Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wydawnictwo C.H. Beck." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki' 96 : teksty jednolite
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 1996 r
Rok wydania:
1996
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Darowizny - podatki - Polska - legislacja.
Opłata skarbowa - Polska - legislacja.
Podatek dochodowy - prawo - Polska - legislacja.
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - legislacja.
Sukcesje i spadki - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bieżący Informator Prawniczy : prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo karne : [kwartalny przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa prawniczego]
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Rok wydania:
1997-2002
Temat:
Prawo - Polska - bibliografia.
Konkurencja - prawo - Polska - orzecznictwo - spisy.
Prawo - Polska - orzecznictwo - spisy.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki '97 : aktualne teksty ustaw wraz z indeksem rzeczowym
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 1997
Rok wydania:
1997
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Prawo podatkowe - Polska - legislacja.
Darowizny - podatki - Polska - legislacja.
Opłata skarbowa - Polska - legislacja.
Podatek dochodowy - prawo - Polska - legislacja.
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - legislacja.
Sukcesje i spadki - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Nowych Technologii : dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Rok wydania:
2021-
Temat:
Prawo nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych - czasopisma.
Internet - prawo - czasopisma.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - czasopisma.
Handel elektroniczny - prawo - czasopisma.
Cyberprzestrzeń - prawo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń / Barbara Marciszewska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Seria:
Zarządzanie. Turystyka, Rekreacja, Sport
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim / Robert Lizak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2.3.2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Pranie brudnych pieniędzy.
Pranie brudnych pieniędzy - prawo - Europa.
Pranie brudnych pieniędzy - prawo - Polska.
Pranie brudnych pieniędzy - prawo - Stany Zjednoczone.
Pranie brudnych pieniędzy - zapobieganie - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Publiczne jednostki oświatowe : zadania organu prowadzącego i dyrektora : [aut. Robert Barański et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wyd., stan prawny: czerwiec 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Temat:
Edukacja - Polska - finanse - 1990-.
Szkoły publiczne - Polska - 1990-.
Szkoły publiczne - prawo - Polska.
Przedszkola - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy prawa : prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne / Mateusz Droba
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2008
Seria:
Plansze Becka
Temat:
Prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo administracyjne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo konstytucyjne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo - Polska - tabele, wykresy.
Prawo administracyjne - Polska - tabele, wykresy.
Prawo konstytucyjne - Polska - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i CD / Stanisław Piwnik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2, [stan prawny - wrzesień 2008 r.]
Rok wydania:
2008
Seria:
Wielki zbiór pism ; t. 7a
Temat:
Formularze (prawo) - Polska.
Prawo pracy - Polska - 1990- - formularze.
Prawo pracy - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP / Klaudia Klecha
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska.
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska.
Liberalizm ekonomiczny.
Liberalizm ekonomiczny - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska.
Prawo obrotu gospodarczego - Polska.
Polska - konstytucja (1997).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji : art. 61-113 KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 13 czerwca 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Filiacja - Polska.
Rodzina - prawo - Polska - legislacja.
Rodzina - prawo - interpretacja - Polska.
Opieka nad dziećmi (prawo) - Polska - legislacja.
Opieka nad dziećmi (prawo) - interpretacja - Polska.
Rodzice i dzieci (prawo) - interpretacja - Polska.
Rodzice i dzieci (prawo) - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami : rzeczoznawcy, pośrednicy, zarządcy / Łukasz Jędruszuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Beck InfoBiznes
Temat:
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska.
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - orzecznictwo.
Pośrednicy handlu nieruchomościami - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Rzeczoznawcy majątkowi - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnianie po znajomości : kapitał społeczny na rynku pracy / Bartosz Sławecki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Zarządzanie. HR
Temat:
Zatrudnienie - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Kapitał kulturowy.
Zatrudnienie - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990- - studium przypadku.
Więzi społeczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Krzysztof Haładyj
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: sierpień 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Rynek kapitałowy - prawo - interpretacja - Polska.
Rynek kapitałowy - prawo - Polska - legislacja.
Papiery wartościowe - prawo - interpretacja - Polska.
Papiery wartościowe - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej / Dariusz Adamski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Wolność informacji - Kraje Unii Europejskiej.
Jawność informacji - Kraje Unii Europejskiej.
Informacja - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Przejrzystość władzy - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Legislacja administracyjna : zarys zagadnień podstawowych / Lesław Grzonka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Wykłady Specjalizacyjne
Temat:
Polska. Trybunał Konstytucyjny - orzecznictwo.
Legislacja - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo administracyjne - Polska - podręczniki akademickie.
Prawo administracyjne - Polska - legislacja - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : testy, kazusy / Piotr Gołaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na dzień 1. 5. 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Ćwiczenia Becka
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - podręczniki akademickie.
Postępowanie administracyjne - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The great dictionary of law and economics. Vol. 1, English-Polish / Ewa Ożga
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Wydanie z CD
Rok wydania:
2006
Temat:
Ekonomia - słowniki angielskie.
Prawo - słowniki angielskie.
Prawo - słowniki polskie.
Ekonomia - słowniki polskie.
Język angielski - język prawniczy - glosaria polskie.
Język angielski - język handlowy - glosaria polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie administracyjne : ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne / Michał Rojewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
[Stan prawny uwzględniono na listopad 2009 r.]
Rok wydania:
2010
Seria:
Kazusy Becka
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - formularze.
Postępowanie administracyjne - Polska - studium przypadku.
Postępowanie egzekucyjne - Polska - formularze.
Postępowanie egzekucyjne - Polska - studium przypadku.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - studium przypadku.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naruszenie obowiązków przez pracownika / Danuta Klucz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Biblioteka Monitora Prawa Pracy
Temat:
Naruszenie obowiązków służbowych - Polska - 1990-.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Dyscyplina pracy (prawo pracy) - Polska - 1990-.
Pracownicy - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Pracodawca i pracownik (prawo) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych : komentarz / Marian Wolanin
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: grudzień 2008
Rok wydania:
2009
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Drogi - prawo - Polska - legislacja.
Drogi - prawo - interpretacja - Polska.
Drogi - projektowanie i konstrukcja - prawo - Polska - legislacja.
Drogi - projektowanie i konstrukcja - prawo - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : testy, kazusy / Piotr Gołaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2008
Seria:
Ćwiczenia Becka
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - studium przypadku.
Postępowanie administracyjne - Polska - egzaminy, pytania.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - egzaminy, pytania.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - studium przypadku.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz