Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Społeczeństwo informacyjne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Baranowskiego i Bartosza Miki ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Rok wydania:
2012
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - socjologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia : materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 18-21 października 1999 / pod red. Diany Pietruch-Reizes, Anny Sitarskiej i Barbary Stefaniak ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace PTIN nr 2
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Informacja naukowa - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewolucja informacyjna i społeczeństwo : niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje / Lech W. Zacher (red. nauk.) ; [tł. tekstów aut. zagranicznych wykonali: Jacek F. Mączyński et al.]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Edukacyjna Transformacje
Rok wydania:
1997
Seria:
Biblioteczka "Transformacje"
Temat:
Społeczeństwo informacyjne.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt moralny.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt polityczny.
Społeczeństwo informacyjne - socjologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2008-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Analizy Statystyczne = Statistical Analyses
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - czasopisma.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 1 / redaktor naukowy Maciej Czaplewski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2018
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 2/2018 (131)
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Zmiana społeczna - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne : krok naprzód, dwa kroki wstecz / red. nauk.: Piotr Sienkiewicz, Jerzy S. Nowak
Wydawca:
Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski
Rok wydania:
2009
Temat:
Społeczeństwo informacyjne.
Społeczeństwo informacyjne - Polska.
Społeczeństwo informacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo informacyjne - prognozy.
Internet - aspekt społeczny - Polska.
Internet - aspekt społeczny - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Visionen der informationsgesellschaft 2016 / Gergard Banse, Andrzej Kiepas (Hg.)
Wydawca:
Berlin : trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist
Rok wydania:
2008
Seria:
Network Cultural Diversity and New Media ; vol. 10
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne : leksykon, przewodnik / Jerzy Muszyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2010
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym : egzystencja - ideologia - moralność / pod red. Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kielce : Instytut Nauk Politycznych. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
The Peculiarity of Man ; 4(14)
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cyfryzacja a społeczeństwo informacyjne / redaktorzy naukowi Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Wojarnik
Wydawca:
[Szczecin] : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia Informatica Pomerania, 2451-0424 ; nr 3/2017 (45)
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cyfryzacja w społeczeństwie informacyjnym / redaktorzy naukowi: Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Wojarnik
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia Informatica Pomerania, 2451-0424 ; nr 2/2017 (44)
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy społeczeństwa informacyjnego : realne przestępstwa w wirtualnym świecie / [red. naukowi Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Wojarnik]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 ; nr 33
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej / [red. tomu Jan Danecki, Władysław Szulc]
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1982
Seria:
Polska 2000, 0079-3620 ; 1/VIII/1982
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / pod red. Barbary Chyrowicz
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 95
Etyka i Technika
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji / Krystyna Doktorowicz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śąskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2388
Temat:
Społeczeństwo informacyjne.
Społeczeństwo informacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo informacyjne - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego
Wydawca:
Lublin : Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS
Rok wydania:
2010
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - prognozy.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt ekonomiczny.
Biblioteki - Polska - 1990-.
Internet - Polska - 1990-.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Czesława Domańskiego i Jadwigi Sucheckiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 217
Temat:
Techniki ilościowe w zarządzaniu - podręczniki akademickie.
Społeczeństwo informacyjne - podręczniki akademickie.
Społeczeństwo informacyjne - badania - podręczniki akademickie.
Ekonomia - nauczanie wspomagane komputerowo - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego / redakcja naukowa Mariusz Baranowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2015
Seria:
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 0239-3271 ; t. 40
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Społeczności internetowe - socjologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internet w społeczeństwie informacyjnym : nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo / redakcja naukowa Andrzej Grzywak, Krystian Mączka
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - 1990- - konferencje.
Cyberbezpieczeństwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym / Elzbieta Perzycka
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; T. (DCCLXXIII) 699
Temat:
Nauczyciele - dokształcanie - Polska.
Społeczeństwo informacyjne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryminologia i resocjalizacja w realiach społeczeństwa informacyjnego / pod redakcją Przemysława Piotrowskiego
Wydawca:
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Rok wydania:
2021
Temat:
Kryminologia - 1990-.
Kryminologia - Polska - 1990-.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Information and communication technologies for active ageing : opportunities and challenges for the European Union / edited by Marcelino Cabrera and Norbert Malanowski
Wydawca:
Amsterdam [etc.] : IOS Press
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
AssistiveTechnology Research Series, 1383-813X ; Vol. 23
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Europa.
Starość - aspekt społeczny - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Wiesław M. Maziarz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (927) 853
Temat:
Telekomunikacja - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego : aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską / [kom. red. Andrzej Bocian et al.]
Wydawca:
Warszawa : IRiSS
Rok wydania:
1998
Seria:
Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2848 ; 67
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru / Michał Goliński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów, 0867-7727 ; 580
Temat:
Społeczeństwo informacyjne.
Społeczeństwo informacyjne - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Olszewskiego, Marii [i. e. Małgorzaty] Słodowej-Hełpy ; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania
Rok wydania:
2006
Temat:
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi - aplikacje - treści w gospodarce opartej na wiedzy = Services - applications - resources in the knowledge based economy/ [pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Prace PTIN ; nr 5
Temat:
Informacja naukowa - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Digital transformation and ethics : ethical considerations on the robotization and automation of society and the economy and the use of artificial intelligence / Peter G. Kirchschlaeger
Wydawca:
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft : Edition Sigma
Wydanie:
1st edition
Rok wydania:
2021
Temat:
Sztuczna inteligencja - aspekt moralny.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt moralny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewaluacja splotowa InfoKultury : skala dwuważonych ocen / Stanisław Ubermanowicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Temat:
Komputery i cywilizacja - badania - podręczniki akademickie.
Komputery i cywilizacja - ocena - podręczniki akademickie.
Społeczeństwo informacyjne - badania - podręczniki akademickie.
Społeczeństwo informacyjne - ocena - podręczniki akademickie.
Nauki społeczne - metodologia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce / pod red. Henryka Babisa
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 27
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska.
Społeczeństwo informacyjne
Polska
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internet in the Information Society 2015 : 10th international conference proceedings, September 24-25th, Dąbrowa Górnicza, Poland / Maciej Rostański, Piotr Pikiewicz, Paweł Buchwald (eds.)
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Scientific Publishing University of Dąbrowa Górnicza
Rok wydania:
2015
Temat:
Systemy informatyczne - konferencje.
Cyberbezpieczeństwo - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 13
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Przemysły wysokiej techniki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania operacyjne i systemowe 2004 : na drodze do społeczeństwa wiedzy / pod red. Andrzeja Straszaka, Jana W. Owsińskiego ; Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Rok wydania:
2004
Seria:
Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe
Temat:
Badania operacyjne - konferencje.
Analiza systemów - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2008-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - statystyki.
Internet - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja techniczna i informatyczna : kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia = Technology & computer education : creation of modern model of teaching and learning / pod red. Marii Kajdasz-Aouil, Andrzeja M. Michalskiego i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Edukacja i informatyka - konferencje.
Nauczanie na odległość - konferencje.
Nauczanie techniki - Polska - 1990- - konferencje.
Informatyka - studia i nauczanie - Polska - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka 4 przyszłości : miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / pod red. nauk. Witolda Chmielarza, Jerzego Kisielnickiego, Oskara Szumskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Systemy informacyjne zarządzania - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Portale internetowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w społeczeństwie informacyjnym : 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW / redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Informatyka - konferencje.
Zarządzanie - informatyka - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatel w społeczeństwie sieci : warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie / Joanna Wojniak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 774
Temat:
Zmiana społeczna - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 36
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy / Maria Kozielska, Andrzej Zduniak redakcja naukowa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Edukacja XXI Wieku ; 42
Temat:
Edukacja - 21 w.
Globalizacja - 21 w.
Społeczeństwo informacyjne - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
E-learning and smart learning environment for the preparation of new generation specialist : monograph / scientific editor Eugenia Smyrnova-Trybulska ; University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn
Wydawca:
Katowice : Studio Noa ; Cieszyn : for University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education
Rok wydania:
2018
Seria:
E-Learning, 2451-3644 ; vol. 10
Temat:
Edukacja i informatyka - konferencje.
Edukacja komplementarna - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Open eyes book. 2, Kraków, 14-15 listopada 2017 r. / Bartłomiej Biga, Hubert Izdebski, Jerzy Hausner, Michał Kudłacz, Krzysztof Obłój, Wojciech Paprocki, Piotr Sztompka, Mateusz Zmyślony
Wydawca:
Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Rok wydania:
2017
Temat:
Wartość - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Miasta - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dydaktyka informatyki ekonomicznej - kształcenie dla społeczeństwa informacyjnego : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Kołobrzeg, 23-24 września 2002 r. / red. nauk. Adam Nowicki, Wojciech Olejniczak
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Materiały Konferencyjne / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Ekonomiści - kształcenie - konferencje.
Nauczanie wspomagane komputerowo - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. księgi konf. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Internet - aspekt społeczny - konferencje.
Internet - wpływ - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu : model fiński / Manuel Castells, Pekka Himanen ; przeł. Michał Penkala, Michał Sutowski ; wstęp Edwin Bendyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Idee ; 17
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - Finlandia.
Państwo dobrobytu - Finlandia.
Techniki informatyczne - aspekt społeczny - Finlandia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The infrastructure of an information society : proceedings of the First International Conference in Egypt, Cairo, 13-15 December, 1982 / sponsored by the Egyptian Society for Information Technology and the American Society for Information Science ; eds.: Bahaa El-Hadidy, Esther E. Horne
Wydawca:
Amsterdam [etc.] : North-Holland
Rok wydania:
1984
Temat:
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Informatyka - konferencje.
Służby informacyjne - Kraje rozwijające się - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / pod red. Adama Stabryły
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Rok wydania:
2006
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Zarządzanie jakością - konferencje.
Zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - konferencje.
Zarządzanie - konferencje.
Zarządzanie jakością - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczywistość wirtualna : pytania teologiczne / Wojciech Cellary, Tomasz Węcławski, Paweł Bortkiewicz
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2003
Seria:
Colloquia Disputationes ; 1
Temat:
Multimedia - aspekt religijny.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt religijny.
Rzeczywistość wirtualna - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych / Józef Bednarek
Wydawca:
Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw
Rok wydania:
2005
Temat:
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Mass media - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - 1990- - postawy.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - 1990- - studium przypadku.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz