Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wyższa Szkoła Policji (Szczytno). Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Wydawca" wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym / Dorota Mocarska
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2013
Temat:
Nadużycie władzy - Polska - 1945-1990.
Nadużycie władzy - Polska - 1990-.
Nadużycie władzy - Polska - historia.
Naruszenie obowiązków służbowych - Polska - 1945-1970.
Naruszenie obowiązków służbowych - Polska - 1990-.
Funkcjonariusze - Polska - 1945-1990.
Funkcjonariusze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory : geneza, przejawy, przeciwdziałanie / Wiesław Pływaczewski
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2016 r
Rok wydania:
2016
Temat:
Czarny rynek.
Handel dzikimi zwierzętami.
Zwierzęta dzikie - handel - prawo.
Handel zwierzętami zagrożonymi.
Przemyt - zwalczanie - współpraca międzynarodowa.
Rośliny zagrożone - handel.
Rośliny zagrożone - ochrona.
Zwierzęta zagrożone - ochrona.
Przestępstwa przeciwko środowisku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona infrastruktury krytycznej : zarys problematyki = Critical Infrastructure protection in outline / Agata Tyburska
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2012
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - aspekt ekonomiczny - Polska.
Bezpieczeństwo państwa - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - studium przypadku.
Infrastruktura (ekonomia) - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - ochrona - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe.
Porządek publiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tak zwany terroryzm / Waldemar Zubrzycki
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2017
Temat:
Terroryzm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki przymusu bezpośredniego. T. 2, Poszczególne formacje / Ireneusz Kobus
Wydawca:
Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Wydanie:
Stan prawny oceniono na 1 czerwca 2021 r
Rok wydania:
2022
Temat:
Przymus (prawo) - Polska - 1990-.
Przymus (prawo) - Polska - 1990- - legislacja.
Funkcjonariusze - status prawny - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych : studium kryminologiczne. Cz. 2 / Kornelia Stępień
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2021
Temat:
Przestępczość młodocianych.
Przestępczość młodocianych - Polska.
Młodociane przestępczynie.
Młodociane przestępczynie - Polska.
Domy poprawcze.
Domy poprawcze - Polska.
Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich.
Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość nieletnich dziewcząt objętych procesem resocjalizacji w zakładach poprawczych : studium kryminologiczne. Cz. 1 / Kornelia Stępień
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2020
Temat:
Przestępczość młodocianych.
Przestępczość młodocianych - Polska.
Młodociane przestępczynie.
Młodociane przestępczynie - Polska.
Domy poprawcze.
Domy poprawcze - Polska.
Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich.
Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie (wrzesień 1939 - maj 1940) / Marek Fałdowski
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Polska. Policja Państwowa - historia.
Jeńcy wojenni polscy - Rosja - Ostaszków - 1900-1945.
Jeńcy wojenni polscy - Rosja - 1900-1945.
Wojna światowa (1939-1945) - więźniowie i więzienia Sowietów.
Policja - Polska - 1900-1945.
Wojna światowa (1939-1945) - okrucieństwa - Polska.
Ostaszków (Rosja ; obóz koncentracyjny).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby państwa demokratycznego / Marek Fałdowski
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Wydanie:
Wydanie II poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
2019
Temat:
Policjanci - deontologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narkotyki i narkomania : problemy współczesnego społeczeństwa i państwa / Aleksandra Nowak
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2021
Temat:
Narkotyki.
Narkomania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnokarne aspekty likwidacji młodzieżowych konspiracji niepodległościowych w stalinowskiej Polsce w świetle spraw operacyjno-śledczych organów bezpieczeństwa publicznego i orzecznictwa wojskowych sądów rejonowych : studium wybranych przypadków z Polski północno-wschodniej / Piotr Kardela
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2021
Temat:
Polska Organizacja Młodzieży Katolickiej.
Harcerska Organizacja Podziemna "Iskra".
Tajny Związek Patriotów Polskich.
Polska. Służba Bezpieczeństwa - 1945-1970.
Wolny Orzeł Polski.
Opór wobec władzy - Polska - 1945-1970.
Procesy polityczne - Polska - 1945-1970 - źródła.
Represje polityczne - Polska - 1945-1970.
Wojskowy wymiar sprawiedliwości - Polska - 1945-1970.
Młodzież - działalność polityczna - Polska - 1945-1970.
Młodzież - towarzystwa - Polska - 1945-1970.
Młodzież - Polska - postawy - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieżowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Mądrzejowskiego
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2010
Temat:
Przestępstwa ubezpieczeniowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego
Wydawca:
Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Internet - prawo - Polska - konferencje.
Własność intelektualna - Polska - konferencje.
Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej - konferencje.
Własność intelektualna - przepisy karne - Polska - konferencje.
Własność intelektualna - ochrona - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa / pod redakcją Tomasza Łachacza
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2020
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Niemcy - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Niemcy - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Region przygraniczny polsko-niemiecki - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo w interakcjach polsko-niemieckich / pod redakcją naukową Tomasza Łachacza
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Rok wydania:
2021
Temat:
Współpraca transgraniczna - Niemcy - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Niemcy - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Polska - stosunki - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy zarządzania jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na przykładzie służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych / Janusz Stanisław Chełchowski
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie jakością.
Normy ISO 9001.
Jakość totalna - zarządzanie.
Opieka medyczna - kontrola jakości.
Opieka medyczna - Polska - kontrola jakości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo wykroczeń : tablice poglądowe : część szczególna kodeksu wykroczeń / Anna Kalisz, Marek Gałązka
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup
Rok wydania:
2014
Temat:
Wykroczenia - interpretacja - Polska - 1990-.
Wykroczenia - Polska - 1990-.
Wykroczenia - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela : studium politologiczno-prawne / Adrian Karol Siadkowski
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2013
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - 1990-.
Terroryzm - zwalczanie - 1990-.
Transport lotniczy - polityka publiczna.
Transport lotniczy - środki zabezpieczające - Izrael - 1990-.
Transport lotniczy - środki zabezpieczające - Polska - 1990-.
Transport lotniczy - środki zabezpieczające - Stany Zjednoczone - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne zagrożenia terroryzmem / pod red. nauk. Kuby Jałoszyńskiego
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2013
Temat:
Terroryzm.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz