Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-40 z 40
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Environmental management and assessment in Poland / ed. by Małgorzata Roge-Wiśniewska ; University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection
Wydawca:
Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office, (Warszawa : Zakład Graficzny UW)
Rok wydania:
2010
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - ocena - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania : monografia naukowa / pod red. Aliny Matuszak-Flejszman
Wydawca:
Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Rok wydania:
2010
Seria:
Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska
Temat:
Zarządzanie - normy.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność ochrony środowiska w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych / Zbigniew M. Karaczun
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; 342
Temat:
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie środowiskiem, jakość życia, zarządzanie jakością / red. nauk. Tadeusz Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Gospodarka a Środowisko, 1732-0690 ; 9
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192, nr 22 (2008)
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Jakość życia - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku = (The sozological assesment of Polish communes in the first decade of 21 century) / Mariusz Kistowski
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 148
Temat:
Gminy - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - ocena - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw : raport z badania / [aut. raportu Izabella Anuszewska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2011
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska / red. nauk. Jolanta Bucińska, Monika Nidziółka [!], Roman Stec ; Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2009
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990- - konferencje.
Środowisko - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Polowanie - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo leśne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Alina Matuszak-Flejszman ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Normy ISO 14001.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Artur Michałowski
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Monografie / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Temat:
Ekonomia środowiska.
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Ekonomia środowiska - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Ekorozwój.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie LEX, 1897-4392
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne.
Administracja publiczna.
Globalizacja.
Osoby (prawo) - ochrona - Kraje Unii Europejskiej.
Samorząd lokalny.
Współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006 : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Radomir Dyjak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2010
Temat:
Inwestycje - Polska - zarządzanie - 1990-.
Inwestycje - ocena - Polska.
Inwestycje - efektywność kosztów.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna i środowisko : aspekty ekologiczne zarządzania środowiskowego a działalność organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych / Stanisław Śladkowski, Barbara Bonisławska ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna W Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Rok wydania:
2010
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska.
Administracja publiczna - Polska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Środowisko - prawo.
Ocena oddziaływania (środowisko) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce / Robert Kudłak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
II Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat: Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym, Kraków, 20-22 października 2005 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydawca:
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka ochrony środowiska - Polska - konferencje.
Ocena oddziaływania (środowisko) - Polska - 1990- - konferencje.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w sektorze publicznym : rozwój zrównoważony, metody wyceny / pod red. Piotra Jeżowskiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Ekologii
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2002
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zdrowie - ochrona - Polska.
Zarządzanie środowiskiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich / redakcja naukowa Alina Matuszak-Flejszman ; [autorzy Zbigniew Bukowski, Alina Matuszak-Flejszman, Beata Szyszka] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Julia Gorzelany-Plesińska, Dawid Chaba, Agnieszka Kardaś, Ewa Kozień, Piotr Krzyk, Iwona Kubica, Bogusława Kwoczyńska, Natalia Sławińska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografia / Uniwersytet Rolniczy Krakowie
Temat:
Marketing mix.
Zagospodarowanie przestrzenne - zarządzanie.
Zagospodarowanie przestrzenne - zarządzanie - studium przypadku.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - studium przypadku.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Miasta inteligentne - zarządzanie.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metabolizm wybranych miast Wielkopolski w kontekście zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem / Andrzej Macias
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 83
Temat:
Ekorozwój - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - Wielkopolskie, Województwo (1999- ).
Miasta - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-.
Miasta - aspekt środowiskowy - Polska - Wielkopolska (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej : [art. 400-421 Prawa ochrony środowiska] : komentarz / Dominik Gajewski, Andrzej Kulon
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Krótkie Kometarze Becka
Temat:
Środowisko - prawo.
Środowisko - ochrona - finanse.
Zarządzanie zasobami wodnymi - finanse.
Środowisko - ochrona - Polska - finanse - 1990-.
Środowisko - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka ekologiczna / Małgorzata Honkisz ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie. Wydział Ekonomiczny
Wydawca:
Rzeszów : nakł. Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych
Rok wydania:
1993
Seria:
Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1230-512X ; nr 3
Temat:
Polityka ochrony środowiska.
Ekologia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 930
Temat:
Katastrofy ekologiczne - zapobieganie.
Bezpieczeństwo narodowe - aspekt środowiskowy.
Środowisko - prawo.
Polityka ochrony środowiska - Polska.
Środowisko - ochrona - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = (Regional and local economy and sustainable development) / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 152
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Ekorozwój - konferencje.
Polityka gospodarcza - aspekt środowiskowy - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - konferencje.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim : praca zbiorowa = Diagnosis of natural-cultural environment's condition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship : collective work / pod red. Artura Kostarczyka i Macieja Przewoźniaka ; Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. "Marpress"
Rok wydania:
2002
Seria:
Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego ; t. 8
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ).
Środowisko - ochrona - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ).
Obszary chronione - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ).
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - ocena - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ).
Obszary chronione - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ) - spisy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka ochrony środowiska / Robert Alberski, Halina Lisicka, Jerzy Sommer
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2406
Temat:
Polityka ochrony środowiska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Środowisko - ochrona - współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspects of environmental dissonance : a comparison of German and Polish workers / Cornelia Meseke
Wydawca:
Lublin : "Ekoinżynieria"
Rok wydania:
1998
Temat:
Ekologia człowieka - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Niemcy - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Przyroda - skutki działalności człowieka.
Polityka ochrony środowiska.
Psychologia środowiskowa - Niemcy.
Psychologia środowiskowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środowisko a zdrowie : informacje, oceny, strategie, zastosowania / pod red. nauk. Ryszarda Janikowskiego i Anny Starzewskiej-Sikorskiej
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko
Rok wydania:
2005
Temat:
Higiena środowiska.
Polityka ochrony środowiska.
Zarządzanie środowiskiem.
Środowisko - ocena ryzyka.
Monitoring środowiska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Ocena oddziaływania (środowisko).
Zdrowie publiczne - ochrona.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej : uwarunkowania organizacyjne i prawne / oprac. zespół aut.: Magdalena Bar, Kamila Tarnacka, Sergiusz Urban ; Jerzy Jendrośka (red.) ; Centrum Prawa Ekologicznego
Wydawca:
Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego
Rok wydania:
2001
Temat:
Zanieczyszczenie (prawo międzynarodowe).
Zanieczyszczenie - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska.
Ekotoksykologia.
Polityka ochrony środowiska - Polska.
Środowisko - prawo - Polska - 1990-.
Środowisko (prawo międzynarodowe).
Polityka ochrony środowiska - 1990-.
Środowisko - ochrona - współpraca międzynarodowa.
Książka
    Wyświetlanie 1-40 z 40

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz