Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Współpraca przedsiębiorstw." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-59 z 59
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce / Agata Sudolska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2011
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Współpraca przedsiębiorstw - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym : kontekst sztuk performatywnych / Wójcik Dagmara
Wydawca:
Warszawa : Difin SA
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Organizacja - innowacje.
Współpraca kulturalna.
Planowanie strategiczne.
Współpraca - aspekt społeczny.
Alianse strategiczne (biznes) - Polska - 1990-.
Współpraca przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
TRANS '09 : Wspólna Europa : partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brdulak, Elżbiety Duliniec, Tomasza Gołębiowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Temat:
Alianse strategiczne (biznes).
Alianse strategiczne (biznes) - Polska.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Współpraca przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych : współpraca, kooperacja, sieci / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Współpraca przedsiębiorstw.
Sieci przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2007
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Przedsiębiorstwa joint venture - Polska.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Współpraca przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa / Wojciech Czakon
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Planowanie strategiczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Współpraca przedsiębiorstw.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński, Andrzej Kozina ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Wydawca:
Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2016
Temat:
Sieci przedsiębiorstw.
Komunikacja w organizacjach.
Współpraca przedsiębiorstw.
Warunki pracy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Stosunki w przedsiębiorstwie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze kreatywnym na przykładzie sztuk performatywnych / Dagmara Wójcik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Planowanie strategiczne.
Współpraca kulturalna.
Performance (sztuka).
Współpraca przedsiębiorstw.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 215
Temat:
Kapitał intelektualny.
Współpraca przedsiębiorstw.
Relacje z klientami.
Stosunki w przedsiębiorstwie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami / Piotr Cezary Sosnowski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Biznes - aspekt środowiskowy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Stosunki klienci-dostawcy.
Współpraca przedsiębiorstw.
Logistyka (organizacja) - aspekt środowiskowy.
Dostawa towarów - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor usług profesjonalnych : usieciowienie, umiędzynarodowienie i dyfuzja wiedzy / Justyna Matysiewicz, Danuta Babińska, Sławomir Smyczek
Wydawca:
Warszawa : Placet
Rok wydania:
2014
Temat:
Usługi - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Usługi - ocena.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research handbook on global governance, business and human rights / edited by Axel Marx, Geert van Calster, Jan Wouters with Kari Otteburn, Diana Lica
Wydawca:
Cheltenham, UK ; Northhampton, MA : Edward Elgar Publishing
Rok wydania:
© 2022
Seria:
Research Handbooks on Globalization and the Law
Temat:
Prawa człowieka i globalizacja.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - prawo.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Współpraca międzynarodowa.
Globalizm.
Prawa człowieka.
Biznes.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej : (wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania). T. 1 / redakcja naukowa Henryk Lewandowski, Krzysztof Malik, Maciej Miszewski
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ; Opole : Politechnika Opolska
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej : (wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania). T. 2 / redakcja naukowa Henryk Lewandowski, Krzysztof Malik, Maciej Miszewski
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji ; Opole : Politechnika Opolska
Rok wydania:
2000
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - informatyka.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Promyšlennaâ demokratiâ i evolûciâ partnerstwa truda i kapitala : (na primere Velikobritanii) : naučno-analitičeskij obzor / avt. obzora T.V. Černomorova ; otv. red. S. Ja Veselovskij ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam
Wydawca:
Moskva : RAN
Rok wydania:
1996
Seria:
Socialno-Ekonomičeskiê Problemy Stran Zapada
Temat:
Prywatyzacja.
Pomoc gospodarcza - współpraca międzynarodowa.
Traktaty.
Kapitał.
Wielka Brytania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek : koncepcja marketingowa / Renata Oczkowska
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 164
Temat:
Przedsiębiorstwa joint venture.
Przedsiębiorstwa joint venture - Polska.
Alianse strategiczne (biznes).
Marketing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / pod red. Małgorzaty Bednarczyk ; [aut. Małgorzata Bednarczyk et. al.]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - członkostwo.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw / Jerzy Cieślik ; współpraca: Ewelina Augustyn, Patrycja Gałązka-Seliga, Magdalena Kalbarczyk, Krzysztof Kowalski, Michał Maksimik, Agnieszka Sosnowska
Wydawca:
Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - 1990-.
Eksport
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Inwestycje zagraniczne
Kapitał zagraniczny
Polityka gospodarcza
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Dane statystyczne
Raport
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, integracja Europy, otoczenie finansowe współczesnej firmy / pod redakcją Leona Olszewskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 12
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Rozwój gospodarczy - aspekt polityczny - Europa.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarka rynkowa - Europa.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness / eds. Tomasz Komornicki and Konrad Ł. Czapiewski
Wydawca:
Warszawa : IGiPZ PAN
Rok wydania:
2007
Seria:
Europa XXI / Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich, 1429-7132 ; 2007, nr 16
Temat:
Gospodarka regionalna.
Konkurencyjność (ekonomia).
Aglomeracje miejskie - aspekt ekonomiczny - Europa - 1990-.
Gospodarka regionalna - Europa - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Europa - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : przy współpr. z Deloitte
Rok wydania:
2008
Temat:
Delokalizacje (ekonomia).
Globalizacja - 21 w.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Outsourcing.
Usługi wspólne (zarządzanie) - Polska.
Offshoring.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Beata Stępień, Małgorzata Bartosik-Purgat, Lidia Danik, Alicja Hadryś-Nowak, Agnieszka Kaczmarek, Agata Linkiewicz, Henryk Mruk, Łukasz Puślecki, Jerzy Schroeder, Michał Staszków, Rafał Śliwiński, Barbara Wilczyńska, Sonia Woś
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2018
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - wzrost.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - personel - kierowanie.
Komunikacja marketingowa.
Konkurencyjność (ekonomia).
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-59 z 59

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz