Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne : konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze / Jerzy Kaniewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 99
Temat:
Język polski - egzaminy, pytania.
Matura - Polska.
Matura (2005- ).
Język polski - 1990- - studia i nauczanie (średnie) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 129
Temat:
Unia Europejska - i edukacja - 1990-.
Edukacja - Polska - 1990-.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego / Joanna Szłapińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 150
Temat:
Pracownicy - edukacja - Polska - 1990-.
Pracownicy - dokształcanie - Polska - 1990-.
Edukacja permanentna - ocena - Polska - 1990-.
Edukacja dorosłych - Polska - 1990-.
Edukacja dorosłych - Polska - Mazury (region) - 1990-.
Edukacja dorosłych - Polska - Warmia (region) - 1990-.
Edukacja permanentna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odmiany wolności : publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października / Jan Galant
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 118
Temat:
Wolność - w literaturze.
Polityka i literatura - Polska - 1945-1970.
Literatura polska - 1945-1970 - historia i krytyka.
Komunizm i literatura - Polska - 1945-1970.
Spory literackie - Polska - 1945-1970.
Krytyka - Polska - 1945-1970.
Komunizm i literatura - Polska.
Polska - 1956 (Polski Październik) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hermeneutyczny kontekst "wiedzy źródłowej" : studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916-1929) / Norbert Leśniewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 110
Temat:
Heidegger, Martin (1889-1976) - krytyka i interpretacja.
Heidegger, Martin (1889-1976) - wkład do hermeneutyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwisko dziecka : ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych / Andrzej Gulczyński
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 172
Temat:
Nazwy osobowe - historia.
Nazwy osobowe - prawo - Polska - historia.
Dzieci - status prawny - Polska.
Rodzina - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Estructura fraseológica del español moderno : (síntesis fraseológico-fraseográficas) / Jerzy Szałek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 38
Temat:
Język hiszpański - frazeologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeobrażenia środowiska geograficznego spowodowane wgłębnym górnictwem węgla brunatnego na obszarze Środkowego Poodrza / Leon Kozacki
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1980
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 21
Temat:
Górnictwo odkrywkowe - aspekt środowiskowy - Polska - Ziemia Lubuska (region).
Węgiel brunatny - kopalnie i wydobycie - aspekt środowiskowy - Polska - Ziemia Lubuska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anatolian sepulchral stelae in Roman times / Tomasz Wujewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1991
Seria:
Seria Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0556-1019 ; nr 21
Temat:
Stalle.
Rzeźba - Azja Mniejsza - historia.
Kościoły - dekoracja i ornament - Azja Mniejsza - historia.
Stele (archeologia) - Azja Mniejsza - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narodziny : rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej / Joanna Rękas
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Laographica Slavica et Balcanensia ; nr 1
Temat:
Narodziny - obrzędy i zwyczaje - Serbia - rozprawy akademickie.
Literatura ludowa serbska - tematy, motywy.
Folklor - Serbia - rozprawy akademickie.
Literatura ludowa serbska - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Allen Tate : a study in Southern modernism and the religious imagination / Joseph Kuhn
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Filologia Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; 32
Temat:
Tate, Allen (1899-1979) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównywanie : (o procedurach naukowych filologii) / Stanisław Jakóbczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1990
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 42
Temat:
Filologia - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych : studium porównawcze / Izabela Cytlak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 151
Temat:
Jakość życia - aspekt społeczny - badania.
Osoby z niepełnosprawnością - edukacja.
Osoby z niepełnosprawnością - sytuacja społeczna - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany w życiu kulturalnym Poznania w latach 1945-1985 / Janina Mrówczyńska
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-141X ; nr 12
Temat:
Polityka kulturalna - Polska - 1945-1990.
Życie artystyczne - Polska - Poznań - 1945-1990.
Poznań (Polska) - życie intelektualne - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Clara Viebig : Versuch einer Monographie / Urszula Michalska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1968
Seria:
Prace Wydziału Filologicznego / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Filologia Germańska ; nr 6
Temat:
Viebig, Clara (1860-1952).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kod RNA: RNA wieloetapowy mechanizm rozpoznawania kodonu przez tRNA / Damian Labuda
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1983
Seria:
Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 22
Temat:
Kwasy nukleinowe.
RNA.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział cytokinin w regulacji aktywności transkrypcyjnej / Jolenta Schneider
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1983
Seria:
Seria Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Nr 26
Temat:
Cytokininy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział kinetyny w regulacji ekspresji genów podczas wzrostu liścieni ogórka (Cucumis sativus L.) / Jolanta Legocka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1992
Seria:
Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 50
Temat:
Ogórek - genetyka.
Cytokininy - skutki fizjologiczne.
Ogórek - wzrost.
Ekspresja genu u roślin.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Cz. 1, 1918-1928 / Barbara Stolpiak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1984
Seria:
Seria Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 23
Temat:
Archeologia - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce / Anna Grzegorczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1992
Seria:
Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 69
Temat:
Descartes, René (1596-1650) - wpływ.
Fromm, Erich (1900-1980) - krytyka i interpretacja.
Greimas, Algirdas Julien (1917-1992) - krytyka i interpretacja.
Nauki humanistyczne - filozofia.
Psychoanaliza i filozofia.
Strukturalizm.
Semiotyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy magnetycznej relaksacji jądrowej w obecności fluktuacji części radialnej oddziaływania dipolowego / Lidia Latanowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1988
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-825X ; nr 59
Temat:
Relaksacja magnetyczna jądrowa.
Fluktuacje.
Momenty dipolowe.
Dynamika cząsteczkowa.
Fluktuacje (fizyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody magnetochiralooptyczne w biologii / Marceli Koralewski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-825X ; nr 61
Temat:
Biologia - techniki.
Magnetooptyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno / Adam Wojciechowski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1990
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 49
Temat:
Osady (geologia) - analiza - Polska - Gardno (jezioro).
Sedymentacja (geologia) - Polska - Gardno (jezioro).
Osady jeziorne - analiza - Polska - Gardno (jezioro).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958 / Marek Mikołajczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 215
Temat:
Idee polityczne - Francja - 1945-1990.
Plan Schumana.
Traktaty Rzymskie (1957).
Europa - zjednoczenie - 1945-1970.
Francja - polityka i rządy - 1944-1958.
Francja - stosunki zagraniczne - 1945-1958.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan okołourodzeniowy potomstwa jako efekt interakcji układu płód - matka - środowisko / Magdalena Kosińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1460 ; nr 26
Temat:
Płód - wzrost - badania - Polska - Poznań (region).
Waga urodzeniowa - badania - Polska - Poznań (region).
Waga urodzeniowa - Polska - Poznań (region).
Płód - wzrost - Polska - Poznań (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wortbilder und Übersetzungsbilder : eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft / Joanna Kubaszczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2011
Seria:
Filologia Germańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8152 ; nr 54
Temat:
Język niemiecki - słowotwórstwo.
Język niemiecki - tłumaczenie na język polski.
Język polski - słowotwórstwo.
Język polski - tłumaczenie na język niemiecki.
Tłumaczenie.
Literatura - tłumaczenie.
Wyobrażenie (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych / Katarzyna Jadach
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 159
Temat:
Kuratorzy sądowi - praca - Polska.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska.
Opieka i kuratela - Polska.
Prawo cywilne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty) / Józef Szpikowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 91
Temat:
Rzeźba terenu - skutki działalności człowieka - Polska - Parsęty, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział organów załogi w zarządzaniu wielkimi organizacjami gospodarczymi w PRL : (problemy struktury prawnej i kompetencji) / Zdzisław Niedbała
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1977
Seria:
Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 83
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska - 1945-1990.
Personel - udział w zarządzaniu - Polska - 1945-1990.
Samorząd pracowniczy - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i...granicach w głowie : szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego / Stanisław Lisiecki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 64
Temat:
Regiony przygraniczne - socjologia - Niemcy.
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany strukturalno-organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL / Czesław Siwiński
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1981
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 52
Temat:
Szkoły zawodowe - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych / Mikołaj Nkollo
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 35
Temat:
Język francuski - składnia.
Język polski - składnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiersze o obrazach : studium z dziejów ekfrazy / Aneta Grodecka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 110
Temat:
Ekfrazy (literatura) - historia i krytyka.
Sztuka i literatura - Polska.
Poezja polska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad otrzymywaniem węgli aktywnych jako adsorbentów i nośników katalizatorów dla syntez monomerów winylowych / Jerzy Janiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwa Naukowe UAM
Rok wydania:
1980
Seria:
Seria Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 37
Temat:
Węgiel aktywny.
Kataliza.
Monomery.
Węgiel aktywny - zastosowania przemysłowe.
Katalizatory.
Monomery - synteza.
Absorbenty i adsorbenty.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix Pomatia L.) w Polsce / Kazimierz Stępczak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1976
Seria:
Seria Zoologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 3
Temat:
Ślimak winniczek - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa / Benicjusz Głębocki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1979
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 19
Temat:
Rolnictwo - produktywność - Polska Środkowo-Zachodnia - modele matematyczne.
Rolnictwo - zróżnicowanie regionalne - Polska Środkowo-Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krystaliczno-amorficzny charakter polimetakrylanu metylu / Zygmunt Przeniczny
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Nauk UAM
Rok wydania:
1972
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Matematyki i Chemii nr 9
Temat:
Polimetakrylan metylu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa jako instrument planowania produkcji rynkowej : studium prawno-gospodarcze / Jacek Trojanek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1974
Seria:
Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 64
Temat:
Umowy handlowe - Polska - 1945-1970.
Planowanie gospodarcze - prawo - Polska - 1945-1970.
Produkcja - planowanie - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku / Czesław Krawczak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0860-1402 ; nr 69
Temat:
Prawo budowlane - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koalescencja ziaren krystalicznych w α-tlenku żelazowym / Sylwester Idzikowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwa Naukowe UAM
Rok wydania:
1977
Seria:
Seria Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 26
Temat:
Tlenki żelaza.
Krystalochemia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka : próba nowego podejścia metodycznego / Alicja Budnik
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1460 ; nr 19
Temat:
Linie papilarne.
Dziedziczność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The end of the anthropological self : Foucault in the Trobriand islands / David Slattery
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1993
Seria:
Etnologia i Antropologia Kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1230-8595 ; nr 17
Temat:
Foucault, Michel (1926-1984) - wkład do etnologii.
Trobrianda, Wyspy (Papua-Nowa Gwinea) - obyczaje i zwyczaje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura i dynamika logoterapii / Krystyna Błachnio
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1987
Seria:
Seria Językoznawstwo Stosowane / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 8
Temat:
Logoterapia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego / Mieczysław Prażmowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukkowe UAM
Rok wydania:
1963
Seria:
Prace Wydziału Filologicznego / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Polska ; nr 3
Temat:
Dobrzycki, Stanisław (1875-1931).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat trzydziestych - czterdziestych XIX wieku / Grażyna Jatczak
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1987
Seria:
Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 0137-1452 nr 20
Temat:
Proza polska - 19 w. - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Proza rosyjska - 19 w. - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł spożywczy na tzw. wschodnich ziemiach wcielonych do Rzeszy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 / Ewangelina Twardowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1987
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 80
Temat:
Wojna światowa (1939-1945) - żywienie - Polska.
Przemysł rolno-spożywczy - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim / Józef Chojnacki
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2002
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179; nr 70
Temat:
Język polski - etymologia - nazwy.
Toponomastyka.
Nazwy geograficzne - Polska - Kujawy (region).
Nazwy geograficzne - Polska - Wielkopolska (region).
Wielkopolska (Polska ; region) - spisy geograficzne.
Kujawy (Polska ; region) - spisy geograficzne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Na Zachód ze Wschodu : Savoir i Kessel w nowoczesnym przemyśle literackim / Stanisław Jakóbczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 91
Temat:
Kessel, Joseph (1898-1979).
Savoir, Alfred (1883-1934).
Żydzi wschodnioeuropejscy - Francja - 1900-1945.
Teatr bulwarowy - Francja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 89
Temat:
Mickiewicz, Adam (1798-1855) - wpływ.
Miłosz, Czesław (1911-2004) - krytyka i interpretacja.
Romantyzm (literatura).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dwie twarze prozy chorwackiej przełomu tysiącleci : piśmiennictwo wojenne i krótkie opowiadanie / Ernest Miedzielski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2006
Seria:
Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1429-7612 ; nr 20
Temat:
Proza chorwacka - historia i krytyka.
Proza chorwacka - 1990- - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrachunek z mitem Fina w twórczości Väinö Linny i Paavo Rintali / Bolesław Mrozewicz
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2004
Seria:
Filologia Skandynawska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0208-7235 ; nr 10
Temat:
Linna, Väinö (1920-1992) - tematy, motywy.
Rintala, Paavo (1930- ) - tematy, motywy.
Charakter narodowy fiński - w literaturze.
Finlandia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje / Joanna Rękas
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Filologia Słowiańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1429-7612 ; nr 15
Temat:
Obrzędy i ceremonie ślubne - Serbia - 20 w.
Obrzędy i ceremonie ślubne - Serbia.
Pieśni weselne - Serbia - historia i krytyka.
Serbia - obyczaje i zwyczaje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od utopii do pragmatyzmu, od sekty do milionowej partii : socjaldemokracja niemiecka przed 1914 rokiem / Krzysztof Rzepa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1998
Seria:
Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 189
Temat:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Niemcy - polityka i rządy - 1789-1900.
Niemcy - polityka i rządy - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy społecznego porozumienia : pragmatyka dyskursu władzy / Przemysław Rotengruber
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Kulturoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1733-9103 ; nr 10
Temat:
Kontrola społeczna - Polska.
Władza (nauki społeczne).
Konsultacje społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy temporalne młodzieży : wybrane uwarunkowania / Hanna Liberska
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Nauk. UAM
Rok wydania:
2004
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 120
Temat:
Czas - aspekt psychologiczny.
Młodzież - postawy - badania - Polska - 1990-.
Nastolatki - psychologia - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Petrography and geochemistry of surface sediments from Sunda and Vietnamese shelves (South China Sea) / Robert Jagodziński
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Geologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0239-7560 ; nr 16
Temat:
Szelf kontynentalny - Chińskie, Morze.
Osady (geologia) - analiza.
Osady (geologia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język prezenterów radiowych / Agnieszka Mielczarek
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 0554-8179 ; nr 86
Temat:
Język polski - język potoczny.
Mass media i język - Polska - 1990-.
Programy radiowe - język.
Język polski - 1990- - język potoczny.
Programy radiowe - Polska - język.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz