Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miscellanea historiae ecclesiasticae. 6, Congrès de Varsovie, 25 juin -1er juillet 1978. Section 2, Les courants chrétiens de l'Aufklärung en Europe de la fin du XVIIe siècle jusque vers 1830
Wydawca:
Bruxelles : Éditions Nauwelaerts ; Wrocław : Ossolineum
Rok wydania:
1987
Seria:
Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique ; fasc. 68
Temat:
Chrześcijaństwo i kultura - konferencje.
Kościół - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Polish Sociological Bulletin : quarterly of the Polish Sociological Association
Wydawca:
[S.l.] : Ossolineum : The Polish Acad. of Sciences Press
Rok wydania:
1961-1993
Temat:
Socjologia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leki -wybrane zagadnienia / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1981
Seria:
Problemy Naukowe Współczesności
Temat:
Leki - podawanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1962-
Temat:
Literatura - historia i krytyka - czasopisma.
Literatura polska - historia i krytyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma literackie - Polska - Wrocław - 1945-.
Czasopisma naukowe - Polska - Wrocław - 1945-.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dla Szląska : książka zbiorowa na rzecz Gimnazyum Polskiego w Cieszynie
Wydawca:
Lwów : wydanie Koła Literacko-Artystycznego, (Lwów : Drukarnia Zakładu Narod. im. Ossolińskich)
Rok wydania:
1895
Temat:
Język polski - lektury i wypisy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego / Irena Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Slawistyczne ; 8
Temat:
Język serbsko-chorwacki - podmiot i orzeczenie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Giordano Bruno e l'eredità copernicana / Arcangelo Rossi
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk ; Roma : Biblioteca e Centro di Studi a Roma
Rok wydania:
1981
Seria:
Conferenze / Accademia Polacca delle Scienze ; 85
Temat:
Bruno, Giordano (1548-1600).
Kopernik, Mikołaj (1473-1543).
Astronomia renesansowa - Włochy.
Astronomia renesansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki badań strukturalnych kwarców i chalcedonów z bazaltoidów w Lubiechowej (Góry Kaczawskie) / Maria Czaja
Wydawca:
Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych, 0079-3396 ; 82
Temat:
Kwarc - badania - Polska - Lubiechowa.
Krzemionka - badania - Polska - Lubiechowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki występowania gazu ziemnego w utworach dolnego permu monokliny przedsudeckiej / Kazimierz Słupczyński
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, 0079-3361 ; 118
Temat:
Gaz ziemny - Polska - Południowowielkopolska, Nizina.
Geologia - Polska - Południowowielkopolska, Nizina - perm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe tendencje rozwoju przemysłu województwa katowickiego : (lata 1960-1980) / Jerzy Siemianowicz
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace i Studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska ; 44
Temat:
Przemysł - Polska - Katowickie, Województwo (1950-1974).
Przemysł - Polska - Katowickie, Województwo (1975-1998).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa zależność gospodarcza w świetle ujęć komplementarnych / Piotr Szeliga
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1991
Seria:
Dokumentacja Geograficzna 0012-5032 1991, z. 5
Temat:
Zależność (nauki polityczne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oporność na inhibicję w biologicznym oczyszczaniu ścieków na przykładzie denitryfikacji / Zbigniew Lewandowski
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademi Nauk
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace i Studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, 0208-4112 ; 30
Temat:
Denitryfikacja.
Inhibitory.
Uzdatnianie biologiczne ścieków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ wyrobisk kopalń piasku na kształtowanie się przyrostów drzewostanów sosny zwyczajnej / Andrzej Kawalec
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace i Studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Komitet Inżynierii Środowiska, 0208-4112 ; 32
Temat:
Sosna zwyczajna - skutki działalności człowieka - Polska - Śląsk, Górny (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Litofacja i szczelinowatość roponośnych utworów kambru w syneklizie perybałtyckiej / Wojciech Strzetelski
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, 0079-3361 ; 116
Temat:
Petrografia - Polska Północna - kambr.
Facje (geologia) - Polska Północna - kambr.
Geologia ropy naftowej - Polska Północna - kambr.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie aminokwasów uzupełniających niedoborowe białko paszy przez rosnące zwierzęta / Grzegorz Raczyński
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
Temat:
Zwierzęta - żywienie.
Aminokwasy w żywieniu.
Żywność dla zwierząt.
Żywność dla zwierząt - domieszki - rozprawy akademickie.
Żywność - zawartość aminokwasów - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ascripticii w Polsce / Włodzimierz Wolfarth
Wydawca:
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1959
Seria:
Studia nad Historią Państwa i Prawa / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych. Seria 2 ; t. 8
Temat:
Poddaństwo - Polska - średniowiecze.
Chłopi poddani - Polska - sytuacja społeczna - średniowiecze.
Chłopi poddani - status prawny - Polska - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osadnictwo rolnicze a gospodarka wielkoobszarowa na terenie woj. koszalińskiego w latach 1950-1977 / Danuta Gospodarowicz
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1980
Seria:
Dokumentacja Geograficzna , 0012-5032 ; 1980, z. 2
Temat:
Gospodarka wiejska - Polska - Koszalińskie, Województwo (1950-1974).
Gospodarka wiejska - Polska - Koszalińskie, Województwo (1975-1998).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spłukiwanie gleby na stokach fliszowych w rejonie Szymbarku / Eugeniusz Gil
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1976
Seria:
Dokumentacja Geograficzna ; 1976, z. 2
Studia nad środowiskiem geograficznym okolic Szymbarku
Temat:
Odpływ (hydrologia) - badania - Polska - Szymbark (województwo małopolskie).
Flisz - badania - Polska - Szymbark (województwo małopolskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmienność wybranych cech kraniometrycznych czaszek ludzkich od neolitu do współczesności / Wiesława Łazarkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, 0084-3024 ; nr 205
Temat:
Kraniometria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja i informacja naukowa w archeologii : zarys problematyki i propozycje metodyczne / Felicja Białęcka
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Archeologiczna ; t. 25
Temat:
Stanowiska archeologiczne - dokumentacja - Polska.
Archeologia - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Archeologia - języki haseł przedmiotowych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deformacje grawitacyjne, nasunięcia wsteczne a budowa wgłębna i perspektywy naftowe przedpola jednostki dukielskiej w Bieszczadach / Kuśmierek Jan
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1979
Seria:
Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, 0079-3361 ; 114
Temat:
Tektonika - Bieszczady.
Stratygrafia - Bieszczady.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie metody symulacji w badaniu zmian przestrzennej struktury miasta : na przykładzie Wałbrzycha / Ludwik Mazurkiewicz
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1977
Seria:
Dokumentacja Geograficzna ; 1977, z. 5
Temat:
Miasta - wzrost - metody symulacji.
Urbanistyka - Polska - Wałbrzych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej : na materiale "Słownika języka polskiego" PAN pod red. W. Doroszewskiego / Włodzimierz Gruszczyński
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, 0079-3485 ; 122
Temat:
Język polski - fleksja.
Język polski - nazwy.
Język polski - leksykografia - historia.
Język polski - rzeczowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między Polską etniczną a historyczną / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1988
Seria:
Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ; 6
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1870-1914.
Idee polityczne - Polska - 19 w.
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Charakter narodowy polski.
Kresy Wschodnie.
Polska Wschodnia.
Dawne terytoria niemieckie na Wschodzie.
Polska Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy polskich roślin do XVIII wieku / Anna Spólnik
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Komisji Językoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3310 ; nr 58
Temat:
Język polski - nazwy.
Botanika - nomenklatura.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osobowość a przystosowanie zawodowe marynarza / Zenon Borucki
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1986
Seria:
Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, 0433-230X ; nr 81
Temat:
Marynarze - praca.
Marynarze - psychologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bartłomiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki / Krystyna Płachcińska
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1988
Seria:
Nauka dla Wszystkich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0077-6181 ; nr 422
Temat:
Zimorowic, Józef Bartłomiej (1597-1677) - krytyka i interpretacja.
Zimorowic, Szymon (1608-1629) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza facjalna i rozwój pułapek litologicznych w utworach miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego między Rzeszowem a Pilznem / Adam Zubrzycki
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. PAN
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, 0079-3361 ; 131
Temat:
Geologia gazu ziemnego - Polska.
Geologia - Polska - Przedkarpackie, Zapadlisko - miocen - konferencje.
Miocen - Polska - Przedkarpackie, Zapadlisko.
Facje (geologia) - Polska - Rzeszowskie, Podgórze - miocen.
Petrografia - Polska - Rzeszowskie, Podgórze - miocen.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas unaczynienia wewnętrznego mózgowia człowieka i zwierząt doświadczalnych : anatomia opisowa, topograficzna, porównawcza i patologiczna / Bogdan Goetzen
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1996
Temat:
Mózgowie - anatomia.
Mózgowie - fizjologia.
Tętnice.
Żyły - atlasy.
Mózg - anatomia - atlasy.
Mózg - naczynia krwionośne - atlasy.
Anatomia porównawcza.
Anatomia topograficzna.
Mózgowie - anatomia - atlasy.
Mózgowie - naczynia krwionośne - atlasy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grabież w wielkim biznesie : dług bankowy jako instrument strategii wypierania i grabieży firmy oligopolistycznej / Krzysztof Kosiec
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
cop. 1996
Temat:
Banki - modele ekonometryczne - rozprawy akademickie.
Banki - rachunkowość - modele matematyczne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La psicopatologia nei concetti di Witelo : filosofo della natura del XIII secolo / Jerzy Burchardt
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1986
Seria:
Conferenze / Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, 0239-8605 ; 94
Temat:
Witelo (około 1230-około 1280) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia problemów społecznych : teorie i rzeczywistość / Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 0860-5025 ; t. 2
Temat:
Problemy społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej / Włodzimierz Zgliński
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 0373-6547 ; nr 162
Temat:
Produkty rolne - Polska - Warszawa (aglomeracja) - statystyki.
Rolnictwo - produktywność - Polska - Warszawa (aglomeracja) - statystyki.
Rolnicy - Polska - Warszawa (aglomeracja) - statystyki.
Użytkowanie rolnicze gruntów - Polska - Warszawa (aglomeracja) - statystyki.
Zaopatrzenie ludności - Polska - Warszawa (aglomeracja) - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozbój w aspekcie kryminologicznym i kryminalistycznym / Zdzisław Biernaczyk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1977
Temat:
Napad rabunkowy - Polska.
Przestępczość zorganizowana - Polska.
Kryminalistyka - Polska.
Kryminologia - Polska.
Bandyci i rozbójnicy - Polska - 1945-1990.
Napad rabunkowy - przepisy karne - Polska - 1945-1990.
Statystyki kryminalne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949 / Franciszek Kusiak
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1982
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A, 0084-3016 ; nr 228
Temat:
Śląsk, Dolny (Polska ; region) - ludność - 1945-1970.
Śląsk, Dolny (Polska ; region) - sytuacja na wsi - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska terminologia gramatyczna / Andrzej Koronczewski
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1961
Seria:
Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawczy ; 23
Temat:
Język polski - gramatyka - terminologia.
Językoznawstwo - terminologia - historia.
Gramatyka porównawcza i ogólna - terminologia - historia.
Językoznawstwo - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacje i ich reprezentacje : analiza podstawowych kontrowersji teoretycznych we współczesnych koncepcjach reprezentacji poznawczej / Krzysztof Najder
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1989
Seria:
Monografie Psychologiczne, 0077-0515 ; t. 59
Temat:
Psychologia kognitywna.
Reprezentacja umysłowa.
Reprezentacja wiedzy (teoria informacji).
Sztuczna inteligencja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918-1932 / Jadwiga Urbańska
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1966
Seria:
Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 14
Temat:
Èrenburg, Ilʹâ Grigorʹevič (1891-1967) - recepcja - Polska.
Literatura radziecka - historia i krytyka.
Powieść rosyjska - recepcja - Polska - 1900-1945 - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej / Marek Białota
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0554-579X ; nr 47
Temat:
Żeromski, Stefan (1864-1925) - historia inscenizacji.
Żeromski, Stefan (1864-1925) - recepcja.
Zespół Teatralny Reduta.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku / Jerzy Mularczyk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1977
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A, 0084-3016 ; nr 189
Temat:
Dyplomatyka - Śląsk (region).
Dyplomatyka - Polska - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownictwo tekstów naukowych / Maria Rachwałowa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Komisji Językoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3310 ; nr 55
Temat:
Nauka - język.
Język polski - język techniczny.
Język polski - leksykologia.
Język polski - stylistyka.
Język akademicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura i rozwój osadnictwa na terenie Opolszczyzny w okresie wpływów rzymskich / Lucyna Szafran-Szadkowska
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1984
Seria:
Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Historyczno-Społecznych
Temat:
Stanowiska archeologiczne - Polska - Opole (województwo opolskie ; region).
Osadnictwo człowieka - Polska - Opole (województwo opolskie ; region) - starożytność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'influence de la comédie italienne du XVIe siècle en France : (vue à travers le vocabulaire et d'autres témoignages) / Teresa Jaroszewska
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1983
Temat:
Komedia włoska - wpływ.
Literatura francuska - 16 w. - historia i krytyka.
Teatr - Francja - 16 w.
Commedia dell'arte - Francja - 16 w.
Commedia dell'arte - wpływ.
Dramat francuski - 16 w. - terminologia.
Dramat francuski - wpływ włoski.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdańsk w latach 1945-1948 : odbudowa organizmu miejskiego / Michał Stryczyński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1981
Seria:
Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; nr 77
Studia i Materiały do Dziejów Gdańska ; 9
Temat:
Odbudowa ze zniszczeń wojennych (1939-1951) - Polska - Gdańsk.
Gdańsk (Polska) - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar migracji w modelowaniu i prognozowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności / Marek Kupiszewski
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1987
Seria:
Dokumentacja Geograficzna , 0012-5032 ; 1987, z. 5
Temat:
Migracja wewnętrzna - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Ludność - modele matematyczne.
Polska - ludność - 1970-2000 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piotr Włostowic : postać z dziejów średniowiecznego Śląska / Stanisław Bieniek
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1965
Seria:
Wiedza o Ziemi Naszej ; 9
Temat:
Piotr Włostowic (?-1153).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego / Anna Pasoń
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1976
Seria:
Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. komitet Językoznawstwa, 0079-3485 ; 84
Temat:
Język polski - przyimki - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'Hortensius de Cicéron et le Protreptique d'Aristote / Danuta Turkowska
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1965
Seria:
Prace Komisji Filologii Klasycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 6
Temat:
Aristoteles (384-322 p.n.e.) - krytyka i interpretacja.
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jeszcze wczoraj, jeszcze dziś / Norbert Tomczyk
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Rok wydania:
1979
Gatunek / Forma:
Poezja polska - 1970-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mikrobiologiczne wskaźniki w procesach samooczyszczania się wód powierzchniowych i oczyszczania ścieków na drodze biologicznej / Janina Szulicka
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace i Studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska ; nr 23
Temat:
Bioindykatory.
Osady ściekowe - mikrobiologia.
Hodowle i podłoża - zawartość sodu - tabele, wykresy.
Fermentacja osadów ściekowych.
Woda - zanieczyszczenie związkami organicznymi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych / January Słupik
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 0373-6547 ; nr 142
Temat:
Opady (meteorologia) - Polska - Karpaty (góry).
Odpływ (hydrologia) - Polska - Karpaty (góry).
Stoki i zbocza (geomorfologia) - Polska - Karpaty (góry).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przez piaski pustyń : z dziennika żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich / Wiesław Fusek
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1988
Temat:
Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.
Wojna światowa (1939-1945) - kampanie i bitwy - Afryka Północna - relacje osobiste Polaków.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz