Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-55 z 55
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej / red. nauk. Józef Zych, Tadeusz Szumlicz ; red. wyd. Marcin Kawiński
Wydawca:
Warszawa : Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej : na zlec. Polskiej Izby Ubezpieczeń
Rok wydania:
2009
Seria:
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 0137-7264 ; nr specjalny 02/2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek ubezpieczeń : współczesne problemy / red. nauk. Wanda Sułkowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rolnictwie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Jastrzębskiej
Wydawca:
Lublin : IMW
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; 33
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia : wyzwania rynku / redakcja naukowa Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska ; autorzy Kamila Bielawska, Aleksandra Broniowska, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk, Robert Dankiewicz, Anna Gierusz, Maciej Jakubowski, Marietta Janowicz-Lomott, Jurij Klapkiv, Krzysztof Kołodziejczyk, Robert Kurek, Iwona Laskowska, Krzysztof Łyskawa, Piotr Manikowski, Beata Nowatorska-Romaniak, Anna Ostrowska-Dankiewicz, Maria Płonka, Agnieszka Pobłocka, Małgorzata Politowska-Iwaszko, Ewa Poprawska, Ryszard Pukała, Joanna Rutecka-Góra, Grzegorz Strupczewski, Maciej Szczepankiewicz, Anna Szymańska, Jarosław Szymański, Adam Śliwiński, Stanisław Wanat, Stanisław Wieteska, Beata Wieteska-Rosiak, Anna Witaszczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2019
Seria:
Seria: Finanse
Ubezpieczenia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce / pod red. Walentego Ostasiewicza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1108
Statystyka i Ryzyko
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka aktuarialna - teoria praktyka / pod red. Walentego Ostasiewicza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 1=1201 (2008)
Statystyka i Ryzyko
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka zdrowotna : materiały V Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław, wrzesień 1989 / [red. Jan Jończyk]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1203
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa. T. 3, Ubezpieczenia / pod red. Krystyny Znanieckiej
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 117
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 952
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economic 1899-3192 nr 183
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1037
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Wanda Ronka Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1088
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / pod red. Wandy Sułkowskiej ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 18 (2008)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Składki na ubezpieczenie społeczne / [redaktor naukowy Krzysztof Ślebzak]
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce / [autorzy Stanisław Kluza, Jerzy Pruski, Wiesław Szczuka ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 96
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia gospodarcze : wieś i rolnictwo / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława Gnela
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / pod red. Wandy Sułkowskiej
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / [red. Teresa Nawrocka-Szczerbik]
Wydawca:
Kraków ; [Warszawa] : Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa ubezpieczenia : aktualne problemy prawne : materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia" z dnia 2 marca 2005 r. / pod redakcją Andrzeja Kocha
Wydawca:
Bydgoszcz : "Branta" ; Poznań : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / redakcja naukowa Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski ; słowo wstępne Małgorzata Gersdorf
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 25 czerwca 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego : referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław, 1-2 czerwca 2005 r. / pod red. Herberta Szurgacza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2753
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy / [redakcja Agnieszka Bałszan, Monika Marczyk]
Wydawca:
Toruń ; Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reformy społeczne i zagrożenia ich realizacji : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. [ Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej]
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Pionki-Radom 2003 r. / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Pierzchalskiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego
Wydawca:
Radom : PTPS : Instytut Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia grupowe na życie a prawo zamówień publicznych / red. nauk. Eugeniusz Kowalewski
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości przekształcania polskiego systemu emerytalnego : konferencja naukowa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 8 listopada 1994
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1994
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 53
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 60
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem inwestycji zagranicznych funduszy emerytalnych / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Marek Góra et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 74
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń = The need for implementing a Polish insurance code / red. nauk. Eugeniusz Kowalewski
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń = Management of the quality of services in banks and insurance comapnies[!] : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 czerwca 2000 roku / [red. nauk. Józef Garczarczyk] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych
Wydawca:
Poznań : [Bonami]
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny : ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych / [redaktor naukowy Alina Wypych-Żywicka]
Wydawca:
Warszawa ; Jodłowa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia społeczne : wieś i rolnictwo / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy, Kraków, 18-20 czerwca 1984 r. : trzeci dzień obrad, 20 czerwca 1984 r. / opracowanie K. Baran [i 7 pozostałych] ; Uniwersytet Jagielloński ; Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina
Rok wydania:
1987
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne / [redakcja Agnieszka Kostrowiecka, Monika Marczyk ; tłumaczenie Grażyna Budziszewska, Beata Paluszkiewicz, Danuta Przepiórkowska]
Wydawca:
Warszawa ; Gdańsk : Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - ich rola, wartość, dobre praktyki / red. Magdalena Szczepańska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej
Rok wydania:
2013
Seria:
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 0137-7264 ; nr specjalny 3/2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym / [red. Paulina Bieniek, Olaf Rawski] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego
Wydawca:
Warszawa ; Chorzów : [Zakład Ubezpieczeń Społecznych]
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Civil liability of a notary and its insurance in Poland and other selected member states of the European Union = Odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie w Polsce i innych wybranych państwach Unii Europejskiej / ed. by Marek Krzysztof Kolasiński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1133
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek ubezpieczeniowy / Helena Ogrodnik
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1993
Seria:
Finanse w Procesie Urynkowienia Gospodarki, 1230-5138 ; 20
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych / pod red. Andrzeja Kocha
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2008
Seria:
Prawo Sądowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
I i III filar ubezpieczeń emerytalnych : demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń / pod red. Andrzeja Rączaszka ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : AE ; [Warszawa : Krajowy Instytut Ubezpieczeń]
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 323
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSZMiJO
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eksperci Banku Światowego o reformach emerytalnych w Polsce i na świecie : propozycje, wzory, kontrowersje / red.: Barbara Olszewska, Halina Żeglicka
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1997
Seria:
Ekspertyzy, Informacje / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 1/97
Książka
    Wyświetlanie 1-55 z 55

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz