Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Więźniowie - resocjalizacja - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys w resocjalizacji a wybrane aspekty pracy penitencjarnej / pod red. Doroty Lizoń-Szłapowskiej ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 284
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja penitencjarna - aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wydania:
2012
Seria:
Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; t. 8
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W stronę readaptacji społecznej / pod red. Anny Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Rok wydania:
2009
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska resocjalizacja i więziennictwo : konteksty, praktyki, studia / pod red. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ; t. 2
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Katharsis" kary : wybrane obszary problematyki penitencjarnej / red. Natalia Maria Ruman
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda
Rok wydania:
2013
Temat:
Kary więzienia - Polska - 1945-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1945-.
Karanie - filozofia.
Więzienia - Polska - historia.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Duszpasterstwo więźniów - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2007
Temat:
Polskie Towarzystwo Penitencjarne.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska.
Więźniowie - Polska - psychologia.
Przestępczość - zapobieganie - Polska.
Więzienia - prawo - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja : zamierzenia a rzeczywistość / Jana Chojecka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 203
Temat:
Więźniarki - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego / pod red. nauk. Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Wydawca:
Opole ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej / Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ; t. 3
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Europa - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narkotyki w więzieniach : polityka wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób będących użytkownikami środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych na tle rozważań o celach kary / Maria Moulin-Stożek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
Rok wydania:
2021
Temat:
Więźniowie - używanie narkotyków - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego : aktualne problemy prawa karnego wykonawczego / red. Grażyna B. Szczygieł, Piotr Hofmański
Wydawca:
Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
1999
Seria:
Publikacje Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prawo Karne ; 4
Temat:
Więźniowie - status prawny - Polska - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunkowe skazania : (wyniki badań 4.061 spraw z terenu 14 województw) / Generalna Prokuratura. Samodzielny Wydział Badań Problematyki Przestępczości
Wydawca:
Warszawa : Prokuratura Generalna. Samodzielny Wydział Badań Problematyki Przestępczości
Rok wydania:
1964
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1945-1990.
Zawieszenie wykonania kary - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność oddziaływań penitencjarnych : w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych / red. Małgorzata Kuć
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 43
Temat:
Subkultura więzienna - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Zwolnienie warunkowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania / Aldona Nawój
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Katarzyna Mirosław-Nawrocka, Joanna Moleda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Rok wydania:
2014
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych : praca zbiorowa / pod red. Hanny Malickiej-Gorzelańczyk i Pawła Prusaka ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Rok wydania:
2008
Temat:
Duszpasterstwo więźniów - Polska.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska.
Przestępczość młodocianych - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce : w poszukiwaniu skuteczności : praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela, przy współpr. Moniki Paliwody i Małgorzaty Spryszyńskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności / Małgorzata Kuć
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 36
Temat:
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie szkoły resocjalizacji / redakcja naukowa Irena Pospiszyl, Milena Miałkowska-Kozaryna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright © 2022
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska.
Integracja społeczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela i Piotra Stępniaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [et al.]
Wydawca:
Kalisz [etc.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
Rok wydania:
2008
Temat:
Więzienia - Polska - 1990- - konferencje.
Probacja (prawo) - Polska - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa. Cz. 1 / [red. zeszytu Jolanta Lipka]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja Master
Rok wydania:
1995
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały, 0860-8334 ; 28 (1995)
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa. Cz. 2 / [red. merytoryczny Jan Malec] ; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja Master
Rok wydania:
1997
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały, 0860-8334 ; 32 (1997)
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa. Cz. 3 / [red. merytoryczny Jan Malec] ; Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja Master
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały, 0860-8334 ; 34 (1998)
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa. Cz. 4, Wybrane instytucje kodeksu karnego wykonawczego w praktyce penitencjarnej / [red. Janusz Zagórski]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja Master
Rok wydania:
2000
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały, 0860-8334 ; 42
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Rok wydania:
2009
Seria:
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie - horyzonty resocjalizacyjne / pod red. Sławomira Przybylińskiego
Wydawca:
Kraków : Impuls
Rok wydania:
2011
Seria:
Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; t. 6
Temat:
Rehabilitacja - Polska - 1990-.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990-.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym : analiza pedagogiczna / Kazimierz Pierzchała
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2012
Temat:
Kapelani więzienni - Polska.
Duszpasterstwo więźniów - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - psychologia.
Więźniowie - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja T. 2 / pod red. Franciszka Kozaczuka, Moniki Badowskiej-Hodyr, Antoniego Olaka
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Dewiacje społeczne - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zwalczanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Ośrodki dla młodocianych przestępców - Polska.
Młodzież społecznie zaniedbana - rehabilitacja - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Więźniowie poszkodowani : psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej / Mariusz Snopek
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2019
Temat:
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Psychologia penitencjarna - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - postawy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Więźniowie poszkodowani : psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej / Mariusz Snopek
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Psychologia penitencjarna - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - postawy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa : księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego / pod redakcją naukową Aldony Nawój-Śleszyński i Aleksandry Leszczyńskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Więźniarki - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - status prawny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Mariusz Snopek
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - postawy - 1990-.
Młodzież w trudnej sytuacji - rehabilitacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej / redakcja naukowa Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka-Marek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2016
Seria:
Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 242
Temat:
Wychowanie w rodzinie - aspekt psychologiczny.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Osoby z niepełnosprawnością - rehabilitacja - Polska - 1990-.
Problemy społeczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne / Katarzyna Gucwa-Porębska ; [recenzenci Kazimierz W. Frieske, Piotr Nowak]
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2015
Temat:
Przestępczość - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa i obowiązki osób odbywających karę pozbawienia wolności i opuszczających zakłady karne / redakcja Adam Bułat, Agnieszka Kilińska-Pękacz
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2020 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Więźniowie - status prawny - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Więźniowie - status prawny - Hiszpania - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski ; Uniwersytet Wrocławski, Slezská Univerzita w Opavé, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Wydawca:
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe "Atla 2"
Rok wydania:
2008
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Czechy.
Pedagogika resocjalizacyjna - Czechy.
Dewiacje społeczne - Czechy - 1990-.
Dewiacje społeczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Adaptacja społeczna - Polska - 1990-.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Młodociani przestępcy w więzieniu / Hanna Świda, Witold Świda
Wydawca:
Warszawa : Wiedza Powszechna
Rok wydania:
1961
Seria:
Sygnały
Temat:
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - Polska - postawy.
Więźniowie - Polska - psychologia.
Ośrodki dla młodocianych przestępców - Polska - 1945-1970 - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej / pod redakcją Tomasza Kalisza
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 2084-5065 ; 33
Acta Universitetis Wratislaviensis, 0239-6661 ; 3617
Temat:
Kary zastępcze - Polska - 1990-.
Probacja (prawo) - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocjalizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości / [pod red. Bronisława Urbana] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Wydawca:
Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda
Rok wydania:
2007
Temat:
Więzienia - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - Polska - 1990- - konferencje.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość młodocianych - Polska - 1990- - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Przestępczość - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Europa - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Europa - 1990-.
Więzienia - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014 / red. Adam Kwieciński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Uwięzienie - Polska - 1990-.
Więźniowie - status prawny - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Aresztowanie tymczasowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Kuratorzy sądowi - Polska - 1990- - konferencje.
Mediacja - Polska - 1990- - konferencje.
Pedagogika resocjalizacyjna - Polska - 1990- - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym : aspekty prawne / red. nauk. Adam Kwieciński
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Więźniowie - status prawny - Polska - 1990-.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Więźniowie - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie polityczni - Polska.
Recydywa - Polska.
Więźniarki - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw / Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska, Joanna Klimczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Kary więzienia - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - psychologia.
Psychologia kryminologiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja a sport : podejście eksperymentalne / Ryszard Botwina, Aleksander Stuła, Paweł Kobes
Wydawca:
Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
Rok wydania:
2014
Temat:
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - sport - Polska - 1990-.
Młodzież społecznie zaniedbana - sport.
Młodzież społecznie zaniedbana - rehabilitacja.
Pedagogika resocjalizacyjna.
Sport dla dzieci - aspekt psychologiczny.
Sport - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych / pod red. Anetty Jaworskiej, Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska.
Młodzież w trudnej sytuacji - opieka i pomoc - Polska.
Młodzież w trudnej sytuacji - rehabilitacja - Polska.
Przestępczość młodocianych - zapobieganie - Polska.
Więźniowie - psychologia.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Istota i znaczenie instytucji zatarcia skazania / Stanisław Zimoch. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie części ogólnej prawa karnego za rok 1977 / Marian Cieślak i Jan Waszczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Palestry
Temat:
Polska. Sąd Najwyższy.
Prawo karne - Polska - orzecznictwo.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej / redakcja Justyna Kusztal i Karolina Kmiecik-Jusięga
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo WAM : Akademia "Ignatianum"
Rok wydania:
2014
Seria:
Dylematy Resocjalizacji
Temat:
Pedagogika resocjalizacyjna.
Rehabilitacja - aspekt społeczny.
Opieka społeczna - Polska - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych w Polsce / Sylwester Bębas
Wydawca:
Radom : Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczania.
Więźniowie - Polska - 1990-.
Więźniowie - życie religijne.
Więźniowie - Polska - życie religijne - 1990-.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska - 1990-.
Więźniowie - Polska - postawy - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz