Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Stabryła, Adam (1942- ). Red." according to the criterion: Author


Full title :
Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw : zeszyt dedykowany profesorowi Ryszardowi Borowieckiemu z okazji 60. urodzin oraz 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. zeszytu Adam Stabryła]
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2003
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 631
Subject :
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Books
Full title :
Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania / [red. nauk. z. Adam Stabryła]
Publisher :
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2005
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 670
Subject :
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie międzykulturowe.
Benchmarking.
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Pracownicy - Polska - 1990-.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process