Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Statystyka - badania." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody obliczania indeksów produkcji przemysłowej w niektórych krajach : (Austria, Federalna Republika Niemiec, Jugosławia) / [Zofia Lonc] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1976
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 94
Temat:
Produkcja seryjna - Austria - statystyki - badania porównawcze.
Produkcja seryjna - Jugosławia - statystyki - badania porównawcze.
Produkcja seryjna - Republika Federalna Niemiec - statystyki - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura badania statystycznego / Grzegorz Lissowski ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Metodologii i Realizacji Badań
Wydawca:
Warszawa : WSNS
Rok wydania:
1977
Temat:
Statystyka - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formułowanie problemu badawczego / Włodzimierz Okrasa ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Zakład Metodologii i Realizacji Badań
Wydawca:
Warszawa : WSNS
Rok wydania:
1977
Seria:
Materiały do Nauczania Empirycznych Metod Badawczych. Seria Problemowa
Temat:
Statystyka - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1971
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 0067-7795 ; t. 14
Temat:
Statystyka - metodologia.
Statystyka - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności : nowe podejście do przestrzeni = (The development of regional statistic in the view of informatic needs of cohesion policy : new approach to space) / pod red. Janusza Zaleskiego
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2014
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 255
Temat:
Regiony - Polska - statystyki.
Wskaźniki rozwoju gospodarczego - Polska - 1990-.
Statystyka - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych : wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski / Małgorzata Stec
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990- - statystyki.
Statystyka - badania - Polska - 1990-.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Polska - województwa - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady dokonywania oceny produkcji roślinnej w toku w badaniach statystycznych. Cz. 2, Ogrodnictwo / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Zasady Projektowania i Organizacji Badań Statystycznych
Temat:
Ogrodnictwo - metody statystyczne.
Wydajność upraw - modele matematyczne.
Ogrodnictwo - badania - Polska.
Ogrodnictwo - modele matematyczne.
Wydajność upraw - badania - Polska.
Statystyka - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych / [zesp. red. Marek Obrębalski, Marek Walesiak]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria ; nr 600
Temat:
Ekonomia - badania.
Ekonomia - modele matematyczne.
Statystyka - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Algorithms from and for nature and life : classification and data analysis / Berthold Lausen, Dirk Van den Poel, Alfred Ultsch editors
Wydawca:
Cham [i pozostałe] : Springer
Rok wydania:
© 2013
Seria:
Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 1431-8814
Temat:
Statystyka matematyczna - metodologia - konferencje.
Statystyka matematyczna - bazy danych - konferencje.
Statystyka matematyczna - badania przekrojowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic cycles and uncertainty / edited by Konrad Walczyk
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 0866-9503 ; 97
Temat:
Cykle gospodarcze.
Procesy Markowa.
Statystyka - badania.
Rosja - sytuacja gospodarcza - prognozy.
Wielka Brytania - sytuacja gospodarcza - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH / red. nauk. Elżbieta Adamowicz
Wydawca:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 0866-9503 ; 80
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania - statystyki - konferencje.
Koniunktura gospodarcza - metodologia - konferencje.
Koniunktura gospodarcza - prognozy - konferencje.
Koniunktura gospodarcza - badania - statystyki.
Koniunktura gospodarcza - metodologia.
Koniunktura gospodarcza - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Koniunktury. Koniunktura Konsumencka : tendencje zmian ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Warunków Życia
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2001-
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania - statystyki.
Konsumenci - badania - metody statystyczne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poufność a użyteczność informacji statystycznych : dylematy ochrony udostępnianych danych / Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo UEP
Rok wydania:
2023
Temat:
Statystyka - badania.
Ochrona danych (informatyka).
Dane statystyczne
Informacja poufna
Ochrona danych osobowych
Zarządzanie informacją
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Portret współczesnego turysty kulturowego / Karolina Buczkowska ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 0239-7161 ; nr 432
Temat:
Turystyka kulturowa.
Podróżnicy - postawy.
Podróżnicy - badania - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska nauka w sieci? : przestrzeń nauki i innowacyjności : raport z badań / Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj
Wydawca:
Warszawa : Nakład Autora
Rok wydania:
2008
Temat:
6 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej - statystyki.
Nauka - Polska - 1990-.
Nauka - Polska - 1990- - statystyki.
Nauka - Polska - badania porównawcze.
Ośrodki badań - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkość i struktura zatrudnienia pracowników w przemysłowej sferze B + R a naukochłonność gałęzi przemysłu : (lata 1975-1985) / Lidia Białoń
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1989
Seria:
Informacja Ekspresowa / Instytut Polityki Naukowej Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego ; nr 78
Temat:
Edukacja i zatrudnienie - badania - Polska - 1970-2000.
Nauka i przemysł - Polska.
Naukowcy - praca - Polska.
Badania przemysłowe - Polska - statystyki.
Postęp naukowy i techniczny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Naukowcy - Polska.
Zatrudnienie - badania - 1945-1970.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Wiesław Jarosiński ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1998
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Rozwój gospodarczy - badania porównawcze.
Produkt krajowy brutto - Europa Wschodnia - statystyki.
Produkt krajowy brutto - Polska - statystyki.
Europa Środkowa - sytuacja gospodarcza - 1990- - badania porównawcze.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w Polsce w latach 1950-1988 / Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : GUS. ZBSE
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 198
Temat:
Mieszkanie - 1945- - badania porównawcze.
Mieszkanie - Polska - badania porównawcze.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1945- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Mieszkanie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut Polski i krajów Unii Europejskiej w 1998 r. / Jan Gawroński ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2000
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Ceny - badania porównawcze.
Ceny - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - statystyki.
Ceny - Polska - 1990- - statystyki.
Produkt krajowy brutto - badania porównawcze.
Produkt krajowy brutto - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - statystyki.
Produkt krajowy brutto - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut Polski i krajów Unii Europejskiej za lata 1995-1996 / Jan Gawroński ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1998
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 256. Studia i Prace
Temat:
Ceny - badania porównawcze.
Ceny - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - statystyki.
Ceny - Polska - 1990- - statystyki.
Produkt krajowy brutto - badania porównawcze.
Produkt krajowy brutto - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - statystyki.
Produkt krajowy brutto - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele przemian płodności w wybranych krajach europejskich w świetle drugiego przejścia demograficznego / Jolanta Kurkiewicz
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 131
Temat:
Płodność człowieka - badania - Europa.
Statystyka demograficzna - studium przypadku.
Europa - ludność - 1945- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej / red. nauk. Walentyna Ignatczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 100
Temat:
Statystyka - Polska - tabele, wykresy.
Demografia - Polska - statystyki.
Młodzież - Polska - 1990-.
Małżeństwo - aspekt społeczny - badania - Polska - 1990-.
Małżeństwo - aspekt społeczny - badania - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu Michał Gierycz, Krzysztof Wielecki, Mariusz Sulkowski, Marcin Zarzecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Rok wydania:
[2018]
Temat:
Demokracja - 1990- - badania porównawcze.
Totalitaryzm - 1990- - badania porównawcze.
Udział w polityce - Europa Środkowa - 1990- - badania porównawcze.
Udział w polityce - Europa Środkowa - 1990- - statystyki.
Młodzież - Europa Środkowa - postawy - 1990- - badania porównawcze.
Młodzież - Europa Środkowa - postawy - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan zdrowia i potrzeby osób niepełnosprawnych w Polsce w 1996 r. : raport przygotowany na podstawie ankietowego badania stanu zdrowia ludności, przeprowadzonego w 1996 r. / [aut. Anna Iwanek ; aut. adaptacji systemu Blaise oraz wykonawca prac obliczeniowych Małgorzata Waligórska]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1997
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne. Organizacja Państwa i Gospodarki, Ludność
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - sytuacja społeczna - statystyki.
Zdrowie publiczne - badania - Polska.
Polska - ludność - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność i gospodarstwa domowe : stan i struktura społeczno-ekonomiczna : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Cz. 1, Ludność / [oprac. merytoryczne pod kier.: Lucyny Nowak ; aut. opracowania Anna Wysocka et al.] ; Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2013
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska.
Polska - ludność - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto : studia empiryczne z wykorzystaniem metod analizy przestrzennej / redakcja naukowa Wojciech Kisiała ; [zespół autorski: Waldemar W. Budner, Wojciech Kisiała, Anita Perska-Tembłowska, Jagoda Boruczkowska, Jarosław Brajewski, Cezary Brudka, Maciej Łysy, Radosław Miszczak, Iwona Nowacka, Magdalena Rudkiewicz, Anna Skalska] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
Rok wydania:
2017
Temat:
Analiza przestrzenna (statystyka) - zastosowania naukowe.
Miasta - badania - Polska - 1990-.
Urbanistyka - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie sytuacji zdrowotnej ludności Polski i wybranych krajów europejskich w 1996 r. / [Alicja Zajenkowska-Kozłowska]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1998
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Zdrowie publiczne - Europa - 1990- - badania porównawcze.
Zdrowie publiczne - Europa - 1990- - statystyki.
Zdrowie publiczne - Polska - 1990- - statystyki.
Europa - ludność - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Postawa ciała - badania.
Młodzież - rozwój - badania.
Dzieci - rozwój - badania.
Zaburzenia postawy ciała - Polska - 1990- - statystyki.
Zaburzenia postawy ciała - Polska - Warmińsko-Mazurskie, Województwo (1999- ) - statystyki.
Kręgosłup - wady rozwojowe - diagnostyka.
Stopa - wady rozwojowe - diagnostyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011 : raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2012
Temat:
Praca - Polska - 1990- - statystyki.
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Wykluczenie społeczne - badania - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie w Polsce i wybranych krajach / Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1995
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Mieszkanie - 1945- - badania porównawcze.
Koszt i poziom życia - statystyki.
Mieszkanie - finanse - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - finanse - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele liniowe badań operacyjnych w zadaniach / Donata Kopańska-Bródka, Renata Dudzińska ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
Rok wydania:
2005
Temat:
Badania operacyjne - zadania i ćwiczenia.
Modele liniowe (statystyka) - zadania i ćwiczenia.
Modele liniowe (statystyka) - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów = Housing disparity in poland compared to selected countiers/ Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1996
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace
Temat:
Polityka mieszkaniowa - statystyki.
Mieszkanie - 1945- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad ekstermalnymi zdarzeniami hydrologicznymi / red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace i Studia Geograficzne, 0208-4589 ; t. 43
Temat:
Hydrologia rzek - badania - Polska.
Odpływ (hydrologia) - badania - Polska.
Przepływ wód podziemnych - badania - Polska.
Przepływ rzek - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2013 : raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu Piotr Białowolski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2014
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990- - statystyki.
Wykluczenie społeczne - Polska - 1990- - statystyki.
Wykluczenie społeczne - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / pod red. Józefa Pociechy
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2014
Temat:
Badania ilościowe - konferencje.
Ekonomia matematyczna - konferencje.
Matematyka - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Statystyka - zastosowania naukowe - konferencje.
Ekonometria - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura w gospodarce - aspekty metodologiczne / [red. nauk. Elżbieta Adamowicz]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : Wydawnictwa IRG
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; t. 55
Temat:
Koniunktura gospodarcza - badania.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - badania porównawcze.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych / Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Analizy i Próby Technik Badawczych w Socjologii ; 12
Temat:
Sondaże opinii publicznej.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Współczynnik realizacji próby (statystyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Crime & law enforcement in Poland : on threshold of the 21st century / ed. by Andrzej Siemaszko ; [contrib. Andrzej Adamski et al.] ; Institute of Justice
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2000
Temat:
Przestępczość - badania - Europa.
Przestępczość - badania - Polska.
Przestępczość - przepisy karne - Polska.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska.
Statystyki kryminalne - Polska - 1970-2000.
Statystyki kryminalne - Stany Zjednoczone - 1990-.
Przestępczość - Europa - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015 : dynamika, trendy, studia przypadku = Frequency in polish tourist attractions in the 2011-2015 years : dynamics, trends, case studies / Zygmunt Kruczek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Proksenia
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie o Tematyce Turystycznej ; 26
Temat:
Turystyka - badania - Polska - 1990-.
Turystyka - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych = Voprosy integracii statističeskih issledovanij domašnih hozâjstv / [oprac. merytoryczne i red. Stanisław Jońca, Sławomir Mierzejewski]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1987
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 34
Temat:
Gospodarstwa domowe - badania - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce : uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian / Marlena Piekut
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Koszt i poziom życia - badania - Polska - 1990-.
Samotni - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje zakupów dóbr trwałego użytku w wybranym ośrodku miejskim / Stefan Bosiacki, Jolanta Pajdziewicz
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1976
Seria:
Opracowania i Materiały / Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 92
Temat:
Zakupy - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Preferencje konsumenta - badania - Polska - 1945-1970.
Dobra konsumpcyjne trwałe - Polska - 1945-1970 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych : XXII konferencja / redakcja naukowa Janusz Wątroba
Wydawca:
Kraków : StatSoft Polska
Rok wydania:
2018
Temat:
Statystyka - konferencje.
Eksploracja danych - konferencje.
Statystyka - zastosowania naukowe - konferencje.
Eksploracja danych - zastosowania naukowe - konferencje.
Badania - metody statystyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie poziomu i struktury spożycia między Polską i Węgrami za lata 1971 i 1973 = A fogyasztás szinvonalának és szerkezetének Lengyelország és Magyarország közötti összehasonlitása 1971. és 1973. / [redakcja Maria Namysłowska] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; A Magyar Népkoztársásag Kozponti Statisztikai Hivatala
Wydawca:
Warszawa ; Budapest : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1976
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 96
Temat:
Usługi - konsumpcja - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Usługi - konsumpcja - Węgry - 1970-2000 - statystyki.
Koszt i poziom życia - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 : załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 20001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
[2002]
Temat:
Badania - Polska - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych / [redakcja naukowa Jacek Jakubowski ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie]
Wydawca:
Kraków : Statsoft Polska
Rok wydania:
2014
Temat:
Badania - metody statystyczne.
Badania - metody statystyczne - konferencje.
Statystyka - zastosowania naukowe - konferencje.
Eksploracja danych - zastosowania naukowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Płodność i małżeńskość w Polsce - analiza kohortowa : kohorty urodzeniowe 1911-1986. T. 2 = Fertility and nuptiality in Poland - cohort analysis : birth cohorts 1911-1986. Vol. 2 / Ewa Frątczak [et al.] ; red. nauk. Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Małżeństwo - Polska - 1990- - statystyki.
Płodność człowieka - Polska - 1990- - statystyki.
Płodność człowieka - badania - Polska.
Małżeństwo - badania - Polska.
Analiza kohortowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstępne wyniki porównań produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut krajów europejskich za 1990 rok / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS
Rok wydania:
1993
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Ekspertyzy i Notatki ; z. 6
Temat:
Kurs walutowy - Europa.
Produkt krajowy brutto - Europa - statystyki.
Produkt krajowy brutto - badania porównawcze.
Siła nabywcza - badania porównawcze.
Waluta - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentatywność badań reprezentatywnych : analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru / Piotr Jabkowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2015
Seria:
Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 77
Temat:
Sondaże opinii publicznej.
Pobieranie próbek (statystyka).
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych / Zbigniew Bożyk, Wiesław Rudzki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wyd. 2, zm
Rok wydania:
1977
Temat:
Jakość produktów - badania - metody statystyczne.
Żywność - badania - metody statystyczne.
Analiza jakościowa (chemia) - modele matematyczne.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania / pod red. Zbigniewa Łuckiego ; Alicja Byrska-Rąpała [et al.]
Wydawca:
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
Wydanie:
Wyd. 3 popr
Rok wydania:
2001
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 0239-6114 ; SU 1614
Temat:
Statystyka matematyczna - zadania i ćwiczenia.
Rachunek prawdopodobieństwa - zadania i ćwiczenia.
Badania operacyjne - zadania i ćwiczenia.
Techniki ilościowe w zarządzaniu - podręczniki akademickie.
Rachunek prawdopodobieństwa - podręczniki akademickie.
Statystyka matematyczna - podręczniki akademickie.
Badania operacyjne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie porównania produktu krajowego brutto za 1985 rok / Jan Gawroński ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : GUS. ZBSE
Rok wydania:
1988
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 174
Temat:
Produkt krajowy brutto - Europa - statystyki.
Produkt krajowy brutto - Europa - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii : nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna" / Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2001
Temat:
Ekonomia - badania - Polska.
Demografia - badania - Polska.
Nauki społeczne - badania - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz