Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sobczak, Jacek (1946- )" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-72 z 72
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potomkowie Lecha i Giedymina : stosunki polityczne między Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego : od litewskiej deklaracji suwerenności państwowej 18 maja 1989 r. do Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 26 kwietnia 1994 r. / Jacek Sobczak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Temat:
Litwa - stosunki - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Litwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy prawa autorskiego / Jacek Sobczak
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 1995 r
Rok wydania:
cop. 1995
Temat:
Prawo autorskie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / Jacek Sobczak
Wydawca:
Poznań : Ab Initio
Wydanie:
Stan prawny z 1 września 1994 r
Rok wydania:
1994
Temat:
Radio - prawo - Polska.
Telewizja - prawo - Polska.
Radio - prawo - Polska - legislacja.
Radio - prawo - interpretacja - Polska.
Telewizja - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Telewizja - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo sportowe : (wybór aktów normatywnych) / [oprac.] Jacek Sobczak
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 16 października 1997 r
Rok wydania:
1998
Temat:
Sport - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim / Jacek Sobczak
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1984
Seria:
Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych, 0079-4651 ; t. 38
Temat:
Tatarzy - status prawny - Litwa - 1500-1800.
Osadnictwo człowieka - Polska - historia.
Tatarzy - status prawny - Litwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media - czwarta władza? T. 3, cz. 2 / (red.) Jacek Sobczak i Witold Machura
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Rok wydania:
2011
Temat:
Polska. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Mass media - aspekt moralny.
Mass media - Polska - wpływ.
Mass media - Polska.
Mass media.
Dziennikarstwo elektroniczne.
Mass media - wpływ.
Mass media etniczne.
Internauci.
Mass media - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkopolskie sądy ziemiańskie / Jacek Sobczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 30
Temat:
Sądy - Polska - Wielkopolska (region) - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 3 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura, Jacek Sobczak
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Scriptorium: Media
Temat:
Mass media - aspekt moralny.
Mass media i polityka.
Mass media - aspekt społeczny.
Mass media - 1990-.
Mass media - Polska - 1990-.
Wolność słowa - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 2 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Scriptorium: Media
Temat:
Mass media - wpływ.
Mass media.
Wolność słowa - prawo.
Mass media - aspekt moralny.
Kobiety - w mass mediach - Polska - 1990-.
Kobiety - w mass mediach - Niemcy.
Wolność słowa - aspekt moralny.
Mass media - aspekt religijny.
Mass media i polityka - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawna ochrona zabytków / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Dobra kultury - ochrona - prawo międzynarodowe.
Dobra kultury - ochrona - prawo - Polska - 1990-.
Zabytki - prawo.
Zabytki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uchodźcy w Polsce i Europie : stan prawny i rzeczywistość / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Warszawa] : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Rok wydania:
2010
Temat:
Uchodźcy - status prawny.
Uchodźcy - status prawny - Polska - 1990-.
Uchodźcy - status prawny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiar sprawiedliwości a media / red. Jacek Sobczak i Grzegorz Tylec ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Wydawca:
Warszawa ; Opole : Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium"
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Wydawnicza WN Scriptorium : Prawo
Temat:
Wymiar sprawiedliwości - Polska - 1990-.
Mass media - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo filmowe / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 20 czerwca 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Kino - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media - czwarta władza?. T. 2 / pod red. Marii Gołda-Sobczak, Witolda Machury i Jacka Sobczaka
Wydawca:
Poznań ; Opole : Scriptorium Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2011
Temat:
Mass media - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak
Wydawca:
Poznań : Silva Rerum
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Archiwa - prawo.
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - Polska.
Dobra kultury - digitalizacja.
Biblioteki akademickie - informatyka.
Biblioteki cyfrowe - Polska.
Otwarty dostęp.
Biblioteki cyfrowe.
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo wobec kultury i sztuki / redakcja naukowa Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2017 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Dobra kultury - ochrona - prawo - Polska - 1990-.
Handel sztuką - Polska.
Prawo do wizerunku.
Dobra kultury - ochrona - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Ochrona danych (informatyka).
Prawa autorskie - Polska.
Prawo autorskie - Polska.
Artyści - podatki - prawo.
Podatek dochodowy - prawo.
Dobra kultury - zasoby internetowe.
Pomniki nagrobne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zawody zaufania publicznego? : wybrane zagadnienia odpowiedzialności zawodowej radców prawnych i lekarzy / pod redakcją Jacka Sobczaka, Jędrzeja Skrzypczaka, Moniki Urbaniak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje : na zlecenie Okregowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Samorządy zawodowe - Polska - 1990-.
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Radcy prawni - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność prawa europejskiego : zarys teorii i praktyki / Waldemar Gontarski, Genowefa Grabowska, Marek Kalinowski, Jacek Sobczak ; pod redakcją naukową Genowefy Grabowskiej
Wydawca:
Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rok wydania:
2015
Temat:
Prawo europejskie - 1990-.
Prawo europejskie - legislacja.
Prawo europejskie - interpretacja - Polska.
Prawo europejskie - interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego / redaktorzy Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak ; autorzy Katarzyna Badźmirowska-Masłowska [i 13 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawo do życia prywatnego.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt moralny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola konstytucyjności prawa / oprac.: Mirosław Granat, Ryszard Mojak, Jacek Sobczak ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji
Wydawca:
Lublin : UMCS
Rok wydania:
1987
Temat:
Polska. Trybunał Konstytucyjny - konferencje.
Prawo konstytucyjne - Polska - konferencje.
Kontrola sądowa ustaw - konferencje.
Kontrola sądowa ustaw - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Hubert Izdebski, Aneta Łazarska ; autorzy: Tomasz Barankiewicz, Brunon Hołyst, Hubert Izdebski, Aneta Łazarska, Jacek Sobczak, Ryszard A. Stefański
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2022
Temat:
Rozprawy akademickie - Polska - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego / redakcja naukowa Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski ; autorzy Jerzy Duży, Teresa Gardocka, Piotr Herbowski, Dariusz Jagiełło, Piotr Jóźwiak, Dorota Kaczorkiewicz, Dawid Korczyński, Wiesław Kozielewicz, Joanna Paśkiewicz, Tomasz Razowski, Iwona Sepioło-Jankowska, Jacek Sobczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawo podatkowe - przepisy karne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia / redakcja naukowa Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski ; autorzy Otylia Bieniek, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Maciej Ciesielski, Piotr Dela, Mirosław Karpiuk, Karol Kościński, Monika Nowikowska, Filip Radoniewicz, Jacek Sobczak, Izabela Stańczuk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392
Temat:
Mass media.
Prawo nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Komunikacja - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eutanazja / redakcja Marek Mozgawa ; [autorzy Magdalena Budyn Kulik, Karol Dąbrowski, Sławomir Hypś, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek Mozgawa, Wiaczesław Nawrocki, Katarzyna Nazar-Gutowska, Monika Płatek, Mikołaj Seńko, Jacek Sobczak, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Krzysztof Wiak, Hanna Witczak ; tłumaczenie streszczeń Aneta Michalska-Warias]
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Eutanazja.
Eutanazja - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / redakcja naukowa Adrian Niewęgłowski ; komentarze do poszczególnych części napisali Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mateusz Chrzanowski, Tomasz Demendecki, Tomasz Drab, Ewelina Duda-Staworko, Marek Konstankiewicz, Grzegorz Kozieł, Wojciech Lis, Grzegorz Lubeńczuk, Adrian Niewęgłowski, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Sławomir Patyra, Marek Salamonowicz, Jacek Sobczak, Grzegorz Tylec, Cezary Zapała
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2020 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze
Temat:
Telewizja - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Telewizja - prawo - interpretacja - Polska.
Radio - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Radio - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Chorzy - prawa - Polska - 1990-.
Prawo medyczne - Polska - 1990-.
Psychologia sądowa - Polska.
Psycholodzy - deontologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kazirodztwo / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Hanna Bis-Wencel, Magdalena Budyn-Kulik, Marzanna Ciesielka, Karol Dąbrowski, Ksenia Kakareko, Jolanta Kociuba, Wiesław Kozielewicz, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek Mozgawa, Katarzyna Nazar, Bożena Nowakowicz-Dębek, Monika Płatek, Agnieszka Rowicka, Grzegorz Smyk, Jacek Sobczak, Agnieszka Szczekala, Łukasz Wlazło
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2016
Temat:
Kazirodztwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Maciej Taborowski ; [autorzy]: Jan Barcz, Piotr Bogdanowicz, Ziemowit Cieślik, Monika Domańska, Marcin Górski, Piotr Hoffman, Marek Jeżewski, Monika Kawczyńska, Andrzej Kisielewicz, Marzena Laskowska, Radosław Maruszkin, Dawid Miąsik, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ada Paprocka, Jacek Sobczak, Agnieszka Sołtys, Maciej Szpunar, Monika Szwarc, Maciej Taborowski, Marcin Wiącek, Leszek Wilk, Anna Zawidzka-Łojek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Zagadnienia Prawne
Temat:
Gry hazardowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Pytanie prejudycjalne (prawo europejskie).
Prawo europejskie i prawo krajowe.
Gry hazardowe - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stalking / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Katarzyna Nazar, Marek Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Wiesław Kozielewicz, Aneta Michalska-Warias, Marek Kulik, Mikołaj Seńko, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Monika Płatek, Magdalena Budyn-Kulik, Dominik Jędrek, Arkadiusz Gil, Marek Marczewski, Agnieszka Szczekala, Aleksandra Nowosad, Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2018
Temat:
Stalking - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / redaktor Andrzej Wróbel ; autorzy Anna Błachnio-Parzych, Jerzy Jendrośka, Ireneusz C. Kamiński, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Sylwia Majkowska-Szulc, Mirosława Malczewska, Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Dawid Miąsik, Leszek Mitrus, Anna Potyrała, Nina Półtorak, Ewa Skibińska, Jacek Sobczak, Witold Sobczak, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Szwarc, Monika Tomaszewska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Andrzej Wróbel, Iga Ziulczyk-Nierubca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie, stan prawny na dzień 1.10.2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Duże Komentarze Becka
Temat:
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa człowieka i zrównoważony rozwój : konwergencja czy dywergencja idei i polityki / redaktorzy Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; autorzy: Andrzej Bałaban, Małgorzata Bielenia, Daria Bieńkowska, Sylwia Gwoździewicz, Dariusz Juruś, Ksenia Kakareko, Aneta Kamińska-Nawrot, Ryszard Kozłowski, Agnieszka Lipska-Sondecka, Bernard Łukańko, Dorota Michalska-Sieniawska, Ewa Milczarek, Jacek Mrowiński, Anna Podolska, Iwona Ryniak-Olszanka, Żaklina Skrenty, Jacek Sobczak, Olga Śniadach, Beata Walczak-Kowalik, Zbigniew Werra, Miłosława Zagłoba, Jerzy Zajadło
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawa człowieka - 1990-.
Ekorozwój - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Zofia Świda, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Anna Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
2. wyd
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Zofia Świda, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Anna Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na 1.1.2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - interpretacja - Polska.
Prawo karne - Polska - kodeksy.
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Julia Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Anna Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
3. wyd
Rok wydania:
2017
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Julia Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Jan Kulesza, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Aneta Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
5. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Julia Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jan Skupiński, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Aneta Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
4. wydanie
Rok wydania:
2018
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Jacek Dąbrowski, Teresa Gardocka, Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot, Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek Kosonoga, Julia Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Jan Kulesza, Barbara Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak, Joanna Mierzwińska-Lorencka, Katarzyna Nazar, Tomasz Oczkowski, Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy Skorupka, Jacek Sobczak, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański, Anna Walczak-Żochowska, Jarosław Warylewski, Aneta Wilkowska-Płóciennik, Wojciech Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
6. wydanie
Rok wydania:
2023
Seria:
Komentarze Kodeksowe
Temat:
Prawo karne - Polska - 1990- - kodeksy.
Prawo karne - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
    Wyświetlanie 1-72 z 72

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz