Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju / Arnold Bernaciak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Przyroda - skutki działalności człowieka - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki negocjacji / Grażyna Krzyminiewska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 234
Temat:
Negocjacje - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do analizy otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej / Slawomir Jankiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 228
Temat:
Makroekonomia.
Polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki negocjacji / Grażyna Krzyminiewska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 3 zm
Rok wydania:
2011
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 256
Temat:
Negocjacje - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki negocjacji / Grażyna Krzyminiewska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 4 zm
Rok wydania:
2015
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 288
Temat:
Negocjacje - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy wyrównywania fiskalnego : studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004-2014 / Sławomira Kańduła
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze inwestycyjne / Katarzyna Perez
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2011
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 257
Temat:
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Fundusze inwestycyjne - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji : nowa koncepcja konstruowania prognoz jakościowych / Dorota Wiśniewska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Rynek kapitałowy - metody statystyczne.
Akcje - ocena.
Modele ekonometryczne.
Analiza techniczna.
Kurs akcji - prognozy - metody statystyczne.
Analiza dyskryminacyjna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ćwiczenia z prawa pracy / Mariusz Piotrowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 4 zm, [stan prawny na dzień 31 maja 2012 r.]
Rok wydania:
2012
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 265
Temat:
Prawo pracy - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ćwiczenia z prawa pracy / Mariusz Piotrowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 9 zm., [stan prawny na dzień 31 sierpnia 2017 r.]
Rok wydania:
2017
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 328
Temat:
Prawo pracy - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar i kontroling kadr : zbiór zadań / Grzegorz Wojtkowiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2017
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 330
Temat:
Personel - kierowanie - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza rynku nieruchomości / Henryk Gawron
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 224
Temat:
Nieruchomości - ceny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza rynku nieruchomości / Henryk Gawron
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2011
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 254
Temat:
Nieruchomości - ceny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym / red. nauk. Barbara Borusiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 177
Temat:
Handel detaliczny - Polska - 1990-.
Komunikacja marketingowa - Polska - 1990-.
Preferencje konsumenta - Polska - 1990-.
Badania marketingowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Europejskie : nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27 / red. nauk. Ewa Małuszyńska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 119
Temat:
Unia Europejska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 129
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Jerzy Łańcucki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 123
Temat:
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i źródła pozyskiwania informacji w statystyce publicznej / red. nauk. Elżbieta Gołata
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 128
Temat:
Statystyka demograficzna.
Statystyka - aspekt społeczny.
Informacja społeczna.
Informacja ekonomiczna - metody statystyczne.
Polska - spis ludności (2002).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych / red. nauk. Hanna Mizgajska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 131
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie organizacjami : uwarunkowania - procesy - funkcje / red. nauk. Maria Sławińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia Doktorantów, 1689-8877 ; 8
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka - technologia - przedsiębiorstwo / red. nauk. Maria Sławińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia Doktorantów, 1689-8877 ; 9
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Technika - aspekt społeczny.
Technologia.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej / red. nauk. Józef Garczarczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu EKonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 115
Temat:
Koniunktura gospodarcza - modele ekonometryczne.
Koniunktura gospodarcza - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami / red. nauk. Jacek Lisowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 182
Temat:
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska.
Ryzyko (ubezpieczenie) - modele matematyczne.
Instytucje ubezpieczeń społecznych - finanse.
Instytucje ubezpieczeń społecznych - Polska - finanse - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego/ red. nauk. Jacek Lisowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 181
Temat:
Ubezpieczenie - Polska - 1990-.
Ubezpieczenie - prawo - Polska - 1990-.
Ubezpieczenie - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody pomiaru i analizy rynku usług : pomiar jakościowy : zastosowania i efektywność / red. nauk. Józef Garczarczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 204
Temat:
Usługi - badania - metodologia.
Badania jakościowe (nauki społeczne) - metodologia.
Jakość usług - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Current trends in commodity science : general quality problems / red. nauk. Alicja Maleszka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 159
Temat:
Planowanie strategiczne - Polska - konferencje.
Zarządzanie - innowacje - konferencje.
Zarządzanie jakością.
Zarządzanie jakością - konferencje.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia / red. nauk. Zygmunt Waśkowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 209
Temat:
Komunikacja marketingowa - konferencje.
Komunikacja marketingowa - Polska - konferencje.
Reklama - konferencje.
Wizerunek przedsiębiorstwa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2012
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 264
Temat:
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Rachunkowość - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / red. nauk. Małgorzata Kokocińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 215
Temat:
Mikroekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki determinujące jakość produktów i procesów / redakcja naukowa Katarzyna Wybieralska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 244
Temat:
Jakość produktów - Polska.
Jakość produktów - badania.
Jakość produktów - ocena.
Jakość produktów - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności / red. nauk. Maria Sławińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 175
Temat:
Handel detaliczny.
Handel detaliczny - Polska - 1990-.
Handel - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Europa.
Handel elektroniczny.
Centra handlowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie / red. nauk. Danuta Krzemińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 106
Temat:
Kapitał obrotowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach / red. nauk. Marzena Remlein
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2009
Seria:
MD. Materiały Dydaktyczne, 1689-7412 ; 225
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analizy giełdowe / Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2012
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 270
Temat:
Giełda - podręczniki akademickie.
Papiery wartościowe - podręczniki akademickie.
Rynek pieniężny - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty pracy kierowniczej / red. nauk. Szymon Cyfert
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 187
Temat:
Szefowie przedsiębiorstw.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Uzdolnienia kierownicze.
Personel - kierowanie.
Organizacja pracy.
Podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz
Rok wydania:
2011
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7412 ; 261
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - podręczniki akademickie.
Analiza finansowa - podręczniki akademickie.
Instrumenty finansowe - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodaczych / redakcja naukowa Dorota Appenzeller
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Temat:
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia matematyczna - konferencje.
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce / redakcja naukowa Dorota Appenzeller
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 210
Temat:
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne.
Ekonomia matematyczna.
Podejmowanie decyzji - informatyka.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodaczego i informatyki ekonomicznej / redakcja naukowa Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Temat:
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia matematyczna - konferencje.
Ekonomia - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia - informatyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Oeconomica Posnaniensia / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013-2019
Temat:
Ekonomia - czasopisma.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz