Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny i międzynarodowy / Maciej Bernatt
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ; 4
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - prawo - Polska - 1990-.
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Prawo międzynarodowe - 1990-.
Prawa człowieka - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji / Maciej Bernatt
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Podręczniki i Monografie / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 8
Temat:
Konkurencja - prawo - Polska.
Postępowanie (prawo) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge management : development, diffusion and rejection / Krzysztof Klincewicz
Wydawca:
Warsaw : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy mikroekonomii : zbiór ćwiczeń i zadań / Tomasz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 2, popr. i uzup
Rok wydania:
2005
Temat:
Mikroekonomia - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego / Tomasz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji / Tadeusz Skoczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Podręczniki i Monografie / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 10
Temat:
Konkurencja - prawo europejskie.
Konkurencja - prawo - Polska - 1990-.
Ograniczenia konkurencji - Kraje Unii Europejskiej.
Ograniczenia konkurencji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej / Mateusz Chołodecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 3 maja 2013 r.]
Rok wydania:
2013
Seria:
Podręczniki i Monografie / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 14
Temat:
Polska. Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Konkurencja - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Monika Skorek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Towary markowe - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Znaki handlowe - podręczniki akademickie.
Branding (marketing) - podręczniki akademickie.
Marketing strategiczny - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profile gmin w Polsce : zarządzanie rozwojem i zmianami / Jacek Pasieczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty i ich rachunek : kompendium wiedzy / Danuta Maciejowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2007
Temat:
Rachunek kosztów.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski / Zofia Sawicka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Niemcy - Bawaria (land) - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - Małopolska (region) - 1990-.
Bawaria (Niemcy ; land) - sytuacja na wsi - 1990-.
Małopolska (Polska ; region) - sytuacja na wsi - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych / Arkadiusz Manikowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Projekty rozwoju gospodarczego - ocena.
Przedsiębiorstwa - finanse - modele matematyczne.
Ryzyko rynkowe - modele matematyczne.
Inwestycje - ocena - modele matematyczne.
Przepływ środków pieniężnych - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej / Stanisław Piątek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Podreczniki i Monografie / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 7 [i.e 1]
Temat:
Systemy telekomunikacyjne szerokopasmowe.
Polityka telekomunikacyjna.
Telekomunikacja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy metod statystycznych dla zarządzania : metody estymacji, testowanie hipotez, korelacja i regresja, analiza indeksowa : skrypt / Jerzy Żyżyński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 3 popr
Rok wydania:
2004
Temat:
Statystyka matematyczna - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Administracja publiczna - praktyki nielojalne.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. T. 1 / [red. Tomasz Zalega]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2013
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 11, nr 1 (40)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałami w spółkach grupy kapitałowej / Jan Śliwa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Holdingi - rachunkowość - podręczniki akademickie.
Kapitał - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Zarządzanie finansowe - podręczniki akademickie.
Holdingi - Polska - studium przypadku.
Holdingi - Polska - studium przypadku - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze unijne bez tajemnic : podręcznik dla studentów / Jan Śliwa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Fundusze strukturalne - Polska - 21 w. - podręczniki akademickie.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 21 w. - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego / [red. tematyczni Igor Postula]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 12, nr 2 (46)
Temat:
Ład korporacyjny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania marketingowe / [red. tomu Grzegorz Karasiewicz]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2004
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; 2004, 2
Temat:
Badania marketingowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse organizacji gospodarczych - bez tajemnic / red. nauk. Sławomir Wymysłowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - podręczniki akademickie.
Inwestycje kapitału - podejmowanie decyzji - podręczniki akademickie.
Fuzja przedsiębiorstw - podręczniki akademickie.
Kapitał obrotowy - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse firmy w decyzjach menedżerskich / redakcja naukowa Marta Postuła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Przedsiębiorstwa - finanse - podejmowanie decyzji.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Inwestycje kapitału - podejmowanie decyzji.
Fuzja przedsiębiorstw - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję : w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia / Agata Jurkowska-Gomułka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 12
Temat:
Konkurencja - prawo - Polska - legislacja.
Konkurencja - prawo - interpretacja - Polska.
Konkurencja - prawo europejskie - interpretacja.
Konkurencja - prawo europejskie - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulacja rynków telekomunikacyjnych / pod red. Stanisława Piątka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych ; 1
Temat:
Polska. Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Telekomunikacja Polska.
Telekomunikacja - prawo - Polska - 1990-.
Telekomunikacja - prawo europejskie.
Konkurencja monopolistyczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór testów dla kadydatów na studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego : jedyne wydanie autoryzowane przez Wydział Zarządzania UW / Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania - egzaminy, pytania.
Zarządzanie - egzaminy, pytania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania w bankowości i finansach / [red. tematyczni Marian Górski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 12, nr 4 (48), t. 1
Temat:
Banki - 1990-.
Ubezpieczenie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie postkolonialne : otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej / Tomasz W. Kolasiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Przystosowanie strukturalne (polityka gospodarcza) - Afryka Subsaharyjska.
Postkolonializm - Afryka Subsaharyjska.
Ekonomia - badania - Afryka Subsaharyjska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Afryka Subsaharyjska.
Afryka Subsaharyjska - polityka i rządy.
Afryka Subsaharyjska - sytuacja gospodarcza - 1960-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projektowanie organizacji / Beata Glinka, Przemysław Hensel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Organizacja - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projektowanie organizacji / Beata Glinka, Przemysław Hensel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Organizacja - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce : symulacje komputerowe / Władysława Zborowska, Mariusz Szałański
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Makroekonomia - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Ekonomia matematyczna - podręczniki akademickie.
Polityka gospodarcza - symulacja komputerowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego / Elżbieta Kalwasińska, Danuta Maciejowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 3 (zaktualizowane i rozsz.)
Rok wydania:
2016
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Rachunkowość - zadania i ćwiczenia.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - zadania i ćwiczenia.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1990- - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish-Brazilian experiences in economy and management : recent trends / redakcja: Beata Glinka [i 6 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 15, nr 3 (70), cz. 2
Temat:
Zarządzanie - Polska - 1990-.
Zarządzanie - Brazylia - 1990-.
Brazylia - sytuacja gospodarcza - 1985-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce : według polskiego prawa bilansowego / Elżbieta Kalwasińska, Danuta Maciejowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 2 (zaktualizowane i rozsz.), [stan prawny] na dzień 1 czerwca 2011 r
Rok wydania:
2014
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce : według najnowszego polskiego prawa bilansowego / Elżbieta Kalwasińska, Danuta Maciejowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
[Stan prawny] obowiązujący od 1 stycznia 2009 r
Rok wydania:
2008
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz