Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS / Biblioteka Główna i Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Biblioteka Główna UMCS
Rok wydania:
1990-
Temat:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna - czasopisma.
Bibliologia - czasopisma.
Bibliotekoznawstwo - czasopisma.
Bibliotekarstwo - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Romantyzm
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, 0239-426X ; vol. 19
Temat:
Mickiewicz, Adam (1798-1855) - krytyka i interpretacja.
Słowacki, Juliusz (1809-1849) - krytyka i interpretacja.
Hopkins, Gerard Manley (1844-1889) - tematy, motywy.
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - w literaturze.
Romantyzm (prąd literacki) - Polska.
Listy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : katalog wystawy / [oprac. kat. Maria Wilczyńska]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Rok wydania:
1995
Temat:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Biblioteka Główna - katalogi wystaw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
50 lat Zakładu Geologii UMCS 1946-1996 ; Procesy kształtujące strefę przełomowej doliny Wisły i krawędź Roztocza w schyłkowej fazie trzeciorzędu i w czwartorzędzie : terenowa konferencja naukowa, Lublin, 31 maja - 1 czerwca 1996 roku / [red. nauk. Marian Harasimiuk]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1996
Temat:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Zakład Geologii - ciało pedagogiczne - biografie.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Zakład Geologii - ciało pedagogiczne - rejestry.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Zakład Geologii - historia.
Geologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Księga konferencji naukowej w Kazimierzu nad Wisłą : poświęconej zagadnieniu "Nauki społeczne a postęp techniczny" 26-30 maja 1960 roku / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawca:
Lublin : [s.n.], (Lublin : Lubelska Drukarnia Prasowa)
Rok wydania:
1962
Temat:
Nauki społeczne - konferencje.
Postęp naukowy i techniczny - konferencje.
Nauka - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etnolingwistyka : problemy języka i kultury / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; redaktor naczelny Jerzy Bartmiński
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014-
Temat:
Etnolingwistyka - czasopisma.
Język i kultura - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Lublin - 1990-.
Czasopisma elektroniczne - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pierwsze konstytucje nowożytne / Wojciech Witkowski ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Seria:
Społeczeństwa, Demokracje, Konstytucje ; t. 1
Temat:
Historia konstytucyjna.
Polska - konstytucja (1791).
Stany Zjednoczone - konstytucja.
Francja - konstytucja (1791).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Częstotliwość występowania gradów w województwie lubelskim w latach 1951 - 1955 = Častota vystupannâ grada v Lûblinskom voevodstve v tečenie 1951 - 1955 g. / Zofia Kiełbasińska
Wydawca:
Lublin : nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1960
Seria:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B ; vol. 13, 5
Temat:
Grad.
Lublin (Polska ; region) - klimat - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozainwestycyjne czynniki wzrostu ekonomicznego : (materiały na konferencję naukową Instytutu Ekonomii Politycznej i Planowania UMCS)
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Ekonomii Politycznej i Planowania
Rok wydania:
1975
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racja stanu : historia, teoria, współczesność / pod red. Edwarda Olszewskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej
Rok wydania:
1989
Temat:
Racja stanu - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939) / Włodzimierz Mich
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Humanistycznego / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7745 ; 64
Temat:
Mniejszości - Polska - 1900-1945.
Mniejszości - polityka publiczna - Polska - 1900-1945.
Konserwatyzm - Polska - 1900-1945.
Mniejszości - aspekt polityczny - Polska - 1900-1945.
Idee polityczne - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia = The phonetics and phonology of the Polish and Ukrainian dialects in the south-eastern part of tle Podlasie region = Fonetika i fonologiâ pol'skih i ukrainskih govorov ûgo-vostočnogo Podlâs'â / Feliks Czyżewski
Wydawca:
Lublin : UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny, 0860-2387 ; 3
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Podlasie (region).
Język polski - dialekty - fonetyka.
Język polski - dialekty - fonologia.
Język ukraiński - dialekty - Polska - Podlasie (region).
Język ukraiński - dialekty - fonetyka.
Język ukraiński - dialekty - fonologia.
Podlasie (Polska ; region) - języki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schematy i kreacje : język i obraz w plakacie teatralnym / Elwira Bolek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2023
Temat:
Plakaty - Polska - historia.
Plakaty teatralne - Polska - 1990-.
Plakaty teatralne - Polska - 1970-2000.
Język i kultura.
Językoznawstwo.
Symbolika.
Plakaty - tematy, motywy.
Multimodalność (językoznawstwo).
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O granulometrii osadów klastycznych okolic Biłgoraja = O granulometrii klastičeskih otloženij okrestnostej Bilgoraâ / Roman Racinowski
Wydawca:
Lublin : nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1960
Seria:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B ; vol. 13, 7
Temat:
Turbidyty (geologia).
Biłgoraj (Polska ; gmina).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona : studium z zkresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym / Ryszard Skubisz
Wydawca:
Lublin : UMCS
Rok wydania:
1988
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. Rozprawy Habilitacyjne ; 42
Temat:
Znaki handlowe - ochrona - Polska - 1945-1990.
Znaki handlowe - Polska - 1945-1990.
Znaki handlowe (prawo międzynarodowe).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Retrakcje holomorficzne i punkty stałe przekształceń holomorficznych z metrycznego punktu widzenia / Adam Stachura
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Matematyki i Fizyki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7729 ; 68
Temat:
Odwzorowania holomorficzne.
Przestrzenie Banacha.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej / Stefan Stępień
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Polska. Krajowa Rada Narodowa.
Partie socjalistyczne - Polska - 1945-1990.
Socjaliści - Polska - 1945-1970.
Polska - polityka i rządy - 1945-1981.
Polska - polityka i rządy - 1945-1956.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty działania a akty mowy na materiałach wypowiedzi dziecięcych / Barbara Boniecka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Humanistycznego / [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]. Rozprawy habilitacyjne, 0860-7745 ; 67
Temat:
Akty mowy - rozprawy akademickie.
Język polski - 1970-2000 - język potoczny - rozprawy akademickie.
Kompetencja komunikacyjna (językoznawstwo) u dzieci - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele stochastyczne transmisji i rozpraszania promieniowania X i cząstek beta w ośrodkach ziarnistych oraz ich wykorzystanie w analizie radiometrycznej / Rudolf Burek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 8
Temat:
Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad mechanizmem adsorpcji makrocząsteczek polimeru na granicy faz ciało stałe / roztwór wodny - konformacje powierzchniowe / Stanisław Chibowski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 2
Temat:
Polimery - absorpcja i adsorpcja - modele matematyczne.
Polimery - absorpcja i adsorpcja - rozprawy akademickie.
Chemia zjawisk powierzchniowych - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy pokrycia dla pewnych klas funkcji holomorficznych / Józef Waniurski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Matematyki i Fizyki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7729 ; 56
Temat:
Funkcje holomorficzne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym : determinanty, zależności, perspektywy rozwoju / Agnieszka Weiner
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Muzyka - studia i nauczanie (początkowe).
Muzyka - studia i nauczanie (początkowe) - Polska - 1990-.
Muzyka i dzieci.
Muzyka - studia i nauczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim / Andrzej Gorgol
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Partie polityczne - finanse.
Partie polityczne - Polska - finanse - 1990-.
Partie polityczne - prawo - Polska - 1990-.
Partie polityczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partie polityczne - finanse - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partie polityczne - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologia i biologia trzech gatunków z rodzaju Apion Herbst (Apionidae, Coleoptera) uszkadzających sparcetę siewną (Onobrychis viciaefolia Scop.) / Jacek Łętowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7702 ; 40
Temat:
Owady szkodliwe - Polska.
Ryjkowce.
Esparceta siewna.
Apion.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The complement clause scene : a cognitive grammar account of indicative That-clauses in Polish and English / Iwona Góralczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Językoznawstwo kognitywne.
Język angielski - zdania podrzędne.
Zdania podrzędne (językoznawstwo).
Język polski - zdania podrzędne.
Gatunek / Forma:
Język polski - zdania podrzędne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia i aksjologia kultury : koncepcje podmiotu kultury i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939 / Bogumiła Truchlińska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Kultura - filozofia.
Antropologia.
Filozofia - Polska - 1900-1945.
Antropologia - Polska - 1900-1945.
Wartości (filozofia) - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego / Adam Siwiec
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Literatura - Lingwistyka / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1232-9320 ; nr 4
Temat:
Choromański, Michał (1904-1972) - język.
Choromański, Michał (1904-1972) - krytyka i interpretacja.
Nazwy geograficzne - w literaturze.
Nazwy osobowe - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Młodociani przestępcy - Polska - psychologia.
Młodociani przestępcy - psychologia - badania.
Młodociani przestępcy - testy psychologiczne.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990-.
Przestępczość młodocianych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej / Piotr Szczukiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Psychoterapia - ocena.
Zachowania pomocne.
Postawa (psychologia) - badania - Polska.
Psychoterapia - podręczniki akademickie.
Zachowania pomocne - podręczniki akademickie.
Percepcja społeczna - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz