Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie - metody statystyczne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbook of metrics for research in operations management : multi-item measurement scales and objective items / Aleda V. Roth [et al.]
Wydawca:
Los Angeles [etc.] : SAGE Publications
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Badania operacyjne - podręczniki.
Zarządzanie - metody statystyczne.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki.
Badania przemysłowe - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge, economy, society : selected challenges for statistics in contemporary management sciences / edited by Daniel Kosiorowski, Małgorzata Snarska ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics
Wydawca:
Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics
Rok wydania:
2016
Temat:
Zarządzanie - metody statystyczne.
Ekonomia - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonometria : zastosowania metod ilościowych / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998-
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192
Temat:
Ekonometria - czasopisma.
Zarządzanie - metody statystyczne - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy metod statystycznych dla zarządzania : metody estymacji, testowanie hipotez, korelacja i regresja, analiza indeksowa : skrypt / Jerzy Żyżyński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 3 popr
Rok wydania:
2004
Temat:
Statystyka matematyczna - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie dla biznesu : metody machine learning, modele portfela consumer finance, modele rekurencyjne analizy przeżycia, modele scoringowe / redakcja naukowa Karol Przanowski, Sebastian Zając
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2020
Temat:
Modele biznesowe - 1990-.
Biznes - prognozy.
Teoria prognozowania - metody symulacji.
Zarządzanie - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Understanding business statistics / John E. Hanke, Arthur G. Reitsch
Wydawca:
Homewood, IL ; Boston, MA : Richard D. Irwin
Rok wydania:
1991
Seria:
The Irwin Series in Quantitative Analysis for Business
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metody statystyczne.
Statystyka - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystyczne w zarządzaniu / pod red. Doroty Witkowskiej ; aut. A. Górecka [et al.]
Wydawca:
Łódź : Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1999
Seria:
Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Temat:
Modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Statystyka matematyczna - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka w zarządzaniu / red. nauk. Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finasów i Zarządzania
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2006
Temat:
STATISTICA (oprogramowanie) - podręczniki akademickie.
STATISTICA (oprogramowanie) - zadania i ćwiczenia.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń / pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec ; aut.: Wanda Ronka-Chmielowiec [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonommicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie - metody statystyczne.
Finanse - Polska - modele ekonometryczne.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - finanse - 1990-.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Test item file to accompany Statistics for management and economics, fifth edition by William Mendenhall, James E. Reinmuth, Robert J. Beaver, Dale Duhan / prep. by George L. Miller, and assisted by Leonard Presby, Dale Duhan
Wydawca:
Boston : PWS Publishers
Rok wydania:
1986
Temat:
Ekonomia matematyczna.
Ekonomia - metody statystyczne.
Zarządzanie - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Six Sigma : sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh ; przeł. Magdalena Łapsa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber
Rok wydania:
2003
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Kontrola jakości - metody statystyczne.
Produkcja - zarządzanie - metody statystyczne.
Six Sigma (norma kontroli jakości).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Six Sigma : sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh ; przeł. Magdalena Łapsa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber
Rok wydania:
2007
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Kontrola jakości - metody statystyczne.
Produkcja - zarządzanie - metody statystyczne.
Six Sigma (norma kontroli jakości).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu / Maria Borowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Zarządzanie zaopatrzeniem - metody statystyczne.
Zarządzanie zaopatrzeniem - modele matematyczne.
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa - metody statystyczne.
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewolucja six sigma : jak General Electric i inne przedsiębiorstwa zmieniły proces w zyski / George Eckes ; przekład Marcin Kowalczyk
Wydawca:
Warszawa : MT Biznes
Wydanie:
Wyd. w opr. miękkiej
Rok wydania:
cop. 2016
Temat:
Six Sigma (norma kontroli jakości).
Produkcja - zarządzanie - metody statystyczne.
Kontrola jakości.
Kontrola jakości - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością. Cz. 3, Metody kształtowania jakości w organizacji / pod red. Wiesława Ładońskiego, Katarzyny Szołtysek ; aut. oprac. Szymon Dziuba [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Temat:
Zarządzanie jakością - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Organizacja - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les techniques de prévision au service de l'entreprise : enseignement programmé / par Dominique Hellé
Wydawca:
Paris : Les Édition d'Organisation
Rok wydania:
1970
Seria:
Collection INSEAD-Management
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - modele ekonometryczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji / Grzegorz Kończak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Zarządzanie jakością - metody statystyczne.
Kontrola jakości - metody statystyczne.
Produkcja - kontrola.
Produkcja - kontrola - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Sławomir Wawak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 255
Temat:
Zarządzanie jakością - ocena.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie jakością - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja wyniku technicznego, struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń majątkowych / Bogdan Ciupek
Wydawca:
Warszawa : Fundacja "Warta"
Rok wydania:
2001
Seria:
Biblioteka Fundacji "Warta"
Temat:
Ubezpieczenie majątkowe - Polska.
Ubezpieczenie na życie - Polska.
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska.
Ubezpieczenie majątkowe - metody statystyczne - rozprawy akademickie.
Ryzyko (ubezpieczenie) - metody statystyczne - rozprawy akademickie.
Zarządzanie ryzykiem - metody statystyczne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością / Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup
Rok wydania:
2000
Temat:
Statystyka - podręczniki akademickie.
Kontrola jakości - metody statystyczne.
Zarządzanie jakością - metody statystyczne.
Rachunek prawdopodobieństwa - podręczniki akademickie.
Szeregi czasowe - podręczniki akademickie.
Teoria estymacji - podręczniki akademickie.
Testowanie hipotez (statystyka) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody matematyczne i statystyczne w przedsiębiorstwie / Władysław Radzikowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1970
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metody statystyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - modele matematyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podejmowanie decyzji - modele matematyczne.
Produkcja - planowanie - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością : podstawowe problemy i metody / Andrzej Iwasiewicz ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Zarządzanie jakością.
Jakość produktów - podręczniki akademickie.
Jakość usług - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Zarządzanie jakością - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku kapitałowym / Felicjan Jaguś
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2011
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Analiza regresji - zastosowania naukowe.
Analiza dyskryminacyjna.
Analiza wielowartościowa - zastosowania naukowe.
Zarządzanie portfelem - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - metody statystyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie statystycznych metod nieparametrycznych w sterowaniu ekonomiczno-jakościowym procesów wsadowych / Jacek Stelmach
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Statystyka nieparametryczna.
Rachunek prawdopodobieństwa - zastosowania przemysłowe.
Rachunek prawdopodobieństwa.
Automatyka - metody statystyczne.
Zarządzanie jakością - metody statystyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody matematyczne i statystyczne w przedsiębiorstwie / Władysław Radzikowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2, rozszerz
Rok wydania:
1976
Temat:
Przedsiębiorstwa.
Matematyka finansowa.
Metody statystyczne w sterowaniu procesami.
Produkcja - planowanie - metody statystyczne.
Produkcja - planowanie - modele matematyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metody statystyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Quantitative methods in accounting and finance / ed. by Edward Nowak, Ruslan Motoryn
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław university of Economics
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 263
Temat:
Rachunkowość - metody statystyczne.
Rachunkowość - modele ekonometryczne.
Techniki ilościowe w zarządzaniu.
Finanse - modele ekonometryczne.
Finanse - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Quantitative methods in accounting and finance / edited by Edward Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 375
Temat:
Rachunkowość - metody statystyczne.
Rachunkowość - modele ekonometryczne.
Techniki ilościowe w zarządzaniu.
Finanse - modele ekonometryczne.
Finanse - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody statystycznej identyfikacji kosztów przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie przedsiębiorstw handlu hurtowego / Krystyna Gorzelańczyk
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0554-8985 ; T. 18
Temat:
Handel hurtowy - finanse - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacja na wyniki : modele, metody i dobre praktyki / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Piotr Rogala
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 264
Temat:
Zarządzanie jakością.
Skuteczność organizacyjna - zarządzanie.
Badania marketingowe - metody statystyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; aut.: Ewa Bulska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wyd. 1 - 3 dodruk
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Pomiar - ocena.
Pomiar - metody statystyczne.
Chemia analityczna - normy.
Chemia - laboratoria - kontrola jakości.
Zarządzanie jakością.
Chemometria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; aut.: Ewa Bulska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr. 2)
Rok wydania:
2009
Temat:
Chemometria.
Pomiar - ocena.
Pomiar - metody statystyczne.
Chemia analityczna - normy.
Chemia - laboratoria - kontrola jakości.
Zarządzanie jakością.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; autorzy: Ewa Bulska, Piotr Konieczka, Ewa Kremer, Anna Naganowska-Nowak, Jacek Namieśnik, Martyna Rompa, Anna Świtaj-Zawadka, Bogdan Zygmunt
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2007
Temat:
Chemometria.
Pomiar - ocena.
Pomiar - metody statystyczne.
Chemia analityczna - normy.
Chemia - laboratoria - kontrola jakości.
Zarządzanie jakością.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz