Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Wydawnictwo SIGMA-NOT. Wydawca" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-39 z 39
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka : miesięcznik profesjonalistów
Wydawca:
Warszawa : Sigma NOT
Rok wydania:
1971-2000
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Układy scalone w sprzęcie elektroakustycznym / Cezary Rudnicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1987
Seria:
Biblioteka Radioelektronika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Układy cyfrowe / Mieczysław Kręciejewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1988
Seria:
Biblioteka Radioelektronika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wśród angielskich menedżerów (i nie tylko) / Janusz Ilczuk
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Rok wydania:
1985
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dźwięk i technika Hi-Fi / Aleksander Witort
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Rok wydania:
1988
Seria:
Biblioteka Radioelektronika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie czasopiśmiennictwo techniczne okresu od 1831 do ok. 1870 r. / Jan Pazdur
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1976
Seria:
Prace Prezydium, Zespołów i Komisji / Rada Prasy Technicznej ; nr 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona Powietrza : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom higieny powietrza atmosferycznego i techniki pyłowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1967-1993
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Magazynowanie i Transport Towarów : kwartalnik techniczno-ekonomiczny / Stanisław Teski redaktor naczelny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1970-1982
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Skórzany
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1946-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. SIGMA-NOT
Rok wydania:
1992-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł Spożywczy : organ Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego : miesięcznik naukowo-techniczny
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. NOT
Rok wydania:
1955-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opis bibliograficzny w czasopismach technicznych / Elżbieta Rathman ; Rada Prasy Technicznej KNiT i NOT
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1972
Seria:
Prace Zespołów i Komisji - Rada Prasy Technicznej ; nr 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hutnik : monografia historyczna czasopisma z lat 1929-1939 / Hanna Ciszewska-Wusatowska ; Rada Prasy Technicznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Prezydium, Zespołów i Komisji / Rada Prasy Technicznej ; Nr 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór interpretacji i komentarzy do prawa wynalazczego : II wydanie opracowane na podstawie ustawy Prawo Wynalazcze i wydanych przepisów wykonawczych (1962-1968) / [zebr., oprac. i komentarzami opatrzył Cyprian Drozd]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Wydanie:
2 wyd
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Drobnej Wytwórczości : czasopismo ekonomiczno-techniczne : dwutygodnik Komitetu Drobnej Wytwórczości i Sekcji Przemysłu Drobnego SIMP
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1959-1973
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Telewizja satelitarna / Daniel Józef Bem
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT
Rok wydania:
1991
Seria:
Biblioteka Radioelektronika
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mikrokomputer : elementy, budowa, działanie / Andrzej Rydzewski, Krzysztof Sacha
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT SIGMA
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1986
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mikrokomputer : programowanie w języku BASIC / Bohdan Frelek, Andrzej Lewandowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Rok wydania:
1986
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling : czasopismo naukowo-techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych / red. nacz. Józef Zasadziński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
Rok wydania:
2014-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa techniczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Geodezyjny : czasopismo poświęcone miernictwu i zagadnieniom z nim związanym / Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Związek Mierniczych R.P
Rok wydania:
1945-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych w latach 1945-1974 / [kom. red.: Jan Pillich et al.] ; Naczelna Organizacja Techniczna
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1976
Seria:
Materiały do Historii Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ; t. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik skrótów angielskich : elektronika, informatyka, telekomunikacja / [oprac. i red.: Jan Grzybowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Sigma NOT" : Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karbo : energochemia, ekologia / organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT SIGMA
Rok wydania:
1992-2016
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informator w sprawie obiegu projektów wynalazczych, wynagradzania, nagradzania w zakresie wynalazczości. Część 1 Poradnika z zakresu wynalazczości / Alfred Furmanik ; Polski Związek Inżynierów i techników Budownictwa, Zarząd Główny
Wydawca:
Warszawa : Dział Szkolenia i Wydawnictw Biura ZG PZITB : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma
Wydanie:
Wydanie III poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
1979
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon techniki mikrokomputerowej / Andrzej Markowski, Andrzej Rydzewski, Henryk Kruszyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Not-Sigma"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1989
Seria:
Mikrokomputery
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patrzeć i widzieć / Wiaczesław Demidow ; [z ros. przeł. Waldemar Chołodowski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA
Rok wydania:
1989
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy kształtowania mikrośrodowiska mieszkalnego : sympozjum naukowo-techniczne, Augustów, 8-10.10.1976 : materiały pokonferencyjne / [kom. red. Jan Borowski et al.] ; Polski Komitet Naukowo-Techniczny NOT d/s Kształtowania i Ochrony Środowiska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rękodzieło papiernicze / Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka ; [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego, Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych Politechniki Łódzkiej]
Wydawca:
Warszawa : SIGMA-NOT
Rok wydania:
1991
Seria:
Dzieje polskiego papiernictwa 1491-1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
PTI Przegląd Techniczny Innowacje : tygodnik Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Wydawca:
Warszawa : WCT NOT
Rok wydania:
1977-1981
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rudy i Metale Nieżelazne : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone kopalnictwu i przeróbce rud oraz hutnictwu metali nieżelaznych / [redaktor naczelny J. Adamiczka]
Wydawca:
Stalinogród [Katowice] : Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze
Rok wydania:
1956-2013
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej / Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej ; redaktor naczelny Edward Romański
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej
Rok wydania:
1935-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik papierniczy angielsko-polski z indeksem terminów polskich / Józef Robowski ; red. nauk. Karol Palenik, Włodzimierz Surewicz, Wiktorian Tarnawski ; Stowarzyszenie Papierników Polskich
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : SIGMA NOT : Przegląd Papierniczy
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł Chemiczny : miesięcznik poświęcony sprawom polskiego przemysłu chemicznego, wydawany staraniem Instytutu Badań Naukowych i Technicznych Metan we Lwowie
Wydawca:
Lwów : Inst. Badań Nauk. i Techn. Metan
Rok wydania:
1920-1939
1945-
Czasopismo
    Wyświetlanie 1-39 z 39

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz