Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie - aspekt ekonomiczny." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie. T. 1 / redaktorzy naukowi Alberto Lozano Platonoff, Hubert Pachciarek
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia i Prace WNEiZ US, 2450-7733 ; nr 48/1
Temat:
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie. T. 2 / [redaktorzy naukowi Katarzyna Włodarczyk, Patrycja Zwiech]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia i Prace WNEiZ US, 2450-7733 ; nr 48/2
Temat:
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie. T. 3 / [redaktorzy naukowi Joanna Wiśniewska, Katarzyna Kazojć]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia i Prace WNEiZ US, 2450-7733 ; nr 48/3
Temat:
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy wzrostu efektywności gospodarowania : materiały pokonferencyjne, 25-26 kwietnia 1979 / redaktor naukowy Zdzisław Łaski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Ekonomiki Przemysłu ; nr 10
Temat:
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Rachunek ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością / red. nauk. Tadeusz Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Gospodarka a Środowisko , 1732-0690 ; 1
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością / red. nauk. Tadeusz Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Gospodarka a Środowisko , 1732-0690 ; 5
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością / red. nauk. Tadeusz Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Gospodarka a Środowisko , 1732-0690 ; 7
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi / pod red. nauk. Teresy Marii Łaguny, Mirosławy Witkowskiej-Dąbrowskiej ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Ekonomiki Nieruchomości
Wydawca:
Białystok : Ekonomia i Środowisko
Rok wydania:
2005
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Zarządzanie zasobami naturalnymi - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy sterowania jakością : praca zbiorowa / pod redakcją Zygmunta Bosiakowskiego ; autorzy: Zygmunt Bosiakowski, Hipolit Chojecki, Mieczysław Czarnecki, Andrzej Kostrzewa
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1980
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1177
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Przywództwo.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy Pocztowski ; aut. Aleksy Pocztowski [et al.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2007
Seria:
Studia i Monografie
Temat:
Personel - kierowanie - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja / Anna Lipka [et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Personel - kierowanie - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Jolanta Mazur, Małgorzata Rószkiewicz, Marianna Strzyżewska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka przestrzenna / Tadeusz Kachniarz. Praktyka gospodarowania przestrzenią / Maciej Nowakowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Wydawca:
Warszawa ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Rok wydania:
2000
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - zarządzanie.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Dobra kultury - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał intelektualny i innowacyjny w zarządzaniu organizacją : monografia = The intelectual and innovative potential in management of organization : monography / redakcja naukowa Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Janusz Klisiński, Wiesław Waszkielewicz
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Organizacja - zarządzanie.
Zarządzanie - innowacje.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne zarządzanie - wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / pod redakcją naukową Tadeusza Pokusy, autorzy Anna Bisaga [i 20 pozostałych] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Temat:
Personel - kierowanie - innowacje.
Zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie środowiskiem, jakość życia, zarządzanie jakością / red. nauk. Tadeusz Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Gospodarka a Środowisko, 1732-0690 ; 9
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192, nr 22 (2008)
Temat:
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Jakość życia - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie kompetencji organizacyjnych a społeczno-ekonomiczny rozwój innowacyjnej gospodarki : wielowymiarowość, podejścia badawcze, analizy / redakcja naukowa Monika Jaworska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia
Rok wydania:
2018
Temat:
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie - aspekt społeczny.
Konkurencyjność (ekonomia) - aspekt społeczny.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Innowacje - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 376
Temat:
Ekorozwój - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania zasobami wodnymi w systemach wodno-gospodarczych / Antoni Symonowicz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1976
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; 55
Temat:
Woda - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny.
Zasoby wodne - Polska - 1945-1990.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza a procesy przyrodnicze / Artur Michałowski
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Monografie / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Temat:
Ekonomia środowiska.
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Ekonomia środowiska - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych / Urszula Wąsikiewicz-Rusnak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 189
Temat:
Przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekt środowiskowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge, economy, society : transfer of knowledge in the contemporary economy / ed. by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki ; [auth. Małgorzata Adamska-Chudzińska et al.] ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics
Wydawca:
Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics
Rok wydania:
2012
Temat:
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Personel - kierowanie - 1990-.
Systemy informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka / [red. nauk. Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz] ; Wydział Zarządzania. Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańsk : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Ład korporacyjny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych : zagadnienia wybrane / praca pod red. Nemezjusza M. Pazio i Krzysztofa Santarka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje.
Polityka przemysłowa - Chiny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006 : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Radomir Dyjak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2010
Temat:
Inwestycje - Polska - zarządzanie - 1990-.
Inwestycje - ocena - Polska.
Inwestycje - efektywność kosztów.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej / pod red. nauk. Małgorzaty Juchniewicz
Wydawca:
Olsztyn : [s.n.], (Olsztyn : Zakład Polilgraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
Rok wydania:
2009
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością : metody i instrumenty controllingu jakości / pod redakcją Nikodema Grzenkowicza ; autorzy: Michał Ambroziak, Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kiryło, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Michał Pachowski, Zygmunt Podgórski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Kontrola jakości - podręczniki akademickie.
Jakość produktów - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka wodomierzowa : wyzwania i możliwości / Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska, Elżbieta Nachlik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo PK
Rok wydania:
2020
Temat:
Woda - konsumpcja - pomiar.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Wodomierze - Polska.
Wodomierze - Polska - 1990-.
Woda - konsumpcja - Polska.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teraźniejszość i przyszłość : rewolucja naukowo-techniczna a zarządzanie / G. I. Karchin ; tłumaczyła Danuta Kułakowska
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1973
Temat:
Postęp naukowy i techniczny - aspekt społeczny.
Zarządzanie.
Historia gospodarcza.
Postęp naukowy i techniczny - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projakościowe koncepcje zarządzania w szkołach wyższych : TQM, lean management, kaizen / Agnieszka Piasecka, Anna Ludwiczak, Marta Tutko
Wydawca:
Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - Polska - zarządzanie - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - zarządzanie - jakość - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie zarządzania produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych / red. nauk. Szymon Salamon
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2009
Seria:
Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 162
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Produkcja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce / Robert Kudłak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Menedżerowie czy przywódcy : studium teoretyczno-empiryczne / Anna Baczyńska ; Akademia Leona Koźmińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Przywództwo.
Kadry kierownicze.
Przywództwo - aspekt psychologiczny.
Szefowie przedsiębiorstw - praca.
Szefowie przedsiębiorstw - postawy.
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie - aspekt psychologiczny.
Zarządzanie - badania.
Organizacja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą małego i średniego przedsiębiorstwa w warunkach orientacji rynkowej - zależności, modele i uwarunkowania organizacyjne / Anna Michna, Krzysztof Brzostek, Roman Kmieciak
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografia ; 799
Temat:
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście internacjonalizacji gospodarki polskiej / Anna Majzel ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkoplski : Akademia im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2020
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość a doskonalenie planowania i zarządzania gospodarką narodową / [red. nauk. Zygmunt Bosiakowski]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1981
Seria:
Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 88
Temat:
Planowanie (zarządzanie).
Gospodarka publiczna - Polska.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth / ed. by Małgorzata Runiewicz-Wardyn ; Koźmiński Entrepreneurship and Management
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Konkurencja.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a efektywność przedsiębiorstw : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Barbara Fura
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 11
Temat:
Normy ISO 14001.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekt środowiskowy.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod redakcją Krystyny Lisieckiej
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Podręcznik
Temat:
Zarządzanie jakością - Polska - 1990- - studium przypadku.
Jakość produktów - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Lisieckiej
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz
Rok wydania:
2013
Seria:
Podręcznik
Temat:
Zarządzanie jakością - Polska - 1990- - studium przypadku.
Jakość produktów - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Applied evolutionary economics and the knowledge-based economy / ed. by Andreas Pyka and Horst Hanusch
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
Rok wydania:
2006
Temat:
Ekonomia ewolucyjna - konferencje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Techniki informatyczne - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Transfer technologii - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Lichtarski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 nr 89
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie zasobami naturalnymi w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju : ogólnopolska konferencja naukowa, Mierki 10-12 października 2001 = Management of natural resources in accordance with the principles of sustainable development / [red. i przygot. do dr.: Urszula Kossowska-Cezak, Irena Sawicka] ; Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Oddział Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Rok wydania:
2001
Temat:
Zarządzanie zasobami naturalnymi - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność środowiskowa przedsiębiorstw mikro, małych i średnich / redakcja naukowa Alina Matuszak-Flejszman ; [autorzy Zbigniew Bukowski, Alina Matuszak-Flejszman, Beata Szyszka] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki wodnej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Łustacz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1991
Seria:
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk ; z. 1
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny - Polska.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska, Łukasz Godlewski
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Rok wydania:
2013
Temat:
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Zarządzanie zapasami - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - poradniki.
Zarządzanie zapasami - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach / red. nauk. Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Gospodarka Oparta na Wiedzy.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską = The role and significance of funds for environmental protection and water economy after Poland's integration with the European Union : praca zbiorowa / pod red.: Franciszka Piontka, Wojciecha Piontka
Wydawca:
Warszawa : Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko ; Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno - Humanistycznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; 37
Temat:
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Zarządzanie zasobami wodnymi - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie - aspekt społeczny.
Globalizacja - aspekt środowiskowy.
Gospodarka Oparta na Wiedzy.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział
Rok wydania:
2009
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 56
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, 1640-6818 ; nr 737
Temat:
Wartość.
Analiza finansowa - metodologia.
Studium opłacalności przedsięwzięcia.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Rachunkowość zarządcza.
Zarządzanie - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz