Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Szefowie przedsiębiorstw" according to the criterion: Subject


Full title :
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : wybrane problemy teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zawiszy
Publisher :
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji
Publication Year :
2010
Publication series :
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, 1734-4468 ; nr 5
Subject :
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie wiedzą.
Personel - kierowanie.
Polityka zatrudnienia.
Books
Full title :
Zarządzanie wiedzą : organizacja, system, pracownik / Mieczysław Morawski
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Publication Year :
2006
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania ; nr 174
Subject :
Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Personel - kierowanie.
Zarządzanie wiedzą - Polska - studium przypadku.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process