Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa / Grzegorz Sitek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola ksiąg rachunkowych - metody statystyczne.
Rachunek prawdopodobieństwa - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty fundamentalnych anomalii inwestycyjnych w aspekcie hipotezy efektywności rynku kapitałowego na polskich rynkach New Connect i GPW / Tomasz Wyłuda
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Inwestycje - 1990-.
Giełda - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ systemu zamówień publicznych na funkcjonowanie rynku transportowego w Polsce / Grzegorz Krawczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zamówienia publiczne - Polska.
Transport - Polska.
Transport - Polska - zarządzanie.
Logistyka (organizacja) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Monika Klimontowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek turystyki konferencyjnej : funkcjonowanie i rozwój w Polsce na tle tendencji światowych / Krzysztof Cieślikowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kongresy i konferencje - aspekt ekonomiczny - Polska.
Kongresy i konferencje - Polska.
Turystyka - prognozy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym banku z wykorzystaniem modeli przyczynowych / Marlena Smuda-Kocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Banki - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego / Agnieszka Kristof
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie.
Spółki jednoosobowe - Polska.
Ład korporacyjny - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku / Dominik Kudyba
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Elektryczność - aspekt ekonomiczny.
Badania operacyjne - modele matematyczne.
Ustalanie cen - modele matematyczne.
Wolny handel - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reprodukcji ludności w kontekście "Teorii Przejścia Demograficznego" na przykładzie województwa śląskiego / Andrzej Skibiński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przejście demograficzne - Polska.
Demografia - aspekt społeczny.
Demografia regionalna - Polska.
Rodzina - socjologia - Polska.
Polska - ludność.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trwała i zrównoważona konsumpcja w krajach Unii Europejskiej-analiza porównawcza / Beata Michaliszyn-Gabryś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ekorozwój - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konsumpcja zrównoważona - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju "zielonej logistyki" w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce / Krzysztof Zowada
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Logistyka (organizacja) - aspekt środowiskowy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie / Aleksandra Grabowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej = Method for sustainable development evaluation of automotive enterprises / Dominik Wawrzyniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena.
Zarządzanie jakością - ocena.
Ekorozwój - ocena.
Ekorozwój - studium przypadku.
Ekorozwój - zarządzanie.
Ekorozwój - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Renata Rduch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie umów w alokacji ryzyka pomiędzy uczestników projektów deweloperskich finansowanych na zasadach project finance / Marcin Tomecki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Inwestycje - zarządzanie.
Spółki - finanse - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych finansowana z przyszłych dochodów-ujęcie modelowe / Michał Wachowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska.
Kredyt konsumpcyjny - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału społecznego w budowamiu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce / Dariusz Lizak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał kulturowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Opakowania - produkcja i handel - Polska.
Kapitał ludzki (ekonomia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku energii odnawialnej w zrównoważonym rozwoju gmin w województwie śląskim / Przemysław Dyjak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Energia odnawialna - Polska.
Polityka energetyczna - Polska.
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Ekorozwój - Polska.
Ekorozwój - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych jako determinanta ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 1998-2005 / Radosław Jeż
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubóstwo - Polska - 1990-.
Nierówność społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcja a wydajność fiskalna podatku akcyzowego na przykładzie opodatkowania wyrobów tytoniowych / Edyta Sygut
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Podatek akcyzowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Prawo podatkowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Budżet - Polska - 1990-.
Tytoń - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność zarządzania ryzykiem operacyjnym w aspekcie wymogów kapitałowych Komitetu Bazylejskiego / Tomasz Szkutnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie ryzykiem.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Zarządzanie ryzykiem - ocena.
Ryzyko finansowe - zarządzanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce - historia i współczesność / Mateusz Rolski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - historia.
Kredyt.
Spółdzielczość.
Banki - Polska.
Spółdzielnie kredytowe - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketingowa strategia pozyskiwania i integracji imigrantów na potrzeby rynku pracy w województwie śląskim / Wiktor Widera
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek pracy - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Imigranci - Polska - 1990-.
Integracja społeczna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Marketing strategiczny.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie mieszanek rozkładów w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Ewa Witek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Taksonomia numeryczna - zastosowania naukowe.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Algorytmy - wykorzystanie.
Analiza skupień.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja i wycena kosztów zaangażowanego kapitału w handel i dystrybucję energii elektrycznej w warunkach liberalizacji rynku energii w Polsce / Bartosz Krysta
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Energetyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Energetyka - finanse.
Energetyka - inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Służby elektryczne - Polska - 1990-.
Przemysły elektryczne - Polska.
Rachunek kosztów działań - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza polskich i niemieckich standardów sprawozdawczości finansowej-model przekształcenia / Roman Seredyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rachunkowość - normy - Niemcy.
Rachunkowość - normy - Polska.
Sprawozdania finansowe - Niemcy.
Sprawozdania finansowe - Polska.
Sprawozdania finansowe - normy.
Sprawozdania finansowe - badania.
Rachunkowość - badania.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego / Katarzyna Segeth-Boniecka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - efektywność kosztów.
Kopalnie - zarządzanie.
Rachunek kosztów działań.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów / Monika Eisenbardt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - Polska - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - 1990-.
Konsumenci - edukacja.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Przemysław Jura
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał o zwiększonym ryzyku - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - wzrost.
Start-up (biznes) - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stopy zwrotu a wielkość obrotów na giełdowych rynkach akcji : analiza empiryczna za pomocą kopul / Robert Syrek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Funkcje analityczne.
Analiza matematyczna.
Przyczynowość - modele matematyczne.
Papiery wartościowe - ocena.
Inwestycje - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem ubóstwa w aspekcie ekonomicznych grup wieku głównego żywiciela gospodarstwa domowego : analiza dla Polski za lata 2000-2009 / Anna Sączewska-Piotrowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubóstwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Ubóstwo - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Ubóstwo - badania - Polska - 1990-.
Ubóstwo - pomiar.
Gospodarstwa domowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Podział wiekowy (demografia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja funkcji ekonomicznych na terenach pogórniczych na przykładzie województwa śląskiego / Monika Janiszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekonomia ewolucyjna.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty przestępczości w Polsce : aspekt ekonomiczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego / Kinga Kądziołka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przestępczość - Polska.
Kryminologia - aspekt społeczny.
Kryminologia - aspekt środowiskowy.
Kryminologia - badania.
Modele ekonometryczne.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Statystyka matematyczna - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych / Tomasz Bolek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Tereny poprzemysłowe - zarządzanie.
Inwestycje - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje - planowanie.
Inwestycje - podejmowanie decyzji.
Zabytki.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych / Agnieszka Tetla
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Patologia - aspekt psychologiczny.
Postawy konsumentów - badania - 1990-.
Konsumenci - psychologia - 1990-.
Obsługa klientów towarzystw ubezpieczeniowych.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura kapitału jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym / Daniel Naczyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Kapitały własne - Polska.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej / Anna Niczyporuk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumenci - ochrona - Polska - 1990-.
Konsumenci - ochrona - Kraje Unii Europejskiej.
Klienci banków.
Prawo bankowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie / Aleksandra Sabo-Zielonka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Magazyny - zarządzanie.
Przygotowywanie zamówień.
Magazynowanie i składowanie przemysłowe - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego / Dominik Krężołek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Ryzyko finansowe - ocena.
Rozkład (teoria prawdopodobieństwa) - zastosowania naukowe.
Rozkład (teoria prawdopodobieństwa).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego / Damian Lis
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ratownictwo wodne.
Teoria systemów.
Prakseologia.
Logistyka (organizacja) - informatyka.
Logistyka (organizacja) - studium przypadku.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnicze ubezpieczenie emerytalne w polityce społecznej i rolnej / Józefina Król-Nowinski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubezpieczenia społeczne rolników.
Polityka społeczna - Polska.
Ubezpieczenie rolne - Polska - 1990-.
Systemy emerytalne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja, ocena i wielowymiarowa analiza ryzyka usług informatycznych / Łukasz Wachstiel
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie - informatyka.
Usługi - aspekt ekonomiczny.
Ocena ryzyka - informatyka.
Analiza wielowartościowa - informatyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku kapitałowym / Felicjan Jaguś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Analiza regresji - zastosowania naukowe.
Analiza dyskryminacyjna.
Analiza wielowartościowa - zastosowania naukowe.
Zarządzanie portfelem - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - metody statystyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar i prezentacja zasobów ludzkich w strukturze informacyjnej rachunkowości / Władysław Świątek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał ludzki (ekonomia) - pomiar.
Kapitał ludzki (ekonomia) - rachunkowość.
Kapitał intelektualny - ocena.
Sprawozdania finansowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces inkluzji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością na przykładzie zakładów pracy chronionej województwa śląskiego / Beata Świetlik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska.
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska.
Zakłady pracy chronionej - Polska.
Zakłady pracy chronionej - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Rynek pracy - Polska.
Polska - polityka społeczna.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kluczowe czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego na przykładzie ośrodków pomocy społecznej / Maria Kotas
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pomoc społeczna - Polska.
Opieka społeczna - Polska.
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska.
Administracja publiczna - Polska.
Polityka społeczna.
Public relations.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieklasyczne metody oceny inwestycji strukturyzowanych z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych / Monika Dyduch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Fundusze inwestycyjne - modele matematyczne.
Falki (matematyka).
Makroekonomia - modele matematyczne.
Inwestycje - ocena.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzaniu badania audytowego / Bartłomiej Janusz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola finansowa.
Kontrola wewnętrzna - metody statystyczne.
Przedsiębiorstwa - ocena - metody statystyczne.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Olga Grzybek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność inwestycji taborowych w przedsiębiorstwach komunikacji autobusowej / Przemysław Misiurski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Transport miejski - aspekt ekonomiczny - Polska.
Transport miejski - finanse.
Linie autobusowe - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje kapitału.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz