Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie kryzysowe." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe. T. 1, Uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne / red. nauk. Bernard Wiśniewski, Barbara Kaczmarczyk ; [oprac. zespół w składzie Waldemar Kaczmarek et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydawca:
Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - informatyka - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe - aspekt psychologiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - informatyka.
Zarządzanie kryzysowe - podejmowanie decyzji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe w społecznościach lokalnych : studium przypadku miasta stołecznego Warszawy / Julia Wioletta Tocicka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo DiG : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Wydanie:
Stan prawny na 17.04.2020
Rok wydania:
2020
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - Warszawa - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce / red. nauk. Marian Kopczewski, Iwona Grzelczak-Miłoś, Marta Walachowska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w kryzysie / Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Monika Klein
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 1247
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym : komentarz / Mirosław Pawełczyk, Piotr Sokal
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum
Rok wydania:
2014
Seria:
Biblioteka Ius Publicum / Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - prawo - interpretacja - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public relations - wyzwania współczesności / pod red. Dariusza Tworzydło i Tomasza Solińskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : WSIiZ
Rok wydania:
2004
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Public relations - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - public relations - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe - public relations - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej / Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2019
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe. T. 2, Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego / red. nauk. Bernard Wiśniewski, Barbara Kaczmarczyk ; [oprac. zespół w składzie Jan Maciejewski et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydawca:
Legnica : Państwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa im. Witelona
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Czechy - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Straż graniczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Narodowej
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Bezpieczeństwo
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Seria:
Bezpieczeństwo
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia / redakcja naukowa Irmina Denysiuk, Zenon Sobejko ; Akademia Sztuki Wojennej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
Rok wydania:
2017
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 2, Podmioty wykonawcze / Janusz Falecki
Wydawca:
Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narodowy system zarządzania kryzysowego w Polsce / red. nauk. Witold Lidwa
Wydawca:
Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy planowania i zarządzania w warunkach kryzysowych / pod redakcją Macieja Maciejewskiego, Tomasza Walczykiewicza, Magdaleny Kwiecień
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Jan Wojnarowski, Sylwia Wojnarowska-Szpucha ; Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Zenon Trejnis, Jakub Adamkiewicz ; Wydział Logistyki. Wojskowa Akademia Techniczna
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2017
Seria:
Seria Securitas et Societas
Temat:
Obrona - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - prawo - Polska - 1990-.
Obrona - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa / pod redakcją Jana Maciejewskiego, Adama Bujaka i Małgorzaty Stochmal
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 60
Grupy Dyspozycyjne
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - miscellanea.
Zarządzanie kryzysowe - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decisions in situations of endangerment = Decyzje w sytuacjach zagrożeń : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Stanka ; [co-ed. Maciej Popławski] ; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wydawca:
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Rok wydania:
2014
Temat:
Podejmowanie decyzji - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Aksamitowski, Andrzej Buchalski, Marek Cupryjak
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Świat, Konflikty, Pokój
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe - studium przypadku.
Zarządzanie kryzysowe - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie kryzysowe - aspekt psychologiczny.
Negocjacje w celu uwolnienia zakładników.
Negocjacje - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Beata Mazurek-Kucharska, Sylwia Wojciechowska-Filipek
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III dodruk
Rok wydania:
2024
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - aspekt psychologiczny.
Zarządzanie kryzysowe - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie kryzysowe - informatyka.
Zarządzanie kryzysowe - podręczniki akademickie.
Zarządzanie informacją - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2007
Seria:
Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 7
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Kosieradzkiej ; Anna Kosieradzka, Urszula Kąkol, Grzegorz Kunikowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - podręczniki.
Obrona cywilna - Polska - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Introduction to emergency management / George D. Haddow, Jane A. Bullock, Damon P. Coppola
Wydawca:
Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth Heinemann
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha
Wydawca:
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń / Wojciech Więcek, Jakub Bieniek
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [aut. poszczególnych rozdziałów Kazimierz Jaremczuk et al. ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl]
Wydawca:
Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ; Rzeszów : RS Druk
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl. Wydział Prawa i Administracji ; 27
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym / redakcja naukowa Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki ; [autorzy Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Marcin Marczewski, Katarzyna Rostek, Justyna Smagowicz, Anna Uklańska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki]
Wydawca:
Kraków ; Legionowo : edu-Libri
Rok wydania:
2016
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasadnicze problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach zhierarchizowanych / red. naukowa: Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha ; [oprac. zespół w składzie: Dariusz Biel et al.]
Wydawca:
Katowice : Komenda Wojewódzka Policji. Wydział Prezydialny
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Crisis management planning and execution / Edward S. Devlin ; foreword by Richard L. Arnold
Wydawca:
Boca Raton ; New York : Auerbach Publications
Rok wydania:
© 2007
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Crisis management : leading in the new strategy landscape / William Rick Crandall, John A. Parnell, John E. Spillan
Wydawca:
Los Angeles [etc.] : SAGE
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Harvard Business Review ; [tł. Ewa Borówka]
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Helion
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Onepress VIP
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie antykryzysowe w organizacji / Kazimierz Krzakiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe - konferencje.
Ratownictwo - konferencje.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - podręczniki akademickie.
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku / pod red. Marka Lisieckiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wydanie:
Wyd. 2, rozsz
Rok wydania:
2008
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2019
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe - aspekt psychologiczny.
Zarządzanie kryzysowe - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie kryzysowe - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 1 / Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (red. nauk.)
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Rok wydania:
2014
Seria:
Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem ; 1
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalizacja zarządzania kryzysowego. T. 1, Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej / pod red. Barbary Kaczmarczyk, Pawła Kobesa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Wydawca:
Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
Rok wydania:
2014
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie siłami i środkami niemilitarnymi podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych na przykładzie województwa pomorskiego / Mieczysław Koziński ; Akademia Pomorska. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - Pomorskie, Województwo (1999-) - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2011
Temat:
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - Lubuskie, Województwo (1999- ).
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - 1990-.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska - Lubuskie, Województwo (1999- ).
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz