Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uczelnia Łazarskiego" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-50 z 50
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka akcyzowa w odniesieniu do wyrobów tytoniowych w Polsce w latach 2000-2010 i jej skutki ekonomiczne / Andrzej Jagiełło ; [Uczelnia Łazarskiego]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Tytoń - podatki - Polska - 1990-.
Podatek akcyzowy - Polska - 1990-.
Podatek akcyzowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010 / praca zbiorowa pod red. Anny Konert
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Lotnictwo - wypadki.
Prawo lotnicze.
Lotnictwo - środki bezpieczeństwa - konferencje.
Prawo lotnicze - Polska - konferencje.
Prawo lotnicze (prawo europejskie) - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie stanowienia ustaw na tle praktyki ustrojowej Konstytucji III RP / Bartłomiej Opaliński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Inicjatywa legislacyjna - Polska - 1990-.
Prezydenci - status prawny - Polska - 1990-.
Władza ustawodawcza - Polska - 1990-.
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Kontrola sądowa ustaw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak ; Uczelnia Łazarskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Unia Europejska - 1990-.
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Instytucje europejskie.
Prawo europejskie - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka i rządy - 1993-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym / Jacek Szymanderski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Związek Radziecki.
Polska - sytuacja społeczna - 1980-1989.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Związek Radziecki - sytuacja społeczna - 1970-1991.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 1] / Stanisław Koziej
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w.
Gatunek / Forma:
Przemówienia polskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji / Maciej Rogalski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Telekomunikacja - prawo - Polska - 1990-.
Prawo pocztowe - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność karna - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność funkcjonariuszy - Polska - 1990-.
Konkurencja - prawo - Polska - 1990-.
Ryzyko administracyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy - ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne / Piotr Stolarczyk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Zatrudnienie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Strefa euro - prognozy.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Kraje Unii Europejskiej - polityka i rządy - 1993-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie międzynarodowe : konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. nauk.: Grażyna Gierszewska, Jerzy Kisielnicki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie i Opracowania
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Kultura przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udzielanie informacji przez administrację publiczną : (teoria i praktyka) / Grzegorz Rydlewski, Przemysław Szustakiewicz, Katarzyna Golat
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Informacja administracyjna - Polska - 1990-.
Komunikacja w administracji publicznej - Polska - 1990-.
Wolność informacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego / Sylwia Kaczyńska, Anna Konert, Katarzyna Łuczak
Wydawca:
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Prawo lotnicze - Hiszpania.
Prawo międzynarodowe i prawo krajowe - Hiszpania.
Przestrzeń powietrzna (prawo międzynarodowe).
Transport lotniczy - Hiszpania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego w Polsce : aspekty prawno-kryminologiczne i medyczne : prace niedokończone / Karol Sławik ; zebrała i opracowała Elżbieta Żywucka-Kozłowska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Sławik, Karol (1937-2012) - księgi pamiątkowe.
Sławik, Karol (1937-2012) - bibliografia.
Etyka medyczna - Polska - 1990-.
Przestępczość - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zdrowie - ochrona - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Zdrowie publiczne - prawo.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Strefa euro.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim / red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Just culture - kultura sprawiedliwego traktowania : między bezpieczeństwem a odpowiedzialnością / Sidney Dekker ; przełożyli z języka angielskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Marcin Garbowski ; konsultacja merytoryczna Hubert Adamczyk, Piotr Kasprzyk ; redakcja Hubert Adamczyk, Teresa Dunin, Piotr Kasprzyk
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego
Wydanie:
Pierwsze polskie wydanie
Rok wydania:
2018
Temat:
Deontologia zawodowa.
Kultura przedsiębiorstwa.
Bezpieczeństwo pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro - ekonomia i polityka / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Euro - konferencje.
Strefa euro - konferencje.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polityka pieniężna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich : problem konkurencji i wzajemnych relacji / red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz
Wydawca:
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Unia Europejska - i stosunki międzynarodowe.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa.
Prawo europejskie - 1990-.
Prawo europejskie - traktaty.
Kraje Unii Europejskiej - konstytucje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego / Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Telekomunikacja - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Antonio Recchia, Claudio Schiavone, Stefano Caffio, Giovanni Bianco, Izabela Florczak, Mirosław Włodarczyk, Tomasz Niedziński, Kamila Naumowicz, Adriana Sylwia Bartnik
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Prawo pracy - Włochy - 1990-.
Zatrudnienie - prawo - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - prawo - Włochy - 1990-.
Flexicurity - prawo - Polska - 1990-.
Flexicurity - prawo - Włochy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013. Cz. 2, Województwa Polski Wschodniej i Centralnej / Jacek Sierak, Anna Karasek, Angelika Kucyk, Oleksandr Korniienko, Marcin Sienicki, Anna Godlewska, Agnieszka Boczkowska, Albina Łubian
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013. Cz. 1, Województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej / Jacek Sierak, Kamila Lubańska, Paweł Wielądek, Marcin Sienicki, Tetiana Kononenko, Ryma Alsharabi, Malwina Kupska, Bartłomiej Rutkowski, Bogdan Olesiński, Remigiusz Górniak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych / pod redakcją naukową Anny Konert ; autorzy: Tomasz Balcerzak, Piotr Czech, Małgorzata Darowska, Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Mateusz Kotliński, Magdalena Ostrihansky, Mariusz Pyżyński, Monika Sasak, Maciej Szmigiero
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Statki powietrzne.
Statki powietrzne bezzałogowe - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego / redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Kamil Sikora ; autorzy: Matylda Berus, Anna Chochowska, Krzysztof Chochowski, Anton Demczuk, Tadeusz Dunin, Jurij Hofman, Ewa Jasiuk, Agata Marchwińska, Kamil Sikora
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Lotnictwo - środki bezpieczeństwa - prawo - Polska - 1990-.
Lotnictwo - środki bezpieczeństwa - prawo - Ukraina - 1990-.
Terroryzm lotniczy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego / redakcja naukowa Anny Konert ; Agata Kaczyńska, Tomasz Balcerzak, Karolina Bonarska-Lenarczyk, Agnieszka Fortońska, Julia Hetlof, Ewa Jasiuk, Mateusz Osiecki, Agnieszka Kunert-Diallo, Patrycja Leśkiewicz, Maria Nielepkiewicz, Ewa Owedyk, Mariusz Pyżyński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2021
Temat:
Prawo lotnicze.
Transport lotniczy.
Kontrola ruchu lotniczego.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation / editors: Ewa Jasiuk, Roman Wosiek ; authors: Anatoliy Berlach, Dmitriy Bezzubov, Viktoria Cherevatyuk, Svitlana Holovko, Yana Horbatiuk, Olha Husar, Khrystyna Kmetyk, Iryna Kozachok, Sofia Lykhova, Yuriy Pyvovar, Ganna Proskura, Oleksandr Radzivill, Iryna Sopilko, Iryna Ustynova, Svitlana Vyshnovetska, Yevgen Yeryashov, Natalia Zhmur, Viktoriya Zuieva, Ewa Jasiuk, Roman Wosiek
Wydawca:
Warsaw : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Wydanie:
1st edition
Rok wydania:
2019
Temat:
Lotnictwo cywilne.
Prawo lotnicze - legislacja.
Książka
    Wyświetlanie 1-50 z 50

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz