Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja gatunków genomowych pałeczek Aeromonas oraz oznaczenie ich właściwości biochemicznych, fizjologicznych i oporności na wybrane czynniki przeciwbakteryjne / Adam Kaznowski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1998
Seria:
Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 59
Temat:
Aeromonas.
Genom.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Kazania świętokrzyskie" : od rękopisu do zrozumienia tekstu / Tomasz Mika
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 132
Temat:
Kazania świętokrzyskie - krytyka tekstu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne / Kamila Błażejewska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 183
Temat:
Energia odnawialna - prawo europejskie - 1990-.
Energia odnawialna - prawo - Polska - 1990-.
Energia biomasy - wykorzystanie.
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Energia biomasy - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Energia biomasy - wykorzystanie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Noun and verb codes in English monolingual dictionaries for foreign learners : a study of usefulness in the Polish context / Anna Dziemianko
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Filologia Angielska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; nr 36
Temat:
Język angielski - leksykografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy magnetycznej relaksacji jądrowej w obecności fluktuacji części radialnej oddziaływania dipolowego / Lidia Latanowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1988
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-825X ; nr 59
Temat:
Relaksacja magnetyczna jądrowa.
Fluktuacje.
Momenty dipolowe.
Dynamika cząsteczkowa.
Fluktuacje (fizyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody magnetochiralooptyczne w biologii / Marceli Koralewski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-825X ; nr 61
Temat:
Biologia - techniki.
Magnetooptyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka : próba nowego podejścia metodycznego / Alicja Budnik
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1460 ; nr 19
Temat:
Linie papilarne.
Dziedziczność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego / Mieczysław Prażmowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukkowe UAM
Rok wydania:
1963
Seria:
Prace Wydziału Filologicznego / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Polska ; nr 3
Temat:
Dobrzycki, Stanisław (1875-1931).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958 / Marek Mikołajczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 215
Temat:
Idee polityczne - Francja - 1945-1990.
Plan Schumana.
Traktaty Rzymskie (1957).
Europa - zjednoczenie - 1945-1970.
Francja - polityka i rządy - 1944-1958.
Francja - stosunki zagraniczne - 1945-1958.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wortbilder und Übersetzungsbilder : eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft / Joanna Kubaszczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2011
Seria:
Filologia Germańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8152 ; nr 54
Temat:
Język niemiecki - słowotwórstwo.
Język niemiecki - tłumaczenie na język polski.
Język polski - słowotwórstwo.
Język polski - tłumaczenie na język niemiecki.
Tłumaczenie.
Literatura - tłumaczenie.
Wyobrażenie (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku / Czesław Krawczak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0860-1402 ; nr 69
Temat:
Prawo budowlane - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metoda pomiaru czasów relaksacji spin-siatka protonów chemicznie nierównoważnych w jądrowym rezonansie paramagnetycznym / Kazimierz Jurga
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
1972
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Matematyki Fizyki i Chemii ; nr 7
Temat:
Magnetyczny rezonans jądrowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix Pomatia L.) w Polsce / Kazimierz Stępczak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1976
Seria:
Seria Zoologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 3
Temat:
Ślimak winniczek - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krystaliczno-amorficzny charakter polimetakrylanu metylu / Zygmunt Przeniczny
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Nauk UAM
Rok wydania:
1972
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Matematyki i Chemii nr 9
Temat:
Polimetakrylan metylu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany w życiu kulturalnym Poznania w latach 1945-1985 / Janina Mrówczyńska
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1991
Seria:
Nauki Polityczne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-141X ; nr 12
Temat:
Polityka kulturalna - Polska - 1945-1990.
Życie artystyczne - Polska - Poznań - 1945-1990.
Poznań (Polska) - życie intelektualne - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udział kinetyny w regulacji ekspresji genów podczas wzrostu liścieni ogórka (Cucumis sativus L.) / Jolanta Legocka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1992
Seria:
Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 50
Temat:
Ogórek - genetyka.
Cytokininy - skutki fizjologiczne.
Ogórek - wzrost.
Ekspresja genu u roślin.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkic fizjologiczny w polskiej i rosyjskiej literaturze lat trzydziestych - czterdziestych XIX wieku / Grażyna Jatczak
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1987
Seria:
Seria Filologia Rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 0137-1452 nr 20
Temat:
Proza polska - 19 w. - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Proza rosyjska - 19 w. - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej / Barbara Kotowa
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1989
Seria:
Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; 55
Temat:
Estetyka.
Wartości (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego : studium nad poglądami Davida Hilberta / Ewa Piotrowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1990
Seria:
Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; Nr 61
Temat:
Hilbert, David (1862-1943).
Formalizacja (matematyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poezji nie pisze się bezkarnie : z teorii i historii tropu poetyckiego / Agata Stankowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 96
Temat:
Poetyka.
Znaki i symbole - w literaturze.
Ironia - w literaturze.
Metonimia.
Poezja polska - 20 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instynkt tonalny : koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej / Piotr Podlipniak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2015
Seria:
Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1895-376X ; nr 37
Temat:
Muzykologia.
Tonalność.
Ewolucjonizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek / Jędrzej Jakubowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 195
Temat:
Spółki - przekształcanie - Polska - 1990-.
Spółki - prawo - Polska - 1990-.
Fuzja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modyfikacja powierzchni krzemionki cyklicznymi związkami krzemoorganicznymi i ocena wpływu niezablokowanych silanoli na właściwości chromatograficzne silikażelu / Jacek Nawrocki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo NaukoweUniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1989
Seria:
Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8241 ; nr 59
Temat:
Krzem - związki - badania.
Żel krzemionkowy - powierzchnie.
Krzem - związki organiczne.
Chromatografia żelowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Noc przeszła, a dzień się przybliżył" : studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku / Katarzyna Meller
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2004
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 83
Temat:
Literatura religijna polska - 16 w. - historia i krytyka.
Kościół katolicki - pisma polemiczne - historia i krytyka.
Reformacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miłosz i Mickiewicz : poezja wobec tradycji / Lidia Banowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 89
Temat:
Mickiewicz, Adam (1798-1855) - wpływ.
Miłosz, Czesław (1911-2004) - krytyka i interpretacja.
Romantyzm (literatura).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Molekularne podłoże fenyloketonurii : mutacje genu i zaburzenia dojrzewania pre-mRNA hydroksylazy fenyloalaninowej / Jadwiga Jaruzelska
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1995
Seria:
Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 55
Temat:
Fenyloketonuria - aspekt molekularny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim / Józef Chojnacki
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2002
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179; nr 70
Temat:
Język polski - etymologia - nazwy.
Toponomastyka.
Nazwy geograficzne - Polska - Kujawy (region).
Nazwy geograficzne - Polska - Wielkopolska (region).
Wielkopolska (Polska ; region) - spisy geograficzne.
Kujawy (Polska ; region) - spisy geograficzne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fulereny : wybrane modele skorelowanych elektronów / Andrzej Koper
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2003
Seria:
Seria Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-825X ; nr 79
Temat:
Elektrony - konfiguracja.
Fulereny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kaliope i Urania : rzymskie poematy astronomiczne / Radosław Piętka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Filologia Klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8160 nr 28
Temat:
Poezja epicka klasyczna - tematy, motywy.
Poezja klasyczna - historia i krytyka.
Astronomia - w literaturze.
Literatura łacińska - tematy, motywy.
Poezja dydaktyczna łacińska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczowniki predykatywne języka polskiego : w kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predykatywnych na tle porównawczym / Grażyna Vetulani
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2000
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 nr 64
Temat:
Język polski - syntagma rzeczownikowa.
Język polski - składnia.
Język polski - analiza dyskursu.
Język polski - wyrażenia odrzeczownikowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kino moralnego niepokoju : wokół wybranych problemów poetyki i etyki / Dobrochna Dabert
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2003
Seria:
Seria Filmoznawcza / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1642-8595 ; nr 3
Temat:
Kino polskie - 1960-1990 - historia i krytyka.
Kino polskie - 1960-1990 - tematy, motywy.
Kino - estetyka.
Kino polskie - 1960-1990 - katalogi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej / Paweł Zajas
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1895-376X ; nr 12
Temat:
Literatura niderlandzka - 19 w. - tematy, motywy.
Literatura niderlandzka - 20 w. - tematy, motywy.
Literatura polska - 19 w. - tematy, motywy.
Literatura polska - 20 w. - tematy, motywy.
Afryka Południowa - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Feats and defeats of memory : exploring spaces of Canadian magic realism / Agnieszka Rzepa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Filologia Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; 30
Temat:
Realizm magiczny (literatura) - Kanada.
Pamięć - w literaturze.
Literatura kanadyjska - 20 w. - historia i krytyka.
Literatura kanadyjska - 20 w. - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele syntagmatyczne konstrukcji opartych na nazwach relacji symetrycznych / Mikołaj Nkollo
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 35
Temat:
Język francuski - składnia.
Język polski - składnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i...granicach w głowie : szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego / Stanisław Lisiecki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 64
Temat:
Regiony przygraniczne - socjologia - Niemcy.
Regiony przygraniczne - socjologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany strukturalno-organizacyjne w szkolnictwie zawodowym PRL / Czesław Siwiński
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1981
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 52
Temat:
Szkoły zawodowe - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odmiany wolności : publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października / Jan Galant
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 118
Temat:
Wolność - w literaturze.
Polityka i literatura - Polska - 1945-1970.
Literatura polska - 1945-1970 - historia i krytyka.
Komunizm i literatura - Polska - 1945-1970.
Spory literackie - Polska - 1945-1970.
Krytyka - Polska - 1945-1970.
Komunizm i literatura - Polska.
Polska - 1956 (Polski Październik) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych / Anna Gulczyńska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 149
Temat:
Młodzi dorośli - seksualność - rozprawy akademickie.
Młodzi dorośli - rodzina.
Młodzi dorośli - seksualność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Natural language processing for Hungarian speech synthesis / Ilona Koutny
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Seria Językoznawstwo Stosowane / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1444 ; nr 22
Temat:
Język węgierski - gramatyka.
Język węgierski - analiza dyskursu.
Język węgierski - składnia.
Korpus językowy - informatyka.
Przetwarzanie języka naturalnego (informatyka).
Język węgierski - analiza prozodyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Allen Tate : a study in Southern modernism and the religious imagination / Joseph Kuhn
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Filologia Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; 32
Temat:
Tate, Allen (1899-1979) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Na starość : szkice o literaturze przełomu tysiącleci / Agnieszka Czyżak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 124
Temat:
Starość - w literaturze.
Literatura polska - 1990- - tematy, motywy.
Literatura polska - 1990- - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Uczta" Filoksenosa na tle tradycji greckiej poezji gastronomicznej / Magdalena Stuligrosz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Filologia Klasyczna, 0554-8160 ; nr 29
Temat:
Posiłki - aspekt społeczny - Grecja - starożytność.
Zwyczaje żywieniowe - Grecja - starożytność.
Poezja grecka - historia i krytyka.
Kuchnia - w literaturze.
Poezja grecka - tematy, motywy.
Grecja - obyczaje i zwyczaje - starożytność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtem jest miłość : obraz miłości w tekstach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 157
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - język.
Miłość - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Miłość - język.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka : syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych. Cz. 1 / Grażyna Vetulani
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Lingwistyka Komputerowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1896-379X ; nr 6
Temat:
Językoznawstwo - informatyka.
Kolokacja (językoznawstwo) - słowniki.
Język polski - składnia - słowniki.
Przetwarzanie języka naturalnego (informatyka).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antyczny Rzym Norwida / Magdalena Karamucka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Filologia Polska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 165
Temat:
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - krytyka i interpretacja.
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - i Rzym.
Poezja łacińska - tłumaczenia polskie - historia i krytyka.
Literatura łacińska - wpływ.
Rzym (państwo) - cywilizacja - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza : studium metodologiczne / Adriana Ciesielska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8195 ; nr 51
Temat:
Prehistoria - Polska.
Polska - cywilizacja - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych / Michał Sołtysiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8195 ; nr 52
Temat:
Archeologia - Polska - Pomorze Zachodnie (region).
Osadnictwo człowieka - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - średniowiecze.
Miasta średniowieczne - Polska - Pomorze Zachodnie (region).
Urbanizacja - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - średniowiecze.
Pomorze Zachodnie (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od Palemona do Giedymina : wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy. Cz. 1, W kręgu latopisów litewskich / Jan Jurkiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 221
Temat:
Historiografia - Litwa.
Kroniki - Litwa - historia i krytyka.
Etnologia - Litwa.
Legendy - Litwa - historiografia - 1500-1800.
Mitologia bałtyjska - historiografia - 1500-1800.
Litwa - do 1569 - historiografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atanazy Raczyński (1788-1874) : biografia / Michał Mencfel
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:
2016
Seria:
Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0556-1019 ; 42
Temat:
Raczyński, Atanazy (1788-1874) - biografie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
(Un)concealing the hedgehog : modernist and postmodernist American poetry and contemporary critical theories / Paulina Ambroży
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Filologia Angielska / Adam Mickiewicz University in Poznań, 0554-8144 ; nr 37
Temat:
Poezja amerykańska - 20 w. - historia i krytyka.
Modernizm (literatura) - Stany Zjednoczone.
Postmodernizm (literatura) - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Smugi Zagłady : emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci / Beata Przymuszała
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 166
Temat:
Holocaust - w literaturze.
Literatura polska - 20 w. - tematy, motywy.
Śmierć - w literaturze.
Żydzi - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teatr w kronice : studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych / Piotr Bering
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013
Seria:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Klasyczna ; nr 31
Temat:
Literatura polska - przed 1500 - historia i krytyka.
Literatura średniowieczna - historia i krytyka.
Kroniki - historia i krytyka.
Kroniki polskie - historia i krytyka.
Kroniki niemieckie - historia i krytyka.
Teatralność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The American baroque : use of iconology in American popular literature / Paweł Stachura
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Filologia Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; nr 39
Temat:
Literatura amerykańska - tematy, motywy.
Literatura barokowa - tematy, motywy.
Barok - wpływ.
Ilustracja książkowa - Stany Zjednoczone - 19 w.
Ilustracja książkowa - Stany Zjednoczone - 20 w.
Literatura popularna - Stany Zjednoczone - 19 w. - historia i krytyka.
Literatura popularna - Stany Zjednoczone - 20 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiersze o obrazach : studium z dziejów ekfrazy / Aneta Grodecka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 110
Temat:
Ekfrazy (literatura) - historia i krytyka.
Sztuka i literatura - Polska.
Poezja polska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ucho, oko, ciało : o prozie "młodych pisarzy" lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech / Barbara Kornacka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 44
Temat:
Proza włoska - 1970- - historia i krytyka.
Proza włoska - 1990- - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vanishing realities : social significance of material culture in Victorian novelistic discourse / Agnieszka Setecka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Filologia Angielska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8144 ; nr 40
Temat:
Powieść angielska - 19 w. - aspekt społeczny.
Powieść angielska - 19 w. - historia i krytyka.
Powieść angielska - 19 w. - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Staropolskie kolędy : cud betlejemskiej nocy w relacji autorów Kantyczek karmelitańskich z XVIII wieku / Maria Borejszo
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:
2016
Seria:
Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 169
Temat:
Kolędy polskie - 18 w. - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Kolędy polskie - 18 w. - antologie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna : (Józef do Egiptu od braci przedany; Job cierpiący; Aman) / Leszek Teusz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 130
Temat:
Chrościński, Wojciech Stanisław (około 1665-około 1735) - i Biblia.
Chrościński, Wojciech Stanisław (około 1665-około 1735) - krytyka i interpretacja.
Biblia - w literaturze.
Poezja epicka polska - 17 w. - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Brzemię przeszłości : zło jako przedmiot interpretacji historycznej / Maciej Bugajewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 212
Temat:
Historia - filozofia.
Zło.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historyczność kultury : w poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii / Wiktor Werner
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 211
Temat:
Historia - filozofia.
Historia - metodologia.
Kultura - filozofia - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce : studium z dziejów geografii kreacyjnej / Adam Krawiec
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 214
Temat:
Ciekawość.
Geografia - badania - Polska - średniowiecze.
Geografia - Polska - średniowiecze - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Figury bycia : od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran) / Patrycja Tomczak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 47
Temat:
Teresa od Dzieciątka Jezus (święta ; 1873-1897) - krytyka i interpretacja.
Weil, Simone (1909-1943) - krytyka i interpretacja.
Cioran, Emil (1911-1995) - krytyka i interpretacja.
Metafora - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Symbolika chrześcijańska.
Mistyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania retencyjne i oznaczanie wybranych sulfonamidów w środkach spożywczych metodą micelarnej chromatografii cieczowej / Arkadiusz Szymański
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2006
Seria:
Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8241 ; nr 76
Temat:
Przemysł rolno-spożywczy - warunki zdrowotne.
Chromatografia cieczowa - badania.
Żywność - badania.
Sulfonamidy - analiza.
Żywność - zawartość leków weterynaryjnych.
Chromatografia cieczowa wysokosprawna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu / Anna Myszka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Seria Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1460 ; nr 24
Temat:
Antropometria.
Kości - badanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ionising radiation and ozone in environmental studies : intermediates, stable products and mechanistic concepts / Roman Flyunt
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8241 ; nr 77
Temat:
Woda - chemia.
Promieniowanie jonizujące.
Ozon.
Radiochemia.
Ozon - aspekt środowiskowy.
Radioekologia.
Chemia radiacyjna - badania.
Fluorowce - związki organiczne - aspekt środowiskowy.
Ozonowanie.
Reakcje rodnikowe - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narzędzia i koncepcje analizy specjacyjnej / Przemysław Niedzielski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2007
Seria:
Seria Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8241 ; nr 78
Temat:
Specjacja (chemia).
Chemia analityczna - techniki.
Chemia środowiska - techniki.
Ekotoksykologia - pomiar.
Półmetale - związki - analiza.
Azot - związki - analiza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Sphagnum subsecundum complex (Sphagnaceae) : morphological variability and taxonomic implications / Iwona Melosik
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Seria Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-811X ; nr 75
Temat:
Sphagnum - Europa - morfologia.
Sphagnum - Japonia - morfologia.
Sphagnum - Ameryka - morfologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wysokość i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich / Oskar Nowak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Seria Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0137-1460 ; nr 27
Temat:
Młodzi mężczyźni - antropometria - Polska - 1870-1914.
Żołnierze - antropometria - Polska - Zabór pruski.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as an expression of adaptation to heavy industrial pollution : a case study of the population from Miasteczko Śląskie / Ewa Chudzińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 0554-811X ; nr 79
Temat:
Sosna zwyczajna - adaptacja - Polska - Miasteczko Śląskie.
Sosna zwyczajna - genetyka - Polska - Miasteczko Śląskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Równowagi kwasowo-zasadowe w kompleksach pirydyn i ich pochodnych z wiązaniem wodorowym / Piotr Barczyński
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2000
Seria:
Chemia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 0554-8241 ; nr 70
Temat:
Pirydyna - pochodne.
Wiązania wodorowe.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz