Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim / Robert Bubczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Gry planszowe - Europa - średniowiecze.
Szachy (gra) - średniowiecze.
Dwór i dworzanie - Europa - obyczaje i zwyczaje - średniowiecze.
Królowie i władcy - Europa - obyczaje i zwyczaje.
Rycerze - Europa - obyczaje i zwyczaje - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między słowem a przeszłością : strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza / Aleksandra Chomiuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Powieść historyczna polska - 1945- - historia i krytyka.
Literatura i historia - Polska - 1945-.
Powieść polska - 1945- - tematy, motywy.
Rzeczywistość - w literaturze.
Mimesis - w literaturze.
Historia - w literaturze.
Historyzm (literatura).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta a osobowość ich wyborców / Marcin Stencel
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Socjologia wyborów - Polska - 1990-.
Wybory prezydenckie - Polska - 1990-.
Kampanie wyborcze - Polska - 1990-.
Wyborcy - Polska - postawy - 1990-.
Kandydaci na prezydenta - Polska - 1990-.
Osobowość i polityka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identification, symmetry and heritability of dermatoglyphs on human sole / Adam Gąsiorowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1988
Temat:
Linie papilarne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola genetyczna symbiozy Rhizobium Meliloti z Medicago Sativa / Wanda Małek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, 0860-7702 ; 46
Temat:
Lucerna siewna - genetyka - rozprawy akademickie.
Rhizobium - genetyka - rozprawy akademickie.
Symbioza - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele stochastyczne transmisji i rozpraszania promieniowania X i cząstek beta w ośrodkach ziarnistych oraz ich wykorzystanie w analizie radiometrycznej / Rudolf Burek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 8
Temat:
Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania nad oddziaływaniem 8-metoksypsoralenu na błony komórkowe / Antoni Gawron
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7702 ; 45
Temat:
Błona komórkowa.
Błona komórkowa - skutki oddziaływania chemikaliów - rozprawy akademickie.
Psoraleny - skutki fizjologiczne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania właściwości powierzchniowych szkieł o kontrolowanej porowatości metodą odwróconej chromatografii gazowej / Bogdan Biliński
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 16
Temat:
Chromatografia gazowa.
Szkło - powierzchnie - badania.
Adsorpcja - badania.
Porowatość - badania.
Powierzchnie (fizyka) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strukturalne uwarunkowania podmiotowego rozwoju zbiorowości lokalnych / Irena Machaj
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Filozofii i Socjologii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 5
Temat:
Grupy społeczne.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Rola społeczna - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Polska - 1990-.
Struktura społeczna.
Łęczna (Polska) - sytuacja społeczna.
Ostrów Lubelski (Polska) - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Własność Scorza-Dragoni'ego / Wojciech Zygmunt
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Matematyki i Fizyki ; 59
Temat:
Topologia.
Funkcje rzeczywiste.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologia i biologia trzech gatunków z rodzaju Apion Herbst (Apionidae, Coleoptera) uszkadzających sparcetę siewną (Onobrychis viciaefolia Scop.) / Jacek Łętowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7702 ; 40
Temat:
Owady szkodliwe - Polska.
Ryjkowce.
Esparceta siewna.
Apion.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy pokrycia dla pewnych klas funkcji holomorficznych / Józef Waniurski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Matematyki i Fizyki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7729 ; 56
Temat:
Funkcje holomorficzne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim / Andrzej Gorgol
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Partie polityczne - finanse.
Partie polityczne - Polska - finanse - 1990-.
Partie polityczne - prawo - Polska - 1990-.
Partie polityczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partie polityczne - finanse - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partie polityczne - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej / Stefan Stępień
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Polska. Krajowa Rada Narodowa.
Partie socjalistyczne - Polska - 1945-1990.
Socjaliści - Polska - 1945-1970.
Polska - polityka i rządy - 1945-1981.
Polska - polityka i rządy - 1945-1956.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunek wartości do bytu : dociekania metafizyczne / Andrzej Niemczuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Wartości (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty działania wanadu in vivo oraz in vitro / Halina Zaporowska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1996
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 52
Temat:
Sól - skutki fizjologiczne.
Sól - zastosowanie w leczeniu - doświadczenia.
Szczury - zwierzęta laboratoryjne - fizjologia - doświadczenia.
Toksykologia doświadczalna.
Wanad - skutki fizjologiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Pragmatyka (językoznawstwo).
Perswazja (retoryka).
Akty mowy - aspekt psychologiczny.
Komunikacja interpersonalna u nastolatków.
Komunikacja ustna.
Wpływ (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie / Beata Surmacz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2002
Temat:
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Ukraina - 1990-.
Polska - stosunki - Ukraina - 1990-.
Ukraina - stosunki - Polska - 1990-.
Polska - stosunki zagraniczne - 1989-.
Ukraina - stosunki zagraniczne - 1991-.
Ukraina - polityka i rządy - 1991-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacje i translokacje jonowe w wodach naturalnych Roztocza Zachodniego = Ionic transformations and translocations in natural waters of Western Roztocze / Bronisław Janiec
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1997
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 57
Temat:
Hydrologia - Polska - Roztocze Zachodnie (region).
Woda - chemia.
Woda - jakość - badania.
Wody śródlądowe - Polska - Roztocze Zachodnie (region).
Migracja jonów.
Roztocze Zachodnie (Polska ; region) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ czynników antropogenicznych na rzeczny odpływ roztworów i zawiesin na międzyrzeczu Wisły i Bugu = Anthropogenic effects in river discharge of solutes and suspended sediment in the Vistula and Bug interfluve / Andrzej Świeca
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 61
Temat:
Hydrologia rzek - Bugu, Dorzecze.
Hydrologia rzek - Polska - Wisły, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Bugu, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Polska - Wisły, Dorzecze.
Woda - chemia - Bugu, Dorzecze.
Woda - chemia - Polska - Wisły, Dorzecze.
Osady zawiesinowe - Bugu, Dorzecze.
Osady zawiesinowe - Polska - Wisły, Dorzecze.
Roztwory wodne (chemia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717 / Dariusz Kupisz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Najemnicy - Polska - 1500-1800.
Porządek publiczny - Polska - Małopolska (region) - 1500-1800.
Porządek publiczny - Ruś Czerwona - 1500-1800.
Polska - historia wojskowa - 1500-1800.
Polska - siły zbrojne - 1500-1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The principles of the attenuation of low energy projectile beams / Andrzej Kuczumow
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 22
Temat:
Wiązki cząstek - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności : (art. 165 k. k.) / Marek Mozgawa
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7737 ; 53
Temat:
Odpowiedzialność karna - Polska.
Uwięzienie - Polska.
Bezprawne uwięzienie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych : fonetyka, fleksja imienna i werbalna / Barbara Perczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Język staro-cerkiewno-słowiański - fleksja.
Język staro-cerkiewno-słowiański - fonetyka.
Święci chrześcijańscy - biografie - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologia i biologia : Trigonotylus caelestialium (kirkaldy, 1902) (Heteroptera: Miridae, Stenodemini) / Lech Lechowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1999
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 63
Temat:
Owady szkodliwe.
Tasznikowate.
Trigonotylus caelestialium - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia : (1737-1821) / Małgorzata Gorczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Kalendarze - Polska - 18 w.
Nauka - popularyzacja - Polska - 19 w.
Nauka - popularyzacja - Polska - 18 w.
Oświecenie - Polska.
Gatunek / Forma:
Kalendarze - Polska - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich / Wiesław Bondyra
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Parlamentarzyści - Polska - 17 w. - spisy.
Szlachta - Ruś Czerwona - 17 w. - spisy.
Parlamenty - Polska - 14..-1788.
Parlamentarzyści - Polska - 18 w. - spisy.
Sejmiki szlacheckie - 18 w.
Polska - 1697-1763 (Wettinowie).
Ruś Czerwona - polityka i rządy - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Synteza, struktura i właściwości nowych alifatyczno-aromatycznych poliestrów i poliuretanów zawierających wiązania sulfidowe : (autoreferat) / Anna Kultys
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2002
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii ; 38
Temat:
Poliestry - pochodne.
Poliuretany - pochodne.
Siarka - związki organiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych / Dariusz Kondrakiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Stosunki międzynarodowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989) / Iwona Morawska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Patriotyzm - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1945-1990.
Edukacja polityczna - Polska - 1990-.
Literatura - studia i nauczanie - Polska - 1945-1990.
Literatura - studia i nauczanie (podstawowe) - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego : (studium teoretyczno-prawne) / Elżbieta Ura
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1995
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 55
Temat:
Odpowiedzialność funkcjonariuszy - Polska.
Funkcjonariusze lokalni - status prawny - Polska.
Funkcjonariusze - status prawny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi : wybrane aspekty zachowań nabywców / Przemysław Łukasik
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Handel detaliczny - podręczniki akademickie.
Konsumenci - psychologia - podręczniki akademickie.
Handel żywnością - podręczniki akademickie.
Marketing - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego / Adam Siwiec
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Literatura - Lingwistyka / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1232-9320 ; nr 4
Temat:
Choromański, Michał (1904-1972) - język.
Choromański, Michał (1904-1972) - krytyka i interpretacja.
Nazwy geograficzne - w literaturze.
Nazwy osobowe - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia i aksjologia kultury : koncepcje podmiotu kultury i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939 / Bogumiła Truchlińska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Kultura - filozofia.
Antropologia.
Filozofia - Polska - 1900-1945.
Antropologia - Polska - 1900-1945.
Wartości (filozofia) - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jan z Czyżowa - namiestnik Władysława Warneńczyka : kariera rodziny Półkozów w średniowieczu / Anna Sochacka
Wydawca:
Lublin : [Wydawnictwo UMCS]
Rok wydania:
1993
Seria:
Rozprawy Wydziału Humanistycznego / [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7745 ; 72
Temat:
Jan z Czyżowa (około 1390-1458).
Szlachta - Polska - średniowiecze.
Polska - 1434-1444 (Władysław III Warneńczyk).
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz