Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Teoria poznania - dzieła przed 1800." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-52 z 52
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania dotyczące rozumu ludzkiego = (An enquiry concerning human understanding) / Dawid Hume ; przekł. dokonali Jan Łukasiewicz i Kazimierz Twardowski
Wydawca:
Lwów : nakł. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, (Przemyśl : Drukarnia Pospieszna)
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
1928
Seria:
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie ; t. 1
Temat:
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Traktat o zasadach ludzkiego poznania : w którym poddano badaniu główne przyczyny błędów i trudności w różnych dziedzinach wiedzy oraz podstawy sceptycyzmu, ateizmu i niewiary / George Berkeley ; przeł. Janusz Salamon ; posł. napisał Sebastian Tomasz Kołodziejczyk
Wydawca:
Kraków : Zielona Sowa
Rok wydania:
2004
Seria:
Wielkie Dzieła Filozoficzne
Temat:
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Traktat o zasadach ludzkiego poznania : w którym poddano badaniu główne przyczyny błędów i trudności w różnych dziedzinach wiedzy oraz podstawy sceptycyzmu, ateizmu i niewiary / George Berkeley ; przeł. Janusz Salamon ; posł. napisał Sebastian Tomasz Kołodziejczyk
Wydawca:
Kraków : Zielona Sowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Wielkie Dzieła Filozoficzne
Temat:
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dysputa o prawdzie : dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1 / św. Tomasz z Akwinu ; przekład Aleksander Białek ; tekst przekładu przejrzeli Mieczysław A. Krąpiec OP, Andrzej Maryniarczyk SDB
Wydawca:
Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu - Katedra Metafizyki KUL
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
© copyright 2018
Seria:
Teksty, Przekłady, Komentarze
Temat:
Prawda - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Traktat o zasadach poznania ludzkiego ; Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem / George Berkeley ; [red. Witold Jedlicki ; tł. "Traktatu" Jan Leszczyński ; tł. "Dialogów" Janina Sosnowska]
Wydawca:
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Teoria poznania - 18 w.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach / Descartes (Kartezjusz) ; przeł. Boy ; przedm. i objaśnienia napisał Feliks Kierski
Wydawca:
Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa ; New York : The Polish Book Importing Co., (Poznań : Drukarnia Zjednoczenia Młodzieży)
Rok wydania:
[1921]
Seria:
Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej ; 220
Temat:
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / René Descartes ; z oryg. fr. przeł., opatrzyła słowem od tłumacza i przypisami Wanda Wojciechowska
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1970
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les Académiques ; Des vrais biens et des vrais maux ; Les paradoxes / Cicéron ; traductions de MM. Delcasso, Stiévenart et MM. Périgaud et Louis Chevalier ; soigneusement revues par M. J.- P. Charpentier
Wydawca:
Paris : Garnier frères
Rok wydania:
[1872]
Seria:
Bibliothèque latine-française ; 62
Oeuvres complètes de Cicéron ; 16
Temat:
Filozofia - dzieła przed 1800.
Etyka - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Księgi akademickie ; O najwyższym dobru i złu ; Paradoksy stoików ; Rozmowy Tuskulańskie / Marcus Tullius Cicero ; koment. opatrzył Kazimierz Leśniak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1961
Seria:
Pisma Filozoficzne / Marcus Tullius Cicero ; t. 3
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Filozofia - dzieła przed 1800.
Etyka - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O pochodzeniu poznania ludzkiego = Essai sur l'origine des connaissances humaines / Étienne Bonnot de Condillac ; tł. Kazimierz Brończyk
Wydawca:
Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności
Rok wydania:
1952
Seria:
Tłumaczenia Klasyków Filozofii
Temat:
Condillac, Étienne (1714-1780) - krytyka i interpretacja.
Psychologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania dotyczące rozumu ludzkiego = (An enquiry concerning human understanding) / Dawid Hume ; przekł. dokonali Jan Łukasiewicz i Kazimierz Twardowski
Wydawca:
Lwów : nakładem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, (We Lwowie : Z drukarni Jakubowskiego i Sp. we Lwowie)
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1919
Temat:
Rozum.
Teoria poznania - 18 w.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opuscula / Tomasz z Akwinu ; [red. nauk.: Michał Zembrzuski, Artur Andrzejuk ; przy współpr. zespołu: Dorota Zapisek et al.] ; Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Opera Philosophorum Medii Aevi : textus et studia ; t. 9, fasc. 2
Temat:
Teologia dogmatyczna - 13 w.
Etyka - dzieła przed 1800.
Logika - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 1 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [ przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]
Wydawca:
Kęty : Wydawnictwo "Antyk"
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Europejska
Temat:
Prawda - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Teologia naturalna - dzieła przed 1800.
Antropologia filozoficzna - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestie dyskutowane o prawdzie. T. 2 / święty Tomasz z Akwinu ; przeł. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszczyński ; [przekł. przejrzał i red. Mikołaj Olszewski]
Wydawca:
Kęty : Wydawnictwo Antyk
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Europejska
Temat:
Prawda - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Teologia naturalna - dzieła przed 1800.
Antropologia filozoficzna - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O duszy / Christian Wolff ; przekład z języka niemieckiego, wstęp, opracowanie i przypisy Artur Banaszkiewicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Temat:
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Ontologia - dzieła przed 1800.
Kosmologia - dzieła przed 1800.
Dusza - dzieła przed 1800.
Bóg - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciw akademikom / Augustyn z Hippony ; przekł. Katarzyna Augustyniak ; wstęp i przypisy Wiesław Dawidowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2007
Seria:
Źródła Myśli Filozoficznej
Temat:
Sceptycyzm - dzieła przed 1800.
Prawda - dzieła przed 1800.
Szczęście (etyka) - dzieła przed 1800.
Mądrość - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / Kartezjusz (René Descartes) ; przeł. Tadeusz Żeleński (Boy) ; wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz
Wydawca:
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1980
Temat:
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Metodologia.
Filozofia pierwsza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / Kartezjusz (René Descartes) ; przeł. Tadeusz Boy-Żeleński ; [posł. Jan Hartman]
Wydawca:
Kraków : Zielona Sowa
Rok wydania:
2002
Seria:
Wielkie Dzieła Filozoficzne
Temat:
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Metodologia.
Filozofia pierwsza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach / Kartezjusz (Rene Descartes) ; przeł. Tadeusz Żeleński (Boy)
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie:
[Wyd. 3]
Rok wydania:
1993
Seria:
Lektury / Państwowy Instytut Wydawniczy
Temat:
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Metodologia.
Filozofia pierwsza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa o metodzie dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy w naukach / Descartes (Kartezjusz) ; [przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy)]
Wydawca:
Warszawa : Bibljoteka Boy'a, (Warszawa : Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arct S.A.)
Wydanie:
Wyd. nowe
Rok wydania:
[1934]
Seria:
Bibljoteka Boya : arcydzieła literatury francuskiej
Temat:
Filozofia - 18 w.
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Discours de la méthode / Descartes ; avec une notice biographique, une notice historique et littéraire, des notes explicatives, des jugements, un questionnaire et des sujets de devoirs par Maurice Dorolle
Wydawca:
Paris : Librairie Larousse
Rok wydania:
1935
Seria:
Classiques Larousse
Temat:
Teoria poznania - 17 w.
Nauka - metodologia.
Filozofia - dzieła przed 1800.
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Discours de la méthode / Descartes ; avec des aperçus sur le mouvement des idées avant Descartes, une biographie chronologique, une introd. à l'oeuvre, une analyse méthodique du Discours, des notes, des questions, et des documents par J.-M. Fataud
Wydawca:
Paris [etc.] : Bordas
Rok wydania:
1970
Seria:
Les Petits Classiques Bordas
Temat:
Descartes, René (1596-1650) - chronologia.
Nauka - metodologia.
Teoria poznania - 17 w.
Nauka - metodologia - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oeuvres philosophiques de Condillac. Vol. 1 / texte établi et présenté par Georges Le Roy
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1947
Seria:
Corpus Général des Philosophes Français. Auteurs Modernes ; 33
Temat:
Condillac, Étienne (1714-1780).
Filozofia języka - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Psychologia - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae de ideis, de scientia Dei = Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga / tł. Aleksander Białek ; tekst sprawdzili i popr. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk ; red. nauk. Andrzej Maryniarczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2006
Seria:
Dzieła św. Tomasza z Akwinu : przekład, studia, komentarz
Temat:
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274) - krytyka i interpretacja.
Idea (filozofia).
Bóg.
Bóg - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma wczesne / Benedykt de Spinoza ; przeł. i notą opatrzył Leszek Kołakowski ; uwagi wstępne Jolanta Żelazna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Descartes, René (1596-1650) - krytyka i interpretacja.
Descartes, René (1596-1650) - krytyka i interpretacja - dzieła przed 1800.
Bóg.
Antropologia filozoficzna.
Teoria poznania.
Bóg - dzieła przed 1800.
Antropologia filozoficzna - dzieła przed 1800.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Traktaty / Benedykt Spinoza ; przeł. Ignacy Halpern-Myślicki
Wydawca:
Kęty : Antyk
Wydanie:
Wyd. 3, dodr
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka Europejska
Temat:
Historia konstytucyjna.
Etyka.
Ustroje polityczne.
Państwo i prawo.
Prawo - filozofia.
Teoria poznania - dzieła przed 1800.
Teologia - dzieła przed 1800.
Nauki polityczne - dzieła przed 1800.
Etyka - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Erotemata logica pro incipientibus ; accessit pro adultis Processus disputandi / Jakob Thomasius
Wydawca:
Hildesheim : Olms-Weidmann
Rok wydania:
2003
Seria:
Gesammelte Schriften / Jakob Thomasius ; hrsg. von Walter Sparn ; Bd. 2
Historia Scientiarum. Fachgebiet Philosophie und Theologie, 1430-8320
Temat:
Logika - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logika : czyli sztuka myślenia / Antoine Arnauld i Pierre Nicole ; przeł. i poprzedziła wstępem Seweryna Romahnowa
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Logika - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik mojej podróży z roku 1769 / Johann Gottfried Herder ; przeł. Magdalena Kurkowska ; oprac. i posł. opatrzył Tadeusz Namowicz
Wydawca:
Olsztyn : Borussia
Rok wydania:
2002
Seria:
Odkrywanie Światów
Temat:
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) - podróże.
Samopoznanie.
Oświecenie - Europa.
Edukacja - dzieła przed 1800.
Europa - opisy i relacje z podróży - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Medytacje o pierwszej filozofii : zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora : rozmowa z Burmanem / Rene Descartes ; przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie [et al.]
Wydawca:
Kęty : "Antyk"
Rok wydania:
2001
Seria:
Biblioteka Europejska - Antyk
Temat:
Metafizyka - dzieła przed 1800.
Filozofia pierwsza.
Bóg - istnienie - dowód ontologiczny.
Teoria poznania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat albo Traktat o świetle / René Descartes ; z dodatkiem: Leon Brunschvicg "Rozwój świadomości w filozofii zachodniej" (fragmenty) ; przeł., wstępem poprzedził i oprac. Tomasz Śliwiński
Wydawca:
Kraków : Aureus
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Principia
Temat:
Descartes, René (1596-1650) - krytyka i interpretacja.
Kosmologia - dzieła przed 1800.
Świadomość.
Filozofia - 17 w.
Optyka - historia - źródła.
Kosmologia.
Książka
    Wyświetlanie 1-52 z 52

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz