Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sztuka - filozofia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i wartość : materiały XI Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 26-28 czerwca 1986 / pod red. Marii Poprzęckiej
Wydawca:
[Warszawa] : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, (Łódź : Zakład Wydawnictw "Sztuka Polska")
Rok wydania:
dr. 1988
Temat:
Sztuka - filozofia - konferencje.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'idea di artisticità : dalla "morte dell'arte" al "ricominciamento" dell'estitca filosofica / Dino Formaggio
Wydawca:
Milano : Ceschina
Rok wydania:
1962
Seria:
Pubblicazioni della Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di Pavia ; 11
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Sztuka - filozofia - miscellanea.
Sztuka - metodologia.
Sztuka - tematy, motywy.
Sztuka - filozofia - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zawsze fragment? : studia z historii kultury XX i XXI wieku / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Marcina Lachowskiego
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 168
Temat:
Kultura - filozofia - 19 w.
Kultura - filozofia - 20 w.
Sztuka - filozofia - 19 w.
Sztuka - filozofia - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka wobec prawdy : Nałęczowskie Dni Filozoficzne 1993, 1994, 1995 / [red. nauk. Grzegorz Sowiński ; aut. t. Józef Dębowski et al.]
Wydawca:
Nałęczów : Urząd Miejski
Rok wydania:
1995
Temat:
Sztuka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piękno ocalające / pod red. Jadwigi Mizińskiej i Moniki Kardaczyńskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2011
Seria:
Colloquia Communia, 0239-6815 ; 1/2 (90/91)
Temat:
Sztuka - filozofia - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Über das wesen des Kunstwerks / Romano Guardini
Wydawca:
Württenberg - Baaden : [Wydawca nieznany]
Rok wydania:
1947
Seria:
Die Werkstatt. Blätter für Künstler und Kunsthandwerker ; Heft 1
Temat:
Sztuka - filozofia - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fragtoryzacja świata : labirynt refleksji o światowych procesach formotwórczych / Edward Łazikowski
Wydawca:
Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Temat:
Sztuka - filozofia - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Królestwo sztuki / Bô Yin Râ ; przeł. Marceli Tarnowski
Wydawca:
Łódź ; Katowice : Nakł. Ludwika Fiszera ; Warszawa : Tow. "Ignis" E. Wende i S-ka, (Łódź : Zakł. Graf. Grapowa i Mazurkiewicza)
Rok wydania:
1924
Temat:
Sztuka - filozofia - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O pięknie / Wiktor Cousin ; przeł. z fr. i oprac. Róża Simon
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, (Warszawa : druk M. Arcta)
Rok wydania:
1909
Seria:
Książki dla Wszystkich ; no 472
Temat:
Sztuka - filozofia - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spór o sztukę / Henryk Kiereś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii
Wydawca:
Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
1996
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat sztuki : pisma z filozofii sztuki / Arthur C. Danto ; przeł., oprac. i wstępem opatrzył Leszek Sosnowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The epistemic and logical role of definition in the evaluation of art / Marek Volt
Wydawca:
Tartu : Tartu University Press
Rok wydania:
2007
Seria:
Dissertationes Philosophicae Universitatis Tartuensis ; 5
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientation for modern times : a course in three division prepared under under the direction on the Delphian society for use of its chapter members in connection with the programs provided for the meetings of their chapters. P. 3, Basic trends : the development of significant factors in modern society from the middle ages to the present day / [contributing educators : J. Barrett Botsford et al.]
Wydawca:
Chicago : Delphian Society
Wydanie:
Repr
Rok wydania:
1939
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientation for modern times : a course in three division prepared under under the direction on the Delphian society for use of its chapter members in connection with the programs provided for the meetings of their chapters. P. 2, Basic trends : the development of significant factors in modern society from the middle ages to the present day / [contributing educators : J. Barrett Botsford et al.]
Wydawca:
Chicago : Delphian Society
Wydanie:
Repr
Rok wydania:
1939
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientation for modern times : a course in three division prepared under under the direction on the Delphian society for use of its chapter members in connection with the programs provided for the meetings of their chapters. P. 1, Basic trends : the development of significant factors in modern society from the middle ages to the present day / [contributing educators : J. Barrett Botsford et al.]
Wydawca:
Chicago : Delphian Society
Wydanie:
Repr
Rok wydania:
1939
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophical aesthetics and the sciences of art / edited by Gregory Currie [et al.]
Wydawca:
Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Royal Institute of Philosophy supplement, 1358-2461 ; 75
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Reich der Kunst : ein Vademekum für Kunstfreunde und bildende Künstler / Bô Yin Râ
Wydawca:
Basel ; Leipzig : Kober'sche Verlagsbuchhandlung
Rok wydania:
1933
Temat:
Sztuka - filozofia.
Estetyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykłady lubelskie o estetyce / Władysław Stróżewski, Paweł Taranczewski ; [redaktor naukowy Paulina Tendera]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2016
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O předmětu a metodě estetiky a obecné teorie umění / Jaroslav Volek
Wydawca:
Praha : Universita Karlova
Rok wydania:
1963
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia ; 7
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Listy z Krakowa. T. 1, (Wstępne zasady estetyki) / napisał Józef Kremer ; wyd. Adama Zawadzkiego
Wydawca:
Wilno : Józef Zawadzki, (Wilno : Józef Zawadzki)
Wydanie:
Wyd. 2 poprawne i pomnożone
Rok wydania:
1855
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Estetyka / Karol Lemcke ; podług wydania oryginału niemieckiego z upoważnienia autora przełożył Bronisław Zawadzki
Wydawca:
Lwów : nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, (w Krakowie : Druk W. L. Anczyca i Spółki)
Wydanie:
Wydanie trzecie pomnożone
Rok wydania:
1901
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odczarowywanie świata? : niemieckie debaty o religii i sztuce (1850-2010) / Maria Wojtczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Rok wydania:
2020
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profanacje / Giorgio Agamben ; przeł. i wstępem opat. Mateusz Kwaterko
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Biblioteka Myśli Współczesnej
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dra Karola Lemckego profesora Szkoły Sztuk Pięknych w Amsterdanie Estetyka / podług wydania oryginału niemieckiego z upoważania autora przełożył Bronisław Zawadzki
Wydawca:
Lwów : nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, (w Cieszynie : czcionkami Karola Prochaski)
Wydanie:
Wydanie drugie pomnożone z 62 rycinami
Rok wydania:
1882
Temat:
Estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce : od starożytności do 1500 r. / wybrał i oprac. Jan Białostocki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1988
Seria:
Historia doktryn artystycznych : wybór tekstów ; t. 1
Temat:
Sztuka - filozofia - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka jako doświadczenie / John Dewey ; przetł. Andrzej Potocki ; wstępem opatrzyła Irena Wojnar ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1975
Seria:
Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Obcy
Temat:
Estetyka.
Sztuka - estetyka.
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofja sztuki / Broder Christiansen ; przeł. Zdzisław Milewski
Wydawca:
Warszawa : Ferdynand Hoesick ; Kraków : S. A. Krzyżanowski, (Warszawa : Drukarnia Naukowa)
Rok wydania:
1914
Seria:
Bibljoteka Estetyczna
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spojrzenie na sztukę / Andrzej Osęka ; redaktor Antoni Piskadło
Wydawca:
Warszawa : Wiedza Powszechna
Wydanie:
Wydanie 2 uzupełnione
Rok wydania:
1987
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? : wykłady z filozofii sztuki / Joseph Margolis ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska ; przekł. Wojciech Chojna [et al.] ; Polskie Towarzystwo Estetyczne
Wydawca:
Kraków : Universitas
Rok wydania:
cop. 2004
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartość, dzieło, sens : szkice z filozofii kultury artystycznej / pod red. Jerzego Kmity
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1975
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interludia z pogranicza sztuki i filozofii / Michał Sobeski
Wydawca:
Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego ; Warszawa : Księgarnia G. Centnerszwera i Ski, (Podgórze-Kraków : drukarna W. Poturalskiego)
Rok wydania:
1912
Seria:
Książnica Naukowa i Artystyczna
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia sztuki ; O stosunku sztuk plastycznych do przyrody ; Bruno, czyli O boskiej i naturalnej zasadzie rzeczy rozmowa / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła Krystyna Krzemieniowa ; przekład przejrzał Zbigniew Kuderowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2015
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fragmenty : szkice z teorii i filozofii sztuki / Wiesław Juszczak
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie:
Wydanie pierwsze w tej edycji
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka Myśli Współczesnej
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materie i formy : pojetyki szczegółowe sztuk głównych / Étienne Gilson ; przekład: Maria Gawron-Zaborowska
Wydawca:
Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Rok wydania:
2023
Seria:
Seria Esse
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The one and the many : contemporary Collaborative Art in a Global Context / Grant H. Kester
Wydawca:
Durham : Duke University Press
Rok wydania:
2011
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O sztuce / Mikołaj Czernyszewski ; [przeł. Tadeusz Zabłudowski]
Wydawca:
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
1952
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materia doświadczenia i obraz / Natalia Szostak
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:
© copyright 2019
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Čto takoe iskusstvo? / L. N. Tolstoj ; [sost., vstup. stat'â i komment. V. V. Osnovina]
Wydawca:
Moskva : "Sovremennik"
Rok wydania:
1985
Seria:
Biblioteka "Lûbitelâm Rossijskoj Slovesnosti". Iz Literaturnogo Naslediâ
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przędziwo Arachny : z pogranicza sztuki i filozofii / Michał Sobeski
Wydawca:
Kraków : G. Gebethner i Sp. ; Warszawa : Gebethner i Wolf, (Kraków : Drukarnia Literacka)
Rok wydania:
1909
Seria:
Książnica Naukowa i Artystyczna
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Immanence et transcendance / Gérard Genette
Wydawca:
Paris : Éd. du Seuil
Rok wydania:
1994
Seria:
Poétique
Oeuvre de l'art / Gérard Genette ; 1
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The language of images / edited by W. J. T. Mitchell
Wydawca:
Chicago ; London : The University of Chicago Press
Rok wydania:
© 1980
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia sztuki / Henryk Kiereś
Wydawca:
Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Rok wydania:
© 2020
Seria:
Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of art history / Arnold Hauser
Wydawca:
London : Routledge & Kegan Paul
Wydanie:
1st published in England
Rok wydania:
1959
Temat:
Sztuka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O nowy typ muzeów sztuki / Marian Minich ; opracowanie Paweł Brożyński ; współpraca Magdalena Kunińska
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Rok wydania:
2018
Seria:
Klasycy Teorii i Historii Sztuki
Temat:
Muzea sztuki - filozofia.
Muzea sztuki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i rzecz : o problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce / pod red. Seweryny Wysłouch i Bogumiły Kaniewskiej
Wydawca:
Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Rok wydania:
cop. 1999
Seria:
Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych", 1427-9118 ; t. 22
Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Temat:
Literatura - filozofia - konferencje.
Sztuka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i Dokumentacja / [Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja]
Wydawca:
Łódź : Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
Rok wydania:
2009-
Temat:
Sztuka - 1945- - tematy, motywy - czasopisma.
Performance (sztuka) - czasopisma.
Sztuka - filozofia - czasopisma.
Sztuka - filozofia - historia - czasopisma.
Dokumentacja - czasopisma.
Prądy artystyczne - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz