Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ś.P. Biskup Polowy Wojska Polskiego Generał Broni Tadeusz Płoski (1956-2010) : profesor doktor habilitowany nauk prawnych, doctor honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo UNiwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Płoski, Tadeusz (1956-2010) - tytuły.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) - dyplomy.
Doktorzy honoris causa - Polska - Warszawa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie organizacje we Francji : na podstawie dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939 / Maciej Matraś
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Polacy - towarzystwa - Francja - 1900-1945.
Polacy - Francja - 1900-1945.
Polacy - Francja - postawy - 1900-1945.
Polacy - działalność charytatywna - Francja - 1900-1945.
Polacy - Francja - życie intelektualne - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - wkład do pojęcia prawdy.
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - wkład do edukacji.
Pedagogika personalistyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim : studium prawno-historyczne / Bożena Szewczul
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Honorat Koźmiński (błogosławiony ; 1829-1916).
Monastycyzm i zakony chrześcijańskie - Europa - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Kryzys (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kiedy kobieta zabija : motywy, osobowość, relacja sprawca-ofiara, strategie obronne : opinia sądowo-psychologiczna stanu silnego wzburzenia / Zdzisław Majchrzyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Morderczynie.
Zabójstwo - aspekt psychologiczny.
Przestępczynie.
Morderczynie - psychologia.
Mordercy - psychologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Individual fertility choices in Poland / Monika Mynarska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Płodność człowieka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945- - rozprawy akademickie.
Płodność człowieka - aspekt społeczny - Polska - rozprawy akademickie.
Rodzicielstwo - aspekt społeczny - Polska - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Pedagogika pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia (w) fizyce / Jarosław Kukowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Fizyka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metafizyczne i religijne : problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego / Wiesława Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Odojewski, Włodzimierz (1930-2016) - krytyka i interpretacja.
Odojewski, Włodzimierz (1930-2016) - tematy, motywy.
Odojewski, Włodzimierz (1930-2016) - bibliografia.
Metafizyka - w literaturze.
Religia - w literaturze.
Podole (Ukraina ; region) - w literaturze.
Kresy Wschodnie - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie / Anna Tarwacka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Arcana Iurisprudentiae ; 4
Temat:
Prawo rzymskie.
Cenzorzy rzymscy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An English-Polish and Polish-English vocabulary of basic terms and phrases used in alimentary behavior and physiology of food intake = Słownik angielsko-polski i polsko-angielski podstawowych terminów i fraz używanych w behawiorze pokarmowym i fizjologii pobierania pokarmu / Maciej Stasiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Medycyna - słowniki angielskie.
Medycyna - słowniki polskie.
Język polski - język medyczny - glosaria angielskie.
Język angielski - język medyczny - glosaria polskie.
Zachowania żywieniowe - terminologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną / Kinga Krawiecka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria: Educatio
Temat:
Osoby z niepełnosprawnością i sztuki.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Sztuka i choroby psychiczne.
Artyści z niepełnosprawnością intelektualną.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia a nauki przyrodnicze : analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka / Dominika Dzwonkowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Kłósak, Kazimierz (1911-1982) - krytyka i interpretacja.
Kamiński, Stanisław (1919-1986) - krytyka i interpretacja.
Kamiński, Stanisław (1919-1986) - bibliografia.
Kłósak, Kazimierz (1911-1982) - bibliografia.
Nauki przyrodnicze - filozofia.
Filozofia przyrody.
Filozofia i nauka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w systemie prawnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Bartosz Majchrzak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydanie:
Stan prawny: 20 listopada 2015
Rok wydania:
2015
Temat:
Polska. Trybunał Konstytucyjny - orzecznictwo.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku = School models of reception of Cyprian Norwid's works until 2010 / Wioletta Żórawska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - recepcja - Polska.
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - studia i nauczanie - Polska.
Literatura polska - 19 w. - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności : studium administracyjnoprawne / Radosław Mędrzycki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2017
Temat:
Bezdomni - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - zwalczanie - Polska - 1990-.
Pomoc społeczna - administracja - Polska - 1990-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miraculosa Trinitas Terrestra : cudowne wizerunki "Trójcy Ziemskiej" w nowożytnej Rzeczypospolitej / Katarzyna Ponińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2017
Temat:
Święta Rodzina - w sztuce.
Obrazy religijne - Polska - tematy, motywy.
Sztuka chrześcijańska - Polska - 1500-1800 - tematy, motywy.
Święta Rodzina - kult.
Święta Rodzina - w sztuce - wydawnictwa ilustrowane.
Obrazy religijne - Kościół katolicki - wydawnictwa ilustrowane.
Sztuka chrześcijańska - Polska - wydawnictwa ilustrowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / Jan Tylka
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Medycyna psychosomatyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zabójczynie i zabójcy : osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne : analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego / Zdzisław Majchrzyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Mordercy - psychologia.
Przemoc - historia.
Przemoc w rodzinie.
Przemoc - badania porównawcze.
Mordercy.
Morderczynie.
Przemoc - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Przemoc w małżeństwie.
Przemoc w rodzinie - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy / Kordula Świętorzecka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Aristoteles (384-322 p.n.e.) - wkład do pojęcia substancji.
Zmiana (filozofia).
Formalizacja (językoznawstwo).
Język i logika.
Formalizacja (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wkład Biskupa Antoniego Stankiewicza w dorobek myśli kanonistycznej w przedmiocie wad zgody małżeńskiej pod rządami Kodeksu Jana Pawła II / Bartosz Nowakowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Stankiewicz, Antoni (1935-2021) - bibliografia.
Stankiewicz, Antoni (1935-2021) - krytyka i interpretacja.
Stankiewicz, Antoni (1935-2021) - wkład do prawa kanonicznego.
Małżeństwo - prawo kanoniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej / Przemysław Kolasa
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Uchodźcy - status prawny - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo międzynarodowe - 20 w.
Kościół i problemy społeczne - Kościół katolicki.
Uchodźcy - polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Uchodźcy - prawa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reaching an agreement : argumentation in preschoolers' narrative discourse / Jolanta Rytel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Dzieci w wieku przedszkolnym - psychologia.
Konflikt (psychologia).
Stosunki międzyludzkie - aspekt psychologiczny.
Komunikacja interpersonalna u dzieci.
Konflikt (psychologia) u dzieci.
Rozwiązywanie problemu u dzieci.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda teologiczna według Szkoły Mediolańskiej : studium historyczno-dogmatyczne / Andrzej Perzyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Doświadczenie religijne - chrześcijaństwo.
Teologia duchowości - Kościół katolicki.
Teologia - historia.
Teologia i filozofia.
Teologia - metodologia.
Teologia - Włochy - Mediolan - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1945-1995. T. 1, cz. 1, Wydawnictwa zwarte / Ryszard Żmuda
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Monastycyzm i zakony chrześcijańskie - Polska - 1945- - bibliografia.
Edytorstwo religijne - Polska - 1945-.
Kościół katolicki - edytorstwo - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych, (1963-1999) / Eugeniusz Sakowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) - wpływ.
Kościół katolicki - stosunki - islam.
Islam - stosunki - Kościół katolicki.
Kościół katolicki - stosunki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja tyflopedagogiki w ujęciu Zofii Sękowskiej / Marzena Dycht
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria: Educatio
Temat:
Sękowska, Zofia (1924-1997).
Dzieci z niepełnosprawnością wzroku - rehabilitacja.
Dzieci niewidome - rehabilitacja.
Niewidomi - edukacja.
Niewidomi - edukacja - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej w świetle dokonań jej twórców : szkic do portretu historycznego pedagogiki rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej / Marzena Dycht
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Pedagogika specjalna - Polska - 20 w. - podręczniki akademickie.
Pedagodzy specjalni - Polska - podręczniki akademickie.
Pedagogika specjalna - Polska - 19 w. - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz