Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Tożsamość społeczna - Europa." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"We" & "the others" : modern European societies in search of identity : studies in comparative history / [academic ed. Lud'a Klusáková ; transl. of Czech art. into Eng. Anna Bryson ; transl. of Eng. summ. into Czech Veronika Sušová]
Wydawca:
Prague : Karolinum Press
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Historica ; 53
Temat:
Nacjonalizm - Europa - historia.
Tożsamość społeczna - Europa - historia.
Tożsamość społeczna - Europa - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Memory of heritage - heritage of memory / editors Violetta Julkowska, Wiktor Werner ; [tłumaczenie Andor Mészáros, Andrzej Pietkiewicz, Ewa Sciranková]
Wydawca:
Poznań : Adam Mickiewicz University. Institut of History
Rok wydania:
2016
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Pamięć - aspekt społeczny.
Kultura - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powstawanie tożsamości narodowych : Europa w wiekach XVIII-XX / Anne-Marie Thiesse ; przełożyła Beata Losson
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen
Rok wydania:
2019
Seria:
La Nouvelle Marianne = Nowa Marianna
Temat:
Nacjonalizm - Europa - 19 w.
Nacjonalizm - Europa - 20 w.
Tożsamość społeczna - Europa - 19 w.
Tożsamość społeczna - Europa - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu : (od schyłku XVIII do początków XX wieku) / Józef Chlebowczyk ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1975
Temat:
Naród - socjologia - Europa Środkowa - 1800-.
Naród - socjologia - Europa Wschodnia - 1800-.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1800-.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - 1800-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Territories and identities in Central, Eastern and Southeastern Europe / scientific editor Valentin Mihaylov
Wydawca:
Częstochowa : Instytut Geopolityki
Rok wydania:
2014
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Tożsamość społeczna - Bałkany (region).
Regionalizm - Europa Środkowa.
Regionalizm - Europa Wschodnia.
Regionalizm - Bałkany (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa : imperatyw - degradacja! / V. V. Voronov ; przeł. z jęz. ros. Walentyna Trzcińska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Globalizacja - aspekt polityczny - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Globalizacja - aspekt społeczny.
Nacjonalizm - Czechy - 1990-.
Niemcy nadwołżańscy - Niemcy - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Beiträge zur philosophischen Partnerschaft Deutschlands und Polens : Siegen-Poznań = Przyczynki do filozoficznego partnerstwa Niemiec i Polski : Siegen-Poznań / Tadeusz Buksiński, Ewa Nowak-Juchacz, Wolfgang H. Schrader
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii
Rok wydania:
2000
Seria:
Coopera ; t. 1
Temat:
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) - krytyka i interpretacja.
Filozofia społeczna - historia.
Sumienie - filozofia.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O ziemię naszą, nie waszą : ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej / pod redakcją Łukasza Adamskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Wydawca:
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Rok wydania:
2017
Temat:
Świadomość historyczna - Europa Środkowa - historia - konferencje.
Świadomość historyczna - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej / red. nauk.: Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2012
Seria:
Kultura i Polityka / Pracownia Kultury Politycznej INP UW ; t. 1
Temat:
Etniczność - Europa Zachodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu : studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej / pod red. Hanny Gosk i Doroty Kołodziejczyk
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Seria Wydawnicza Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych ; t. 4
Temat:
Literatura polska - 1945- - tematy, motywy.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Postkomunizm - aspekt antropologiczny.
Pamięć - aspekt antropologiczny.
Postkolonializm - w literaturze.
Postkolonializm - Państwa postkomunistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego "Przestrzeń społeczna i ekonomiczna a tożsamość polityczna państw integrującej się Europy" : (Katowice, 22-23 października 2009 roku) / Natalia Sępień
Temat:
Geografia społeczna - Europa - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa - konferencje.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mity i symbole polityczne Europy Środkowo-Wschodniej / Michał Masłowski
Wydawca:
Warszawa : Studium Europy Wschodniej - Uniwersytet Warszawski
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2020
Seria:
Bibliotheca Europae Orientalis. Didactica ; 13
30 tomów na 30-lecie Studium Europy Wschodniej ; t. no 6/30
Temat:
Mity polityczne - Europa Środkowo-Wschodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowo-Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczywistość wielokulturowa / red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Kultury ; Centrum Europejskie Natolin
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL ; Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2013
Seria:
Tożsamość Osób, Zbiorowości i Instytucji ; 8
Temat:
Etniczność - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1990-.
Etniczność - Europa.
Etniczność - Europa Wschodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Pluralizm kulturowy - Europa.
Pluralizm kulturowy - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie : konteksty edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Doroty Misiejuk, Mirosława Sobeckiego
Wydawca:
Białystok : Trans Humana
Rok wydania:
2007
Temat:
Edukacja międzykulturowa - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Obywatelskość - Europa.
Etniczność - Europa.
Wychowanie obywatelskie - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia słowiańska a tożsamość europejska / [red. nauk. Wojciech Słomski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawy i Studia Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie
Temat:
Filozofia - Europa Zachodnia - wpływ.
Filozofia - Kraje słowiańskie.
Filozofia - Polska.
Tożsamość społeczna - Europa Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy : materiały III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r. = Persona e identità nel processo di integrazione Europea : atti dalla III Conferenza Internazionale dei Dritti dell'Uomo, Olsztyn, 29-30 maggio 2003 / pod red. Bronisława Sitka [et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Prawa i Administracji
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. UWM
Rok wydania:
2004
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa - konferencje.
Prawa człowieka (prawo europejskie) - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'héritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations / sous la dir. de Jerzy Kłoczowski ; [aut. Bédarida François et al.]
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:
2004
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - historia.
Tolerancja religijna - Polska - historia.
Polska - stosunki międzyetniczne - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
What Europeanness means today? : European identity and its multicultural, economic, and social dimensions / editors Beata Klocek di Biasio, Bohdan Michalski, Felix Münch
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Warszawa] : Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Europe of the 21st Century: Tolerance through Understanding
Temat:
Pluralizm kulturowy - Europa - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Etniczność - Europa - 1990-.
Europejczycy - tożsamość etniczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa - Slavia -Germania : w poszukiwaniu tożamości / pod red. Wojciecha J. Burszty, Macieja J. Dudziaka i Roberta Piotrowskiego ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ; Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rok wydania:
2009
Temat:
Euroregiony.
Regiony przygraniczne - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Europa - języki - sytuacja społeczna.
Europa - stosunki międzyetniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
My i oni : problemy tożsamości w jednoczącej się Europie / red nauk. Paweł J. Borkowski, Franciszek Gołembski ; Katedra Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2011
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Tożsamość społeczna - Kraje Unii Europejskiej.
Nacjonalizm - Europa - 1990-.
Nacjonalizm - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie widzenie Europy : historia i współczesność / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Józefa Burszty i Joanny Nowak ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Rok wydania:
2012
Seria:
Kultura na Pograniczach ; 8
Temat:
Stosunki międzynarodowe - aspekt społeczny.
Tożsamość społeczna - Europa.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - Europa.
Kultura i stosunki międzynarodowe - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe narody Europy : perspektywa historyczna / Miroslav Hroch ; przekł. Grażyna Pańko
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
2003
Seria:
Zrozumieć Europę
Temat:
Nacjonalizm - Europa - historia.
Narodowość - Europa.
Państwo - historia.
Tożsamość społeczna - Europa - historia.
Europa - historia - autonomia i ruchy niepodległościowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trudna tożsamość : problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993 / red. naukowa Jan Lewandowski
Wydawca:
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; t. 9
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 19 w. - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 20 w. - konferencje.
Słowianie - tożsamość etniczna - 19 w. - konferencje.
Słowianie - tożsamość etniczna - 20 w. - konferencje.
Europa Środkowa - historia - autonomia i ruchy niepodległościowe - 19 w. - konferencje.
Europa Środkowa - historia - autonomia i ruchy niepodległościowe - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem kulturowo-religijnej reintegracji współczesnej Europy : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Szukalskiemu z okazji 20. rocznicy pracy dydaktyczno-naukowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu i 40. rocznicy święceń kapłańskich / redakcja Jarosław Moskałyk
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2019
Seria:
Colloquia Disputationes ; 49
Temat:
Szukalski, Wojciech (1953- ) - księgi pamiątkowe.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Cywilizacja chrześcijańska - 1990-.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mieszkańcy Europy, Europejczycy i ich widnokręgi społeczne / Renata Suchocka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 74
Temat:
Europejczycy - tożsamość etniczna.
Tożsamość społeczna - Europa.
Etniczność - Europa.
Pluralizm kulturowy - Europa.
Komunikacja międzykulturowa - Europa.
Narodowość - Europa.
Europa - stosunki międzyetniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Développement de la conscience nationale en Europe Centrale du XVIe au XXe siècle : actes du Colloque polono-francais, Poznań, les 6-7 avril 1981 / red. Janusz Pajewski et Maciej Serwański
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1982
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 110
Temat:
Naród - socjologia - konferencje.
Tożsamość (filozofia) - aspekt społeczny - konferencje.
Patriotyzm - Europa Środkowa - historia - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa jako kinder niespodzianka / Piotr Mazurkiewicz
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej ; 116
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Kościół katolicki - i Unia Europejska.
Sekularyzacja (teologia) - aspekt społeczny - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka edukacyjna - tożsamość - edukacja międzykulturowa / pod redakcją Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej i Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2017
Seria:
Pogranicze : studia społeczne, 1230-2392 ; t. 30
Temat:
Edukacja i państwo - Europa - 1990-.
Edukacja międzykulturowa - Europa - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Europa - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Integracja społeczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemilczenia w relacjach międzykulturowych / red. nauk. Joanna Goszczyńska, Grażyna Szwat-Gyłybowa ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Slawistyczna
Wydawca:
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Rok wydania:
2008
Seria:
Kultura na Pograniczach ; 5
Temat:
Stosunki międzynarodowe - aspekt społeczny.
Tożsamość społeczna - Europa.
Etniczność - aspekt społeczny - Europa.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - Europa.
Kultura i stosunki międzynarodowe - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach / red. Krzysztof Jarosław Brozi
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1997
Temat:
Antropologia - Europa - konferencje.
Badania transkulturowe - Europa - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa - konferencje.
Komunikacja międzykulturowa - Europa - konferencje.
Europa - cywilizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jedność Europy a podział chrześcijaństwa (1950-2000) / Stanisław Rabiej
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2000
Seria:
Ekumenizm i Integracja ; nr 5
Temat:
Chrześcijaństwo - Europa - 1945-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1945-.
Europa - cywilizacja - 1945-.
Europa - zjednoczenie - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodności / pod red. Haliny Rusek
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1506-5790 ; t. 6
Temat:
Europejczycy - tożsamość etniczna.
Etniczność - Europa.
Edukacja międzykulturowa - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Europa - cywilizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geteilte Regionen - geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäischen Vergleich / hrsg. von Burkhard Olschowsky
Wydawca:
München : R. Oldenbourg Verlag
Rok wydania:
2013
Seria:
Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 47
Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität ; Bd. 6
Regionen des Östlichen Europas im 20. Jahrhundert
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa - 20 w.
Europa - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie edukacyjne w kontekście społeczeństwa pluralistycznego / pod redakcją Doroty Misiejuk, Jerzego Nikitorowicza i Andrzeja Sadowskiego
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2015
Seria:
Pogranicze : studia społeczne, 1230-2392 ; t. 25
Temat:
Pluralizm (nauki społeczne) - Europa - 1990-.
Edukacja międzykulturowa - Europa - 1990-.
Edukacja - Europa - 1990-.
Komunikacja międzykulturowa - Europa - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa - 1990-.
Pluralizm kulturowy - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania o Europie : w poszukiwaniu politycznej tożsamości Europy / [odpowiedzialny za publ.: Stephan Raabe ; tł. Magdalena Kurkowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera
Rok wydania:
2006
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa.
Etniczność - Europa.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia / pod red. Janusza Muchy i Wojciecha Olszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
1997
Temat:
Europejczycy - tożsamość etniczna.
Etniczność - Europa - konferencje.
Europejczycy - tożsamość etniczna - konferencje.
Pluralizm kulturowy - Europa - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa - konferencje.
Europa - cywilizacja - prognozy.
Europa - cywilizacja - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie granice i pogranicza : nowe problemy i interpretacje / pod red. Hanny Bojar, Dariusza Wojakowskiego i Andrzeja Sadowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2008
Seria:
Pogranicze : studia społeczne, 1230-2392 ; t. 14, nr spec
Temat:
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - konferencje.
Regiony przygraniczne - aspekt antropologiczny - konferencje.
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska - 1990- - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Granice - aspekt antropologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Citizenship, nationality and migration in Europe / ed. by David Cesarani and Mary Fulbrook
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
1996
Temat:
Narodowość - Europa Zachodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Zachodnia.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - Europa Zachodnia.
Emigracja i imigracja - aspekt społeczny - Europa Zachodnia.
Emigracja i imigracja - polityka publiczna - Europa Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naród i religia : materiały z sesji naukowej / pod red. Tadeusza Stegnera ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Towarzystwo Polsko-Ukraińskie w Gdańsku, Związek Ukraińców w Polsce, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawca:
Gdańsk : "Granit"
Rok wydania:
1994
Temat:
Mniejszości - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Socjologia religii - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Tożsamość religijna - historia - konferencje.
Kościół i państwo - Europa Wschodnia - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rampart nations : bulwark myths of East European multiconfessional societies in the age of nationalism / edited by Liliya Berezhnaya and Heidi Hein-Kircher
Wydawca:
New York : Berghahn Books
Rok wydania:
2019
Seria:
New Perspectives on Central and Eastern European Studies ; vol. 1
Temat:
Charakter narodowy.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - historia.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - historia.
Etniczność - Europa Środkowa - historia.
Etniczność - Europa Wschodnia - historia.
Pluralizm religijny - Europa Środkowa.
Pluralizm religijny - Europa Wschodnia.
Nacjonalizm - Europa Środkowa - historia.
Nacjonalizm - Europa Wschodnia - historia.
Gatunek / Forma:
Książki elektroniczne.
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wobec kryzysu kultury : z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną : praca zbiorowa / pod red. Lecha Grudzińskiego ; Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1993
Temat:
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948) - myśl polityczna i społeczna.
Kołakowski, Leszek (1927-2009) - krytyka i interpretacja.
Kultura - filozofia - 20 w.
Postmodernizm.
Tożsamość społeczna - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa : wspólnota czy zbiorowość? / redakcja i opracowanie Radosław Zenderowski ; Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
copyright 2004
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Integracja społeczna - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Współpraca w Europie Środkowej - 1990- - konferencje.
Europa Środkowa - stosunki międzyetniczne - 1990- - konferencje.
Europa Środkowa - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa im Wandel : Literatur, Werte und europäische Identität : Dokumentation der Internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Universität Danzig, 23.-26. Oktober 2003 in Danzig / Birgit Lermen, Mirosław Ossowski (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Michael Braun, Lars Peter Schmidt und Henning Tewes
Wydawca:
Sankt Augustin : Konrad-Adenauer-Stiftung
Rok wydania:
2004
Seria:
Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung
Temat:
Ojczyzna - w literaturze - konferencje.
Tożsamość społeczna - w literaturze - konferencje.
Literatura europejska - historia i krytyka - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa - konferencje.
Europa - zjednoczenie - konferencje.
Niemcy - stosunki - Polska - konferencje.
Polska - stosunki - Niemcy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się tożsamości Europy Środkowej a proces integracji europejskej / Agnieszka Pawlak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Europa Środkowa - historia.
Europa Środkowa - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Europa Środkowa.
Europa Środkowa - historia - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej : między dziedzictwem i przyszłością / pod red. nauk. Joachima Osińskiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Wydawca:
Warszawa : SGH-Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - i ekonomia.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - 1990-.
Tożsamość społeczna - Europa.
Strefa euro.
Europa - cywilizacja - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Europa - zjednoczenie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapośredniczona tożsamość : tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna / Marcin Całbecki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Tożsamość (filozofia) - w literaturze.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Literatura polska - 20 w. - historia i krytyka.
Europa Środkowa - cywilizacja - 19 w.
Europa Środkowa - granice - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej - studium porównawcze / Barbara Grabowska
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Polacy - za granicą - tożsamość etniczna.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia.
Stosunki międzyetniczne.
Nacjonalizm - Europa Wschodnia.
Młodzież - socjologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalismus in Europa : Bericht über eine wissenschaftliche Tagung, Brixen (Südtirol), 30. Oktober bis 3. November 1978. Bd. 2, Die Durchführung der Regionalisierungsidee für die im Europarat zusammengeschlossenen Staaten, Vorschläge und Projekte / [Red.:Kurt Rabl ; Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit]
Wydawca:
München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit
Rok wydania:
1981
Seria:
Seminarberichte / Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit ; S. 4, 2
Temat:
Regionalizm - Europa.
Etniczność - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Europa - podział polityczny i administracyjny.
Europa - polityka i rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalismus in Europa : Bericht über eine wissenschaftliche Tagung, Brixen (Südtirol), 30. Oktober bis 3. November 1978. Bd. 1, Der Regionalismus als Phänomen der europäischen Gegenwart [...] / [Red. Kurt Rabl ; Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit]
Wydawca:
München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit
Rok wydania:
1981
Seria:
Seminarberichte / Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit ; S. 4, 1
Temat:
Regionalizm - Europa.
Etniczność - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Europa - podział polityczny i administracyjny.
Europa - polityka i rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej / Milan Kundera ; przełożył Marek Bieńczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo WAB
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Temat:
Tożsamość społeczna - Europa Środkowo-Wschodnia.
Europa Środkowo-Wschodnia.
Europa Środkowo-Wschodnia - cywilizacja - 20 w.
Europa Środkowo-Wschodnia - polityka i rządy - 20 w.
Europa Środkowo-Wschodnia - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich : uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości / Maria Bobrownicka
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Cywilizacja słowiańska.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa - historia - konferencje.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Kultura
Tożsamość narodowa
Europa - cywilizacja.
Europa Środkowo-Wschodnia
Socjologia i społeczeństwo
Polityka, politologia, administracja publiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość, język, rodzina : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim / red. nauk. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna
Wydawca:
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Rok wydania:
2008
Seria:
Kultura na Pograniczach ; 4
Temat:
Języki w kontakcie - Europa Wschodnia.
Tożsamość społeczna - Europa Wschodnia - 1990-.
Mniejszości - Polska - 1990-.
Mniejszości - Łotwa - 1990-.
Pluralizm kulturowy.
Słowianie - tożsamość etniczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The identity of Central Europe = L'identité de l'Europe Centrale / eds. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki
Wydawca:
Warsaw : Michał Swianiewicz : UW. EIRRiL
Rok wydania:
1997
Seria:
Regional and Local Studies = Études Regionales et Locales ; 13
Temat:
Kukliński, Antoni (1927-2015).
Regionalizm - Europa Środkowa.
Stereotyp (psychologia) - aspekt społeczny - Europa Środkowa.
Tożsamość społeczna - Europa Środkowa.
Europa Środkowa - cywilizacja.
Europa Środkowa - integracja gospodarcza.
Europa Środkowa - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krainy pamięci : o dziedzictwie i tożsamości we współczesnej Europie / Sharon Macdonald ; z angielskiego przełożył i komentarzami opatrzył Robert Kusek
Wydawca:
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Heritologia ; 7
Temat:
Dobra kultury - aspekt społeczny - Europa.
Nacjonalizm - Europa.
Pamięć zbiorowa - Europa.
Tożsamość społeczna - Europa.
Muzea - aspekt społeczny - Europa.
Kultura materialna - Europa.
Polityka kulturalna - Europa.
Europa - obyczaje i zwyczaje - 1945-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz