Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Sztuki - studia i nauczanie." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'art et l'education : rapport du XVIIIe Congrès Mondial de l' INSEA = Art and education : report from the XVIIIth World Congress of INSEA = Kunst und Erziehung : Bericht über den XVIII. Weltkongress der INSEA, Praha 1966 / [ed. Igor Zhoř]
Wydawca:
Praha : Státní pedagogické nakladatelství
Rok wydania:
1968
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuka - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola szkolnictwa ogólnokształcącego w rozwijaniu kultury plastycznej młodzieży w Polsce : (do I wojny światowej) / Wojciech Kubiczek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie = Études Monographiques de L'École Normale Supérieure à Cracovie ; t. 35
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie - Polska.
Sztuka - studia i nauczanie - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z metodyki i metodologii wychowania plastycznego : skrypt dla studentów wychowania plastycznego, nauczania początkowego oraz wychowania przedszkolnego / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1990
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, 0239-6432 ; nr 455
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie (początkowe).
Sztuka - studia i nauczanie (przedszkolne).
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola sztuki w wychowaniu : polska tradycja pedagogiczna / Mirosława Zalewska-Pawlak
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie - Polska - historia.
Sztuka - wpływ.
Sztuki - studia i nauczanie - Polska - historia.
Estetyka - studia i nauczanie - Polska - historia.
Pedagogika - Polska.
Sztuka - studia i nauczanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
U podstaw edukacji plastycznej : II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja" / pod red. Stanisława Popka i Romualda Tarasiuka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2000
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie - Polska.
Nauczyciele sztuk pięknych - kształcenie - konferencje.
Sztuka - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje historii sztuki w Polsce : kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Adama S. Labudy ; przy współpracy Katarzyny Zawiasa-Staniszewskiej
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo PTPN
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, 0079-466X ; t. 25
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 19 w. - konferencje.
Sztuka - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady rysunku początkowego : zalecone przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego : z 5 tablicami i 12 rysunkami w tekście / Stanisław Matzke
Wydawca:
Lwów : nakł. autora ; Warszawa : Księgarnia Ossolineum ; Cieszyn : Księgarnia Kresy, (Lwów : Drukarnia Zakladu im. Ossolińskich)
Wydanie:
Wyd. 3 przejrz. i uzup
Rok wydania:
1923
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe).
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja artystyczna a metafora / red. Wiesława Limont i Bernadeta Didkowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2008
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie - konferencje.
Muzyka - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuki - konferencje.
Sztuki - studia i nauczanie - Europa - 1990- - konferencje.
Kreatywność - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce / pod red. Ireny Wojnar ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1975
Seria:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; t. 34
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie.
Sztuki - studia i nauczanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i pedagogika. 2, Materiały z sesji naukowych w latach 1997, 1999 przygotowane do druku w Zakładzie Wychowania przez Sztukę Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. nauk. Jan Samek]
Wydawca:
Kraków : [Jan Samek]
Rok wydania:
1999
Seria:
Bibliotheca Samkoviana. Libri Maiores ; nr 2
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tu i teraz : dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej / pod redakcją Aleksandry Giełdoń-Paszek i Ryszarda Solika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3921
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Artysta w przedszkolu i szkole : techniki plastyczne dla dzieci / Ute i Tilman Michalski ; [ przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Jedność
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Prace ręczne - wydawnictwa dla młodzieży.
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe) - poradniki.
Sztuka - studia i nauczanie (przedszkolne).
Sztuka dziecięca - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : [II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja"] / pod red. Tadeusza Szkołuta ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
2000
Temat:
Estetyka - 20 w. - konferencje.
Myślenie twórcze (edukacja) - konferencje.
Sztuka - studia i nauczanie - konferencje.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Antropologia i edukacja - konferencje.
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inspiracje nauczycieli plastyki a efektywność nauczania uczniów w szkole podstawowej / Włodzimierz Goriszowski, Piotr Kowolik ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
1993
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia. Cz. 1 / Katarzyna Bider
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2010
Temat:
Sztuka - studia i nauczanie (początkowe) - poradniki.
Nauczanie techniki - studia i nauczanie (początkowe).
Prace ręczne - studia i nauczanie (początkowe).
Sztuka - studia i nauczanie (początkowe).
Technika - studia i nauczanie (początkowe).
Sztuki - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integrowanie działań pedagogiczno-artystycznych w edukacji elementarnej [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Mirosław Kisiel i Hewilia Hetmańczyk-Bajer
Wydawca:
Katowice : Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Wychowanie przedszkolne - Polska - 20 w.
Nauczanie początkowe - Polska - 20 w.
Sztuki - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska.
Książki elektroniczne.
Sztuki - studia i nauczanie (początkowe).
Sztuki - studia i nauczanie (przedszkolne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka (muzyka i plastyka) : program nauczania przedmiotu blokowego w klasach 4-6 szkoły podstawowej : (II etap edukacyjny) / [autorki programu Maria Tomaszewska, Katarzyna Turowska-Zakrzewicz]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak
Rok wydania:
cop. 1999
Temat:
Szkoły podstawowe - Polska - 1990- - programy nauczania.
Muzyka - studia i nauczanie (podstawowe klasy 4-8).
Sztuka - studia i nauczanie (podstawowe klasy 4-8).
Sztuki - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym / Maria i Anna Foltys ; pod red. Z. Krzysztoszek i S. Lewinowej
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1969
Temat:
Wychowanie przedszkolne.
Sztuka - studia i nauczanie (przedszkolne).
Estetyka - studia i nauczanie (podstawowe).
Sztuka - studia i nauczanie (początkowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kurs wychowania estetycznego : materiały sprawozdawcze z kursu wakacyjnego pt. Problemy integracji w wychowaniu przez sztukę, zorganizowanego w okresie 2-15 sierpnia 1968 r. w Gdańsku-Wrzeszczu / Uniwersytet Warszawski. Katedra Pedagogiki Ogólnej. Zakład Teorii Wychowania Estetycznego, Zespół Pedagogiczno-Społeczny Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1968
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuki i dzieci - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kurs wychowania estetycznego : materiały sprawozdawcze z kursu wakacyjnego pt. Sztuka współczesna i wychowanie, zorganizowanego w okresie 3-16.VII.1966 w Gdańsku / Uniwersytet Warszawski. Katedra Pedagogiki Ogólnej. Zakład Teorii Wychowania Estetycznego, Zespół Pedagogiczno-Społeczny Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1966
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuki i dzieci - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kurs wychowania estetycznego : materiały sprawozdawcze z kursu wakacyjnego zorganizowanego w okresie 4-17 sierpnia 1969 w Sopocie / Zespół Pedagogiczno-Społeczny Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Zakład Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1970
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuki i dzieci - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kurs wychowania estetycznego : materiały sprawozdawcze z kursu wakacyjnego zorganizowanego w okresie 15-28 sierpnia w Sopocie / Zespół Pedagogiczno-Społeczny Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Zakład Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1972
Temat:
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Sztuki i dzieci - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pamiętnik Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Z.A.S.P. poświęconego sprawom i zagadnieniom artystycznym / pod red. Tymona Terleckiego
Wydawca:
Warszawa : Związek Artystów Scen Polskich : Skład Główny w Księgarani Gebethnera i Wolfa, (Warszawa : druk B-ci Drapczyńskich)
Rok wydania:
1936
Seria:
Scena Polska : organ Związku Artystów Scen Polskic ; R. 13/(1936)
Temat:
Teatr - Polska - 1900-1945.
Sztuka - studia i nauczanie - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz