Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzający spółkami." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-87 z 87
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rady nadzorcze : wykładnia przepisów i efekty ich stosowania / Andrzej Szplit (red. naukowy), Paweł Chmielnicki, Beata Paxford
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rady nadzorcze : zasady funkcjonowania / Andrzej Szplit, Aleksander Osiak
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Szumacher
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zatrudnianie członków zarządu w spółkach kapitałowych : przykładowe regulaminy pracy zarządu, wzory umów o pracę i kontraktów menedżerskich / Andrzej Patulski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Błażej Mądrzycki
Wydawca:
Katowice : nakładem autora ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego / Sebastian Koczur
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Istota prokury i zasady odpowiedzialności prokurenta / Grzegorz Kamieński
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych / Aleksander Jerzy Witosz
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Adam Sroga
Wydawca:
Warszawa : INFOR PL S.A
Rok wydania:
© copyright 2019
Seria:
MK Monitor Księgowego. Wydanie Specjalne ; 1/2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej / Renata Tanajewska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych / Agata Gburzyńska-Dulewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2006
Seria:
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Układy regulacji działalności organizacji gospodarczych / [kom. red. Stefan Dulski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1978
Seria:
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rady Nadzorcze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych : historia i teraźniejszość / [oprac. Dariusz Jakubiec]
Wydawca:
Warszawa : [ZUS]
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach / Agata Wieczorek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Ekonomia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie tendencje w zakresie wynagradzania członków zarządów spółek akcyjnych / Ewa Zielińska
Gatunek / Forma:
Artykuły
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność programów opcji menedżerskich na przykładzie wybranych spółek giełdowych w latach 2006-2014 / Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Michał Łukowski
Gatunek / Forma:
Artykuły
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych / Piotr Urbanek
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Adam Sroga
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Wydanie:
Wydanie 2
Rok wydania:
© copyright 2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacja spółek kapitałowych / Agata Gburzyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der GmbH-Geschäftsführer als Verbraucher / Hannes Thormann
Wydawca:
Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : PL Academic Research
Rok wydania:
© 2017
Seria:
Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft = European University Studies. Series 2, Law = Publications Universitaires Européennes. Série 2, Droit, 0531-7312 ; Bd. 5892
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych / Piotr Antoszek
Wydawca:
Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej : aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe / Agnieszka Kowalska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych / Grażyna Cern
Wydawca:
Sopot : Arche
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uchwały władz spółek skarbu państwa : praktyczne przykłady / Andrzej Kowal
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1995
Seria:
Lektury Menedżera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona trwałości zatrudnienia i danych osobowych członków zarządu spółek kapitałowych / Paweł Biały, Błażej Mądrzycki
Wydawca:
Katowice : Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu : reprezentacja, zatrudnienie, podatki, ubezpieczenia socjalne, wzór kontraktu menedżerskiego / Maciej Bielecki, Dorota Bielecka
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15.4.2005 r
Rok wydania:
2005
Seria:
Prawo dla Firm
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd w spółce z o.o. : funkcjonawanie bez ryzyka / oprac. Michał Kuryłek ; [aut.: Tymon Betlej et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wiedza i Praktyka
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Seria Kompendium Prezesa Spółki z o.o. ; 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie wspólników pod kontrolą zarządu / [aut. Michał Kuryłek, Maciej Szupłat] ; oprac. Michał Kuryłek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 marca 2010 r.]
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Seria Kompendium Prezesa Spółki z o.o. ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zgromadzenie wspólników w spółce z o. o. : od zaproszenia do wykonania uchwał / [aut. Michał Kuryłek, Maciej Szupłat]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Biblioteczka Spółki z o.o
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Marcin Śledzikowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia / Dorota Walerjan, Tomasz Żak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych / Roman Uliasz
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane modele odpowiedzialności członków zarządu jako instrumenty zarządzania konfliktami agencyjnymi pomiędzy członkami zarządu spółki kapitałowej a jej wierzycielami w prawie polskim / Paweł Ochmann
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP / Jarosław Olesiak
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Poltext : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I, stan prawny na dzień 23 września 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Prawnicze / Wydawnictwo Poltext
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością : aspekty praktyczne / Marcin Borkowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 3 września 2018 r
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunek członkostwa w zarządzie spółki kapitałowej / Krzysztof Kułak
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Prawa Handlowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza w spółce akcyjnej : kompetencje, tryb funkcjonowania, przykłady wzorów uchwał / Janusz Ostaszewski, Zofia Krysik, Janusz Wojnowicz
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1997
Seria:
Lektury Menedżera
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej / Zbigniew Kuniewicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (642) 568
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych : przypadki szczególne / Aleksander Jerzy Witosz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność zarządu spółki / Jacek Świeca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Prawo dla Przedsiębiorców
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność zarządu spółki / Jacek Świeca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
2012
Seria:
Prawo dla Przedsiębiorców
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych / Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański
Wydawca:
Warszawa : Difin SA
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Marcin Borkowski
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 15 listopada 2008 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Prawa Handlowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność cywilna kadry zarządzającej a dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke / Joanna Zawarska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Warty i Kredyt Banku "Razem możemy więcej"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. / oprac. Michał Kuryłek ; [aut.: Zbigniew Kapiński et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza i Praktyka"
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Seria Kompendium Prezesa Spółki z o.o. ; 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. / Konrad Osajda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. / Adam Mariański [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2006
Seria:
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych / Daniel Dulęba
Wydawca:
Toruń : Dom Wydawniczy "Duet"
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. / Aleksander Kappes
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : Grzegorz Jarecki
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Prawa Handlowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w świetle przepisów prawa handlowego i podatkowego / Adam Mariański, Adam Karolak
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
Rok wydania:
2004
Seria:
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. wobec spółki i jej wierzycieli / Joanna Żurek
Wydawca:
Kraków : "Ostoja"
Rok wydania:
2003
Seria:
Prawo Gospodarcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd i rada nadzorcza : świadczenia uzyskiwane przez członków : stosunki prawne, podatki, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, cudzoziemcy / Artur Lewicki
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność odszkodowawcza za podejmowanie wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych / Małgorzata Dumkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa / Olga Lipińska-Długosz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15.3.2006 r.]
Rok wydania:
2006
Seria:
Prawo Gospodarcze i Handlowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych / Zdzisław Kubot
Wydawca:
Warszawa ; Zielona Góra : "Zachodnie Centrum Organizacji"
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową / Tadeusz Kulesza
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Błażej Mądrzycki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pracownicza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych / Błażej Mądrzycki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki w grupie kapitałowej : obowiązki sprawozdawcze / redakcja naukowa Jarosław F. Mika ; autorzy: Monika M. Brzostowska, Marcin Chomiuk, Anna Karczewska, Patrycja Kubiesa, Robert Krasnodębski, Agnieszka Ławnicka, Jacek Matarewicz, Jarosław F. Mika, Michał Mika, Beata Rawa-Miszczuk, Daniel Więckowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2023 r
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia / Jarosław Ziobrowski, Olaf Jędruszko, Dominik Zygmuntowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reprezentacja spółki kapitałowej w organizacji / Beata Kozłowska-Chyła
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów / Piotr Urbanek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki / Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex"
Wydanie:
Stan prawny aktualny na 2011 r
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje : wybrane aspekty / redakcja naukowa Aldona Uziębło
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 38
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych / Tomasz Pietrzyk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 15 października 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo w praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność odszkodowawcza faktycznych członków zarządu wobec spółki i jej wierzycieli / Kinga Jaszczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografie Prawnicze
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiędzy prawem a finansami : poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski, Anna Rapacka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rady nadzorcze : dobre praktyki ładu korporacyjnego: doświadczenia polskie i zagraniczne / Izabela Koładkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń kompetencji członków zarządu / Rafał Szczęsny
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych / pod kierunkiem nauk. Jana Jeżaka ; [poszczególne części oprac. Leszek Bohdanowicz et al.]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilna odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Stanisław Kazimierz Rymar
Wydawca:
Kraków : skład główny Gebethner i Wolf [!], (Miejsce Piastowe : Drukarnia Tow. Św. Michała Arch.)
Rok wydania:
1938
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółek w orzecznictwie sądowoadministracyjnym / Małgorzata Wolf-Kalamala
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2013
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych : działania na szkodę spółki / Jerzy Duży
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
CEO doskonały : sekrety CEO nie tylko dla CEO : sześć sposobów myślenia, które wyróżniają najlepszych liderów / Carolyn Czegledy Dewar, Scott Keller, Vikram Malhotra ; tłumaczenie Iwona Jamrozik i Anna Dorota Kamińska
Wydawca:
Kraków : Znak Litera Nova
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat według prezesów : jak korporacje kontrolują nasze życie? / Peter Bloom, Carl Rhodes ; przekład Tomasz S. Markiewka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywny nadzór korporacyjny : teoria i praktyka / Stanisław Rudolf [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język liderów / Kevin Murray ; przekł. Marcin Wąsiel
Wydawca:
[Warszawa] : JS & Co Dom Wydawniczy
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inspirująca komunikacja : [podręcznik dla liderów] / Kevin Murray ; przekł.: Marcin Wąsiel
Wydawca:
[Warszawa] : JS & Co Dom Wydawniczy
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
CEO branding : theory and practice / edited by Marc Fetscherin ; [foreword by Suzanne Bates and Leslie Gaines-Ross]
Wydawca:
New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cultural intelligence as a learning capability for corporate leadership and management / Dana Benčiková, Martina Minárová
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej / Aleksandra Łatała-Kremer
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografie Prawnicze
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La dimension humaine de l'entreprise / par Douglas McGregor ; trad. par J. Ardoino et M. Lobrot ; préf. à l'éd. fr. de J. Ardoino
Wydawca:
Paris : Gauthier-Villars Éditeur
Wydanie:
Nouv. tir
Rok wydania:
1971
Seria:
Hommes et Organisations
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / pod red. Stanisława Rudolfa
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetentny CEO : metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla / Mark Thomas, Gary Miles, Peter Fisk ; przeł. Mirosław Nalazek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2014
Seria:
Dla Liderów Biznesu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetentny CEO : metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla / Mark Thomas, Gary Miles, Peter Fisk ; przeł. Mirosław Nalazek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania koluzyjne w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządzających / Paweł Sikora
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ownership and value creation : strategic corporate governance in the new economy / Rolf H. Carlsson
Wydawca:
Chichester [etc.] : John Wiley & Sons
Rok wydania:
2001
Książka
    Wyświetlanie 1-87 z 87

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz