Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydział Filologiczny." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uroczystość nadania Stanisławowi Barańczakowi godności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego / Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Rok wydania:
1995
Temat:
Barańczak, Stanisław (1946-2014).
Barańczak, Stanisław (1946-2014) - tytuły.
Doktorzy honoris causa - Polska - Katowice.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schémas d'extension métaphorique : à partir de l'analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière / Barbara Taraszka-Drożdż
Wydawca:
Sosnowiec
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Językoznawstwo kognitywne.
Metafora.
Językoznawstwo.
Metafora - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizm w "Panu Tadeuszu" z uwzględnieniem propozycji Ericha Auerbacha / Aleksandra Marcelińska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz
Auerbach, Erich (1892-1957). Mimesis
Auerbach, Erich (1892-1957) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rzeczywistość - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą / Marlena Gęborska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Czytanie - promocja - Polska - 1990-.
Dzieci - książki i czytanie - Polska - 1990-.
Biblioteki - działalność kulturalna - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasowniki egzystencji w języku niemieckim i polskim : semantyczno-syntaktyczna analiza porównawcza / Liliana Szynkarek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2001
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język polski - czasowniki.
Język niemiecki - czasowniki.
Językoznawstwo porównawcze.
Semantyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapożyczenia anglojęzyczne w polskim dyskursie public relations jako przejaw międzykulturowego transferu wiedzy specjalistycznej / Joanna Ćwiklińska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język polski - zapożyczenia angielskie.
Public relations - język.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Redemittel zur Verbalisierung statistischer Ubersichtsformen im Polnischen und Deutschen / Anna Iwańska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Językoznawstwo porównawcze.
Statystyka językoznawcza.
Języki specjalistyczne - studia i nauczanie.
Język polski - studia i nauczanie.
Język niemiecki - studia i nauczanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Factors determining the development of discourse competence in advanced learners of English / Marcin Jaroszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język angielski - studia i nauczanie - polskojęzyczni.
Językoznawstwo stosowane - studia i nauczanie.
Edukacja - język.
Socjolingwistyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dydaktyzacja wybranych tematów konwersacyjnych w podręcznikach do nauki języka niemieckiego jako obcego / Maria Trela
Wydawca:
Sosnowiec
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język niemiecki - studia i nauczanie.
Język niemiecki - podręczniki dla obcojęzycznych - historia i krytyka.
Rodzina - w podręcznikach - Niemcy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Language Anxiety and Classroom Dynamics : Teacher, Peers and Learning Environment as Inhibiting Factors = Lęk językowy a stosunki społeczne w grupie : nauczyciel, grupa i klasa w roli inhibitorów / Anna Turula
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2002
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Nauczanie dwujęzyczne - aspekt psychologiczny.
Języki obce - studia i nauczanie - Polska - 1990-.
Edukacja dorosłych - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poezja Wisławy Szymborskiej w odbiorze młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych / Krystyna Filipczuk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2000
Temat:
Szymborska, Wisława (1923-2012) - krytyka i interpretacja.
Szymborska, Wisława (1923-2012) - recepcja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Uczniowie - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The influence of the foreign language on the native language : a study of L1 competence in Polish university students and teachers of English as a foreign language / Jolanta Latkowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1998
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Studenci języków - edukacja - badania.
Język angielski - wpływ na język polski.
Język polski - wpływ na język angielski.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyobrażenia o narodach a stereotypizacja : (na materiale dzienników i pamiętników z XVI-XIX wieku) / Aleksandra Niewiara
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1998
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Narodowość - w literaturze.
Dzienniki intymne polskie - tematy, motywy.
Literatura polska - tematy, motywy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A qualitative evaluation of content and language integrated learning (CLIL) in Polish secondary education / Katarzyna Papaja
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Nauczanie dwujęzyczne - Polska - 1990-.
Język angielski - studia i nauczanie (średnie) - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skamandryci mniejsi : twórczość poetów związanych z "wielką piątką" / Dorota Tałaj
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Obertyńska, Beata (1898-1980) - krytyka i interpretacja.
Ginczanka, Zuzanna (1917-1944) - krytyka i interpretacja.
Karski, Gabriel (1895-1978) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Skamander.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Śląsk jako pogranicze kulturowe - wpływ gwary na nauczanie i uczenie się języka niemieckiego / Agnieszka Filipkowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Świadomość językowa - Polska - Śląsk, Górny (region).
Język polski - dialekty - Polska - Śląsk, Górny (region).
Język niemiecki - studia i nauczanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim : procesy nominacyjne a językowy obraz świata / Marcin Maciołek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Owady - nazwy lokalne - Polska.
Język polski - słownictwo.
Język polski - etymologia.
Język polski - semantyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologiczne i leksykalne wykładniki kategorii czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Małgorzata Smereczniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język polski - czasy.
Język polski - czasowniki.
Język polski - podręczniki dla obcojęzycznych - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analyse du feedback dans le processus d’enseignement/apprentissage du français langue étrangère / Ewa Półtorak
Wydawca:
Sosnowiec
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Psychologia uczenia się.
Interakcja w edukacji.
Komputerowe programy edukacyjne.
Język francuski - studia i nauczanie - obcojęzyczni.
Opanowywanie drugiego języka - nauczanie wspomagane komputerowo.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Symulakrum "zielonej" Apokalipsy : ekokrytycyzm i retoryka apokaliptyczna w dyskursie obrońców środowiska naturalnego / Tomasz Gnat
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekologia - w kinie.
Środowisko - ochrona - w kinie.
Ekokrytyka.
Retoryka - historia i krytyka.
Filmy dokumentalne - tematy, motywy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się polskiego dyskursu reklamowego na przykładzie materiałów reklamowych z XIX i XX wieku / Ewelina Gajewska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Analiza dyskursu.
Socjolingwistyka - Polska.
Język reklamy - Polska - 19 w.
Język reklamy - Polska - 20 w.
Język reklamy - badania.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stałość i zmienność polskiej leksyki animalistycznej : nazwy zwierząt w historii języka polskiego / Krzysztof Waśkowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Znaczenie (językoznawstwo).
Język polski - leksykografia - historia.
Język polski - semantyka - historia.
Zwierzęta - nazwy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poezja Czesława Miłosza w odbiorze uczniów i nauczycieli : (na podstawie badań w szkole podstawowej, gimnazjalnej i liceum) / Angelika Matuszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Miłosz, Czesław (1911-2004) - studia i nauczanie - Polska.
Miłosz, Czesław (1911-2004) - recepcja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Poezja - studia i nauczanie.
Uczniowie - Polska - postawy - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja polskich jednostek leksykalnych odnoszących się do wrażeń słuchowych : onomatopeje i ekspresywne wykrzykniki / Agnieszka Madeja
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2004
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język polski - onomatopeje.
Język polski - słowotwórstwo.
Język polski - eksklamacje.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych : aspekt językowy, psychologiczny, prawny i organizacyjny negocjacji policyjnych / Dariusz Biel
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Negocjacje - aspekt psychologiczny.
Komunikacja interpersonalna - Polska.
Dialog - aspekt psychologiczny.
Kryzys (psychologia).
Akty mowy.
Język polski - aspekt społeczny.
Język polski - wyrażenia i zwroty.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła otwarta na dialog kultur : przykład twórczości Isaaca Bashevisa Singera na lekcjach języka polskiego / Sylwia Kuraś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Edukacja międzykulturowa.
Język polski - studia i nauczanie - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Językowy obraz dziewczyny we współczesnych polskich i rosyjskich czasopismach młodzieżowych / Ewa Kapela
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Czasopisma dla młodzieży - Polska - 1990-.
Czasopisma dla młodzieży - Rosja - 1990-.
Dziewczynki - w prasie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowy program CLIL i możliwości zwiększenia jego efektywności / Loranc-Paszylk
Wydawca:
Katowice, 2008
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Immersja (nauczanie języków).
Język i mowa - studia i nauczanie (akademickie).
Język angielski - studia i nauczanie (akademickie).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie "Trans-Atlantyku" Witolda Gombrowicza) / Claudio Salmeri
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Gombrowicz, Witold (1904-1969). Trans-Atlantyk - tłumaczenia angielskie - historia i krytyka.
Gombrowicz, Witold (1904-1969). Trans-Atlantyk - tłumaczenia włoskie - historia i krytyka.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Literatura - tłumaczenie.
Komunikacja międzykulturowa.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ortografia polska od II połowy XVIII wieku do współczesności : kodyfikacja, reformy, recepcja / Maciej Malinowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Język polski - ortografia.
Język polski - ortografia - reforma.
Ortografia.
Język polski - ortografia - historia.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W stronę mitu : o projektach literackich Brunona Schulza, Bolesława Leśmiana i Zbigniewa Herberta / Artur Telwikas
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Schulz, Bruno (1892-1942) - krytyka i interpretacja.
Leśmian, Bolesław (1877-1937) - krytyka i interpretacja.
Herbert, Zbigniew (1924-1998) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Mit - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Conceptualization of the notion of Christian life in John Henry Newman's Parochial and plain sermons / by Marcin Kuczok
Wydawca:
Sosnowiec
Rok wydania:
2012
Temat:
Jan Henryk Newman (święty ; 1801-1890) - krytyka i interpretacja.
Jan Henryk Newman (święty ; 1801-1890) - wkład do teorii poznania religijnego.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Chrześcijaństwo - Wielka Brytania - Anglia - 19 w.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dwudziestowieczne biografie literackie Fryderyka Chopina (Juliusz Kaden-Bandrowski - Adolf Nowaczyński - Kazimierz Wierzyński - Jarosław Iwaszkiewicz) / Ilona Pikulska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Chopin, Fryderyk (1810-1849) - biografie.
Kaden-Bandrowski, Juliusz (1885-1944). Życie Chopina
Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980). Chopin
Wierzyński, Kazimierz (1894-1969). Życie Chopina
Nowaczyński, Adolf (1876-1944). Młodość Chopina
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Pisze(ę) się" : podmiot narcystyczny: Białoszewski - Wojaczek - Świetlicki / Romana Patyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Białoszewski, Miron (1922-1983) - krytyka i interpretacja.
Wojaczek, Rafał (1945-1971) - krytyka i interpretacja.
Świetlicki, Marcin (1961- ) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowe wzory prezentacji gruźlicy i gruźlików w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku / Mateusz Szubert
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Antropologia medyczna.
Literatura europejska - tematy, motywy.
Gruźlica - w sztuce.
Gruźlica - w literaturze.
Literatura polska - tematy, motywy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bohater w prozie śląskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku : wybrane problemy / Eva Somorjai
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2002
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Literatura polska - 1990- - historia i krytyka.
Bohaterowie (literatura).
Śląsk, Górny (Polska ; region) - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz