Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wiadomości Statystyczne" wg kryterium: Tytuł


Wyświetlanie 1-45 z 45
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy Kolumb : pamiętnik podróży i wiadomości statystycznych / przez F. S. Dmochowskiego
Wydawca:
Warszawa : w Xięgarni F. S. Dmochowskiego, (Warszawa : w Drukarni Maxymiliana Chmielewskiego)
Rok wydania:
1839
Temat:
Podróże - 19 w. - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy / [red. nauk. Krzysztof Jakóbik ; oprac. red. Anatol Kula]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 57
Temat:
Statystyka - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka i ekonometria w Polsce Ludowej / [aut. Stanisław Kuziński et. al.] ; Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; 31
Temat:
Statystyka - Polska - 1945-1990.
Ekonometria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestowanie w kapitał ludzki : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Borkowskiej ; [aut.: Alina Baran et al.] ; Główny Urząd Statystyczny ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2007
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55
Temat:
Zasoby ludzkie.
Edukacja i zatrudnienie.
Personel - kształcenie.
Zarządzanie wiedzą.
Ekonomiści.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania statystyczne metodą reprezentacyjną w krajach socjalistycznych / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1971
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 0067-7795 ; t. 14
Temat:
Statystyka - metodologia.
Statystyka - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tematyka i organizacja spisów powszechnych w Polsce / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1981
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 32
Temat:
Statystyka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy demograficzne Polski Ludowej : Sympozjum 5-7 X 1967 / Główny Urząd Satystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Satystyczny
Rok wydania:
1967
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 4
Temat:
Demografia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy metodologiczne badań reprezentacyjnych : seminarium 21-24 IV 1970 / prace red. : Jan Kordos [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1971
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 15
Temat:
Metoda reprezentacyjna (statystyka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka małych obszarów - symulacyjne badanie próbnika Gibbsa w hierarchicznym modelu bayesowskim / Wojciech Niemiro, Jacek Wesołowski
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 62
Temat:
Statystyka małych obszarów.
Statystyka Bayesa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eksperymentalne badania budżetów rodzinnych metodą rotacyjną : seminarium, 28-29 IV 1971 / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny - Departament Wydawnictw
Rok wydania:
1972
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 18
Temat:
Budżety rodzinne - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia metodologiczne statystyki społeczno-demograficznej : konferencja naukowa Warszawa 25 IV 1975 r. / [oprac. merytoryczne Władysław Kondrat] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1976
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; 26
Temat:
Nauki społeczne - metody statystyczne - konferencje.
Statystyka demograficzna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy demograficzne kraju : konferencja naukowa, Warszawa 17-18 IV 1974 r. / [przedm. Stanisław Kuziński]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1974
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 24
Temat:
Demografia - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys metody reprezentacyjnej = Outline of sampling methods / [Ryszard Zasępa] ; Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
dr. 1991
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 39
Temat:
Metoda reprezentacyjna (statystyka).
Metoda reprezentacyjna (statystyka) - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy demograficzne województwa lubelskiego : konferencja naukowa Puławy 4-5 X 1979 r. / [oprac. merytoryczne Władysław Kondrat] ; Urząd Wojewódzki w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1983
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 33
Temat:
Demografia - Polska - Lubelskie, Województwo (1975-1998) - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną : konferencja naukowa, Zwartowo, 26-28 września 1988 r. / [oprac. merytoryczne Ryszard Zasępa] ; Polskie Towarzystwo Statystyczne. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1989
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 0067-7795 ; t. 36
Temat:
Metoda reprezentacyjna (statystyka) - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego : konferencja naukowa, Wrocław, 7-8 marca 2011 r. / [oprac. red. Anatol Kula] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 65
Temat:
Statystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - metody statystyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia badań reprezentacyjnych w GUS : prace Komisji Matematycznej / [oprac. merytoryczne Stefan Giembicki] ; Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 29
Temat:
Metoda reprezentacyjna (statystyka).
Statystyka matematyczna - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy demograficzne ziem zachodnich i północnych PRL : materiały z konferencji 14 i 15 X 1968 / [red. Jan Iszkowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zarząd Wydawnictw
Rok wydania:
1969
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 6
Temat:
Demografia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola młodzieży w życiu społeczno-gospodarczym kraju : konferencja naukowa, Gdańsk 10-11 V 1976 r. / [oprac. merytoryczne Władysław Kondrat] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 27
Temat:
Młodzież - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce : konferencja naukowa, Łódź, 12-14 października 2009 r. / [red. nauk. Czesław Domański, Teresa Śmiłowska] ; Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Łodzi
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 63
Temat:
Urbanizacja - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Urbanizacja - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Polityka miejska - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka miejska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny Polski w świetle badania dochodu narodowego : konferencja naukowa Warszawa, 19 XII 1972 r. / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1973
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 0067-7795 ; t. 22
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych = Voprosy integracii statističeskih issledovanij domašnih hozâjstv / [oprac. merytoryczne i red. Stanisław Jońca, Sławomir Mierzejewski]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1987
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 34
Temat:
Gospodarstwa domowe - badania - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wskaźniki społeczne = Social indicators : Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wskaźniki Społeczne, Warszawa, 8-9 października 1990 r. / [oprac. red. Stanisław Jońca]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1991
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 41
Temat:
Jakość życia - Polska - konferencje.
Infrastruktura (ekonomia) - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r. : posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 3 V 1969 / [prace red. pod kier. Czesława Kozłowskiego] ; Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1970
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 10
Temat:
Spis ludności.
Polska - 1945-1970 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania polskiej statystyki : Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia Statystyki Polskiej, Warszawa, 29 czerwca 1993 r. / [oprac. red. Stanisław Jońca] ; Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1994
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 43
Temat:
Statystyka - Polska - konferencje.
Statystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych : Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego / [red. nauk. Andrzej MIszczuk] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 60
Temat:
Polska. Główny Urząd Statystyczny - konferencje.
Statystyka - Polska - 1990- - konferencje.
Statystyka - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Statystyka - konferencje.
Regiony przygraniczne - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym : konferencja naukowa w Toruniu (16-18.04.2008 r.) z okazji 90-lecia istnienia GUS / [oprac. red. Anatol Kula] ; Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 58
Temat:
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka wczoraj, dziś i jutro : I Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego i 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego / [oprac. red. Anatol Kula] ; Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne
Wydawca:
Warszawa : [Zakład Wydawnictw Statystycznych]
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 56
Temat:
Statystyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzędu Statystycznego i 200-lecia statystyki polskiej, Poznań 22 i 23 września 1993 r. / [oprac. red. Stanisław Jońca]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Statystyczne : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1995
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych / Główny Urząd Statystyczny ; t. 44
Temat:
Polska. Główny Urząd Statystyczny - konferencje.
Statystyka - metodologia.
Statystyka - Polska - 19 w. - konferencje.
Statystyka - Polska - 20 w. - konferencje.
Statystyka - Polska - metodologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokładność danych w badaniach społecznych = Točnost dannyh v social'nyh issledovaniâh = Data accuracy in social surveys / Jan Kordos
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Rok wydania:
1987
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 35
Temat:
Gospodarstwa domowe - rachunkowość - badania.
Gospodarstwa domowe - rachunkowość - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój myśli i instytucji statystycznych na ziemiach polskich : Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 75-lecia Głównego Urzedu Statystycznego i 200-lecia statystyki polskiej, Kraków-Mogilany, 24-25 maja 1993 r. / [oprac. red. Stanisław Jońca] ; Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1994
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 42
Temat:
Statystyka - Polska - historia.
Statystyka - Polska - 19 w. - konferencje.
Statystyka - Polska - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyczne metody badania cen : konferencja naukowa, Sulejów-Podklasztorze, 18-19 września 1989 r. = Statističeskie metody issledovaniâ cen : naučnaâ konferenciâ Suleuv-Podklaštože 18-19 sentâbrâ 1989 g. / [oprac. red. Stanisław Jońca] ; Polskie Towarzystwo Statystyczne, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1990
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 38
Temat:
Ceny - metody statystyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie budżetu czasu : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Teoria i praktyka badania modeli wykorzystania czasu przez ludność" Jabłonna, 2 września 1988 r. = Issledovanie bùdžeta vremeni : materialy iz Meždunarodnoj Naučnoj Konferencii "Teoriâ i praktika issledovaniâ modelej ispolzovaniâ vremeni naseleniem" Âblonna, 2 sentâbrâ 1988 g. / [oprac. merytoryczne Wiesław Łagodziński]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych
Rok wydania:
1990
Seria:
Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 0067-7795 ; t. 37
Temat:
Czas - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-45 z 45

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz