Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Teoria prognozowania." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / Bogusław Guzik, Dorota Appenzeller, Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 168
Temat:
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Teoria prognozowania - metody symulacji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / Bogusław Guzik, Dorota Appenzeller, Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 153
Temat:
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Teoria prognozowania - metody symulacji - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych / Paweł Hydzik, Marek Sobolewski
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Analiza wielowartościowa - podręczniki akademickie.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Teoria prognozowania - informatyka - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie i symulacje gospodarcze - ćwiczenia : przykładowe modele i analizy empiryczne : praca zbiorowa. 3 / pod red. Andrzeja F. Bociana ; Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia
Wydawca:
Białystok : FPRP
Rok wydania:
2004
Temat:
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Teoria prognozowania - metody symulacji - podręczniki akademickie.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z prac nad metodologią i budową prognoz statystycznych / [Tadeusz Bartosiewicz, Czesława Walter, Maria Malinowska-Wasyl] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1974
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 76
Temat:
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Symulacja stochastyczna w prognozowaniu ; Model symulacyjny populacji ludności Polski / Henryk Mierzejewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace IBS PAN ; 152
Temat:
Demografia - Polska.
Procesy stochastyczne - modele matematyczne.
Teoria prognozowania - metody symulacji.
Teoria prognozowania - modele matematyczne.
Prognozy demograficzne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody prognozowania : zbiór zadań / pod red. Barbary Radzikowskiej ; [poszczególne części napisały: Joanna Krupowicz et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz
Rok wydania:
2000
Temat:
Teoria prognozowania - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria prognozy z zastosowaniami ekonomicznymi : skrypt / pod red. nauk. Zdzisława Hellwiga ; [aut. rozdz. Paweł Dittman et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1977
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Teoria prognozowania - podręczniki akademickie.
Ekonometria - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu ekonometrii / [red. nauk. z. Michał Woźniak]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 355
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1945-1990.
Migracja wewnętrzna - Polska - 1945-1990.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Teoria prognozowania - modele matematyczne.
Dzieci pozamałżeńskie - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcja systemu prognoz wczesnego ostrzegania w gospodarce żywnościowej / Helena Polak
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1990
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 189
Temat:
Szeregi czasowe - modele matematyczne.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy prognozowania w krajach socjalistycznych : praca zbiorowa / [aut.: Pietko Ganczew et al. ; red. nauk.: Andrzej Siciński, Géza Kovács, Władimir I. Starowierow] ; Polska Akademia Nauk. Biuro Kadr Naukowych i Spraw Osobowych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1975
Temat:
Teoria prognozowania.
Teoria prognozowania - konferencje.
Prognozy społeczne - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyka statystyki / pod red. Witolda Miszczaka
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Statystyka i Ryzyko
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1140
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele matematyczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały VI Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie dla biznesu : metody machine learning, modele portfela consumer finance, modele rekurencyjne analizy przeżycia, modele scoringowe / redakcja naukowa Karol Przanowski, Sebastian Zając
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2020
Temat:
Modele biznesowe - 1990-.
Biznes - prognozy.
Teoria prognozowania - metody symulacji.
Zarządzanie - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjne w zarządzaniu : materiały konferencyjne / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
Rok wydania:
2006
Temat:
Informatyka - zarządzanie - konferencje.
Techniki informatyczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Sztuczna inteligencja - zastosowania przemysłowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie w turystyce : podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel / Anna Malina, Katarzyna Frodyma
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Teoria prognozowania - podręczniki akademickie.
Microsoft Excel (oprogramowanie) - zadania i ćwiczenia.
Turystyka - prognozy - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys koncepcji statystycznej procedury wczesnego ostrzegania : (na przykładzie gospodarki żywnościowej) / Zdzisław Hellwig, Helena Polak
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1986
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 158
Temat:
Szeregi czasowe - modele matematyczne.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2007, 5
Temat:
Statystyka - konferencje.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / pod red. Józefa Pociechy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : aktualny stan i perspektywy rozwoju / pod red. Barbary Pawełek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Modele ekonometryczne - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody statystyczne w prognozowaniu wojskowym / Czesław Gozdecki, Eugeniusz T. Zawada
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Wiedzy Wojskowej
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki prognozowania / Stanisława Golinowska, Jerzy Kowalczyk ; Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1980
Seria:
Materiały Szkoleniowe / Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr ; 28
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i techniki prognozowania / Marianna Lipiec, Michał Trocki ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1977
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania / [red. nauk. z. Andrzej Iwasiewicz]
Wydawca:
Kraków : AE
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 388
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania / [red. nauk. z. Jan Steczkowski]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1990
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 308
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozirovanie količestvennyh harakteristik processov / Ŭ. V. Čuev, Ŭ. B. Mihailov, V. I. Kuz'min
Wydawca:
Moskva : "Sovetskoe radio"
Rok wydania:
1975
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lectures on prediction theory : delivered at the University Erlangen-Nürnberg 1966 / K. Urbanik ; prepared for publication by J. Rosenmüller
Wydawca:
Berlin : Springer
Rok wydania:
1967
Seria:
Lecture Notes in Mathematics ; 44
Temat:
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Joanicjusz Nazarko
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, 0867-096X ; nr 119
Temat:
Informatyka - zarządzanie - rozprawy akademickie.
Techniki informatyczne - zarządzanie - rozprawy akademickie.
Teoria prognozowania - rozprawy akademickie.
Sztuczna inteligencja - zastosowania naukowe - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych / [red. nauk. Władysław Milo, Piotr Wdowiński.]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 166
Temat:
Rynek kapitałowy - 1990-.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Ryzyko kursowe.
Inflacja - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej / [red. tomu Juliusz Goryński]
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1977
Seria:
Polska 2000, 0079-3620 ; 3/1976
Temat:
Prognozy gospodarcze - bibliografia.
Prognozy - bibliografia.
Prognozy - 1970-2000 - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Teoria prognozowania - konferencje.
Wskaźniki rozwoju społecznego - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krótkookresowe prognozy statystyczne na podstawie szeregów czasowych / Waldemar Dubla, Jacek Kozłowski, teresa Śmiłowska ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1986
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 159
Temat:
Prognozy gospodarcze - metody statystyczne.
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele prognozowania i symulacji gospodarczych / Krzysztof Barteczko, Andrzej F. Bocian ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2006
Temat:
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Makroekonomia - modele ekonometryczne.
Modele ekonometryczne - metodologia.
Modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie decyzji w arkuszu kalkulacyjnym / redakcja naukowa Michał Jakubczyk, Bogumił Kamiński, Tomasz Szapiro
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Podejmowanie decyzji - modele ekonometryczne.
Teoria gier.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Microsoft Excel (oprogramowanie) - zastosowania naukowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania ekonometrycznego / [red. nauk. z. Michał Woźniak]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1991
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 343
Temat:
Ekonometria.
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody dyskryminacyjne w prognozowaniu dyskretnym / Stanisława Ostasiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i Ekonometrii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1989
Temat:
Statystyka matematyczna - podręczniki.
Modele ekonometryczne - podręczniki.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Analiza dyskryminacyjna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody prognozowania działalności przedsiębiorstwa / pod red. Pawła Dittmannna
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera ; 12
Temat:
Prognozy gospodarcze.
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność metod prognozowania krótkookresowego : praca zbiorowa / pod kierunkiem naukowym Brunona Góreckiego ; autorzy Brunon Górecki, Mieczysław Iwanek, Maria Kamińska, Urszula Małachowska, Jerzy Will
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 180
Temat:
Teoria prognozowania.
Prognozy handlowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/8
Temat:
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne - konferencje.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Prognozy gospodarcze - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Inwestycje kapitału - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy metodologii prognozowania : wybór tekstów / pod red. Andrzeja Sicińskiego i Jerzego Gzuli ; [aut. przekł. Lucyna Majzner i Czesława Szczepańska] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000"
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Rok wydania:
1976
Temat:
Prognozowanie w technice.
Teoria prognozowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik metodologiczny prognozowania / [red. nacz. Antoni Rajkiewicz ; tł. Ernest Nagy ; red. przekł. pol. Jerzy Gzula] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000"
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1978
Seria:
Polska 2000 ; 1/1978
Temat:
Prognozowanie w technice.
Teoria prognozowania.
Prognozy - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2019
Temat:
Statystyka - tabele, wykresy.
Statystyka matematyczna - tabele, wykresy.
Ekonometria - tabele, wykresy.
Teoria prognozowania - tabele, wykresy.
Badania ilościowe - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formulas and tables : statistical and econometric methods / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Edition I
Rok wydania:
2021
Temat:
Statystyka - tabele, wykresy.
Statystyka matematyczna - tabele, wykresy.
Ekonometria - tabele, wykresy.
Teoria prognozowania - tabele, wykresy.
Badania ilościowe - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III
Rok wydania:
2023
Temat:
Statystyka - tabele, wykresy.
Statystyka matematyczna - tabele, wykresy.
Ekonometria - tabele, wykresy.
Teoria prognozowania - tabele, wykresy.
Badania ilościowe - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O podstawach prognozowania / [komitet redakcyjny: Włodzimierz Wesołowski [i pozostali] ; Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław [i pozostałe] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1970
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - 1970-2000.
Teoria prognozowania.
Prognozy demograficzne - Polska - 1970-2000.
Prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu prognozowania / [red. nauk. z. Jolanta Kurkiewicz]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 740
Temat:
Analiza finansowa - metodologia.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Teoria prognozowania.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - metodologia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz