Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Swadźba, Stanisław (1953- ). Redaktor" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-29 z 29
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej / redakcja naukowa Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Rozwój gospodarczy - ocena - Afryka Subsaharyjska.
Afryka - sytuacja gospodarcza.
Afryka - sytuacja społeczna.
Afryka Subsaharyjska - sytuacja gospodarcza - 1960-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Wspólnoty.
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego : zagadnienia teoretyczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Rozwój gospodarczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu / redakcja naukowa Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Afryka Północna - sytuacja gospodarcza.
Afryka Północna - sytuacja społeczna.
Kraje Zatoki Perskiej - sytuacja gospodarcza.
Kraje Zatoki Perskiej - sytuacja społeczna.
Bliski Wschód - sytuacja gospodarcza.
Bliski Wschód - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy społeczno-gospodarcze wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej / [ red. nauk. Stanisław Swadźba]
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; 9
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Euro.
Międzynarodowa integracja gospodarcza.
Pieniądz - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka pieniężna - Europa - 1990-.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe / [Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego]
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Europa Środkowa - polityka gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - polityka gospodarcza - 1989-.
Europa Środkowa - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - polityka społeczna - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw / red. nauk. Izabela Ostoj, Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 70
Temat:
Socjologia ekonomii.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty mikro- i mezoekonomiczne / red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 156
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Klastry - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partnerstwo publiczno-prywatne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych / redaktorzy nauk. Joanna Czech-Rogosz, Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 81
Temat:
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych / red. nauk. Stanisław Swadźba, Izabela Ostoj ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 69
Temat:
Socjologia ekonomii.
Ekonomia porównawcza.
Systemy społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Kraje byłego Związku Radzieckiego - polityka gospodarcza.
Kraje byłego Związku Radzieckiego - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac.: S. Swadźba et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. S. Swadźba et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia / redakcja naukowa Tadeusz Sporek, Stanisław Swadżba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015-2020
Seria:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2083-8611
Temat:
Ekonomia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszcz. rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczeg. rozdz. oprac. Monika Badera et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii. Zakład Systemów Gospodarczych
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Ekonomia - Kraje Unii Europejskiej - badania porównawcze.
Ekonomia porównawcza.
Gospodarka rynkowa - Kraje Unii Europejskiej - badania porównawcze.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - badania porównawcze.
Książka
    Wyświetlanie 1-29 z 29

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz