Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1993
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica, 0208-6093 ; 30
Temat:
Pedagogika.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyroda rezerwatów leśnych w Polsce Środkowej = Natural history of some forest reserves in Central Poland
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1995
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sozologica, 0208-6131 ; 4
Temat:
Rośliny - ochrona.
Rezerwaty leśne - Polska - Łódź (region).
Rośliny - Polska - Łódź (region).
Zbiorowiska roślinne - Polska - Łódź (region).
Ptaki - Polska Środkowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Estetyka - egzystencjalizm - logika
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, 0208-6107 ; z. 18
Temat:
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - krytyka i interpretacja.
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) - krytyka i interpretacja.
Estetyka - miscellanea.
Logika - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dydaktyka fizyki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
1992
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Physica, 0208-6190 ; 15
Temat:
Fizyka - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku / Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2003-
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 19 w. - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - 20 w. - czasopisma.
Polska - sytuacja społeczna - 19 w. - czasopisma.
Polska - sytuacja społeczna - 20 w. - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP / Jarosław Olesiak
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Poltext : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I, stan prawny na dzień 23 września 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Prawnicze / Wydawnictwo Poltext
Temat:
Zarządzający spółkami - odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Spółki kapitałowe - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ród Prusów w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku : rozsiedlenie - majątki - kariery / Łukasz Ćwikła
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Bibliotheca Thomasoviensis ; vol. 5
Temat:
Prusowie (ród).
Prus (herb).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody estymacji rozkładu czasu trwania zjawisk dla danych cenzurowanych oraz ich zastosowania / Agnieszka Rossa
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Estymacja parametrów - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus / Marek Czyżewski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Skrajna prawica (nauki polityczne) - opinia publiczna.
Debaty i spory - Niemcy - 1990-.
Debaty i spory - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Niemcy - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność polityki pieniężnej / Andrzej Wojtyna
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2004
Seria:
Cykl wykładów dziekańskich "Gospodarka i Społeczeństwo" ; wykład 3
Temat:
Polityka pieniężna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interaktywny model proekologicznego zarządzania zintegrowaną gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast / Dominik Drzazga
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania / Uniwersytet Łódzki
Temat:
Energia - aspekt ekonomiczny - Polska - 21 w. - rozprawy akademickie.
Gospodarka miejska - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Miasta - aspekt środowiskowy - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Polityka energetyczna - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Energetyka - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Miasta - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Miasta - aspekt środowiskowy - Polska - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z błędami pomiaru / Halina Klepacz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria D, Ekonometria Stosowana, 0239-7072
Temat:
Modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność estymatorów parametru kierunkowego o obszary dominacji / Halina Klepacz
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego ; 107. Seria D, Ekonometria Stosowana, 0239-7072
Temat:
Ekonometria.
Statystyka matematyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne skutki stosowania centralnych instrumentów gospodarczych na przykładzie systemu odpisów na Państwowy Fundusz Aktywizacj Zawodowej / Janusz Kot
Wydawca:
Łódź : Wydawniwctwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis.Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 79
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1945-1990.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Duże miasta Ameryki : "kryzys" i polityka odnowy / Andrzej Majer
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Urbanizacja - Stany Zjednoczone.
Socjologia miasta - Stany Zjednoczone.
Polityka miejska - Stany Zjednoczone.
Miasta - Stany Zjednoczone.
Zagospodarowanie przestrzenne - Stany Zjednoczone.
Aglomeracje miejskie - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej / Andrzej Rykała
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Folia Geographica Socio-Oeconomica
Temat:
Żydzi - Polska - sytuacja społeczna - 1945-.
Żydzi - Polska - życie intelektualne - 1945-.
Żydzi - tożsamość - Polska - 1945-.
Żydzi polscy - za granicą - 1945-.
Polska - emigracja i imigracja - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych / Barbara Kudra
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Język polski - język polityczny.
Język polski - leksykologia.
Kreatywność (językoznawstwo).
Psycholingwistyka.
Prasa - Polska - język - 1970-2000.
Język polski - 1970-2000 - język polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej : doświadczenia Unii Europejskiej : lekcje dla Polski / Anna Rogut
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O racjonalności : studium epistemologiczno-metodologiczne / Ryszard Kleszcz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Racjonalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od zasady użyteczności do demokracji : filozofia polityczna Jeremy Benthama / Tomasz Tulejski
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Bentham, Jeremy (1748-1832) - wkład do filozofii polityki.
Państwo - filozofia.
Utylitaryzm.
Demokracja - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie : (na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem) / Bronisława Janiak
Wydawca:
Łodź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Niemirów (województwo podlaskie) - fleksja.
Język ukraiński - dialekty - Polska - Niemirów (województwo podlaskie) - fleksja.
Języki w kontakcie - Polska Wschodnia.
Niemirów (Polska, województwo podlaskie) - języki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia / Iwona Chrzanowska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - edukacja - Polska.
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - ocena - Polska.
Sukces szkolny.
Dzieci mające trudności w uczeniu się - edukacja - Polska - 1990-.
Uczniowie szkół średnich - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950-2000 : analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja / Jolanta Młodawska
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Polityka przemysłowa - Japonia - 1945-.
Wysoka technologia - polityka publiczna - Japonia - 1945-.
Japonia - polityka gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnictwo rodzinne w Polsce od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej / Włodzimierz Puliński
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Gospodarstwa rolne rodzinne.
Gospodarstwa rolne rodzinne - Polska.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Polska - prognozy.
Gospodarstwa rolne rodzinne - Polska - 1945-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego = Mursh-meadow vegetation in the mine-devastated area of the Częstochowa Ore District / Jeremi Kołodziejek
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Rośliny łąk - Polska - Częstochowa (region).
Rośliny bagienne - Polska - Częstochowa (region).
Przyroda - skutki działalności człowieka - Polska - Częstochowa (region).
Rudy - kopalnie i wydobycie - aspekt środowiskowy - Polska - Częstochowa (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spór o model społeczeństwa na łamach "Przeglądu Tygodniowego" i "Przeglądu Katolickiego" w latach 1864-1880 / Grzegorz Markiewicz
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 0208-6050 ; 68
Temat:
Przegląd Katolicki (czasopismo ; Polska).
Przegląd Tygodniowy (czasopismo ; Polska ; 1866-1905).
Problemy społeczne - w prasie - Polska.
Polska - sytuacja społeczna - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat za słowami Vladimira Nabokova : zabawy słowne i ich przekład / Anna Ginter
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977) - tłumaczenia rosyjskie - historia i krytyka.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977) - język.
Język rosyjski - fonologia.
Język angielski - fonologia.
Gra słów.
Gra słów - tłumaczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich : (na materiale współczesnej nowelistyki polskiej) / Ewa Szkudlarek
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Transfrastyka (językoznawstwo).
Język polski - 20 w. - analiza dyskursu.
Język polski - 20 w. - semantyka.
Język polski - 20 w. - składnia.
Nowele polskie - 20 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym : analiza dogmatyczna / Agnieszka Liszewska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo UŁ
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Prawo karne - Polska.
Przestępstwa - Polska.
Odpowiedzialność karna - Polska.
Odpowiedzialność karna - Polska - 1990-.
Współsprawstwo (prawo karne) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego / Janusz Kot
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Gminy - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Gminy - planowanie - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atomizm a indywidualizm : rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta / Maciej Chmieliński
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) - wkład do filozofii społecznej.
Indywidualizm.
Państwo i prawo.
Państwo - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antyoksydacyjna obrona organizmu na podstawie enzymatycznych i nieenzymatycznych składników krwi : badania epidemiologiczne regionu łódzkiego / Maria Skłodowska
Wydawca:
Łódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Rodniki wolne - skutki fizjologiczne.
Przeciwutleniacze.
Choroby - aspekt molekularny.
Epidemiologia - badania - Polska - Łódź (region).
Krew - badania.
Rodniki wolne - fizjopatologia.
Przeciwutleniacze - aspekt zdrowotny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku : (na przykładzie Postylli katolicznej Jakuba Wujka) / Magdalena Kuran
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Wujek, Jakub (1541-1597). Postilla catholica
Homiletyka - Polska - 16 w.
Retoryka - Polska - 16 w.
Perswazja (retoryka).
Protestantyzm - pisma polemiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neurochemiczne podstawy społecznych zachowań lękowych i ich znaczenie w formowaniu hierarchii socjalnej u zwierząt / Maria Krotewicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Lęk - rozprawy akademickie.
Neurochemia - rozprawy akademickie.
Zachowania społeczne zwierząt - rozprawy akademickie.
Zwierzęta laboratoryjne - układ nerwowy - badanie - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki : studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków / Lucyna Telka
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Dzieci w wieku poniemowlęcym - opieka instytucjonalna - Polska - rozprawy akademickie.
Edukacja we wczesnym dzieciństwie - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego / Michał Kuran
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Twardowski, Samuel (przed 1600-1661) - krytyka i interpretacja.
Twardowski, Samuel (przed 1600-1661) - tematy, motywy.
Poezja okolicznościowa polska - 17 w. - historia i krytyka.
Tradycja (filozofia) - w literaturze.
Retoryka - 1500-1800.
Historia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Świat cały ma Cię za obrońcę" : Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach / Małgorzata Skowronek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Michał (archanioł) - kult - Bałkany (region).
Michał (archanioł) - w literaturze.
Aniołowie - w literaturze.
Literatura religijna słowiańska - Bałkany (region) - historia i krytyka.
Literatura bałkańska - tematy, motywy.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz