Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie wiedzy dla kształtowania indywidualnego profilu studiów = Knowledge modeling for individual higher education profile formation / Mariia Rizun
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie wiedzą.
Personel - kierowanie.
Uniwersytety i uczelnie - zarządzanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z wyceną rynkową akcji na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie / Bartłomiej Lisicki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Polska.
Aktywa (rachunkowość) - zarządzanie.
Alokacja kapitału - Polska - 1990-.
Wartość.
Kurs akcji - Polska.
Kurs akcji - prognozy.
Rynek kapitałowy - Polska.
Spółki akcyjne - Polska.
Sprawozdania finansowe - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty biznesowe na terenach poprzemysłowych w kontekście koncepcji rezyliencji miejskiej / Agnieszka Jania
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Tereny poprzemysłowe - zarządzanie.
Zarządzanie projektami.
Zarządzanie projektami - studium przypadku.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty fundamentalnych anomalii inwestycyjnych w aspekcie hipotezy efektywności rynku kapitałowego na polskich rynkach New Connect i GPW / Tomasz Wyłuda
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Inwestycje - 1990-.
Giełda - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie i analiza powiązań i transmisji zjawisk szokowych na rynkach finansowych / Paweł Prenzena
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Autoregresja (statystyka).
Giełda.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (1929).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja funkcji ekonomicznych na terenach pogórniczych na przykładzie województwa śląskiego / Monika Janiszek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekonomia ewolucyjna.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi internetowych = The development of international entrepreneurship based on utilisation of internet tools / Bogdan Sytnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - innowacje.
Przedsiębiorstwa - wzrost.
Internet rzeczy.
Internet rzeczy - zastosowania przemysłowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych / Agnieszka Tetla
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Patologia - aspekt psychologiczny.
Postawy konsumentów - badania - 1990-.
Konsumenci - psychologia - 1990-.
Obsługa klientów towarzystw ubezpieczeniowych.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hybrydowy model wspomagania decyzji menedżerskich łączący dynamikę i miękką dynamikę systemową = A hybrid model of supporting managerial decisions combining system dynamics and soft system dynamics / Dariusz Banaś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Decyzje wielokryterialne.
Podejmowanie decyzji.
Modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w procesie metropolizacji aglomeracji na przykładzie tworzącego się zespołu miejskiego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Anna Sekuła
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Metropolizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990-.
Inwestycje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Inwestycje - Polska - 1990-.
Inwestycje europejskie - Polska - 1990-.
Aglomeracje miejskie.
Urbanistyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wnioskowania statystycznego w audycie finansowym z wykorzystaniem mieszanek rozkładów prawdopodobieństwa / Grzegorz Sitek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola ksiąg rachunkowych - metody statystyczne.
Rachunek prawdopodobieństwa - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnicze ubezpieczenie emerytalne w polityce społecznej i rolnej / Józefina Król-Nowinski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubezpieczenia społeczne rolników.
Polityka społeczna - Polska.
Ubezpieczenie rolne - Polska - 1990-.
Systemy emerytalne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie marketingowe marki międzynarodowych sieci handlowych- liderów na rynku polskim / Sylwia Mauch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa wielosklepowe - studium przypadku.
Marketing - aspekt ekonomiczny.
Marketing strategiczny.
Branding (marketing).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyczno-ekonometryczna analiza emigracji zarobkowej studentów wyższych uczelni województwa śląskiego / Witold Hantke-Morelowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Migracja zarobkowa.
Mobilność zawodowa - Polska - 1990-.
Rynek pracy - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Mobilność studentów.
Modele ekonometryczne.
Statystyka - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewitalizacja terenów zdegradowanych jako element strategii zrównoważonego rozwoju regionu uprzemysłowionego / Renata Dębecka-Pisarek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Ekorozwój.
Urbanistyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilność wyniku operacyjnego szpitala komercyjnego w warunkach publicznego finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych / Marcin Chłodek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Szpitale prywatne.
Szpitale - finanse.
Ryzyko finansowe.
Finanse publiczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku energii odnawialnej w zrównoważonym rozwoju gmin w województwie śląskim / Przemysław Dyjak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Energia odnawialna - Polska.
Polityka energetyczna - Polska.
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Ekorozwój - Polska.
Ekorozwój - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wsparcia logistycznego w funkcjonowaniu ratownictwa wodnego / Damian Lis
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ratownictwo wodne.
Teoria systemów.
Prakseologia.
Logistyka (organizacja) - informatyka.
Logistyka (organizacja) - studium przypadku.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces inkluzji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością na przykładzie zakładów pracy chronionej województwa śląskiego / Beata Świetlik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Osoby z niepełnosprawnością - Polska.
Osoby z niepełnosprawnością - praca - Polska.
Zakłady pracy chronionej - Polska.
Zakłady pracy chronionej - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Rynek pracy - Polska.
Polska - polityka społeczna.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ilościowo-jakościowa metoda wyceny spółek jako narzędzie kreowania strategii opartych na inwestowaniu w wartość spółki / Marta Celej
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Spółki - finanse.
Analiza wartości (kontrola kosztów).
Spółki o zmiennym kapitale.
Rynek kapitałowy.
Spekulacja.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw = Public aid for research, development and innovation as a determinant of the economic situation of enterprises / Magdalena Wiercioch
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Europa 2020.
Klaster Dolina Lotnicza.
Subwencje.
Pomoc państwa w badaniach - Polska.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Badania przemysłowe - aspekt ekonomiczny.
Ekorozwój - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / Iwona Franczak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Kontrola finansów publicznych.
Finanse publiczne - rachunkowość.
Dłużnik i wierzyciel.
Sprawozdania finansowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcja a wydajność fiskalna podatku akcyzowego na przykładzie opodatkowania wyrobów tytoniowych / Edyta Sygut
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Podatek akcyzowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Prawo podatkowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Budżet - Polska - 1990-.
Tytoń - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motywacyjność kultury organizacyjnej w organizacjach publicznych świadczących usługi społeczne / Agnieszka Put
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kultura przedsiębiorstwa.
Humanizacja pracy.
Socjologia organizacji - badania.
Motywacja personelu.
Interes społeczny.
Pomoc społeczna - aspekt psychologiczny.
Administracja publiczna - badania.
Psychologia pracy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze kreatywnym na przykładzie sztuk performatywnych / Dagmara Wójcik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Planowanie strategiczne.
Współpraca kulturalna.
Performance (sztuka).
Współpraca przedsiębiorstw.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przesłanki i efektywność ekonomiczna komercjalizacji szpitali publicznych = Premises and economic efficiency of commercialisation of public hospitals / Michał Wróblewski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Służba zdrowia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Szpitale publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Szpitale - prywatyzacja - Polska - 1990-.
Służba zdrowia - reforma.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Olga Grzybek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie / Ewelina Papaj-Wlisłocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - badania - Polska - 1990-.
Rachunkowość.
Prawo gospodarcze publiczne.
Kontrola wewnętrzna.
Ekorozwój - aspekt polityczny.
Ekorozwój - aspekt moralny.
Sprawozdania.
Raporty spółek.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału społecznego w budowamiu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce / Dariusz Lizak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kapitał kulturowy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Opakowania - produkcja i handel - Polska.
Kapitał ludzki (ekonomia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku kapitałowym / Felicjan Jaguś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Analiza regresji - zastosowania naukowe.
Analiza dyskryminacyjna.
Analiza wielowartościowa - zastosowania naukowe.
Zarządzanie portfelem - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - metody statystyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja, ocena i wielowymiarowa analiza ryzyka usług informatycznych / Łukasz Wachstiel
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie - informatyka.
Usługi - aspekt ekonomiczny.
Ocena ryzyka - informatyka.
Analiza wielowartościowa - informatyka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie dodatkowych informacji w planowaniu i przeprowadzaniu badania audytowego / Bartłomiej Janusz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola finansowa.
Kontrola wewnętrzna - metody statystyczne.
Przedsiębiorstwa - ocena - metody statystyczne.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacja na interesariuszy a przedsiębiorczość i efektywność organizacji / Izabella Kozłowska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Interesariusze.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreowanie wizerunku miasta o tożsamości obciążonej dziedzictwem historycznym / Radosław Folga
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Marketing terytorialny.
Marketing terytorialny - studium przypadku.
Miasta - wzrost.
Oświęcim (Polska, województwo małopolskie) - historia.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem żywności a opłacalność produkcji / Dobrochna Sztajerska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2017
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Bezpieczeństwo żywności - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo żywności.
Bezpieczeństwo żywności - zarządzanie.
Żywność funkcjonalna.
Przemysł mleczarski - Polska - 1990-.
Rentowność.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacyjne uczenie się w kopalniach węgla kamiennego = Organisational learning in coal mines / Mirosława Jendryczko
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Organizacja ucząca się.
Otoczenie przedsiębiorstwa.
Węgiel - kopalnie i wydobycie - Polska - zarządzanie.
Węgiel - kopalnie i wydobycie - zarządzanie.
Przemysł górniczy - personel.
Personel - kształcenie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stopy zwrotu a wielkość obrotów na giełdowych rynkach akcji : analiza empiryczna za pomocą kopul / Robert Syrek
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Funkcje analityczne.
Analiza matematyczna.
Przyczynowość - modele matematyczne.
Papiery wartościowe - ocena.
Inwestycje - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lean management w usługowych przedsiębiorstwach branży ciepłownieczej : założenia koncepcji i aplikacje praktyczne / Iwona Burka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Skuteczność organizacyjna.
Skuteczność organizacyjna - zarządzanie.
Zarządzanie wydajnością firmy.
Procesy produkcyjne - automatyka.
Procesy produkcyjne - automatyzacja.
Termika (technika) - zarządzanie.
Usługi - zarządzanie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele logarytmiczno-liniowe i ich zastosowanie w analizie zjawisk ekonomicznych / Justyna Brzezińska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2014
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Analiza danych - metody statystyczne.
Modele logarytmiczno-liniowe.
Tablice wielodzielcze.
Badania jakościowe (nauki społeczne) - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w polskim modelu nadzoru właścicielskiego / Agnieszka Kristof
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - zarządzanie.
Spółki jednoosobowe - Polska.
Ład korporacyjny - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych jako determinanta ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 1998-2005 / Radosław Jeż
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubóstwo - Polska - 1990-.
Nierówność społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda oceny zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej = Method for sustainable development evaluation of automotive enterprises / Dominik Wawrzyniak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena.
Zarządzanie jakością - ocena.
Ekorozwój - ocena.
Ekorozwój - studium przypadku.
Ekorozwój - zarządzanie.
Ekorozwój - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty przestępczości w Polsce : aspekt ekonomiczno-społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego / Kinga Kądziołka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przestępczość - Polska.
Kryminologia - aspekt społeczny.
Kryminologia - aspekt środowiskowy.
Kryminologia - badania.
Modele ekonometryczne.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie.
Statystyka matematyczna - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie strategii przedsiębiorstw międzynarodowych w warunkach rynków wyłaniających się / Agnieszka Dziubińska
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Planowanie strategiczne.
Rynki eksportowe.
Globalizacja.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa systemów e-learningu na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Tomasz Eisenbardt
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kształcenie online.
Internet w edukacji.
Społeczeństwo informacyjne.
Multimedia w edukacji.
Systemy informatyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz