Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty fundamentalnych anomalii inwestycyjnych w aspekcie hipotezy efektywności rynku kapitałowego na polskich rynkach New Connect i GPW / Tomasz Wyłuda
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Inwestycje - 1990-.
Giełda - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa / Grzegorz Sitek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola ksiąg rachunkowych - metody statystyczne.
Rachunek prawdopodobieństwa - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ systemu zamówień publicznych na funkcjonowanie rynku transportowego w Polsce / Grzegorz Krawczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zamówienia publiczne - Polska.
Transport - Polska.
Transport - Polska - zarządzanie.
Logistyka (organizacja) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska-Szwecja / Agnieszka Sobol
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Szwecja.
Samorząd lokalny - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek turystyki konferencyjnej : funkcjonowanie i rozwój w Polsce na tle tendencji światowych / Krzysztof Cieślikowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kongresy i konferencje - aspekt ekonomiczny - Polska.
Kongresy i konferencje - Polska.
Turystyka - prognozy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Monika Klimontowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym banku z wykorzystaniem modeli przyczynowych / Marlena Smuda-Kocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Banki - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie procesu integracji rynków pieniężnych dla funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej / Tomasz Bernhard
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Strefa euro - prognozy.
Rynek pieniężny - Kraje Unii Europejskiej.
Europa - zjednoczenie - aspekt ekonomiczny.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego / Agnieszka Kristof
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie.
Spółki jednoosobowe - Polska.
Ład korporacyjny - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw w branżach przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Aleksandra Zygmunt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał - Polska - 1990-.
Kapitał spółki - prawo - Polska.
Kapitał - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profil absolwenta uczelni ekonomicznej w kontekście oczekiwań polskiego rynku pracy / Joanna Strzelczyk-Łucka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Uniwersytety i uczelnie - absolwenci - praca - Polska - 1990-.
Szkoły handlowe - Polska.
Rynek pracy - Polska - prognozy - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku / Dominik Kudyba
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Elektryczność - aspekt ekonomiczny.
Badania operacyjne - modele matematyczne.
Ustalanie cen - modele matematyczne.
Wolny handel - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju "zielonej logistyki" w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce / Krzysztof Zowada
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Logistyka (organizacja) - aspekt środowiskowy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trwała i zrównoważona konsumpcja w krajach Unii Europejskiej-analiza porównawcza / Beata Michaliszyn-Gabryś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ekorozwój - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konsumpcja zrównoważona - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reprodukcji ludności w kontekście "Teorii Przejścia Demograficznego" na przykładzie województwa śląskiego / Andrzej Skibiński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przejście demograficzne - Polska.
Demografia - aspekt społeczny.
Demografia regionalna - Polska.
Rodzina - socjologia - Polska.
Polska - ludność.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej na przykładzie małych przedsiębiorstw budowlanych / Alina Warzecha-Wocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przemysł budowlany - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie / Aleksandra Grabowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalny system innowacji jako instrument wzmacniania konkurencyjności gospodarki regionu / Teresa Pasterz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - regiony.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie umów w alokacji ryzyka pomiędzy uczestników projektów deweloperskich finansowanych na zasadach project finance / Marcin Tomecki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Inwestycje - zarządzanie.
Spółki - finanse - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej = Method for sustainable development evaluation of automotive enterprises / Dominik Wawrzyniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena.
Zarządzanie jakością - ocena.
Ekorozwój - ocena.
Ekorozwój - studium przypadku.
Ekorozwój - zarządzanie.
Ekorozwój - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Renata Rduch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stymulacyjna rola kredytu hipotecznego w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce na tle wybranych państw europejskich / Michalina Janosz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pożyczki hipoteczne - Polska - 1990-.
Polityka mieszkaniowa - Europa - 1990-.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1990-.
Kredyt mieszkaniowy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja, konstrukcja i zastosowanie wielowymiarowego modelu finansów przedsiębiorstw produkcyjnych / Bartłomiej Jabłoński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - modele ekonometryczne.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Systemy ekspertowe (informatyka) - zastosowania przemysłowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i ocena skutków restrukturyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle doświadczeń wybranych krajów europejskich / Mateusz Mrówka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Planowanie strategiczne.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju edukacji mniejszości niemieckiej w Polsce / Magdalena Wilk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Mniejszości - edukacja - Polska - 1990-.
Dzieci należące do mniejszości - edukacja - Polska - 1990-.
Edukacja - Polska - 1990-.
Edukacja - Niemcy - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych finansowana z przyszłych dochodów-ujęcie modelowe / Michał Wachowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska.
Kredyt konsumpcyjny - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału społecznego w budowamiu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce / Dariusz Lizak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał kulturowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Opakowania - produkcja i handel - Polska.
Kapitał ludzki (ekonomia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku energii odnawialnej w zrównoważonym rozwoju gmin w województwie śląskim / Przemysław Dyjak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Energia odnawialna - Polska.
Polityka energetyczna - Polska.
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Ekorozwój - Polska.
Ekorozwój - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną dla wybranych dynamik cen składowych portfela / Daniel Iskra
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Finanse - modele ekonometryczne.
Zarządzanie portfelem - modele ekonometryczne.
Ryzyko finansowe - ocena.
Inwestycje - modele ekonometryczne.
Metoda Monte Carlo (matematyka) - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych jako determinanta ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 1998-2005 / Radosław Jeż
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubóstwo - Polska - 1990-.
Nierówność społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcja a wydajność fiskalna podatku akcyzowego na przykładzie opodatkowania wyrobów tytoniowych / Edyta Sygut
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Podatek akcyzowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Prawo podatkowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Budżet - Polska - 1990-.
Tytoń - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketingowa strategia pozyskiwania i integracji imigrantów na potrzeby rynku pracy w województwie śląskim / Wiktor Widera
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Imigranci - Polska - 1990-.
Integracja społeczna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Marketing strategiczny.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność zarządzania ryzykiem operacyjnym w aspekcie wymogów kapitałowych Komitetu Bazylejskiego / Tomasz Szkutnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Zarządzanie ryzykiem - ocena.
Ryzyko finansowe - zarządzanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce - historia i współczesność / Mateusz Rolski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - historia.
Kredyt.
Spółdzielczość.
Banki - Polska.
Spółdzielnie kredytowe - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie mieszanek rozkładów w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Ewa Witek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Taksonomia numeryczna - zastosowania naukowe.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Algorytmy - wykorzystanie.
Analiza skupień.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany na rynku obligacji w głównych centrach gospodarczych świata w wyniku wprowadzenia waluty EURO / Marcin Jałowiecki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek euroobligacji.
Strefa euro - prognozy.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeobrażenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1994-2007 / Agnieszka Owczarczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Bezrobocie - Polska - 1990- - modele ekonometryczne.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oddziaływanie integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej na proces konsolidacji banków w Unii Europejskiej / Anna Figna
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Banki - fuzje.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku a rozwój regionu / Piotr Pinoczek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - Śląsk (region) - 1990-.
Śląsk (region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja i wycena kosztów zaangażowanego kapitału w handel i dystrybucję energii elektrycznej w warunkach liberalizacji rynku energii w Polsce / Bartosz Krysta
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Energetyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Energetyka - finanse.
Energetyka - inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Służby elektryczne - Polska - 1990-.
Przemysły elektryczne - Polska.
Rachunek kosztów działań - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów / Monika Eisenbardt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Konsumenci - edukacja.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego / Katarzyna Segeth-Boniecka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - efektywność kosztów.
Kopalnie - zarządzanie.
Rachunek kosztów działań.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stopy zwrotu a wielkość obrotów na giełdowych rynkach akcji : analiza empiryczna za pomocą kopul / Robert Syrek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Funkcje analityczne.
Analiza matematyczna.
Przyczynowość - modele matematyczne.
Papiery wartościowe - ocena.
Inwestycje - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Przemysław Jura
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał o zwiększonym ryzyku - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - wzrost.
Start-up (biznes) - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna jako determinanta kształtowania się stopy bezrobocia w Polsce w latach 1992-2004 / Jarosław Wąsowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Polityka pieniężna - Polska - 1990-.
Banki centralne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - skutki inflacji.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza polskich i niemieckich standardów sprawozdawczości finansowej-model przekształcenia / Roman Seredyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rachunkowość - normy - Niemcy.
Rachunkowość - normy - Polska.
Sprawozdania finansowe - Niemcy.
Sprawozdania finansowe - Polska.
Sprawozdania finansowe - normy.
Sprawozdania finansowe - badania.
Rachunkowość - badania.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie relacji business to business w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych / Marek Rutkowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Marketing przemysłowy - zarządzanie.
Materiały budowlane - komercjalizacja.
Przemysł budowlany - zarządzanie zaopatrzeniem.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja funkcji ekonomicznych na terenach pogórniczych na przykładzie województwa śląskiego / Monika Janiszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekonomia ewolucyjna.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem ubóstwa w aspekcie ekonomicznych grup wieku głównego żywiciela gospodarstwa domowego : analiza dla Polski za lata 2000-2009 / Anna Sączewska-Piotrowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubóstwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Ubóstwo - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Ubóstwo - badania - Polska - 1990-.
Ubóstwo - pomiar.
Gospodarstwa domowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Podział wiekowy (demografia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty przestępczości w Polsce : aspekt ekonomiczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego / Kinga Kądziołka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przestępczość - Polska.
Kryminologia - aspekt społeczny.
Kryminologia - aspekt środowiskowy.
Kryminologia - badania.
Modele ekonometryczne.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Statystyka matematyczna - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych / Tomasz Bolek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Tereny poprzemysłowe - zarządzanie.
Inwestycje - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje - planowanie.
Inwestycje - podejmowanie decyzji.
Zabytki.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miejsce pracy zdalnej w aktualnym modelu rynku pracy - z perspektywy pracodawcy oraz pracownika / Alicja Sroka-Lacković
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2023
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek pracy - innowacje - 1990-.
Telepraca - aspekt ekonomiczny.
Warunki pracy.
Praca - zasoby internetowe.
Praca - zarządzanie.
Telepraca - prawo.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura kapitału jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym / Daniel Naczyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Kapitały własne - Polska.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie / Aleksandra Sabo-Zielonka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Magazyny - zarządzanie.
Przygotowywanie zamówień.
Magazynowanie i składowanie przemysłowe - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz