Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielokryterialne harmonogramowanie portfela jednorodnych projektów / Bogumiła Krzeszowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego / Aleksandra Nocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja między instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania oszczędności ludności w Polsce / Ewa Wójcik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty fundamentalnych anomalii inwestycyjnych w aspekcie hipotezy efektywności rynku kapitałowego na polskich rynkach New Connect i GPW / Tomasz Wyłuda
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie eko-innowacji a zmiana modelu biznesu przedsiębiorstwa / Marcin Bałon
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce / Sebastian Twaróg
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ systemu zamówień publicznych na funkcjonowanie rynku transportowego w Polsce / Grzegorz Krawczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia wielokanałowej dystrybucji w budowie przewagi konkurencyjnej banku / Łukasz Dwojak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Monika Klimontowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym banku z wykorzystaniem modeli przyczynowych / Marlena Smuda-Kocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego / Agnieszka Kristof
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych / Danuta Kozłowska-Makóś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa / Grzegorz Sitek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach liberalizacji rynku / Dominik Kudyba
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe trendy w konsumpcji artykułów żywnościowych i zachowaniach żywieniowych Polaków / Gabriela Hanus
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju "zielonej logistyki" w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce / Krzysztof Zowada
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyczna modyfikacja modelu Gordona jako nieklasyczne podejście do prognozowania cen akcji / Dorota Kika
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska-Szwecja / Agnieszka Sobol
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyczne mierniki stanu systemu ochrony zdrowia i ich zastosowanie / Paulina Ucieklak-Jeż
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie procesu integracji rynków pieniężnych dla funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej / Tomasz Bernhard
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek turystyki konferencyjnej : funkcjonowanie i rozwój w Polsce na tle tendencji światowych / Krzysztof Cieślikowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie umów w alokacji ryzyka pomiędzy uczestników projektów deweloperskich finansowanych na zasadach project finance / Marcin Tomecki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej = Method for sustainable development evaluation of automotive enterprises / Dominik Wawrzyniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych finansowana z przyszłych dochodów-ujęcie modelowe / Michał Wachowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Renata Rduch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw w branżach przetwórstwa przemysłowego w Polsce / Aleksandra Zygmunt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych / Marta Jarocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych / Rafał Buła
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej na przykładzie małych przedsiębiorstw budowlanych / Alina Warzecha-Wocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reprodukcji ludności w kontekście "Teorii Przejścia Demograficznego" na przykładzie województwa śląskiego / Andrzej Skibiński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości / Agata Stolecka-Makowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola zmiennych makroekonomicznych w kształtowaniu się kursu walutowego na rynku Forex / Wojciech Zembura
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność zarządzania ryzykiem operacyjnym w aspekcie wymogów kapitałowych Komitetu Bazylejskiego / Tomasz Szkutnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea spółdzielczości na przykładzie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce - historia i współczesność / Mateusz Rolski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie a wykonanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego / Ewa Gąsiorek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty kulturowe zachowań konsumentów w Polsce-diagnoza i modelowanie / Rafał Paprocki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału społecznego w budowamiu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce / Dariusz Lizak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja, konstrukcja i zastosowanie wielowymiarowego modelu finansów przedsiębiorstw produkcyjnych / Bartłomiej Jabłoński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2007
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja portfela inwestycji ze względu na wartość zagrożoną dla wybranych dynamik cen składowych portfela / Daniel Iskra
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i ocena skutków restrukturyzacji w polskich przedsiębiorstwach na tle doświadczeń wybranych krajów europejskich / Mateusz Mrówka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stymulacyjna rola kredytu hipotecznego w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce na tle wybranych państw europejskich / Michalina Janosz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketingowa strategia pozyskiwania i integracji imigrantów na potrzeby rynku pracy w województwie śląskim / Wiktor Widera
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie wizerunku regionu na przykładzie województwa śląskiego - uwarunkowania, efekty / Ewa Michalik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych jako determinanta ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 1998-2005 / Radosław Jeż
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego zastosowania w badaniach ekonomicznych / Małgorzata Krzciuk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcja a wydajność fiskalna podatku akcyzowego na przykładzie opodatkowania wyrobów tytoniowych / Edyta Sygut
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stopy zwrotu a wielkość obrotów na giełdowych rynkach akcji : analiza empiryczna za pomocą kopul / Robert Syrek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce / Martyna Wronka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjno-komunikacyjne źródłem wiedzy prosumentów / Monika Eisenbardt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego / Katarzyna Segeth-Boniecka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitałowych funduszy wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Przemysław Jura
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany na rynku obligacji w głównych centrach gospodarczych świata w wyniku wprowadzenia waluty EURO / Marcin Jałowiecki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycyjnej w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem opcji rzeczowych / Marek Uryniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oddziaływanie integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej na proces konsolidacji banków w Unii Europejskiej / Anna Figna
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja funkcji ekonomicznych na terenach pogórniczych na przykładzie województwa śląskiego / Monika Janiszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty przestępczości w Polsce : aspekt ekonomiczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego / Kinga Kądziołka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja i wycena kosztów zaangażowanego kapitału w handel i dystrybucję energii elektrycznej w warunkach liberalizacji rynku energii w Polsce / Bartosz Krysta
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje inwestycyjne w procesach zagospodarowania poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych / Tomasz Bolek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie FC Bayern Monachium Spółka Akcyjna / Artur Grabowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego / Justyna Majewska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja paradoksów zarządzania w organizacji / Katarzyna Susabowska-Antkowiak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej / Anna Niczyporuk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego / Damian Lis
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura kapitału jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym / Daniel Naczyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki i uwarunkowania standaryzacji rachunkowości przedsiębiorstw rolnych / Karolina Pasula
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie minimalizowania podatku dochodowego w międzynarodowym holdingu / Urszula Romaniuk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna podatku od towarów i usług / Roman Namysłowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza polskich i niemieckich standardów sprawozdawczości finansowej-model przekształcenia / Roman Seredyński
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna jako determinanta kształtowania się stopy bezrobocia w Polsce w latach 1992-2004 / Jarosław Wąsowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz