Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Retrakcje holomorficzne i punkty stałe przekształceń holomorficznych z metrycznego punktu widzenia / Adam Stachura
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Matematyki i Fizyki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7729 ; 68
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej / Małgorzata Medecka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta niepełnosprawna : socjopedagogiczne problemy postaw / Maria Chodkowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej Rady Narodowej / Stefan Stępień
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzorcowa hierarchia wartości : polska, europejska czy uniwersalna? : psychologiczne badania empiryczne / Piotr Brzozowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twierdza czy wspólnota? : Europa w polskim dyskursie publicznym / Grzegorz Żuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bichta
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy doświadczania i istnienia wartości : w kręgu myśli Edmunda Husserla i Romana Ingardena / Zofia Majewska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina dziecka z cukrzycą / Beata Szabała
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty działania a akty mowy na materiałach wypowiedzi dziecięcych / Barbara Boniecka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Humanistycznego / [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]. Rozprawy habilitacyjne, 0860-7745 ; 67
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele stochastyczne transmisji i rozpraszania promieniowania X i cząstek beta w ośrodkach ziarnistych oraz ich wykorzystanie w analizie radiometrycznej / Rudolf Burek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 8
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad mechanizmem adsorpcji makrocząsteczek polimeru na granicy faz ciało stałe / roztwór wodny - konformacje powierzchniowe / Stanisław Chibowski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy pokrycia dla pewnych klas funkcji holomorficznych / Józef Waniurski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Matematyki i Fizyki / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7729 ; 56
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej / Katarzyna Klimkowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym : determinanty, zależności, perspektywy rozwoju / Agnieszka Weiner
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim / Andrzej Gorgol
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadka przemiany : transformacja jaźni w dziele Sørena Kierkegaarda / Dominika Boroń
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Dawno to temu, już bardzo dawno..." : formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej / Marta Wójcicka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologia i biologia trzech gatunków z rodzaju Apion Herbst (Apionidae, Coleoptera) uszkadzających sparcetę siewną (Onobrychis viciaefolia Scop.) / Jacek Łętowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7702 ; 40
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cogito i "sejsmograf podświadomości" : proza Pierwszej Awangardy / Aleksander Wójtowicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The complement clause scene : a cognitive grammar account of indicative That-clauses in Polish and English / Iwona Góralczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Gatunek / Forma:
Język polski - zdania podrzędne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej / Dorota Pankowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej / Anna Zakościelna
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie / Anna Grabowiec
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rectoribus Universitatis Mariae Curie-Skłodowska in memoriam / Lech Maliszewski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stronnictwo Chłopskie (1926-1931) : studium z dziejów myśli politycznej / Ewelina Podgajna
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia i aksjologia kultury : koncepcje podmiotu kultury i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939 / Bogumiła Truchlińska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fleksja gwar ukraińskich okolic Włodawy / Kazimiera Pastusiak
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Rozprawy Slawistyczne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 0860-2387 ; 18
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży / Dorota Turska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kuba w środowisku międzynarodowym / Katarzyna Krzywicka
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka i technika w rozwoju gospodarczym / Jerzy Baruk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego / Adam Siwiec
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Literatura - Lingwistyka / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1232-9320 ; nr 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne / Małgorzata Sitarczyk
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa / Zbigniew Czarnik
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowaczych ojców / Małgorzata Sitarczyk
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i historia u Nicolaia Hartmanna / Leszek Kopciuch
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drzewo wiecznie szumiące niepotrzebne nikomu : Kresy w powieściach Marii Rodziewiczówny / Janina Szcześniak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Sabina Guz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe czasy "Polityki" / Beata Romiszewska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej / Piotr Szczukiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O poznawaniu dobra moralnego : różne rozumienie intuicji w etyce polskiej / Anna Drabarek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piotr Stołypin : życie i działalność polityczna / Jarosław Nieścioruk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja szkolnej geografii regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego / Jolanta Rodzoś
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konceptualizacja Rosji i świata w poezji Josifa Brodskiego : dom, miasto, ojczyzna / Joanna Tarkowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konfederacja wojska koronnego w latach 1661-1663 : dzieje i ideologia / Eugeniusz Janas
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język rosyjski dla studentów ekonomii / Aleksandra Bartosiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje finansowe na rynku obligacji w Republice Federalnej Niemiec / Henryk Mamcarz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1996
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, 0860-7605 ; 27
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integralna teoria kultury Pitirima A. Sorokina / Czesław Gryko
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Intelektualne i kreatywne aspekty zdolności do uczenia się / Renata Wiechnik
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Awangarda i ariergarda : filozofia sztuki nowoczesnej / Teresa Pękala
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contaminations : magic realism in contemporary British fiction / Barbara Klonowska
Wydawca:
Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności operacyjno-rozpoznawcze : aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe / Adam Taracha
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Prawa i Administracji, 0895-7072 ; 60
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki / Artur Koterski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego / Bogumiła Truchlińska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych / Piotr Giza
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Graniczne własności ciągów zmiennych losowych z losowymi indeksami / Andrzej Krajka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Matematyki i Fizyki, 0860-7729 ; 77
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język rosyjski dla studentów ekonomii / Aleksandra Bartosiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Arkadiusz Kijek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja i znaczenie : semantyczny aspekt komunikacji / Zbysław Muszyński
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Seria:
RRR Realizm, Racjonalność, Relatywizm, 0239-9830 ; 39
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Legiony i vitae lex : problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego / Artur Timofiejew
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les personnages-écrivains aux prises avec l'écriture dans l'oeuvre romanesque de Robert Pinget / Czesław Grzesiak
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Humanistyczny, 0860-7745 ; 99
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lingwistyka tekstu : teoria i praktyka / Barbara Boniecka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta / Krzysztof Polit
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Książeczka o Ingardenie : szkic biograficzny / Zofia Majewska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logika Klaudiusza Galena / Jolanta Świderek
Wydawca:
Warszawa : ZSL UW : PTS ; Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1990
Seria:
Biblioteka Myśli Semiotycznej, 0867-2261 ; 4. Rozprawy Lubelskie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych : fonetyka, fleksja imienna i werbalna / Barbara Perczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży : analiza psychologiczna / Róża Popek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA : studium teoretycznoprawne / Andrzej Korybski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1993
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7737 ; 52
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura pedagogiczna nauczycieli praktycznego nauczania zawodu / Teresa Mielnik
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności : (art. 165 k. k.) / Marek Mozgawa
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7737 ; 53
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le roman comme jeu : l'esthétique ludique de Raymond Queneau / Anna Maziarczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych / Dariusz Kondrakiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim / Marta Komorska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szachy i rycerze : o grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej póżniejszego średniowiecza / Robert Bubczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej (1944-1989) / Iwona Morawska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnicy w mieście : studium socjologiczne dyferencjacji ról zawodowych / Marta Łacek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania matematyczne w pismach Platona / Jolanta Świderek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat kultury Romana Ingardena / Zofia Majewska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Secesja : konkretyzacje i interpretacje / Teresa Pękala
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka awangardy w teoriach estetycznych / Krzysztof Polit
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka i wartości : o eseistyce Zygmunta Kubiaka / Agata Skała
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunek wartości do bytu : dociekania metafizyczne / Andrzej Niemczuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik sztuk plastycznych : angielsko-polski i polsko-angielski / Anna Sudrawska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania właściwości powierzchniowych szkieł o kontrolowanej porowatości metodą odwróconej chromatografii gazowej / Bogdan Biliński
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 16
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strukturalne uwarunkowania podmiotowego rozwoju zbiorowości lokalnych / Irena Machaj
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Filozofii i Socjologii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadomość świat i spostrzeżenie : zarys zagadnień / Cezary Mordka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki / Krzysztof Stachyra
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy demograficzne oraz ich uwarunkowania w zachodnich obwodach Ukrainy w okresie przemian ustrojowych / Małgorzata Flaga
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczna analiza pisma / Barbara Gawda
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej / Józef Kość
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych / Małgorzata Karwatowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich / Ryszard Bera
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja w sytuacji hipnozy / Urszula Mirecka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2008
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz