Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa). Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maria Kruk
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; nr 14
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990-.
Prawo konstytucyjne (prawo europejskie) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ius Novum / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
Rok wydania:
2007-
Temat:
Prawo - Polska - historia - czasopisma.
Prawo konstytucyjne - Polska - czasopisma.
Idee polityczne - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej / Janusz Filipczuk ; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw człowieka / Jarosław Sozański
Wydawca:
Warszawa : WSHiP
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 1
Temat:
Unia Europejska - i mniejszości.
Mniejszości - status prawny - Kraje Unii Europejskiej.
Mniejszości - prawa - Kraje Unii Europejskiej.
Prawa człowieka - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej / Janusz Filipczuk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek papierów wartościowych : wybrane zagadnienia / Ewa Komajda
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Papiery wartościowe - Polska.
Giełda - Polska - 1990-.
Papiery wartościowe - podręczniki akademickie.
Rynek kapitałowy - Polska - podręczniki akademickie.
Papiery wartościowe - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczna efektywność gospodarowania w Polsce (1970-2002) / Stefan Felbur
Wydawca:
Warszawa : WSHiP
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 6
Temat:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego - Polska - 1970-2000.
Wskaźniki rozwoju społecznego - Polska - 1970-2000.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej : implikacje dla Polski / Leokadia Oręziak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Podatek - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logika dla prawników : z wykładów prezentowanych w programie PowerPoint / Edward Nieznański
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Logika - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka polska u progu XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. nauk. Witold Jakóbik
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Konferencje Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka polska w procesie światowych przemian / pod red. Witolda Jakóbika
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; nr 13
Temat:
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kary długoterminowe : polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia / red. nauk. Teresa Gardocka
Wydawca:
Warszawa : Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; nr 12
Temat:
Kary więzienia - Polska - 1990-.
Wykonywanie kar - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Kara dożywotniego więzienia - Polska - 1990-.
Polityka kryminalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo w okresie społecznych przemian / red. nauk. Stanisław Pawela
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; nr 10
Temat:
Prawo - kodyfikacja - Polska - 1990-.
Prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wizje i perspektywy Unii Europejskiej a polska polityka integracyjna : międzynarodowa konferencja naukowa / Józef M. Fiszer red. nauk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Rok wydania:
2003
Seria:
Konferencje Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Unia Europejska - Polska - prognozy - konferencje.
Unia Europejska - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Status prawny wojewody / red. nauk. Marek Chmaj ; [aut. rozdz. Marek Chmaj et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 7
Temat:
Wojewodowie - status prawny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Bibliografia Penitencjarna : (pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce) / Gertruda i Józef Koreccy
Wydawca:
Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
Rok wydania:
1993-2008
Temat:
Więzienia - Polska - bibliografia.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W pięćsetlecie Konstytucji Nihil Novi : z dziejów stanowienia prawa w Polsce / pod redakcją Andrzeja Ajnenkiela
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Parlamentaryzm - Polska - 16 w.
Parlamentaryzm - Polska - konferencje.
Prawo - kodyfikacja - Polska - 20 w. - konferencje.
Polska - historia konstytucyjna - 16 w.
Polska - historia konstytucyjna - 16 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach / red. nauk. Jerzy Kisielnicki
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 4
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka oparta na wiedzy : aspekty międzynarodowe / red. nauk. Dariusz Rosati
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie i Opracowania - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Innowacje - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwo prawa : demokratyczne państwo prawne : antologia / [wybór] Jerzy Kowalski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Państwo.
Demokracja.
Prymat prawa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. / Wacław Huba - red. nauk., Piotr Bożym, Kazimierz Dąbrowski, Mieczysław Różański
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Wydanie:
Wyd. 1, dodr
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Państwo i prawo - historia - podręczniki akademickie.
Ustroje polityczne - historia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro - ekonomia i polityka / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Euro - konferencje.
Strefa euro - konferencje.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polityka pieniężna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka wspomagana Excelem 2007 / pod red. Krystyny Reginy Bąk ; aut. Krystyna R. Bąk, Paweł Najechalski, Małgorzata Łukasik
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Statystyka - oprogramowanie - podręczniki akademickie.
Microsoft Excel for Windows (oprogramowanie) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Paweł Bożyk ; [aut. oprac. Katarzyna Bagińska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych : materiały do ćwiczeń / red. nauk. Paweł Bożyk ; aut. oprac. Katarzyna Bagińska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Wydanie:
Wyd. 1 popr
Rok wydania:
2004
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonometria w zadaniach / Jerzy August Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekonometria - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inżynieria zarządzania : metodyka inżynieryjna tworzenia struktur systemów gospodarczych / W. Jerzy Wesołowski
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowo-Badawcze Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
Temat:
Inżynieria przemysłowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozkłady teoretyczne zmiennych losowych / Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
Wydanie:
Wyd. 1 popr
Rok wydania:
1999
Seria:
Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL / Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby ; sylabus 2
Temat:
STATISTICA (oprogramowanie) - zadania i ćwiczenia.
Statystyka - informatyka - zadania i ćwiczenia.
Statystyka - oprogramowanie - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza opisowa rozkładów empirycznych / Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
Rok wydania:
1998
Seria:
Statystyczne analizy z użyciem pakietu STATISTICA PL / Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby ; sylabus 1
Temat:
STATISTICA (oprogramowanie) - zadania i ćwiczenia.
Statystyka - informatyka - zadania i ćwiczenia.
Statystyka - oprogramowanie - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Iure et legibus : język łaciński dla studentów prawa / Stanisław Kalinkowski, Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2005
Temat:
Język łaciński - podręczniki akademickie.
Język łaciński - język prawniczy - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz