Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wody podziemne - ochrona - Polska." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-28 z 28
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych = Methodical principles of groundwater protection / red. Antoni S. Kleczkowski ; [aut.: A. F. Adamczyk et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Hydrogeologii, Geologii Inżynierskiej i Górniczej
Wydawca:
Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza]
Rok wydania:
1994
Temat:
Wody podziemne - ochrona - Polska.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce : informator PSH / redakcja naukowa: Józef Mikołajków i Andrzej Sadurski ; autorzy: Józef Chowaniec i 31 pozostałych ; Ministerstwo Środowiska, KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2017
Temat:
Wody podziemne - badania - Polska.
Wody podziemne - ochrona - Polska.
Hydrogeologia - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego, ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona : informator PSH / Andrzej Pacholewski [i 13 pozostałych] ; pod redakcją Andrzeja Pacholewskiego ; recenzent Andrzej Sadurski
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2016
Temat:
Wody podziemne - ochrona - Polska - Częstochowska, Wyżyna.
Wody podziemne - ochrona - Polska - Wieluńska, Wyżyna.
Wody podziemne - Polska - Częstochowska, Wyżyna.
Wody podziemne - Polska - Wieluńska, Wyżyna.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska - Częstochowska, Wyżyna.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska - Wieluńska, Wyżyna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych : IV Konferencja Sozologiczna, Poznań 18 XI 1993 : praca zbiorowa / pod red. Janusza Skoczylasa ; Polskie Towarzystwo Geologiczne ; Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1993
Temat:
Wody podziemne - konferencje.
Studnie - Polska - konferencje.
Zaopatrzenie w wodę - Polska - Poznań - konferencje.
Wody podziemne - ochrona - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wody podziemne utworów węglanowych południowej cześci Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony / Jacek Różkowski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2430
Temat:
Wody podziemne - ochrona - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Hydrogeologia - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Wody podziemne - chemia - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strefy ochrony ujęć wód podziemnych : problematyka wodociągowa, urbanistyczna i sanitarna / Bohdan Łyp
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Wody podziemne - ochrona - Polska - 1990-.
Woda - prawo - Polska - 1990-.
Zaopatrzenie w wodę - Polska - 1990-.
Ujęcia wody (budowle hydrotechniczne) - ochrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wody na obszarach chronionych : streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych : materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Marii Baścik i Józefa Partyki ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ; Ojcowski Park Narodowy ; Komisja Hydrologiczna Poskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Ojców : Ojcowski Park Narodowy
Rok wydania:
2008
Temat:
Wody powierzchniowe - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Parki narodowe - Polska - konferencje.
Wody powierzchniowe - ochrona - Polska - konferencje.
Wody podziemne - ochrona - Polska - konferencje.
Wody podziemne - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce / Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1993
Seria:
Geologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 13
Temat:
Woda - zanieczyszczenie.
Hydrogeologia - aspekt środowiskowy.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Wody podziemne - ochrona - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się jakości wód podziemnych utworów czwartorzędowych w warunkach naturalnych oraz wymuszonych eksploatacją / Józef Górski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kształtowania Środowiska
Rok wydania:
1981
Temat:
Wody podziemne - jakość - Polska - Wielkopolska (region) - czwartorzęd.
Wody podziemne - wykorzystanie.
Wody podziemne - ochrona.
Woda - chemia - aspekt środowiskowy.
Zaopatrzenie w wodę.
Woda kopalniana - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współoddziaływanie wód zwykłych i leczniczych - zasady dokumentowania, ochrony i gospodarki wodnej / pod red. Wojciecha Ciężkowskiego ; [aut. Wojciech Ciężkowski et al.]
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Wody podziemne - skład chemiczny - Polska.
Wody podziemne - zarządzanie.
Wody mineralne - ochrona - Polska.
Wody mineralne - jakość - Polska.
Przepływ wód podziemnych - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wody na obszarach chronionych / red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Rok wydania:
2008
Temat:
Wody powierzchniowe - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Wody powierzchniowe - ochrona - Polska - konferencje.
Ekologia wód - Polska - konferencje.
Wody podziemne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : WNoZ
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 22
Temat:
Wody podziemne - jakość - Polska.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zawartość rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla w wodach podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych / Dorota Porowska
Wydawca:
Warszawa : KGW PAN
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 0867-7816 ; z. 24
Temat:
Wody podziemne - skład chemiczny - Polska - Warszawa (aglomeracja).
Wody podziemne - skutki działalności człowieka - Polska - Warszawa (aglomeracja).
Wody podziemne - zawartość tlenu - Polska - Warszawa (aglomeracja).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Arsen, antymon i selen w wodach podziemnych doliny rzeki Warty pomiędzy Poznaniem a Śremem / Marcin Siepak
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2005
Seria:
Geologos - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 1
Temat:
Wody podziemne - analiza - Polska - Warty, Dolina.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - analiza - Polska - Warty, Dolina.
Wody podziemne - zawartość arsenu - Polska - Warty, Dolina.
Wody podziemne - zawartość selenu - Polska - Warty, Dolina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Katowicach : raport z badań wykonanych w latach 1993-1996 / [aut. Andrzej J. Witkowski] ; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Katowice : [UŚ]
Rok wydania:
1997
Temat:
Stacje kontroli jakości wody - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Wody podziemne - jakość - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych / Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik
Wydawca:
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
Rok wydania:
2005
Temat:
Wody podziemne - jakość - Polska - zarządzanie.
Wody podziemne - jakość - stacje monitoringu - Polska.
Monitoring środowiska - metody statystyczne.
Woda - chemia - Polska.
Wody podziemne - analiza - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 2 = State and anthropogenic changes of water quality in Poland. Vol. 2 / pod red. Janusza Burcharda ; Uniwersytet Łódzki, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2002
Temat:
Opady (meteorologia) - chemia - konferencje.
Opady (meteorologia) - Polska - konferencje.
Wody podziemne - chemia - konferencje.
Wody podziemne - jakość - Polska - konferencje.
Wody powierzchniowe - chemia - konferencje.
Wody powierzchniowe - jakość - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne oraz określenie działań mających na celu ochronę rezerwatu Niebieskie Źródła / Danuta Małecka, Jerzy Małecki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 0867-7816 ; z. 14
Temat:
Wody podziemne - jakość.
Wody podziemne - Polska - Bystrzycy, Dorzecze.
Hydrogeologia - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ) - badania w terenie.
Hydrogeologia - badania - Polska.
Woda - chemia - badania.
Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła" (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji : (na przykładzie konurbacji katowickiej) / Stanisław Czaja
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1782
Temat:
Odpływ (hydrologia) - Polska - Katowice (aglomeracja).
Przyroda - skutki działalności człowieka - Polska - Katowice (aglomeracja).
Wody podziemne - Polska - Katowice (aglomeracja).
Wody powierzchniowe - Polska - Katowice (aglomeracja).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi w środowisku wodno-gruntowym / [aut. Grzegorz Malina, Andrzej Szczepański] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. EL WOJ-TRIO
Rok wydania:
1994
Seria:
Biblioteka Monitoringu Środowiska
Temat:
Zanieczyszczenie gleb węglowodorami - zwalczanie.
Zanieczyszczenie wody węglowodorami - zwalczanie.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. T. 2, 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim / pod red. Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Różkowskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ ; nr 37
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - historia.
Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - personel - bibliografia.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Hydrogeologia - Polska.
Książka
    Wyświetlanie 1-28 z 28

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz