Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gierek : droga do władzy / Mirosław Szumiło
Wydawca:
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński ; Lublin : Wydawnictwo UMCS
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
copyright © 2023
Temat:
Gierek, Edward (1913-2001).
Gierek, Edward (1913-2001) - kariera - polityka.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Polska - 1944-1989 (Polska Ludowa).
Polska - polityka i rządy - 1956-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad procesami adsorpcji i precypitacji w wybranych układach tlenek metalu/wodny roztwór elektrolitu / Władysław Janusz
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 17
Temat:
Adsorpcja.
Powierzchnie (fizyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad mechanizmem adsorpcji makrocząsteczek polimeru na granicy faz ciało stałe / roztwór wodny - konformacje powierzchniowe / Stanisław Chibowski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 2
Temat:
Polimery - absorpcja i adsorpcja - modele matematyczne.
Polimery - absorpcja i adsorpcja - rozprawy akademickie.
Chemia zjawisk powierzchniowych - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele stochastyczne transmisji i rozpraszania promieniowania X i cząstek beta w ośrodkach ziarnistych oraz ich wykorzystanie w analizie radiometrycznej / Rudolf Burek
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 8
Temat:
Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfologia i biologia trzech gatunków z rodzaju Apion Herbst (Apionidae, Coleoptera) uszkadzających sparcetę siewną (Onobrychis viciaefolia Scop.) / Jacek Łętowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Rozprawy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7702 ; 40
Temat:
Owady szkodliwe - Polska.
Ryjkowce.
Esparceta siewna.
Apion.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Własność Scorza-Dragoni'ego / Wojciech Zygmunt
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Matematyki i Fizyki ; 59
Temat:
Topologia.
Funkcje rzeczywiste.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola genetyczna symbiozy Rhizobium Meliloti z Medicago Sativa / Wanda Małek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, 0860-7702 ; 46
Temat:
Lucerna siewna - genetyka - rozprawy akademickie.
Rhizobium - genetyka - rozprawy akademickie.
Symbioza - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej / Krzysztof Krawczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2016
Temat:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) - studenci - 1990- - studium przypadku.
Studentki - Polska - Lublin - 1990- - studium przypadku.
Studentki - sport - Polska - Lublin - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia : (1737-1821) / Małgorzata Gorczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Kalendarze - Polska - 18 w.
Nauka - popularyzacja - Polska - 19 w.
Nauka - popularyzacja - Polska - 18 w.
Oświecenie - Polska.
Gatunek / Forma:
Kalendarze - Polska - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena trwałości kompleksów azotanowych wybranych lantanowców na podstawie badań ekstrakcji w układach z fosforanem tributylu i azotanem metylotrioktyloamoniowym / Marek Majdan
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 20
Temat:
Związki kompleksowe.
Ekstrakcja (chemia).
Metale ziem rzadkich.
Azotany.
Metale ziem rzadkich - separacja.
Związki kompleksowe metali.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dermatoglify w teorii i praktyce : topologiczna charakterystyka dermatoglifów dłoni i podeszew w rodzinach województwa lubelskiego / Adam Gąsiorowski
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Linie papilarne - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ) - badania porównawcze.
Linie papilarne - Polska - Lubelskie, Województwo (1999- ) - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy własne w prozie Michała Choromańskiego / Adam Siwiec
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Literatura - Lingwistyka / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1232-9320 ; nr 4
Temat:
Choromański, Michał (1904-1972) - język.
Choromański, Michał (1904-1972) - krytyka i interpretacja.
Nazwy geograficzne - w literaturze.
Nazwy osobowe - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych : fonetyka, fleksja imienna i werbalna / Barbara Perczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Język staro-cerkiewno-słowiański - fleksja.
Język staro-cerkiewno-słowiański - fonetyka.
Święci chrześcijańscy - biografie - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strukturalne uwarunkowania podmiotowego rozwoju zbiorowości lokalnych / Irena Machaj
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Filozofii i Socjologii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 5
Temat:
Grupy społeczne.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Rola społeczna - Polska - 1990-.
Tożsamość społeczna - Polska - 1990-.
Struktura społeczna.
Łęczna (Polska) - sytuacja społeczna.
Ostrów Lubelski (Polska) - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Pragmatyka (językoznawstwo).
Perswazja (retoryka).
Akty mowy - aspekt psychologiczny.
Komunikacja interpersonalna u nastolatków.
Komunikacja ustna.
Wpływ (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad strukturą i właściwościami kompleksów itru (III) i lantanowców (III) z kwasami aminobenzoesowymi / Zofia Rzączyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 14
Temat:
Związki kompleksowe - badania.
Metale ziem rzadkich - związki organiczne - badania.
Itr - związki - badania.
Związki kompleksowe metali - badania.
Itr - związki.
Lantan - związki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym / Anna Granat
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Kompetencja komunikacyjna (językoznawstwo) u dzieci.
Dzieci - język.
Dzieci w wieku poniemowlęcym.
Komunikacja niewerbalna u niemowląt.
Interakcja społeczna u dzieci.
Interakcja społeczna u niemowląt.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku / Paweł Jusiak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Firlejowie (ród).
Firlejowie (ród) - 16 w.
Firlejowie (ród) - rezydencje i miejsca pobytu - Polska - Lublin (region) - 16 w.
Własność ziemska - Polska - 16 w.
Arystokracja - Polska - sytuacja gospodarcza - 16 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII w. / Antoni Krawczyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Humanistycznego / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0860-7745 ; 91
Temat:
Historiografia - Polska - 17 w.
Polska - historiografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leśmianowska baśń nowoczesna : o "Przygodach Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana / Bogusław Grodzki
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Leśmian, Bolesław (1877-1937) - krytyka i interpretacja.
Leśmian, Bolesław (1877-1937) - tematy, motywy.
Baśnie - historia i krytyka.
Baśnie polskie - 1870-1914 - historia i krytyka.
Psychoanaliza - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Project Management Office : PMO : tworzenie, funkcjonowanie, ewolucja / Mariusz Hofman
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Zarządzanie projektami.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945 / Anna Boguszewska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Nauczanie początkowe - Polska - 1900-1945.
Lektury i wypisy (nauczanie w szkołach podstawowych).
Ilustracja książkowa - 1900-1945.
Dzieci - książki i czytanie - Polska - 1900-1945.
Książki ilustrowane dla dzieci - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ położenia podstawnika na właściwości kompleksów pierwiastków ziem rzadkich z kwasami nitrobenzoesowymi / Wiesława Ferenc
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1991
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 6
Temat:
Chemia analityczna.
Ziemie rzadkie - skład chemiczny.
Metale ziem rzadkich - związki - rozprawy akademickie.
Związki kompleksowe metali - rozprawy akademickie.
Kwas benzoesowy - pochodne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych : kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku / Wojciech Maguś
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Kampanie wyborcze - Polska - 1990-.
Kandydaci na prezydenta - Polska - 1990-.
Politycy - Polska - 1990-.
Wybory prezydenckie (Polska ; 2010).
Public relations i polityka - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między porządkiem a chaosem : faza nierównowagi systemu międzynarodowego / Dariusz Kondrakiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Stosunki międzynarodowe - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989 / Tomasz Browarek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Mniejszości - Polska - sytuacja społeczna - 20 w.
Mniejszości - status prawny - Polska - 20 w.
Mniejszości - Polska - 20 w.
Niemcy (naród) - Polska - 1945-1990.
Niemcy (naród) - polityka publiczna - Polska - 1945-1990.
Polska - stosunki międzyetniczne - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między reportażem a literaturą : twórczość Wojciecha Tochmana / Karolina Szcześniak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2016
Temat:
Tochman, Wojciech (1969- ) - krytyka i interpretacja.
Tochman, Wojciech (1969- ) - bibliografia.
Ludobójstwo - w literaturze.
Ludobójstwo w Rwandzie (1994) - w literaturze.
Reportaż - bibliografia.
Reportaż - historia i krytyka - teoria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tragedia renesansowa "de Bibliis sumpta" : "Iephthes sive votum" George'a Buchanana a "Jeftes" Jana Zawickiego / Tomasz Lawenda
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie ; t. 1
Temat:
Buchanan, George (1506-1582) - krytyka i interpretacja.
Zawicki, Jan - krytyka i interpretacja.
Tragedia - 16 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między słowem a przeszłością : strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza / Aleksandra Chomiuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Powieść historyczna polska - 1945- - historia i krytyka.
Literatura i historia - Polska - 1945-.
Powieść polska - 1945- - tematy, motywy.
Rzeczywistość - w literaturze.
Mimesis - w literaturze.
Historia - w literaturze.
Historyzm (literatura).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepokalana szczerość jest urojeniem : dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego / Rafał Szczerbakiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Parandowski, Jan (1895-1978) - tematy, motywy.
Parandowski, Jan (1895-1978) - krytyka i interpretacja.
Cywilizacja klasyczna - w literaturze.
Cywilizacja klasyczna - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The principles of the attenuation of low energy projectile beams / Andrzej Kuczumow
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 22
Temat:
Wiązki cząstek - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania właściwości powierzchniowych szkieł o kontrolowanej porowatości metodą odwróconej chromatografii gazowej / Bogdan Biliński
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo UMCS
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy Wydziału Chemii / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne, 0867-0560 ; 16
Temat:
Chromatografia gazowa.
Szkło - powierzchnie - badania.
Adsorpcja - badania.
Porowatość - badania.
Powierzchnie (fizyka) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Dzieci - psychologia.
Dzieci - opieka i pomoc.
Dzieci - status prawny.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa.
Dzieci - zdrowie i higiena.
Dzieci - wypadki - zapobieganie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integralna teoria kultury Pitirima A. Sorokina / Czesław Gryko
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Temat:
Sorokin, Pitirim Aleksandrovič (1889-1968) - bibliografia.
Sorokin, Pitirim Aleksandrovič (1889-1968) - wkład do pojęcia kultury.
Sorokin, Pitirim Aleksandrovič (1889-1968).
Socjologia kultury.
Kultura - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubi ratio, ibi ius : doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu / Małgorzata Łuszczyńska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274) - krytyka i interpretacja.
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274) - wkład do prawa.
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274) - wkład do filozofii prawa.
Doktryna prawna - Włochy - 13 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich / Wiesław Bondyra
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Parlamentarzyści - Polska - 17 w. - spisy.
Szlachta - Ruś Czerwona - 17 w. - spisy.
Parlamenty - Polska - 14..-1788.
Parlamentarzyści - Polska - 18 w. - spisy.
Sejmiki szlacheckie - 18 w.
Polska - 1697-1763 (Wettinowie).
Ruś Czerwona - polityka i rządy - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego : (studium teoretyczno-prawne) / Elżbieta Ura
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1995
Seria:
Rozprawy Wydziału Prawa i Administracji / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 55
Temat:
Odpowiedzialność funkcjonariuszy - Polska.
Funkcjonariusze lokalni - status prawny - Polska.
Funkcjonariusze - status prawny - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz