Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Wydawnictwo. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości / Paweł Bielawski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 197
Temat:
Instrumenty finansowe - ocena.
Rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Katarzyna Tarnawska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie : prace doktorskie, 1898-6439 ; nr 9
Temat:
Grupy nacisku - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - rozprawy akademickie.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - rozprawy akademickie.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku / Joanna Dzwończyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 191
Temat:
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych / Stanisław Pfeifer
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 190
Temat:
Tkaniny i tekstylia - jakość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości modelowania jakości mlecznych napojów fermentowanych w czasie przechowywania / Wanda Kudełka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 186
Temat:
Jogurt - jakość - ocena.
Produkty mleczne - jakość - symulacja komputerowa.
Jogurt - przechowywanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej : ujęcie bayesowskie / Anna Pajor
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 195
Temat:
Ekonometria.
Statystyka Bayesa.
Zmienne losowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do wielowymiarowej analizy statystycznej zjawisk ekonomicznych : kurs z wykorzystaniem środowiska R / Daniel Kosiorowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Temat:
Analiza wielowartościowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych / Barbara Pawełek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 187
Temat:
Statystyka matematyczna.
Normalizacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne w badaniach marketingowych / Mariusz Łapczyński
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2010
Temat:
Analiza regresji - podręczniki akademickie.
Drzewa (teoria grafów) - podręczniki akademickie.
Analiza dyskryminacyjna - podręczniki akademickie.
Badania marketingowe - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta Zawilińska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 8
Temat:
Turystyka - Polska - Karpaty (góry).
Regionalne parki przyrodnicze - Polska - Karpaty (góry).
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym / Dariusz Fatuła
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 192
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Oszczędzanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce / Paweł Ulman
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 199
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji : problemy optymalizacji / Ryszard Węgrzyn
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 225
Temat:
Opcje na akcje.
Osłona (finanse).
Ryzyko finansowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości / Paweł Bielawski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 227
Temat:
Akcje - ocena.
Rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria Płonka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 228
Temat:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej : doświadczenia Polski / Małgorzata Kożuch
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 229
Temat:
Pomoc państwa dla ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych / Wit Urban
Wydawca:
Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 230
Temat:
Ekonomia - modele matematyczne.
Zbiory rozmyte.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja metod organizatorskich / Marek Ćwiklicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 203
Temat:
Zarządzanie - rozprawy akademickie.
Organizacja - rozprawy akademickie.
Organizacja - metodologia - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości / Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 207
Temat:
Sprawozdania finansowe - badania - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Rachunkowość - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela / Stanisław Wanat
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 211
Temat:
Ryzyko (ubezpieczenie) - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych / Konrad Grabiński
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 14
Temat:
Spółki - Polska - rachunkowość - rozprawy akademickie.
Kapitał spółki - rozprawy akademickie.
Kapitał stały - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa / Paweł Cabała
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 213
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Planowanie strategiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny : w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Marcin Salamaga
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 223
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowa - modele ekonometryczne.
Inwestycje zagraniczne - Europa Wschodnia - modele ekonometryczne.
Handel międzynarodowy - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego : refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych / Przemysław Kisiel
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 219
Temat:
Kultura - aspekt społeczny.
Kultura - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki / Łukasz Mamica
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 218
Temat:
Wzornictwo przemysłowe.
Konkurencja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa : metoda szacowania ryzyka delta-EVT / Michał Thlon
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 15
Temat:
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Ocena ryzyka - modele ekonometryczne.
Zarządzanie ryzykiem - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie / Jacek Kopeć
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 209
Temat:
Personel - kierowanie.
Uzdolnienia - aspekt społeczny.
Siła robocza - planowanie.
Kreatywność - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych / Dariusz Put
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 212
Temat:
Systemy informacyjne zarządzania - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - informatyka - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - innowacje - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Tomasz Jedynak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 30
Temat:
Inwestycje - aspekt społeczny - rozprawy akademickie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - rozprawy akademickie.
Zarządzanie portfelem - rozprawy akademickie.
Ryzyko rynkowe - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Agnieszka Kawecka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 20
Temat:
Żywność - opakowania.
Opakowania - badania - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy / Marcin Stonawski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 21
Temat:
Zasoby ludzkie - rozprawy akademickie.
Rozwój gospodarczy - rozprawy akademickie.
Starzenie się ludności - aspekt ekonomiczny - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 238
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena.
Skuteczność organizacyjna - ocena.
Szefowie przedsiębiorstw - praca.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych / Konrad Grabiński
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 245
Temat:
Sprawozdania finansowe.
Sprawozdania finansowe - badania.
Sprawozdania finansowe - Kraje Unii Europejskiej.
Spółki - finanse.
Spółki - rachunkowość.
Spółki kapitałowe - finanse.
Spółki kapitałowe - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością nieruchomości komercyjnych / Małgorzata Uhruska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 27
Temat:
Nieruchomości komercyjne - zarządzanie.
Nieruchomości komercyjne - ocena.
Nieruchomości komercyjne - ocena - Polska - Kraków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej / Piotr Podsiadło
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 26
Temat:
Subwencje - Kraje Unii Europejskiej.
Subwencje - prawo europejskie.
Subwencje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalności kredytów / Jerzy Marzec
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 188
Temat:
Modele ekonometryczne.
Statystyka Bayesa.
Pożyczki bankowe - modele ekonometryczne.
Metoda punktowa (finanse).
Kredyt - zarządzanie - modele matematyczne.
Zarządzanie ryzykiem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego / Bernard Ziębicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 234
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadanie Andrzejowi Korzeniowskiemu tutułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 28 maja 2012 r. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Korzeniowski, Andrzej (1939- ) - tytuły.
Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków) - dyplomy.
Doktorzy honoris causa - Polska - Kraków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadanie Krzysztofowi Jajudze tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 28 czerwca 2012 r. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Jajuga, Krzysztof (1956- ) - tytuły.
Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków) - dyplomy.
Doktorzy honoris causa - Polska - Kraków - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Czesława Pilarska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 251
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia).
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Bartosz Kurek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 250
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Giełda.
Rynek kapitałowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja systemów zarządzania : trendy, zastosowania, kierunki doskonalenia / Piotr Kafel
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 253
Temat:
Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (systemy informatyczne).
Zarządzanie.
Integracja systemów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej Marona
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 258
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Mienie komunalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Mienie komunalne - prawo - Polska - 1990-.
Nieruchomości - zarządzanie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz