Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase " Szefowie przedsiębiorstw" according to the criterion: Subject


Full title :
Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera / Tadeusz Mendel
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2005
Publication series :
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 170
Subject :
Szefowie przedsiębiorstw Polska 1990-
Zarządzanie przedsiębiorstwem 1990-
Szefowie przedsiębiorstw postawy
Szefowie przedsiębiorstw praca
Zarządzanie metodologia
Books
Full title :
Kwalifikacje i drogi zawodowe dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych : studium socjologiczno-historyczne / Halina Najduchowska ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. [Zakład Badań Socjologicznych i Wychowania]
Publisher :
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Publication Year :
1984
Publication series :
Monografie i Studia / Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego
Subject :
Szefowie przedsiębiorstw Polska 1945-1990
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process