
Temat:
Zarządzanie bankiem.
Sieci przedsiębiorstw.
Instytucje finansowe - zarządzanie.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne / Joanna Cygler [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2013
Temat:
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Alianse strategiczne (biznes).
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - 1990-.
Holdingi - 1990-.
Konkurencja - 1990-.
Konkurencja - prawo.
Transport lotniczy - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Współpraca przedsiębiorstw.
Sieci przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami / red. nauk. Jan Skalik, Joanna Kacała
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 277
Temat:
Innowacje organizacyjne - zarządzanie.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Personel - kierowanie - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - studium przypadku.
Zarządzanie projektami.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innovation, alliances, and networks in high-tech environments / edited by Fiorenza Belussi and Luigi Orsi
Wydawca:
London : Taylor & Francis Group ; New York : Routledge
Rok wydania:
cop. 2016
Seria:
Routledge Studies in Global Competition
Temat:
Przemysły wysokiej techniki - zarządzanie.
Innowacje.
Alianse strategiczne (biznes) - Europa.
Alianse strategiczne (biznes) - Stany Zjednoczone.
Sieci przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński, Andrzej Kozina ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Wydawca:
Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2016
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Komunikacja w organizacjach.
Współpraca przedsiębiorstw.
Warunki pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Stosunki w przedsiębiorstwie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Workbook for opening innovation : Bridging Networked Business, Intellectual Property and Contracting / Jaakko Paasi [et al.]
Wydawca:
London : Imperial College Press
Rok wydania:
2013
Seria:
Series on Technology Management, 0219-9823 ; vol. 21
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Sieci przedsiębiorstw.
Alianse strategiczne (biznes).
Własność intelektualna.
Własność intelektualna - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2014
Temat:
Rachunkowość zarządcza.
Sieci przedsiębiorstw - zarządzanie.
Rachunkowość zarządcza
Systemy informacyjne zarządzania
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socialized! : w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową - biznes społecznościowy / Mark Fidelman
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2014
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Planowanie strategiczne.
Media społecznościowe - aspekt ekonomiczny.
Marketing w Internecie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Przedsiębiorstwa - sieci komputerowe.
Społeczności internetowe.
Media społecznościowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych / Paweł Kossecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena.
Przedsiębiorstwa - ocena - metodologia.
Handel elektroniczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozkłady alfa-stabilne : zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu / Dominik Krężołek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Podręcznik
Temat:
Przedsiębiorstwa wielosklepowe.
Przedsiębiorstwa wielosklepowe - Polska - 1990-.
Marketing relacyjny - Polska - 1990-.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz