Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Twórczość (sztuka)." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów / Irena Pufal-Struzik
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uczelniane, Wszechnica Świętokrzyska
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Wszechnica Świętokrzyska, 1234-7604 ; nr 103
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profils de la création : actes du colloque organisé sous la direction de Mireille Buydens et Alain Strowel par le Centre de philosophie du droit de l'Université de Bruxelles, le Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques et le Centre de droit de la culture de Facultés universitaires Saint-Louis / sous la dir. de Boris Libois et Alain Strowe
Wydawca:
Bruxelles : Facultés universitaires Saint-Louis
Rok wydania:
1997
Seria:
Travaux et Recherches ; 36
Temat:
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oryginał, replika, kopia : materiały III Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Radziejowice 26-27 września 1968 / [Jan Białostocki et al.]
Wydawca:
Warszawa : Desa : Arkady
Rok wydania:
1971
Seria:
Biblioteczka Zbieracza Dzieł Sztuki ; 7
Temat:
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krakowscy malarze samorodni : wyobcowanie i ekspresje twórcze / Iwona Butmanowicz-Dębicka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydawca:
Kraków : Politechnika Krakowska
Rok wydania:
1993
Seria:
Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 0860-097X ; 162
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Twórczość (sztuka) - filozofia.
Artyści amatorzy - Polska - Kraków.
Sztuka amatorska - aspekt społeczny - Polska - Kraków - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne warunki pracy twórczej / Aleksander Matejko ; Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1965
Seria:
Monografie i Studia / Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Kreatywność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strefa teorii: sztuka, filozofia, literatura : jak rodzi się dzieło sztuki? - w poszukiwaniu źródeł / [redakcja merytoryczna i opracowanie redakcyjne Adriana Zimnowoda ; tłumaczenie na język angielski Sławomir Konkol]
Wydawca:
Sosnowiec : Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. Galeria Extravagance
Rok wydania:
2015
Temat:
Teoria (filozofia) - miscellanea.
Sztuka - miscellanea.
Twórczość (sztuka) - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problema hudožestvennogo čuvstva : voprosy psihologii hudožestvennogo tvorčestva / Akakij Vasadze ; [Akademiâ nauk Gruzinskoj SSR. Institut istorii gruzinskoj literatury im. Š. Rustaveli]
Wydawca:
Tbilisi : "Mecniereba"
Rok wydania:
1978
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozmowy o natchnieniu i czasie : warsztaty teologiczno-artystyczne, Jamna 1999-2000 / [red. Bogusz Lewandowski]
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2001
Temat:
Warsztaty Teologiczno-Artystyczne (1 ; 1999 ; Jamna).
Warsztaty Teologiczno-Artystyczne (2 ; 2000 ; Jamna).
Czas (filozofia) - konferencje.
Kreatywność - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Twórczość (sztuka) - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4 / pod redakcją Eugeniusza Knapika, Agnieszki Woźniakowskiej, Wojciecha Stępnia, Jarosława Szurmana
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3524
Temat:
Literatura - estetyka - konferencje.
Muzyka - filozofia i estetyka - konferencje.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3 / pod redakcją Eugeniusza Knapika, Agnieszki Woźniakowskiej, Wojciecha Stępnia, Jarosława Szurmana
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3523
Temat:
Literatura - estetyka - konferencje.
Muzyka - filozofia i estetyka - konferencje.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twórcy i dzieła : studia z dziejów kultury artystycznej / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lechosława Lameńskiego, Ireny Rolskiej-Boruch ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
[2007?]
Temat:
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006) - bibliografia.
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006).
Sztuka - miscellanea.
Twórczość (sztuka) - miscellanea.
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kłopot z wyobraźnią : pojęcie "phantasia-imaginatio" w teorii twórczości renesansu i baroku / Barbara Niebelska-Rajca
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2018
Seria:
Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 8
Temat:
Wyobraźnia (filozofia).
Fantazja - filozofia.
Twórczość (sztuka) - 16 w.
Twórczość (sztuka) - 17 w.
Krytyka sztuki - 16 w.
Krytyka sztuki - 17 w.
Literatura renesansowa - historia i krytyka - teoria.
Literatura barokowa - historia i krytyka - teoria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia dramy artystów-twórców : dzieło, portret, maska. T. 2, Analiza wybranych dzieł dramowych / Grażyna Zielińska
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Twórczość (sztuka) - filozofia.
Twórczość (sztuka) - badania - metodologia.
Autor (estetyka).
Wyobraźnia.
Sztuka - metodologia.
Malarstwo portretowe - filozofia.
Malarstwo portretowe - Europa - tematy, motywy.
Dramat - estetyka.
Dramat - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdolności, uzdolnienia, twórczość z perspektywy psychopedagogicznej / redakcja Małgorzata Kuśpit
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2016
Seria:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 0867-2040 ; vol. 29, 3
Temat:
Uzdolnienia - aspekt psychologiczny.
Kreatywność - aspekt psychologiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twórczość : zdolności, środowisko, edukacja
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
Rok wydania:
1997
Seria:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika , 0208-5313 ; 22
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne , 0860-1232 ; z. 314
Temat:
Dzieci uzdolnione - opieka i pomoc - konferencje.
Uzdolnienia u dzieci - konferencje.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea pracy w literaturze rosyjskiej / pod redakcją Gabrieli Porębiny
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
cop. 1980
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 323
Temat:
Praca - w literaturze - konferencje.
Literatura rosyjska - tematy, motywy - konferencje.
Postacie literackie - konferencje.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Definiowanie sztuki - objaśnianie świata : o pojmowaniu sztuki w PRL-u / Anna Markowska
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2147
Temat:
Sztuka - Polska - 1945-.
Twórczość (sztuka) - filozofia - 20 w.
Sztuka - Polska - 1945-1990.
Estetyka - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgłębianie kreatywności : studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości / Maciej Karwowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Homo Creator
Temat:
Kreatywność - testy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestionariusz twórczego zachowania - KANH / Stanisław Popek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2004
Temat:
Kreatywność - testy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eseu despre creatia artistica : contributie la o estetica dinamica / Liviu Rusu ; studiu introductiv Marian Papahagi ; trad. din limba fr. Cristina Rusu
Wydawca:
Bucuresti : Editura Stiintifica si Enciclopedica
Rok wydania:
1989
Seria:
Biblioteca de Estetica
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twórczość a sztuka : wprowadzenie do estetyki procesów twórczych / Bogusław Jasiński
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1989
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Creative intuition in art and poetry / by Jacques Maritain
Wydawca:
Princeton : Princeton University Press ; Washington : National Gallery of Art
Wydanie:
Paperback print
Rok wydania:
1977
Seria:
A. W. Mellon Lectures in the Fine Arts ; 1952
Bollingen Series 35, 1
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Un arrière-pays : rêveries sur la création littéraire / Paul Willems ; Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université Catholique de Louvain
Wydawca:
Louvain-la-Neuve : Presses Universitaires de Louvain UCL
Rok wydania:
1989
Seria:
Chaire de Poétique ; 3
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dlaczego nie napisałem żadnej z moich książek / Marcel Bénabou ; tłumaczenie i posłowie Krzysztof Zabłocki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Lokator
Rok wydania:
2017
Seria:
Seria Potencjalna ; t. 11
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hudožnik i obŝestvo : svoboda ličnosti i svoboda tvorčestva / sostaviteli: N. A. Anastasʺev, V. M. Litvinov
Wydawca:
Moskva : "Hudožestvennaâ literatura"
Rok wydania:
1980
Temat:
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Aleksander Nalaskowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uzup
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Tęczowego Liścia
Temat:
Kreatywność - aspekt społeczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Rozwój osobowości - aspekt społeczny.
Rozwój osobowości.
Kreatywność - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Myśl, oko i ręka artysty : studia nad genezą procesu tworzenia / pod red. Ryszarda Kasperowicza, Elżbiety Wolickiej
Wydawca:
Lublin : Tow. Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 97
Temat:
Twórczość (sztuka).
Kreatywność.
Percepcja wzrokowa.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Kreatywność - konferencje.
Percepcja wzrokowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zentangle - twórczy relaks : sztuka kreatywności, koncentracji i dobrego samopoczucia / współautorami książki są następujący artyści i certyfikowani trenerzy zentangle Suzanne McNeill, Sandy Steen Bartholomew, Marie Browning ; [tłumaczenie Dominika Lindner-Bogdaniuk]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber
Rok wydania:
2015
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Kreatywność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ślady : szkice o sztuce polskiej po 1945 roku / Małgorzata Kitowska-Łysiak
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 79
Temat:
Sztuka - Polska - 1945-.
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie do kreacji : wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej : etapy rozwoju i kształtowania się zainteresowań oraz aktywności artystycznych, cechy osobowe współczesnego twórcy / Witold Adamczyk
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Artyści - psychologia.
Kreatywność.
Kreatywność - filozofia.
Twórczość (sztuka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współtworzenie wartości : cyfrowy sektor kreatywny / Miłosz Miszczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
Kreatywność - aspekt ekonomiczny.
Kreatywność - innowacje.
Internet - aspekt ekonomiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt ekonomiczny.
Sztuka - zasoby internetowe.
Twórczość (sztuka) - zasoby internetowe.
Zarządzanie jakością.
Organizacja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości / Barbara Cichy-Jasiocha
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
© copyright 2019
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 183
Temat:
Jakość życia - aspekt psychologiczny - badania.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny - badania.
Uzdolnienia - aspekt psychologiczny.
Artyści.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Figury na biegunach : narracje silnego i słabego podmiotu twórczego / Łukasz Białkowski
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Nagroda im. Stefana Morawskiego
Temat:
Sztuka - filozofia - 20 w.
Estetyka odbioru.
Sztuka - recepcja.
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Twórczość (sztuka) - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki / Aleksander Nalaskowski
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
1989
Seria:
Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat:
Rozwój osobowości.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt społeczny.
Rozwój osobowości - aspekt społeczny.
Kreatywność - aspekt społeczny.
Kreatywność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Écriture = Pisanie : materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992 / red.: Zofia Mitosek, Jakub Z. Lichański
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo DiG
Rok wydania:
1995
Temat:
Analiza tekstu literackiego - konferencje.
Krytyka genetyczna - konferencje.
Literatura - estetyka - konferencje.
Teoria literatury - konferencje.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Krytyka tekstu - konferencje.
Literatura - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2010
Temat:
Dzieci uzdolnione - psychologia.
Dzieci uzdolnione - edukacja.
Uzdolnienia u dzieci - aspekt psychologiczny.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : [II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja"] / pod red. Tadeusza Szkołuta ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
2000
Temat:
Estetyka - 20 w. - konferencje.
Myślenie twórcze (edukacja) - konferencje.
Sztuka - studia i nauczanie - konferencje.
Twórczość (sztuka) - konferencje.
Antropologia i edukacja - konferencje.
Sztuki - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twórczość pedagogicznie kształtowana / redakcja naukowa Andrzej Jakub Sowiński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:
2015
Temat:
Kultura - aspekt społeczny.
Twórczość (sztuka).
Wychowanie estetyczne - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisanie jako egzystencja(lizm) : refleksja autotematyczna na marginesie Księgi niepokoju Fernanda Pessoi : wyimki z literatury europejskiej wieku dwudziestego / Konrad Ludwicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper
Rok wydania:
2011
Temat:
Pessoa, Fernando (1888-1935) - krytyka i interpretacja.
Sztuka pisania.
Twórczość (sztuka) - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Piszę, więc jestem" : o procesie twórczym w literaturze / Stanisław Jaworski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie 2
Rok wydania:
copyright 2022
Seria:
Inventio : antropologia tworzenia - krytyka genetyczna – interpretacja, 2956-3313
Temat:
Sztuka pisania.
Twórczość (sztuka).
Twórczość (sztuka) - w literaturze.
Literatura - tematy, motywy.
Sztuka pisania - w literaturze.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz