Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Turystyka - konferencje." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International tourism : identity and change / ed. by Marie-Françoise Lanfant, John B. Allcock and Edward M. Bruner
Wydawca:
London : SAGE Publ
Rok wydania:
1995
Seria:
SAGE Studies in International Sociology ; 47
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma gospodarcza i społeczna w turystyce : materiały V konferencji "Nauka i Praktyka", 25 i 26 maja 1984 w Karpaczu / pod red. nauk. Aleksandra Kornaka ; Komisja Ekonomiczna
Wydawca:
Jelenia Góra : KTN
Rok wydania:
1987
Seria:
Turystyka w Sudetach ; 6
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSIiZ
Rok wydania:
2003
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Turystyka - konferencje.
Turystyka międzynarodowa - aspekt społeczny - Europa - konferencje.
Turystyka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 10, Turystyka w środowisku geograficznym / [red. nauk. Jerzy Wyrzykowski] ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki
Wydawca:
Wrocław : Instytut Geografii i Rowoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad turystyką. [1], Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze / pod red. Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka XXI wieku : współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju / pod redakcją Agaty Niemczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydawca:
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2018
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / pod redakcją Agaty Niemczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydawca:
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
Rok wydania:
2017
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. naukowa tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]
Wydawca:
Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyt Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 0239-4839 ; nr 39
Temat:
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsument na rynku turystycznym : informacja turystyczna w Europie : [praca zbiorowa] / [pod red. Doroty Chudy-Hyski, Michała Żemły] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Wydawca:
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Rok wydania:
2010
Temat:
Turystyka - obsługa klientów - konferencje.
Reklama - turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] / pod red. Jerzego Raciborskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
Wydawca:
Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 0239-4839 ; nr 71
Temat:
Turystyka - konferencje.
Polityka turystyczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karpacka Konferencja Turystyczna : materiały Międzynarodowej Konferencji Geografów Krajów Karpackich, Kraków 13-16 maja 1985 = Carpathian Tourist Conference : papers of the International Conferece of Geographers from Carpathian Countries Cracow, 13-14 th May, 1985
Wydawca:
Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 0083-4343 ; z. 80
Temat:
Turystyka - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Turystyka - Karpaty (góry) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy badawcze geografii turyzmu w Polsce w latach 1970-1978 : materiały sympozjum organizowanego przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17-18 XI 1978 r. / [red. t. Antoni Jackowski, Jadwiga Warszyńska]
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1981
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 0083-4343 ; z. 54
Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 76
Temat:
Turystyka - badania - Polska - konferencje.
Turystyka - metodologia - konferencje.
Turystyka - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia badań w turystyce : materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Jeleniej Górze, Maciejowiec 5-7 XII 1990 / [red. Andrzej Rapacz]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 601
Temat:
Turystyka - badania - konferencje.
Turystyka - badania - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie
Wydawca:
Kraków : AWF
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 0239-4839 ; nr 78
Temat:
Turystyka - personel - kształcenie - konferencje.
Turystyka - ocena - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania naukowe w turystyce : stan i perspektywy rozwoju / [red. nauk. Leszek Butowski] ; Vistula. Akademia Finansów i Biznesu, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie / Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Temat:
Turystyka - badania - konferencje.
Turystyka - badania - Polska - konferencje.
Turystyka - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Turystyka - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Uniwersytety i uczelnie - badania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / [red. nauk. Bartłomiej Walas] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Katedra Turystyki
Wydawca:
Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego
Rok wydania:
1989
Seria:
CPBP 08.06. Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce ; t. 1
Temat:
Turystyka - konferencje.
Budżety lokalne - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - Nowosądeckie, Województwo (1975-1998) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki / red. nauk. Ewa Nowak ; Wszechnica Świętokrzyska, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604 ; nr 74
Temat:
Turystyka - Polska - konferencje.
Turystyka - aspekt środowiskowy - konferencje.
Marketing turystyczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Issues of tourism and health resort management / ed. by Włodzimierz Kurek
Wydawca:
Cracow : Institut of Geography and Spatial Management Jagiellonian University
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 111
Temat:
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - zarządzanie - konferencje.
Uzdrowiska - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu : materiały międzynarodowego sympozjum, Kraków-Zakopane 7-10 listopada 1974 r. = Terminological problems in geography of tourism : materials of international symposium, Cracow-Zakopane 7-10 november 1974 / [red. zeszytu Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski]
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydaw. Naukowe - Oddział
Rok wydania:
1976
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne ; z. 42
Prace Instytutu Geograficznego ; z. 64
Temat:
Turystyka - nomenklatura - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa : potrzeby i perspektywy : Ogólnopolska konferencja, Poznań, 25-26 XI 1978 / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK
Rok wydania:
1980
Seria:
Materiały do dyskusji przed Kongresem Krajoznawczym
Temat:
Turystyka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trendy w turystyce 2 : Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ; 2 / redaktor naukowy Justyna Maciąg ; Koło Naukowe Turystyki KoNTiki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; [recenzenci Agata Małysa-Kaleta, Katarzyna Bilińska-Reformat, Katarzyna Czernek, Anna Kaczmarska, Beata Reformat, Zbigniew Spyra]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Proksenia"
Rok wydania:
2015
Temat:
Turystyka - innowacje - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Studentów ; 3
Temat:
Rynek pracy - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Cywilizacja - konferencje.
Technologia - konferencje.
Środowisko - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Ekologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja turystyczna / [red. nauk. Aleksander Panasiuk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1644-0501 ; nr 7
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, 1640-6818 ; nr 429
Temat:
Turystyka - systemy informacyjno-wyszukiwawcze - konferencje.
Turystyka - zasoby internetowe - konferencje.
Reklama - turystyka - konferencje.
Turystyka - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Turystyka - zasoby internetowe.
Reklama - turystyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek turystyki konferencyjnej. T. 1, Podstawy teoretyczne, funkcjonowanie i rozwój na świecie / Krzysztof Cieślikowski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Podróże służbowe - konferencje.
Spotkania biznesowe.
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rossica Ostraviensia '98 : lingua rossica in sphaera mercaturae : [sborník prací z VI. mezinárodní vědecké konference "Russkij jazyk v sfere turbiznesa (Obučenije bakalavrov)" Ostrava 29.-30.9 1998 / odp. red. Květuše Lepilová] ; Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica
Wydawca:
Ostrava : [Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta]
Rok wydania:
1998
Temat:
Język handlu i biznesu - konferencje.
Język rosyjski - język handlowy - konferencje.
Język rosyjski - studia i nauczanie - konferencje.
Tłumaczenie - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w regionach przygranicznych czynnikiem integracji europejskiej : materiały pokonferencyjne / pod red. Janusza Merskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Wydawca:
Białystok : WSE
Rok wydania:
2002
Temat:
Regiony przygraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Europa - 1990- - konferencje.
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - Europa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka zrównoważona i ekoturystyka / [oprac. red. Alicja Gotowt-Jeziorska, Jolanta Śledzińska] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj"
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekoturystyka - konferencje.
Ekoturystyka - Polska - konferencje.
Przyroda - ochrona - Polska - konferencje.
Turystyka - Polska - konferencje.
Turystyka zrównoważona - Polska - konferencje.
Obszary chronione - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka turystyczna w regionie w dobie reformy : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Nowy Sącz 29-30 marca 1984 r. / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego. Instytut Turystyki, Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu
Wydawca:
Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; Nowy Sącz : Urząd Wojewódzki
Rok wydania:
1984
Seria:
Zeszyt Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 30
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - Nowosądeckie, Województwo (1975-1998) - konferencje.
Turystyka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii / pod red. Grzegorza Micka i Tomasz Padło ; Koło Geografów Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Turystyka - Polska - konferencje.
Przestrzeń - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek a środowisko : 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego : referaty i postery / [red.: Z. Babiński, J. Szupryczyński] ; Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Instytut Geomorfologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zakład Geomorfologii i Hydrologii Nizu IGiPZ PAN w Toruniu
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Courier.exe
Rok wydania:
1995
Temat:
Geografia ludności - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie - konferencje.
Geomorfologia - konferencje.
Hydrologia - Polska - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - Polska - konferencje.
Środowisko - ochrona - konferencje.
Teledetekcja - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Polska - klimat - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]
Wydawca:
Kraków : AWF
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 0239-4839 ; nr 75
Temat:
Peretiatkowicz, Roman (1921-1986) - konferencje.
Księgi pamiątkowe - Polska - Kraków.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Turystyka - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Scientific and didactic activity in Polish university centres on the geography of tourism : published on the occasion of the 27th Congress of International Geographical Union in Washington 1992 / red. Jadwiga Warszyńska
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 108
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 0083-4343 ; z. 86
Temat:
Turystyka - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Turystyka - badania - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów / [red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska-Ludwiczak] ; Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Śląska Organizacja Turystyczna
Wydawca:
Katowice ; Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego [et al.]
Rok wydania:
2009
Temat:
Górnictwo (technika) - muzea - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Marketing turystyczny - konferencje.
Turystyka - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Turystyka - Polska - konferencje.
Zwiedzanie przedsiębiorstw - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne aspekty turystyki : cele i realizacja : wybrane materiały z XXVII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystyki (AIEST) : Warszawa-Zakopane Kraków 4-11 września 1977 r / [red. Bolesław Libicki] ; Instytut Turystyki
Wydawca:
Warszawa : Instytut Turystyki
Rok wydania:
1979
Temat:
Turystyka - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji / pod red. Cezarego Jastrzębskiego
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej
Rok wydania:
2011
Temat:
Agroturystyka - Polska - konferencje.
Turystyka - zarządzanie - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lingua et communicatio in sphaera mercanturae 2000 : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia : [sborník prací ze VIII. mezinárodní vědecké konference "Cestovní ruch Ostrava 2000", Ostrava 19.-21.9.2000 / odpovědny red. Květuše Lepilová] ; Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica
Wydawca:
Ostrava : Ostravská Univerzita. Filozofická Fakulta
Rok wydania:
2000
Temat:
Język i mowa - konferencje.
Komunikacja - aspekt społeczny - konferencje.
Tłumaczenie - konferencje.
Turystyka - terminologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Wydawca:
Łowicz : MWSHP
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : strategia, współpraca i finansowanie w województwie śląskim - gminy pogórnicze / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. [Instytut Turystyki]
Wydawca:
Szczyrk ; [Katowice : GWSH IT
Rok wydania:
2000]
Temat:
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Marketing turystyczny - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy polityki turystycznej / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 259
Temat:
Polityka turystyczna - 1990- - konferencje.
Polityka turystyczna - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - socjologia - 1990- - konferencje.
Turystyka - socjologia - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca / redaktorzy tematyczni Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 473
Temat:
Turystyka - Polska - zarządzanie - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka turystyczna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Użytkowanie turystyczne parków narodowych : ruch turystyczny, zagospodarowanie, konflikty, zagrożenia / pod red. Józefa Partyki ; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Ojcowski Park Narodowy
Wydawca:
Ojców : Ojcowski Park Narodowy
Rok wydania:
2002
Temat:
Parki narodowe - Polska.
Turystyka - aspekt środowiskowy - Polska.
Ocena oddziaływania (środowisko) - Polska.
Turystyka - Polska - konferencje.
Parki narodowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunek satelitarny turystyki dla Polski / [red. nauk. Ewa Dziedzic ; aut. tekstu: Teresa Buczak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
2007
Temat:
Turystyka - statystyki - konferencje.
Produkt krajowy brutto - Polska - 1990- - statystyki.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - statystyki.
Turystyka - produktywność - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka religijno-pielgrzymkowa : zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, 8-9 września 2005 / [kom. nauk. konf. W. Włodzimierz Gaworecki et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Turystyka - aspekt religijny - konferencje.
Pielgrzymi i pielgrzymki chrześcijańskie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. naukowa tomu Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Wydawca:
Kraków : AWF
Rok wydania:
1983
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 32
Temat:
Turystyka - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie : materiały Międzynarodowej Konferencji "Teoria i Praktyka" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Cieplice, 18-19 października 1995 / [red. naukowy Andrzej Rapacz]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały Konferencyjne / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 735
Temat:
Marketing turystyczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Turystyka - prawo europejskie - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych : międzynarodowa konferencja naukowa, Sulęczyno, 18-19 września 2003 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Antoniego Korowickiego
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Rok wydania:
2003
Temat:
Lasy - wykorzystanie dla celów rekreacyjnych - konferencje.
Lasy - zarządzanie - konferencje.
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek : [materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa] / pod red. Zygmunta Kruczka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Proksenia
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie o Tematyce Turystycznej ; 4
Temat:
Przewodnicy turystyczni - kształcenie - Polska - konferencje.
Przewodnicy turystyczni - deontologia - konferencje.
Turystyka kulturowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1000
Temat:
Euroregion Neisse - Nisa - Nysa - konferencje.
Turystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży / pod redakcją Piotra Cybuli
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy"
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 28
Temat:
Dzieci - podróże - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzież - podróże - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 258
Temat:
Polityka turystyczna - Polska - 1990- - konferencje.
Marketing turystyczny - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości i perspektywy kształcenia ekonomistów na potrzeby gospodarki turystycznej końca XX w. : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, zorganizowanej przez Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług w Jeleniej Górze, Sosnówka, 3-5 grudnia 1987 / [zespół red. Andrzej Rapacz, Marek Obrębalski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 465
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Nauczanie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : I konferencja międzynarodowa, Zabrze, 10-11.09.2004 r. / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu
Wydawca:
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa : Urząd Miejski w Zabrzu
Rok wydania:
2004
Temat:
Marketing turystyczny - konferencje.
Turystyka - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Turystyka - Polska - konferencje.
Zwiedzanie przedsiębiorstw - konferencje.
Górnictwo (technika) - muzea - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Zwiedzanie przedsiębiorstw - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zabytki techniki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Górnictwo (technika) - muzea - Polska - konferencje.
Zwiedzanie przedsiębiorstw - Polska - konferencje.
Zabytki techniki - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Innowacje - 1990- - konferencje.
Zarządzanie - innowacje - konferencje.
Transfer technologii - konferencje.
Przedsiębiorstwa - innowacje - konferencje.
Gospodarka miejska - innowacje - konferencje.
Turystyka - innowacje - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ kryzysu na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój w Polsce i Niemczech : rolnictwo - turystyka - edukacja / Gerhard Banse, Andrzej Kiepas (red.)
Wydawca:
Berlin : Edition Sigma
Rok wydania:
2009
Seria:
Global Zukunftsfähige Entwicklung, Perspektiven für Deutschland = Globalny Rozwój Przyszłościowy, Perspektywy dla Niemiec ; v 13.2
Temat:
Ekorozwój - Niemcy - 1990- - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt środowiskowy - konferencje.
Rolnictwo - aspekt środowiskowy - konferencje.
Edukacja - aspekt środowiskowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les transformations du milieu montagnard-Carpates, Massif central et autres montagnes d'Europe / sous la direction de Kazimierz Krzemień
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Geograficzne / Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 113
Temat:
Geomorfologia - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Geomorfologia - Francja - Centralny, Masyw (góry) - konferencje.
Góry - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Góry - aspekt społeczny - konferencje.
Turystyka - aspekt środowiskowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie ekonomistów dla gospodarki turystycznej : materiały z I Międzyuczelnianej Konferencji, Jelenia Góra, 5-7 kwietnia 1979 / zespół redakcyjny Janusz Olearnik, Jerzy Prudzienica, Aleksander Kornak
Wydawca:
[Wrocław] : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 174
Temat:
Ekonomiści - kształcenie - Polska - konferencje.
Turystyka - studia i nauczanie (akademickie) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce / red. nauk. Wiesław Kaprowski, Franciszek Midura, Jan Wiktor Sienkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Almamer" Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
2008
Temat:
Marketing turystyczny - Polska - Mazowsze (region) - konferencje.
Przemysł - Polska - Mazowsze (region) - konferencje.
Turystyka - Polska - Mazowsze (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym : możliwości i problemy rozwoju terenów podgórskich poprzez turystykę / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. [Instytut Turystyki]
Wydawca:
Krynica ; [Katowice : GWSH IT
Rok wydania:
2000]
Temat:
Marketing turystyczny - Polska - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literary tourism and nineteenth-century culture / edited by Nicola J. Watson
Wydawca:
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan
Wydanie:
First published
Rok wydania:
2009
Temat:
Geografia kultury - konferencje.
Turystyka - historia - konferencje.
Pisarze - rezydencje i miejsca pobytu - konferencje.
Pisarze angielscy - rezydencje i miejsca pobytu - konferencje.
Pisarze amerykańscy - rezydencje i miejsca pobytu - konferencje.
Gatunek / Forma:
Książki elektroniczne.
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recreational economics and analysis : papers presented at the Symposium on Recreational Economics and Analysis London Graduate School of Business Studies, January 1972 / ed. by G. A. C. Searle
Wydawca:
Burnt Mill ; New York : Longman
Rok wydania:
1975
Temat:
Rekreacja - aspekt ekonomiczny - Wielka Brytania - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Wielka Brytania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym : turystyka, poczta, telekomunikacja / red. nauk. Aleksander Panasiuk ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Wydawca:
Szczecin : Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Turystyka - informatyka.
Telekomunikacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina : waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie : część druga materiałów z konferencji / pod red. Józefa Styka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Stare i nowe struktury społeczne w Polsce ; t. 10
Temat:
Socjologia miasta - Polska - Lublin - 1990- - konferencje.
Przestrzenie publiczne - Polska - Lublin - 1990- - konferencje.
Turystyka - Polska - Lublin - 1990- - konferencje.
Lublin (Polska) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / [red.: Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska] ; Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Śląska Organizacja Turystyczna
Wydawca:
Katowice ; Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Strefy przemysłowe - konferencje.
Zwiedzanie przedsiębiorstw - konferencje.
Turystyka - konferencje.
Archeologia przemysłowa.
Budynki przemysłowe - wykorzystanie dla celów rekreacyjnych.
Polityka turystyczna.
Przemysł - Polska - historia.
Strefy przemysłowe.
Zwiedzanie przedsiębiorstw.
Folklor górniczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych : materiały z krajowej konferencji "Teoria i praktyka" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Cieplice, 10-12 grudnia 1996 / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Turystyka - Polska - Jeleniogórskie, Województwo (1975-1998) - konferencje.
Marketing turystyczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Za miedzę, za morze, w zaświaty ... : kulturowe wymiary podróżowania / pod red. nauk. Wojciecha Olszewskiego i Violetty Wróblewskiej
Wydawca:
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Rok wydania:
2012
Seria:
Archiwum Etnograficzne, 0066-6858 ; t. 53
Temat:
Podróże - aspekt antropologiczny - konferencje.
Pielgrzymi i pielgrzymki - aspekt antropologiczny - konferencje.
Podróż - w literaturze - konferencje.
Podróże - socjologia - konferencje.
Turystyka kulturowa - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global changes : their regional and local aspects : proceedings of the 6th Polish-Czech-Slovak geographical seminar / ed. by Waldemar Wilk ; University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
Wydawca:
Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
Rok wydania:
2009
Temat:
Zmiana globalna stanu środowiska - aspekt społeczny - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - konferencje.
Urbanizacja - aspekt społeczny - konferencje.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Regiony przygraniczne - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Człowiek - skutki oddziaływania środowiska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku / pod red. Jana Siekierskiego i Janusza Ślusarczyka ; Górskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Katowice : "Agat"
Rok wydania:
1995
Temat:
Turystyka - Polska - Śląsk, Górny (region).
Marketing turystyczny - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Turystyka - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Romanian Carpathians : tourist monograph of the Carpathians / [koordynator z. Vasil Surdu ; weryfikacja tekstu ang. Zygmunt Górka]
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 96
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 0083-4394 ; z. 74
Temat:
Turystyka - Karpaty Południowo-Wschodnie (góry) - konferencje.
Uzdrowiska - Karpaty Południowo-Wschodnie (góry) - konferencje.
Karpaty Południowo-Wschodnie (góry) - geografia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]
Wydawca:
Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
Rok wydania:
2001
Temat:
Agroturystyka - Polska - Lubaczowski, Powiat - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Roztocze (region) - konferencje.
Ekologia - studia i nauczanie - konferencje.
Turystyka - Roztocze (region) - konferencje.
Środowisko - ochrona - Roztocze (region) - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Ekorozwój - Roztocze (region) - konferencje.
Żywność naturalna - Roztocze (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]
Wydawca:
Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
Rok wydania:
2001
Temat:
Agroturystyka - Polska - Lubaczowski, Powiat - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Roztocze (region) - konferencje.
Ekologia - studia i nauczanie - konferencje.
Turystyka - Roztocze (region) - konferencje.
Środowisko - ochrona - Roztocze (region) - konferencje.
Ekorozwój - Polska - Lubaczowski, Powiat - konferencje.
Cywilizacja - konferencje.
Ekorozwój - Roztocze (region) - konferencje.
Dobra kultury - Roztocze (region) - konferencje.
Roztocze (region) - sytuacja społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sacrum i przyroda : XI seminarium, Tatrzański Park Narodowy, 11-12 października 2003 / [wstęp, wybór ref., red. Maciej Ostrowski ; zdj. Zbigniew Pytel]
Wydawca:
Zakopane : Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego
Rok wydania:
2004
Temat:
Architektura sakralna - Polska - Tatry (góry) - konferencje.
Turystyka górska - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Przyroda - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sacrum i przyroda : w stulecie Orlej Perci : XIII Seminarium, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 7-9 października 2005 r. / [wstęp, wybór ref. Maciej Ostrowski ; oprac. red. Zbigniew Ładygin]
Wydawca:
Zakopane : Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego
Rok wydania:
2005
Temat:
Przyroda - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Turystyka górska - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Tatry (góry) - poezje - konferencje.
Tatry (góry) - w sztuce - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka : Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, Katowice 23-24 kwietnia 2010 : [materiały posejmikowe / pod red. Edwarda Wieczorka] ; Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK przy Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK
Rok wydania:
2010
Temat:
Krajobraz - aspekt antropologiczny - Polska.
Ekologia krajobrazu - Polska.
Turystyka - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Architektura krajobrazu - Polska - Śląsk, Górny (region).
Krajoznawstwo - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka jako dochodowa dziedzina gospodarki Pomorza : materiały pokonferencyjne / pod red. Janusza Rachonia
Wydawca:
Gdańsk : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego : Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2002
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - Pomorze Gdańskie (region) - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych : wybrane materiały z Międzynarodowj Konferencji Naukowo-Metodycznej "Krajoznawstwo i turystka osób niepełnosprawnych - bez granic i barier", Biała Podlaska 23-25 września 2005 r. / [red.: Denise Ślęzak] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Rok wydania:
2005
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - podróże - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz